Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nhiều nghĩa

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:24

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Từ nhiều nghĩa I Mục tiêu Hiểu từ nhiều nghĩa; nghĩa gốc, nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa Phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa số câu văn Tìm ví dụ chuyển nghĩa số danh từ phận thể người động vật II Đồ dùng dạy - học - Tranh ảnh vật, tượng, hoạt động minh họa cho nghĩa từ nhiều nghĩa - Bút giấy khổ to đủ cho hai đến ba HS làm tập III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - GV gọi HS nêu lại phần Ghi nhớ - Hai HS lên bảng thực theo yêu Dùng từ đồng âm để chơi chữ ( tiết cầu GV học trước) lấy ví dụ phân tích minh họa - GVnhận xét, cho điểm việc làm - HS lắng nghe học HS B Bài Giới thiệu - GV vào tranh (nếu khơng cho - HS lắng nghe HS gọi tên vật có lớp học) VD: chân bàn, chân ghế, chân người, chân TaiLieu.VN Page tường, - GV nói với HS: chân bàn khác với chân ghế, khác với chân người, khác với chân tường, khác xa so với chân núi, chân trời gọi chân Vì vậy? Tiết học hơm giúp em hiểu tượng thú vị khác tiếng Việt Đó từ nhiều nghĩa - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Phần Nhận xét Bài tập - Yêu cầu HS đọc to Bài tập - Một HS đọc to Cả lớp theo dõi phần Nhận xét đọc thầm SGK - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân - HS đọc SGK, suy nghĩ làm - Yêu cầu HS trình bày kết - HS trình bày kết quả, lớp theo dõi nhận xét - GV kết luận: Các nghĩa mà em vừa - HS lắng nghe xác định cho từ răng, mũi, tai nghĩa gốc (nghĩa ban đầu) từ Bài tập 2,3 - Gọi HS đọc toàn Bài tập 2, - Một HS đọc bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm Sau HS làm - HS làm việc cá nhân Sau làm xong em trao đổi với bạn bên xong HS trao đổi theo nhóm đơi kết cạnh kết làm làm - Gọi HS trình bày kết làm - Năm đến bảy HS trình bày TaiLieu.VN Page kết làm - Gọi HS nhận xét chữa bài, chốt lại lời - Nhận xét làm bạn chữa giải lại kết vào làm (nếu sai) Đáp án: - Răng cào: Nghĩa từ trường hợp khác với nghĩa từ Bài tập dùng để cào không dùng để cắn Nghĩa từ tập nghĩa từ Bài tập giống vật nhọn, sắc, thành hàng - Mũi thuyền: Nghĩa từ mũi khác với nghĩa từ mũi Bài tập mũi thuyền nhọn để rẽ nước không dùng để thở ngửi Nhưng chúng giống phận có đầu nhọn nhơ phía trước - Tai ấm: Nghĩa từ tai khác với nghĩa từ tai Bài tập 1: tai ấm giúp người ta cầm ấm dễ dàng để rót nước, không dùng để nghe Nhưng hai từ giống phận bên chìa (hình giống tai) - GV kết luận: nghĩa từ tai, mũi, - HS lắng nghe ấm Bài tập gọi nghĩa gốc Nghĩa từ Bài tập gọi nghĩa chuyển Các nét nghĩa từ tai, mũi, ấm Bài tập Bài tập có liên quan với - Vậy em hiểu từ nhiều nghĩa? - Từ nhiều nghĩa từnghĩa gốc nghĩa chuyển Nghĩa gốc nghĩa chuyển từ có mối liên hệ với Phần Ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK - Hai đến ba HS đọc phần Ghi nhớ - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Một đến hai HS nhắc lại phần Ghi lấy ví dụ minh họa nhớ lấy ví dụ minh họa Phần Luyện tập TaiLieu.VN Page Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, sau - HS làm vào giấy nháp, sau khi làm xong trao đổi kết với bạn làm xong trao đổi với bạn bên cạnh - Gọi HS trình bày, GV theo dõi gọi HS - HS trình bày kết Cả lớp nhận xét chốt lại ý kiến theo dõi nhận xét, GV chốt lại lời giải Đáp án: a)Từ mắt câu "Đôi mắt bé mở to" mang nghĩa gốc Còn từ mắt câu "Quả na mở mắt" mang nghĩa chuyển b)Từ chân câu "Bé đau chân" mang nghĩa gốc Còn từ chân câu "Lòng ta vững kiềng ba chân" mang nghĩa chuyển c)Từ đầu câu "Khi viết, em đừng ngoẹo đầu" mang nghĩa gốc Còn từ đầu câu "Nước suối đầu nguồn trong" mang nghĩa chuyển Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm theo nhóm GV - HS trao đổi, thảo luận theo nhóm để phát giấy khổ to bút cho nhóm làm làm - Gọi HS trình bày kết - Đại diện HS nhóm dán lên bảng đọc kết làm nhóm - GV lớp nhận xét làm - HS nhận xét làm nhóm nhóm, đếm xem nhóm tìm theo yêu cầu GV nhiều từ để tính điểm thi đua, tuyên TaiLieu.VN Page dương nhóm thắng Lời giải: - Lưỡi: lưỡi dao, trăng lưỡi liềm, lưỡi gươm, lưỡi búa, lưỡi lửa, lưỡi hái, - Miệng: miệng bát, miệng túi, miệng bình, miệng hố, miệng núi lửa, - Cổ: cổ chai, cổ lọ, cổ bình, cổ áo, cổ tay, - Tay: tay áo, đòn tay, tay quay, tay (người ấy), - Lưng: lưng đồi, lưng núi, lưng ghế, lưng đê, lưng trời, Củng cố, dặn dò - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Hai đến ba HS nhắc lại - GV nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn HS nhà học nội dung Ghi nhớ - HS lắng nghe nhà thực làm lại Bài tập vào theo yêu cầu GV TaiLieu.VN Page ... vào làm (nếu sai) Đáp án: - Răng cào: Nghĩa từ trường hợp khác với nghĩa từ Bài tập dùng để cào không dùng để cắn Nghĩa từ tập nghĩa từ Bài tập giống vật nhọn, sắc, thành hàng - Mũi thuyền: Nghĩa. .. từ giống phận bên chìa (hình giống tai) - GV kết luận: nghĩa từ tai, mũi, - HS lắng nghe ấm Bài tập gọi nghĩa gốc Nghĩa từ Bài tập gọi nghĩa chuyển Các nét nghĩa từ tai, mũi, ấm Bài tập Bài tập. .. mũi, ấm Bài tập Bài tập có liên quan với - Vậy em hiểu từ nhiều nghĩa? - Từ nhiều nghĩa từ có nghĩa gốc nghĩa chuyển Nghĩa gốc nghĩa chuyển từ có mối liên hệ với Phần Ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nhiều nghĩa, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn