Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:25

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Luyện tập Từ nhiều nghĩa I Mục tiêu Phân biệt nghĩa gốc nghĩa chuyển số câu văn có dùng từ nhiều nghĩa Biết đặt câu phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa động từ II Đồ dùng dạy - học - Bảng phụ chép sẵn nội dung Bài tập để HS làm mẫu bảng lớp - Bút giấy khổ to đủ cho HS nhóm làm tập III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - GV gọi HS nêu nội dung Ghi nhớ từ - Hai HS lên bảng thực theo yêu nhiều nghĩa (tiết học trước) đọc Bài cầu GV tập em hoàn thiện nhà - GV nhận xét, cho điểm việc làm - HS lắng nghe học HS B Bài Giới thiệu - Trong tiết học trước, Các em - HS lắng nghe hiểu từ nhiều nghĩa danh từ Giờ học hôm tìm hiểu từ nhiều nghĩa động từ - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS luyện tập TaiLieu.VN Page Bài tập - Gọi HS đọc Bài tập - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - Yêu cầu HS tự làm trao đổi với - Một HS lên bảng làm vào bảng bạn bên cạnh kết làm phụ, lớp làm vào giấy nháp Làm xong, trao đổi với bạn kết làm - Gọi HS trình bày kết HS khác bổ - Trình bày nhận xét bổ sung sung có câu trả lời Đáp án: 1) Bé chạy lon ton sân.= d) Sự di chuyển chân 2) Tàu chạy băng băng đường ray = c) Sự di chuyển nhanh phương tiện giao thông 3) Đông hồ chạy = a) Hoạt động máy móc 4) Dân làng chạy lũ = b) Khẩn trương tránh điều không may ập đến - GV chuyển ý: Như vậy, từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa từ chạy có nét nghĩa chung? Bài tập giúp em hiểu điều Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời miệng - Nhiều HS trả lời miệng ý kiến tập - GV hướng dẫn HS nhận xét phân tích, - HS tham gia phân tích, nhận xét để kết luận lời giải VD: rút kết luận đúng: Nghĩa từ Nếu có HS chọn dòng a (sự di chạy tập là: Sự vận động chuyển) , GV yêu cầu HS thảo luận nhanh Chẳng hạn hoạt động đồng hồ có phải TaiLieu.VN Page di chuyển khơng? Để từ HS hiểu hoạt động đồng hồ vận động máy móc (tạo ấn tượng nhanh) Sau hỏi dòng a dùng để hoạt động xác hơn? (HS đến kết luận: hoạt động đi) Bài tập - Gọi HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm theo nhóm GV - HS nhóm trao đổi, thảo luận phát bút dạ, giấy khổ to, cho nhóm cử thư kí viết nhanh lên giấy kết làm làm - Yêu cầu HS trình bày kết - Đại diện nhóm dán kết làm lớp, trình bày kết làm nhóm - GV lớp nhận xét - HS thực theo yêu cầu GV, nhận xét rút lời giải đúng: Từ ăn câu c dùng với nghĩa gốc Bài tập - Gọi HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm - HS làm việc cá nhân Ba HS lên bảng làm HS lớp làm vào - Gọi HS nhận xét, chữa bạn - Nhận xét, chữa bảng - Gọi HS lớp nối tiếp đọc câu văn - HS đọc làm mình GV ý sửa lỗi ngữ pháp cách dùng từ cho HS (nếu có) TaiLieu.VN Page - Gọi HS nhận xét, chữa bảng - HS nhận xét, chữa bạn (nếu sai) bảng (nếu sai) Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học; khen HS - HS lắng nghe nhóm HS làm việc tốt - Dặn HS nhà làm lại Bài tập vào - HS lắng nghe nhà thực theo yêu cầu GV TaiLieu.VN Page ... máy móc 4) Dân làng chạy lũ = b) Khẩn trương tránh điều không may ập đến - GV chuyển ý: Như vậy, từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa từ chạy có nét nghĩa chung? Bài tập giúp em hiểu điều Bài tập... bảng làm vào bảng bạn bên cạnh kết làm phụ, lớp làm vào giấy nháp Làm xong, trao đổi với bạn kết làm - Gọi HS trình bày kết HS khác bổ - Trình bày nhận xét bổ sung sung có câu trả lời Đáp án: 1)... nghĩ trả lời miệng - Nhiều HS trả lời miệng ý kiến tập - GV hướng dẫn HS nhận xét phân tích, - HS tham gia phân tích, nhận xét để kết luận lời giải VD: rút kết luận đúng: Nghĩa từ Nếu có HS chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn