Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

2 59 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:29

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I.Mục tiêu: - Kể câu chuyện (đã chứng kiến, tham gia nghe, đoc) tình hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước nói nước biết qua truyền hình, phim ảnh - Biết nghe bạn kể, biết nêu câu hỏi nhận xét lời kể bạn - GD em biết giữ gìn, trân trọng tình đồn kế hữu nghị * KNS: Giao tiếp trước đông người; Tư sáng tạo; Tìm kiếm xử lý thơng tin II.Đồ dùng dạy học: - GV: mộy số gợi ý kể chuyện -HS: Sưu tầm nhớ lại số chuyện tham gia, chứng kiến III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV A.Kiểm tra cũ: 5’ B Dạy mới: Hoạt động HS - HS kể lại câu chuyện ca ngợi hòa bình chống chiến tranh 28’ Giới thiệu Dạy mới: Hđ 1: Hướng dẫn tìm hiểu yêu cầu - HS đọc đề - Cả lớp theo dõi SGK - Đọc gợi ý đề đề SGK - GV gạch chân từ trọng tâm - Một vài HS nối tiếp giới thiệu câu chuyện kể - Lập dàn ý câu chuyện kể - GV kiểm tra dàn ý HS lập TaiLieu.VN - HS kể theo cặp Page Hđ 2: Thực hành kể chuyện - Thi kể chuyện trước lớp - GV đặt câu hỏi HS kể xong - Bình chọn bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có câu chuyện hay + Nội dung kể có hay khơng? + Cách kể nào? Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học TaiLieu.VN 2’ - Xem trước “Cây cỏ nước Nam” Page ... hành kể chuyện - Thi kể chuyện trước lớp - GV đặt câu hỏi HS kể xong - Bình chọn bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có câu chuyện hay + Nội dung kể có hay khơng? + Cách kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn