Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:29

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN Kể chuyện chứng kiến tham gia I Mục đích yêu cầu -HS tìm câu chuyện chứng kiến, tham gia với y/c đề -Kể tự nhiên, chân thực Chăm nghe bạn kể , biết nêu câu hỏi NXvề lời kể bạn II Đồ dùng dạy học : Sưu tầm tranh ảnh nói tình hữu nghị ND ta với ND nước II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS kể câu chuyện nghe hay đọc ca ngợi hồ bình, chống chiến tranh 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu - GV nêu yêu cầu tiết học HĐ2: -Gọi HS đọc yêu cầu đề ,xác Chọn đề định yêu cầu ? GV gạch chân từ ngữ quan trọng đề 1:…đã chứng kiến… làm…tình đề hữu nghị đề 2:… nước …qua truyền hình hay phim ảnh Gọi HS đọc gợi ý SGK Cả lớp đọc thầm theo Kể chuyện nhóm -Em giới thiệu câu chuyện VD: kể ? +Kể nước Trung Quốc-Nước có số dân đơng giới +… TaiLieu.VN Page HĐ3:HS tập kể chuyện -Tổ chức hoạt động nhóm đơi -Kể cho bạn nghe câu chuyện -NX , sửa cho bạn -Gọi HS -giỏi kể trước -Trao đổi nội dung ý nghĩa câu chuyện - Gọi HS kể chuyện Bạn khác hỏi nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Nhân vật câu chuyện ai? Lớp NX: -ý nghĩa câu chuyện ? +nội dung câu chuyện có hay không? GV viết lên bảng tên HS tên truyện +cách kể , giọng điệu , cử Bình hay HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò Bình câu hỏi hay -NX tiết học -Về nhà kể cho người thân nghe - chuẩn bị trước tiết Cây cỏ nước Nam TaiLieu.VN Page ...HĐ3:HS tập kể chuyện -Tổ chức hoạt động nhóm đơi -Kể cho bạn nghe câu chuyện -NX , sửa cho bạn -Gọi HS -giỏi kể trước -Trao đổi nội dung ý nghĩa câu chuyện - Gọi HS kể chuyện Bạn khác hỏi... nghĩa câu chuyện - Nhân vật câu chuyện ai? Lớp NX: -ý nghĩa câu chuyện ? +nội dung câu chuyện có hay khơng? GV viết lên bảng tên HS tên truyện +cách kể , giọng điệu , cử Bình hay H 5: Liên hệ... điệu , cử Bình hay H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò Bình câu hỏi hay -NX tiết học -Về nhà kể cho người thân nghe - chuẩn bị trước tiết Cây cỏ nước Nam TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn