Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Chính tảNghe,viết: Dòng kinh quê hương

4 53 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:21

Giáo án Tiếng việt Chính tả Nghe - viết: Dòng kinh quê hương Luyện tập đánh dấu (ở tiếng chứa iê / ia) I Mục tiêu Nghe - viết xác, trình bày đoạn Dòng kinh quê hương Nắm vững quy tắc làm luyện tập đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi iê, ia II Đồ dùng dạy - học - Bảng lớp kẻ sẵn mơ hình cấu tạo vần Bài tập III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Đọc cho hai HS viết bảng lớp, lớp - HS thực theo yêu cầu viết vào giấy nháp tiếng: cửa, sửa, thừa, GV bữa, nướng, vướng, được, mượt, - Yêu cầu HS nhận xét bạn bảng nêu quy tắc đánh dấu tiếng - GV nhận xét cho điểm B Dạy Giới thiệu - Giờ học Chính tả hơm nay, em nghe, - HS lắng nghe viết đoạn Dòng kinh quê hương làm tập luyện đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê - GV ghi tên lên bảng TaiLieu.VN - HS ghi tên vào Page Hướng dẫn HS nghe - viết a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn - GV yêu cầu HS mở SGK trang 65 theo dõi - Một HS đọc bài, lớp lắng nghe gọi HS đọc theo dõi SGK - GV giải thích từ khó kinh, - Đoạn văn nói lên tình yêu nỗi bàng hỏi HS: Đoạn văn nói điều gì? nhớ tha thiết tác giả với dòng kinh q hương b) Hướng dẫn viết từ khó trình bày tả - u cầu HS nêu từ khó, danh từ riêng, - HS nêu lên danh từ riêng dễ lẫn viết tả từ khó mà em dễ viết sai ảnh hưởng phát âm địa phương - GV đọc cho HS viết từ vừa tìm - Ba HS lên bảng viết, HS cho HS nhận xét rút lưu ý viết lớp viết vào nháp nhận xét từ theo yêu cầu GV c) Viết tả - GV nhắc tư ngồi viết tả - HS lắng nghe lưu ý cách trình bày - GV đọc câu phận ngắn - HS lắng nghe viết câu cách thong thả rõ ràng cho HS viết Mỗi câu phận câu đọc lượt d) Soát lỗi chấm - GV đọc cho HS soát lỗi chấm - HS soát tự chữa lỗi sai Hướng dẫn HS làm tập Bài tập TaiLieu.VN Page - Gọi HS đọc to yêu cầu tập - Một HS đọc to yêu cầu tập, lớp theo dõi đọc thầm SGK - Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời miệng vần - HS trả lời cần điền có câu trả lời đúng: vần cần điền vần iêu tiếng nhiều, diều, chiều - Đọc cho HS viết bảng HS lớp viết tiếng: nhiều, diều, chiều nhận xét xem cách đánh dấu tiếng nào? - HS thực theo yêu cầu GV nêu nhận xét: Các tiếng nhiều, diều, chiều tiếng có âm ngun âm đơi có âm cuối vần nên đánh dấu đặt chữ thứ hai âm - chữ ê - Yêu cầu HS đọc lại đoạn thơ hoàn chỉnh - Một HS đọc thành tiếng trước hỏi: Nội dung đoạn thơ nói điều gì? lớp, HS lớp theo dõi phát biểu: Nội dung đoạn thơ nói vẻ đẹp hồn nhiên, vơ tư bọn trẻ chăn trâu Bài tập - Gọi HS đọc to yêu cầu tập - Một HS đọc to yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm tập - HS làm tập vào - Gọi HS nêu kết làm - HS đọc kết làm mình, lớp theo dõi nhận xét - Yêu cầu HS đọc thuộc lòng câu câu thành - Một vài HS đọc thuộc lòng ngữ nêu quy tắc đánh dấu với câu thành ngữ nêu: tiếng kiến, tía, mía +Tiếng kiến phần vần có ngun âm đơi iê có âm cuối vần nên dấu nằm chữ thứ hai âm - chữ ê TaiLieu.VN Page + Tiếng tía, mía phần vần có ngun âm đơi ia khơng có âm cuối vần nên dấu nằm thứ âm - chữ a Củng cố, dặn dò - Gọi HS nhắc lại quy tắc đánh dấu - HS nêu quy tắc: tiếng có âm nguyên âm + Trong tiếng, dấu nằm đôi phận vần, âm + Trong trường hợp âm ngun âm đơi, dấu nằm tren chữ đầu (nếu tiếng khơng có âm cuối), dấu nằm chữ thứ hai (nếu tiếng có âm cuối) - GV nhận xét học dặn HS ghi nhớ quy - HS lắng nghe nhà thực tắc đánh dấu tiếng chứa nguyên âm theo yêu cầu GV đôi ia, iê TaiLieu.VN Page ... điền vần iêu tiếng nhiều, diều, chiều - Đọc cho HS viết bảng HS lớp viết tiếng: nhiều, diều, chiều nhận xét xem cách đánh dấu tiếng nào? - HS thực theo yêu cầu GV nêu nhận xét: Các tiếng nhiều,... dòng kinh quê hương b) Hướng dẫn viết từ khó trình bày tả - u cầu HS nêu từ khó, danh từ riêng, - HS nêu lên danh từ riêng dễ lẫn viết tả từ khó mà em dễ viết sai ảnh hưởng phát âm địa phương... ngữ nêu quy tắc đánh dấu với câu thành ngữ nêu: tiếng kiến, tía, mía +Tiếng kiến phần vần có ngun âm đơi iê có âm cuối vần nên dấu nằm chữ thứ hai âm - chữ ê TaiLieu.VN Page + Tiếng tía, mía phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Chính tảNghe,viết: Dòng kinh quê hương, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Chính tảNghe,viết: Dòng kinh quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn