Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcNhững người bạn tốt

6 26 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:26

Giáo án Tiếng việt Tập đọc Những người bạn tốt I Mục tiêu Đọc thành tiếng - Đọc tiếng có âm, vần điệu dễ lẫn ảnh hưởng phát âm địa phương Đọc trơi chảy tồn bài, đọc tiếng phiên âm nước - Biết đọc diễn cảm văn với giọng kể chuyện phù hợp với tình tiết, diễn biến bất ngờ câu chuyện Đọc hiểu - Hiểu từ ngữ - Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi thơng minh, tình cảm gắn bó đáng q lồi cá heo với người II Đồ dùng dạy - học - Tranh minh họa đọc SGK (phóng to) - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Gọi hai HS lên bảng kể lại nội dung - HS thực theo yêu cầu GV câu chuyện Tác phẩm Sin-le tên phát xít, sau trả lời câu hỏi nội dung - Nhận xét cho điểm HS B Dạy Giới thiệu chủ điểm học - Hôm chuyển sang - HS quan sát tranh minh họa chủ điểm chủ điểm Con người với thiên trả lời: Bức tranh vẽ cảnh người TaiLieu.VN Page nhiên, em quan sát tranh vẽ khám phá chinh phục thiên chủ điểm cho biết nội dung nhiên Nội dung chủ điểm nói mối chủ điểm nói gì? quan hệ người với thiên nhiên - Thiên nhiên tồn xung quanh chúng ta, khơng người tạo Bài tập đọc Những người bạn tốt cho thấy vật sống thiên nhiên người bạn yêu quý người - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu a) Luyện đọc - GV ghi bảng: A-ri-ôn, Xi-xin yêu - HS luyện đọc tiếng phiên âm cầu HS luyện đọc nước - GV gọi HS đọc toàn - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - GV hướng dẫn HS nhận biết đoạn - HS nhận biết đoạn Mỗi lần xuống dòng đoạn - GV gọi bốn HS tiếp nối đọc - Bốn HS nối tiếp đọc Mỗi HS đoạn bài, GV ý sửa lỗi phát âm, đọc đoạn ngắt giọng cho HS (nếu có) - GV ghi bảng từ ngữ HS - HS luyện đọc tiếng GV ghi hay phát âm sai để luyện phát âm cho bảng lớp HS - Gọi HS nối tiếp đọc lần - Bốn HS đọc nối tiếp lần 2, HS đọc đoạn Cả lớp đọc thầm theo dõi nhận xét bạn đọc - GV yêu cầu HS đọc từ - Một HS đọc to từ giải Cả TaiLieu.VN Page giải SGK lớp theo dõi SGK - GV hỏi HS nêu thêm từ mà em chưa hiểu nghĩa, tổ chức cho em tự giải nghĩa cho giải nghĩa từ mà em khơng biết - HS nêu thêm từ mà em chưa hiểu nghĩa, em trao đổi để giải nghĩa cho nghe GV giải nghĩa - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - Hai HS ngồi bàn nối tiếp đọc đoạn - Gọi HS đọc toàn - Hai HS nối tiếp đọc đọc đoạn trước lớp - GV đọc diễn cảm văn: Giọng kể - HS theo dõi giọng đọc GV chậm rãi; nhanh tình tiết kể tình nguy hiểm; giọng sảng khối, thán phục nói xuất đàn cá heo; giọng tự hào, ngợi ca đoạn kết b) Tìm hiểu * Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm - GV chia lớp thành nhóm - HS nhận biết nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí - u cầu nhóm đọc thầm thảo - Nhóm trưởng điều khiển bạn thực luận nhóm để trả lời câu hỏi tìm theo yêu cầu GV Thư kí ghi lại kết thảo luận hiểu nội dung * Thi trình bày kết thảo luận trước lớp - GV hướng dẫn HS xây dựng luật chơi - HS xây dựng luật chơi thống cách đánh giá cho điểm cách đánh giá cho điểm Chẳng hạn: - GV trọng tài kết luận cho điểm + Mỗi câu hỏi trả lời cho 10 điểm sau câu trả lời đội TaiLieu.VN Page + Người nhóm phát biểu, trình bày kết thảo luận nhóm Mọi người phát biểu Nếu bạn khơng nói mà phải nhờ bạn khác nhóm nói thay trừ câu trả lời điểm - Câu 1: Vì nghệ sĩ A-ri-ơn phải - A-ri-ơn phải nhảy xuống biển bọn nhảy xuống biển? thủy thủy tàu cướp hết tặng vật ông đòi giết ơng để phi tang Ơng nhảy xuống biển để chết biển chết tay bọn cướp - Câu hỏi 2: Điều kì lạ xảy - Khi A-ri-ôn hát giã biệt đời, đàn nghệ sĩ cất cao tiếng hát giã biệt cá heo bơi đến vây quanh tàu say sưa đời? thưởng thức tiếng hát ông Câu hỏi 3: Qua câu chuyện, em thấy cá - Cá heo đáng u, đáng q chúng có heo đáng u, đáng quý điểm nào? tâm hồn người, biết thưởng thức tiếng hát nghệ sĩ Chúng lại giàu lòng nhân ái, biết cứu giúp nghệ sĩ ông nhảy xuống biển, đưa ông trở đất liền nhanh tàu bọn cướp - Câu hỏi 4: Em có suy nghĩ cách - HS trình bày: đối xử đám thủy thủ đàn cá + Đám thủy thủ người bất heo nghệ sĩ A-ri-ôn lương, tham lam, độc ác đến mức hết tính người nên chúng đáng bị trị tội + Đàn cá heo vật lại thông minh, tốt bụng, biết cứu giúp người bị nạn TaiLieu.VN Page Câu hỏi 5: Ngoài câu chuyện trên, - HS phát biểu tự do: em biết thêm câu chuyện thú + Cá heo biểu diễn nhào lộn vị cá heo? + Cá heo cứu phi công nhảy dù thoát khỏi đàn cá mập (Truyện Anh hùng biển - sách Tiếng Việt tập 2) c) Luyện đọc diễn cảm - Gọi bốn HS đọc nối tiếp đoạn - Bốn HS đọc nối tiếp diễn cảm bốn đoạn Yêu cầu lớp theo dõi giọng Cả lớp theo dõi bạn đọc đọc bạn - GV hướng dẫn HS nhận xét để xác lập - HS nhận xét, tìm giọng đọc kĩ thuật giọng đọc diễn cảm văn (như trên) - GV đọc mẫu đoạn văn sau để luyện - HS lắng nghe luyện đọc theo yêu đọc cho HS cầu GV Sau câu chuyện kì lạ, nhiều thành phố Hy Lạp La Mã xuất đồng tiền khắc hình cá heo cõng người lưng Có lẽ / đồng tiền đời / để ghi lại tình cảm yêu quý người loại cá thông minh - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc theo nhóm đơi tồn câu chuyện - Gọi HS thi đọc diễn cảm - Ba đến năm HS thi đọc diễn cảm đoạn văn trước lớp - Gọi HS đọc toàn - Một đến hai HS đọc - GV nhận xét cho điểm HS Củng cố, dặn dò - Nội dung câu chuyện nói điều gì? TaiLieu.VN - Ca ngợi thơng minh, tình cảm gắn bó đáng quý loài cá heo với người Page - GV nhận xét học Dặn HS nhà - HS ghi nhớ nhà thực theo yêu tập kể lại nội dung tập đọc đọc cầu GV trước tập đọc tuần tới TaiLieu.VN Page ... điểm nói gì? quan hệ người với thiên nhiên - Thiên nhiên tồn xung quanh chúng ta, khơng người tạo Bài tập đọc Những người bạn tốt cho thấy vật sống thiên nhiên người bạn yêu quý người - GV ghi tên... sĩ cất cao tiếng hát giã biệt cá heo bơi đến vây quanh tàu say sưa đời? thưởng thức tiếng hát ông Câu hỏi 3: Qua câu chuyện, em thấy cá - Cá heo đáng u, đáng q chúng có heo đáng u, đáng quý điểm... minh, tình cảm gắn bó đáng quý loài cá heo với người Page - GV nhận xét học Dặn HS nhà - HS ghi nhớ nhà thực theo yêu tập kể lại nội dung tập đọc đọc cầu GV trước tập đọc tuần tới TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcNhững người bạn tốt, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcNhững người bạn tốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn