Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcTiếng đàn balalaica trên sông Đà

2 63 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:28

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SƠNG ĐÀ I Mục Tiêu : -Đọc trơi chảy, lưu loát , nhịp thơ tự Thể niềm xúc động nghe tiếng đàn đêm trăng,sự kì vĩ thuỷ điện sơng Đà, mơ tưởng tương lai tốt đẹp -Hiểu :Ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ cơng trình, sức mạnh người chinh phục dòng sơng gắn bó, hoà quyện người với thiên nhiên -HTL thơ II Đồ dùng học tập: ảnh nhà máy thuỷ điện sông Đà III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc truyện Những người bạn tốt ,TLCH Dạy a Giới thiệu : GV giới thiệu ảnh nhà máy-giới thiệu -SGV tr159 b Bài : HĐ1 :Luyện đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS - giỏi đọc -GV chia 3đoạn-3 khổ thơ Luyện đọc từ khó:chơi vơi, cơng -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần trường, tháp khoan, nằm nghỉ, lấp Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai loáng, bỡ ngỡ… -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó:sơng Đà, xe ben, -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , Ba-la-lai-ca đổi đoạn cho ) HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo Khổ 1,2 Câu SGK ý1? Thảo luận nhóm + Cả cơngtrường … nằm nghỉ Câu 1SGK ý2? + có tiếnh đàn gái Nga , có HS đọc thầm Câu 2SGK ? dòng sơng lấp lống ánh trăng có vật say ngủ, bận ngẫm nghĩ, …sóng vai nằm nghỉ +VD: Chỉ có tiếng đàn…… Câu SGK ? …sông Đà + say ngủ, ngẫm nghĩ, sóng vai nằm nghỉ, nằm, bỡ ngỡ, chia GV phân tích kĩ hình ảnh đẹp ánh sáng Lớp NX sửa sai HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc khổ thơ thứ ý mục I -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc bài-kết hợp HTL ngày mai -Em nêu ý ? ………đầu tiên -Liên hệ thực tế -Em biết thêm sơng Đà ý mục I ngày nay? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học …… -Về nhà HTL thơ ...HS đọc thầm Câu 2SGK ? dòng sơng lấp lống ánh trăng có vật say ngủ, bận ngẫm nghĩ, …sóng vai nằm nghỉ +VD: Chỉ có tiếng đàn … Câu SGK ? …sơng Đà + say ngủ, ngẫm nghĩ, sóng vai nằm nghỉ, nằm,... …sơng Đà + say ngủ, ngẫm nghĩ, sóng vai nằm nghỉ, nằm, bỡ ngỡ, chia GV phân tích kĩ hình ảnh đẹp ánh sáng Lớp NX sửa sai HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc khổ thơ thứ ý... - Gọi HS đọc bài-kết hợp HTL ngày mai -Em nêu ý ? ………đầu tiên -Liên hệ thực tế -Em biết thêm sông Đà ý mục I ngày nay? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học …… -Về nhà HTL thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcTiếng đàn balalaica trên sông Đà, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcTiếng đàn balalaica trên sông Đà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn