Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Kể chuyệnCây cỏ nước Nam

2 45 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:23

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN CÂY CỎ NƯỚC NAM I.Mục đích yêu cầu: -Dựa vào lời kể GVvà tranh, HS kể đoạn câu chuyện với giọng tự nhiên kết hợp với cử chỉ, nét mặt Giáo án Tiếng việt -Hiểu truyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện : khuyên người yêu quí thiên nhiên ; trân trọng cỏ, -Nghe, nhớ truyện ,NX lời kể bạn ,kể tiếp II Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ - ảnh vật thực:bụi đinh lăng ,… II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS kể lại câu chuyện tiết trước 2.Dạy HĐ1:Giới thiệu : GVgiới thiệu tranh, cỏ-giới thiệu (SGVtr157) HĐ2: HS lắng nghe - GV kể chuyện lần HS lắng nghe nhìn tranh minh - GV kể lần hoạ (kết hợp ghi tên số loại lên bảng, +bụi sâm nam, đinh lăng , cam Giải thích từ khó:trưởng , tràng, dược thảo nam… sơn.) HĐ3: HS tập kể chuyện Gọi HS đọc y/c 1,2,3 tập Tập kể đoạn nối tiếp -Tổ chức hoạt động nhóm đơi nhóm +tranh 1:Tuệ tĩnh giảng giải cho học trò cỏ nước Nam +tranh2: Quân dân nhà Trần tập luyện chuẩn bị chống quân Nguyên +tranh 3: Nhà Nguyên cấm bán thuốc men cho nước ta - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp +tranh 4:Quân dân nhà Trần chuẩn bị thuốc men cho chiến đấu +tranh 5: Cây cỏ nước Nam góp phần làm cho binh sĩ thêm khoẻ mạnh +tranh 6: Tuệ Tĩnh học trò phát - Gọi đại diện nhóm kể tồn câu triển thuốc Nam chuyện Tập kể toàn câu chuyện HĐ4: HS tìm hiểu nội dung ý Nhóm khác NX nghĩa câu chuyện -Nhân vật câu chuyện ai? -ý nghĩa câu chuyện ? danh y Tuệ Tĩnh… HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn ý mục I dò GV giới thiệu Đền Bia ở… tỉnh HD ta Nơi khách thập phương hương khói ơng -Nhắc nhở HS u q cỏ… -Đọc trước yêu cầu tiết TLV tuần chuẩn bị ...+tranh 5: Cây cỏ nước Nam góp phần làm cho binh sĩ thêm khoẻ mạnh +tranh 6: Tuệ Tĩnh học trò phát - Gọi đại diện nhóm kể toàn câu triển thuốc Nam chuyện Tập kể tồn câu chuyện HĐ4:... Tuệ Tĩnh… H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn ý mục I dò GV giới thiệu Đền Bia ở… tỉnh HD ta Nơi khách thập phương hương khói ơng -Nhắc nhở HS u quí cỏ -Đọc trước yêu cầu tiết TLV tuần chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Kể chuyệnCây cỏ nước Nam, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Kể chuyệnCây cỏ nước Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn