Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:25

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU TỪ NHIỀU NGHĨA I Mục đích yêu cầu: -Hiểu từ nhiều nghĩa, nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa -Phân biệt nghĩa gốc, chuyển nghĩa Tìm VD chuyển nghĩa số danh từ phận thể người động vật II Đồ dùng dạy - học: Tranh ảnh minh hoạ cho nghĩa từ III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Đặt câu có sử dụng cặp từ đồng âm để phân biệt nghĩa chúng 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hình thành khái niệm GV giới thiệu tranh HS gọi tên Lớp QS tranh-gọi tên phận tranh cần giải +bàn chân -Em có NX nghĩa từ +chân núi “chân ” - Tổ chức hoạt động nhóm Thảo luận nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết +bàn chân :bộ phận cuối thể (nghĩa gốc) +chân núi :Phần núi GV:Vậy +1 từnhiều nghĩa, Giống nhau: nói phận +Từ nghĩa gốc có nghĩa cuối từ thứ Rút phần ghi nhớ SGK Nhóm khác bổ sung - Em lấy 1VD HĐ3: Luyện tập thực hành Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK Bài 1: …… Thảo luận nhóm Gọi đại diện nhóm nêu kết HS thảo luận đáp án: +đôi mắt Bài 2: +đau chân HS làm việc cá nhân +ngoẹo đầu Gọi HS đọc làm HĐ4 :củng cố ,dặn dò VD: -Nhắc lại nội dung ghi nhớ tiết +cổ : cổ chai , cổ lọ , cổ áo, … học Lớp NX, sửa sai -NX tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn