Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

5 36 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:31

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện Kể chuyện nghe, đọc I Mục tiêu Rèn kĩ nói: - Biết kể tự nhiên, lời câu chuyện nghe, đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh - Hiểu chuyện, biết trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện (mẩu chuyện) Rèn kĩ nghe: Chăm lắng nghe lời bạn kể, nhận xét lời kể bạn II Đồ dùng dạy - học - Một số sách, truyện, báo viết truyện ca ngợi hòa bình chống chiến tranh - Dàn ý kể chuyện tiêu chí đánh giá ghi sẵn bảng phụ III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Gọi hai HS tiếp nối kể lại câu chuyện - Hai HS lên bảng thực Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai trả lời câu hỏi ý theo yêu cầu GV, lớp nghĩa câu chuyện theo dõi nhận xét - GV nhận xét, cho điểm B Bài Giới thiệu - Hòa bình khát vọng lớn tồn thể loài - HS lắng nghe người Tất người tốt giới muốn sống giới hòa bình, hạnh phúc, khơng có bom đạn, chết chóc, chiến tranh TaiLieu.VN Page Trong tiết kể chuyện hôm kể câu chuyện nói lên ước mơ đáng - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS kể chuyện a) Tìm hiểu đề - GV gọi HS đọc đầu GV viết sẵn - Một HS đọc to đề bài, lớp bảng đọc thầm Kể lại câu chuyện em nghe đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh - GV hỏi HS: - HS trả lời: + Đề yêu cầu kể câu chuyện có + Kể câu chuyện ca ngợi nội dung nào? hòa bình chống chiến tranh + Những câu chuyện có đâu? + Những câu chuyện em nghe đọc sách, báo - GV nghe HS trả lời gạch từ ngữ cần ý - GV gọi hai HS đọc nối tiếp gợi ý - Hai HS đọc nối SGK trình tự: HS đọc gợi ý 2, HS đọc gợi ý Cả lớp đọc thầm theo dõi SGK - GV nói: Các em kể câu chuyện - HS lắng nghe chương trình em học có nội dung nói ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh Nhưng em kể câu chuyện TaiLieu.VN Page SGK cộng thêm điểm Đối với câu chuyện dài em kể đoạn kể vắn tắt nội dung câu chuyện - Gọi HS giới thiệu câu chuyện mà em định kể - HS nối tiếp giới thiệu nói rõ nghe chuyện từ đọc truyện với lớp tên câu chuyện, đâu? nhân vật câu chuyện em định kể; cho biết nghe, đọc truyện đâu, vào dịp - GV nhận xét, điều chỉnh HS chọn truyện - HS nghe, sửa chữa không yêu cầu cách nêu tên câu chuyện khác (nếu chưa chọn truyện) - GV nhắc lại gợi ý SGK (cách kể - HS thực theo yêu cầu chuyện) yêu cầu HS nhắc lại tiêu chí đánh GV giá kể chuyện (theo tiết học trước Nếu HS quên, GV đưa bảng phụ ghi sẵn tiêu chí cho HS đọc lại) b Thực hành kể chuyện trao đổi nội dung ý nghĩa câu chuyện - GV lưu ý HS trước kể: + Kể thật tự nhiên với giọng kể chuyện, nhìn vào - HS nghe thực theo bạn nghe kể yêu cầu GV + Với truyện dài em cần kể 1-2 đoạn để giành thời gian cho bạn khác kể - GV viên yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm nhỏ, - HS lập dàn ý câu chuyện nhóm bốn HS giấy nháp, kể chuyện GV giúp đỡ nhóm Yêu cầu HS ý nhóm cho nghe, sau lắng nghe bạn kể đánh giá, cho điểm bạn kể xong trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện nhóm - Gợi ý cho HS câu hỏi: TaiLieu.VN Page * HS kể chuyện hỏi: + Bạn thích điều câu chuyện tơi vừa kể? + Bạn có thích câu chuyện tơi vừa kể khơng? Vì sao? + Bạn nhớ tình tiết, nhân vật truyện? + Câu chuyện muốn nói với điều gì? + Hình ảnh truyện làm bạn xúc động nhất? * HS nghe kể hỏi: + Vì bạn lại kể cho chúng tơi nghe câu chuyện ? + Chi tiết truyện để lại ấn tượng cho bạn ? + Bạn muốn nói với người điều qua câu chuyện ? + Câu chuyện bạn có ý nghĩa ? - GV tổ chức cho HS thi kể trước lớp - HS thi kể, lớp theo dõi để hỏi lại bạn trả lời câu hỏi bạn, tạo khơng khí sơi nổi, hào hứng - GV viết tên HS tham gia thi kể tên câu - HS quan sát chuyện để lớp nhớ tên bạn câu chuyện bạn - GV hướng dẫn HS đối thoại người kể - HS kể chuyện xong người nghe lớp trao đổi hai câu hỏi nhân vật, chi tiết, ý nghĩa, câu chuyện bạn vừa kể - Sau HS kể xong GV tổ chức cho HS - HS nhận xét bạn kể nhận xét theo tiêu chí đánh giá (có từ tiết học trước) - GV yêu cầu HS bình chọn bạn có câu - Cả lớp nhận xét, bình chọn, chuyện hay kể hấp dẫn yêu cầu em nhắc trao đổi ý nghĩa TaiLieu.VN Page lại ý nghĩa câu chuyện hai câu chuyện tiêu biểu Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện cho - HS ghi nhớ nhà thực người thân nghe chuẩn bị đọc trước tiết kể theo yêu cầu GV chuyện tiếp theo, chuẩn bị nội dung câu chuyện TaiLieu.VN Page ...Trong tiết kể chuyện hôm kể câu chuyện nói lên ước mơ đáng - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS kể chuyện a) Tìm hiểu đề - GV gọi HS đọc đầu GV viết sẵn - Một HS đọc to... Đối với câu chuyện dài em kể đoạn kể vắn tắt nội dung câu chuyện - Gọi HS giới thiệu câu chuyện mà em định kể - HS nối tiếp giới thiệu nói rõ nghe chuyện từ đọc truyện với lớp tên câu chuyện, đâu?... bạn khác kể - GV viên yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm nhỏ, - HS lập dàn ý câu chuyện nhóm bốn HS giấy nháp, kể chuyện GV giúp đỡ nhóm Yêu cầu HS ý nhóm cho nghe, sau lắng nghe bạn kể đánh giá,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn