Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:25

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu : TỪ NHIỀU NGHĨA I- MỤC TIÊU - Nắm kiến thức sơ giản từ nhiều nghĩa - Nhận biết từ mang nghĩa gốc, từ mang nghĩa chuyển số câu văn có dùng từ nhiều nghĩa; tìm ví dụ chuyển nghĩa số từ phận thể người động vật - HS nhóm A,B làm tồn BT II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Tranh, ảnh vật, tượng, hoạt động minh họa cho nghĩa từ nhiều nghĩa VD : Tranh vẽ HS rảo bước đến trường, bàn ghế, núi, cảnh bầu trời tiếp giáp mặt đất để giảng nghĩa cho từ chân (chân người), chân bàn, chân ghế, chân núi, chân trời III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Bài cũ : - Gọi HS lên bảng - Nhận xét, ghi điểm Hoạt động học -2 HS nêu lại BT2 (đặt câu để phân biệt nghĩa cặp từ đồng âm), lớp nhận xét, bổ sung Bài : 1- Giới thiệu : - Quan sát tranh, thực theo yêu - GV bắt đầu học cách đưa cầu GV số tranh ảnh vật ; vào tranh yêu cầu HS gọi tên vật Từ chân chân người , khác với chân bàn, khác xa với chân núi, chân trời gọi chân Vì ? Tiết học - Nghe giúp em hiểu tượng từ nhiều nghĩa thú vị Tiếng Việt TaiLieu.VN Page 2- Phần nhận xét : Bài : - HS đọc, lớp đọc thầm - Yêu cầu làm - Làm việc theo nhóm3 - Trình bày - nhóm trình bày, nhóm khác nhận KL : Các nghĩa mà em vừa xác định xét, bổ sung cho từ răng, mũi, tai nghĩa gốc (nghĩa ban đầu) từ Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Yêu cầu làm -Làm việc theo nhóm đơi - Trình bày - nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung GV : Những nghĩa hình thành sở nghĩa gốc từ : răng, mũi, tai Ta - Nghe gọi chuyển nghĩa Bài : Đọc yêu cầu - HS đọc, lớp đọc thầm + nghĩa từ : tai, răng, mũi hai BT - HS trao đổi theo cặp nêu có giống nhau? KL : Nghĩa từ nhiều nghĩa - Nghe có mối liên hệ vừa khác – vừa giống - -1 HS đọc nói lại nội dung cần ghi nhớ SGK, lớp đọc thầm 3- Phần ghi nhớ : + Hãy đọc nội dung ghi nhớ? TaiLieu.VN Page 4- Phần luyện tập : Bài : Đọc yêu cầu nội dung + Thế nghĩa gốc? - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm + Thế nghĩa chuyển? - Yêu cầu làm Gợi ý : Gạch gạch từ mang nghĩa gốc, gạch từ mang nghĩa chuyển - HS lên bảng, HS khác làm vào vở, nhận xét, bổ sung - Nhận xét, KL Bài : Đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm - Yêu cầu làm - Nhóm 4, trao đổi tìm từ ghi vào phiếu - Trình bày - nhóm dán phiếu, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, KL từ 3- Củng cố , dặn dò : -Nghe -Nhận xét tiết học, biểu dương HS - HS tốt - Chuẩn bị : Luyện tập từ nhiều nghĩa TaiLieu.VN Page ... Phần luyện tập : Bài : Đọc yêu cầu nội dung + Thế nghĩa gốc? - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm + Thế nghĩa chuyển? - Yêu cầu làm Gợi ý : Gạch gạch từ mang nghĩa gốc, gạch từ mang nghĩa. .. khác nhận xét, bổ sung GV : Những nghĩa hình thành sở nghĩa gốc từ : răng, mũi, tai Ta - Nghe gọi chuyển nghĩa Bài : Đọc yêu cầu - HS đọc, lớp đọc thầm + nghĩa từ : tai, răng, mũi hai BT - HS... Trình bày - nhóm trình bày, nhóm khác nhận KL : Các nghĩa mà em vừa xác định xét, bổ sung cho từ răng, mũi, tai nghĩa gốc (nghĩa ban đầu) từ Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn