Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcNhững người bạn tốt

2 92 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:26

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT I Mục Tiêu : -Đọc trơi chảy tồn , đọc từ phiên âm tiếng nước Biết đọc diễn cảm văn với giọng kể sôi nổi, hồi hộp -Hiểu : khen ngợi thông minh , t/c gắn bó đáng q lồi cá heo với người II Đồ dùng dạy-học : Tranh minhhoạ Sách ,báo cá heo III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS kể lại câu chuyện Tác phẩm Si-le tên phát xít, TLCH Dạy a Giới thiệu : GV giới thiệu tranh cá heo –Giới thiêụ b Bài : HĐ1 :Luyện đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS - giỏi đọc -GV chia đoạn -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần Luyện đọc từ khó :A-ri-ơn,Hi Lạp, La Mã, đoạt giải ,boong tàu, sửng sốt, … Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó:boong tàu, dong -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi buồm, hành trình, sửng sốt… đoạn cho ) HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu Cả lớp đọc thầm theo HĐ2:Tìm hiểu bài: TaiLieu.VN Page đoạn Câu SGK ? + thuỷ thủ tàu lòng tham đòi giết A-ri-ơn đoạn Câu 2SGK ? +Khi A-ri-ôn hát giã biệt ……… ……trở đất liền Câu 3SGK ? + biết thưởng thức tiếng hát nghệ sĩ ; biết cứu giúp nghệ sĩ ông nhảy xuống biển.Cá heo bạn tốt người đoạn + chúng người tham lam, độc ác, khơng có tính người Câu SGK? GV tổng kết ý HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc “ Nhưng tên cướp nhầm … …giam ông lại” Lớp NX,sửa sai Bình bạn đọc hay ý mục I -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe TaiLieu.VN Page ... Câu 3SGK ? + biết thưởng thức tiếng hát nghệ sĩ ; biết cứu giúp nghệ sĩ ông nhảy xuống biển.Cá heo bạn tốt người đoạn + chúng người tham lam, độc ác, khơng có tính người Câu SGK? GV tổng kết ý... cướp nhầm … …giam ông lại” Lớp NX,sửa sai Bình bạn đọc hay ý mục I -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcNhững người bạn tốt, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcNhững người bạn tốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn