(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội

78 76 0
  • Loading ...
1/78 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:20

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ HỒNG Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH - BA TRẠI HUYỆN BA - THÀNH PHỐ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Khoa: Khóa học: Chăn nuôi Thú y Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ HỒNG Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH - BA TRẠI HUYỆN BA - THÀNH PHỐ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: Chính quy Chăn nuôi Thú y K46 - Chăn nuôi Thú y - N01 Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 TS Nguyễn Thu Trang Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, tơi nhận bảo tận tình giáo hướng dẫn, giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y trại lợn Nguyễn Thanh Lịch - huyện Ba - thành phố Nội Với tình cảm sâu sắc, chân thành: Trước hết tơi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y tồn thể thầy giáo khoa Chăn ni Thú y tạo điều kiện thuận lợi cho phép tơi thực khóa luận Tơi xin cảm ơn tới lãnh đạo Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch kỹ sư, tồn thể cơng nhân trang trại giúp đỡ tơi q trình thực tập Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS Nguyễn Thu Trang tận tình trực tiếp hướng dẫn tơi thực thành cơng khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ động viên tơi thời gian hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 19 tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Hồng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết sản xuất trại Bảng 4.1 Tình hình sinh sản đàn lợn nái 45 Bảng 4.2 Một số tiêu sinh sản số lượng lợn loại lợn nái 46 Bảng 4.3 Một số tiêu sinh sản khối lượng lợn loại lợn nái 47 Bảng 4.4 Kết phòng bệnh cho đàn lợn 49 Bảng 4.5 Kết chẩn đoán bệnh cho đàn lợn 55 Bảng 4.6 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn 56 Bảng 4.7 Kết thực số công tác khác 57 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP: Charoen Pokphand cs: Cộng Kg: Kilogam MMA: Mastitis - Metritisa - Agalacti L11: Landrace 11 PED: Porcine Epidemic Diarrhoea TT: Thể trọng iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý 2.1.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.3 Cơ sở vật chất trại 2.1.4 Đối tượng kết sản xuất trang trại 2.1.4.1 Đối tượng sản xuất 2.1.4.2 Kết sản xuất sở năm gần 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Những hiểu biết q trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái sinh sản đàn lợn 2.2.1.1 Kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ 2.2.1.2 Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái nuôi 13 v 2.2.1.3 Kỹ thuật chăn nuôi lợn theo mẹ 16 2.2.2 Những hiểu biết phòng trị bệnh cho vật ni 20 2.2.2.1 Phòng bệnh 20 2.2.2.2 Điều trị bệnh 22 2.2.3 Những hiểu biết số bệnh thường gặp đàn lợn nái sinh sản lợn 24 2.2.3.1 Những bệnh thường gặp đàn lợn nái sinh sản 24 2.2.3.2 Một số bệnh thường gặp đàn lợn 31 2.3 Những nghiên cứu nước liên quan đến nội dung chuyên đề 36 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 36 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 38 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 40 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 40 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 40 3.3 Nội dung thực 40 3.4 Các tiêu phương pháp thực 40 3.4.1 Các tiêu theo dõi 40 3.4.2 Phương pháp theo dõi 41 3.4.3 Phương pháp xác định tiêu 41 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 41 PHẦN 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 42 4.1 Công tác chăn nuôi 42 4.2 Khả sinh sản, số lượng khối lượng lợn lợn nái 45 4.2.1 Tình hình sinh sản đàn lợn nái trại 45 4.2.2 Số lượng lợn loại lợn nái 46 vi 4.2.3 Khối lượng lợn loại lợn nái 47 4.3 Kết phòng bệnh cho lợn 48 4.4 Công tác chẩn đoán bệnh cho đàn lợn 50 4.4.1 Bệnh xảy lợn nái 50 4.4.1.1 Bệnh viêm tử cung 50 4.4.1.2 Bệnh bại liệt 51 4.4.1.3 Bệnh viêm vú 51 4.4.2 Bệnh xảy lợn 52 4.4.2.1 Bệnh viêm phổi 52 4.4.2.2 Bệnh viêm khớp 52 4.4.2.3 Dịch tiêu chảy cấp (PED) 53 4.4.2.4 Bệnh phân trắng lợn 54 4.5 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn 56 4.6 Kết thực công tác khác 57 PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Đề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 I Tài liệu tiếng Việt 60 II Tài liệu tiếng Anh 62 III Tài liệu Internet 63 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Từ ngày sơ khai, chăn nuôi trở thành ngành nghề khơng thể thiếu lồi người Nền kinh tế Việt Nam bước hội nhập mạnh mẽ với kinh tế giới Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế nước, thu nhập người dân nâng lên nhu cầu thịt thị trường tăng lên đáng kể, đặc biệt loại thịt có chất lượng cao Chính thế, chăn ni ta khơng tăng lên số lượng mà chất lượng thịt nâng lên Trong năm gần đây, ngành chăn ni nước ta có bước tiến định Đặc biệt, chăn ni lợn chiếm vị trí quan trọng cấu ngành nơng nghiệp, việc cung cấp thực phẩm giá trị dinh dưỡng cao cho người cung cấp ngun liệu cho cơng nghiệp chế biến, cấp phân bón cho trồng (phân lợn nguồn phân hữu tốt, cải tạo nâng cao độ phì cho đất, đặc biệt đất nơng nghiệp), góp phần giữ vững cân sinh thái trồng, vật nuôi người… Nhu cầu thịt lợn người tiêu dùng tăng lên lượng chất Để đáp ứng nhu cầu thịt lợn tăng lên người tiêu dùng, hộ chăn nuôi lợn có thay đổi tiến kỹ thuật chăn nuôi quy mô chăn nuôi Nhiều chủ trang trại chăn nuôi lợn chuyển từ phương thức chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi theo hướng công nghiệp Với ý nghĩa quan trọng đó, Đảng Chính phủ có nhiều khuyến khích ưu đãi cho nơng dân phát triển ngành chăn ni Ba huyện có ngành chăn ni phát triển mạnh, tập trung nhiều trang trại lớn nhỏ giúp nâng cao vị mà góp phần làm tăng thu nhập người dân Để nâng cao hiệu sản xuất chăn nuôi, chất lượng giống tiền đề quan trọng, chất lượng đàn nái sinh sản có ảnh hưởng đến suất, định đến số lượng giống sản xuất Hiện có nhiều giống lợn đóng vai trò chủ yếu khâu sản xuất lợn nái nuôi thịt nước ta Việc đánh giá suất sinh sản đòi hỏi cấp thiết người làm công tác chọn giống nhân giống vật nuôi Bên cạnh thành tựu đạt gặp khó khăn, đặc biệt tình hình dịch bệnh đàn lợn nái, lợn theo mẹ Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn sở nơi thực tập, thực đề tài: "Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện Ba Vì, Thành phố Nội” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng chăn nuôi lợn nái sinh sản lợn theo mẹ địa phương - Thực quy trình chăn ni lợn nái sinh sản phòng trị bệnh cho đàn lợn theo mẹ - Áp dụng phương pháp, biện pháp để đẩy mạnh chăn nuôi lợn nái sinh sản lợn theo mẹ - Kết góp phần đưa tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất - Hình thành phong cách làm việc sáng tạo, cơng nghiệp 56 319 mắc bệnh phân trắng chiếm tỷ lệ 22,54% Riêng bệnh ỉa chảy (PED) có 435 mắc bệnh tổng số 1322 theo dõi chiếm tỷ lệ 32,90% 4.5 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn Sau phát lợn bị bệnh, kịp thời tiến hành điều trị Kết điều trị bệnh cho đàn lợn thể bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn Tên bệnh Số lợn điều trị (con) Số lợn khỏi bệnh (con) Tỷ lệ khỏi (%) Viêm tử cung 60 59 98,33 Bại liệt 80,00 Viêm vú 5 100 Viêm phổi 126 120 95,23 Viêm khớp 18 16 88,89 Ỉa chảy (PED) 435 309 71,03 Phân trắng lợn 319 287 89,97 Qua bảng 4.6 cho thấy: + Đối với bệnh lợn nái: Tỷ lệ khỏi bệnh viêm tử cung lợn nái sau đẻ cao: 59 khỏi bệnh tổng số 68 mắc bệnh, tỷ lệ khỏi 98,33% Bệnh bại liệt sau đẻ: khỏi bệnh tổng số mắc bệnh, tỷ lệ khỏi 80% Bệnh viêm vú: khỏi bệnh tổng số mắc bệnh, tỷ lệ khỏi 100% Sau điều trị kết khỏi bệnh đạt tỷ lệ cao: từ 80% - 100% + Đối với bệnh lợn con: Tỷ lệ khỏi bệnh viêm phổi: 120 khỏi bệnh tổng số 126 mắc bệnh, tỷ lệ khỏi 95,23% Bệnh viêm khớp: 16 khỏi bệnh tổng số 18 mắc bệnh, tỷ lệ khỏi 88,89% Tỷ lệ khỏi bệnh phân trắng tương đối cao: 287 khỏi bệnh tổng số 319 mắc bệnh, tỷ lệ khỏi 89,97% Tỷ lệ khỏi bệnh tiêu chảy cấp (PED): 309 khỏi bệnh 57 tổng số 435 mắc bệnh, tỷ lệ khỏi 71,03% Sau điều trị kết khỏi bệnh đạt tỷ lệ tương đối cao: từ 71,03% - 95,23% 4.6 Kết thực cơng tác khác Ngồi việc chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn, chúng em tham gia số công việc như: đỡ đẻ cho lợn nái, thiến lợn đực, bấm tai lợn con, mổ hecni, vắt sữa đầu lợn nái đẻ đẻ cho lợn còi uống Kết thực số cơng việc trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết thực số công tác khác Nội dung công việc Số lợn thực Số lợn an toàn Tỷ lệ an toàn (con) (con) (%) Đỡ đẻ cho lợn mẹ 118 118 100 Cắt đuôi lợn 2017 2017 100 Tiêm sắt, bấm số tai 1254 1254 100 Mổ hecni 22 19 86,36 Thiến lợn đực 436 436 100 Qua bảng 4.7 cho thấy: Đã đỡ đẻ 118 lợn mẹ, cắt đuôi cho 2017 lợn con, tiêm sắt, bấm số tai cho 1254 lợn thiến cho 436 lợn đực, kết cơng việc đạt an tồn 100% Riêng việc mổ hecni có số lợn an tồn 19/22 con, có bị chết lợn nhỏ, sức đề kháng nên tỷ lệ đạt an toàn 86,36% 58 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trại lợn nái Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Nội với đề tài: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Nội”, chúng tơi có số kết luận sau: Quy trình chăm sóc, ni dưỡng lợn trại Nguyễn Thanh Lịch thực nghiêm ngặt, theo quy trình cơng ty chăn ni CP Việt Nam Tình hình đẻ đàn lợn nái nuôi trại lợn Nguyễn Thanh Lịch tương đối tốt với tỷ lệ lợn nái đẻ bình thường 73,73%, đẻ khó can thiệp kích tố chiếm tỷ lệ 21,18%, lợn nái đẻ khó can thiệp tay chiếm 5,09% Các tiêu số lượng, khối lượng lợn + Số lượng lợn lợn L11 lợn CP909 tương ứng là: - Số lợn đẻ ra/lứa: 12,00 12,40 - Số lợn sống đến 24h: 11,40 11,20 - Số lợn sống đến 21 ngày (cai sữa): 11,20 11,00 + Khối lượng lợn lợn L11 lợn CP909 tương ứng là: - Khối lượng sơ sinh/ con: 1,48 kg 1,40 kg - Khối lượng sơ sinh/ ổ: 16,52 kg 15,64 kg - Khối lượng 21 ngày (cai sữa)/ con: 5,71 kg 5,60 kg - Khối lượng 21 ngày (cai sữa)/ ổ: 62,80 kg 61,68 kg Kết phòng bệnh lợn đạt chất lượng cao với số lượng từ 1254 - 2134 lợn phòng bệnh tiêu chảy, cầu trùng, thiếu máu (Fe + B12) Tỷ lệ an toàn phòng bệnh 100% 59 Lợn nái trại thường mắc bệnh: bệnh viêm tử cung (50,84%), bại liệt sau đẻ (4,24%), viêm vú (4,24%) Lợn thường mắc bệnh: viêm phổi (9,53%), viêm khớp (1,36%), tiêu chảy cấp (32,90%), phân trắng (22,54%) Kết điều trị cho lợn nái đạt hiệu lực cao: tỷ lệ khỏi viêm tử cung đạt 98,33%, tỷ lệ khỏi viêm vú đạt 100%, tỷ lệ khỏi bại liệt đạt 80,00% Hiệu lực điều trị bệnh cho lợn con: tỷ lệ khỏi bệnh viêm phổi 95,23%, viêm khớp 88,89%, phân trắng 89,97%, tiêu chảy cấp (PED) 71,03% 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần trì làm tốt công tác vệ sinh thú y, sát trùng dụng cụ chăn nuôi, khu vực chuồng trại người trước vào khu vực trại - Tăng cường chăm sóc quản lý tốt lợnsinh lợn theo mẹ, hạn chế thấp tỷ lệ chết, mang lại kinh tế cao - Hướng dẫn kiểm tra công việc công nhân để kịp thời điều chỉnh, đối tượng tham gia trực tiếp vào công tác chăn nuôi, ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh tế 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Archie Hunter, Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, Nxb Bản đồ, Nội, tr 53, 204 - 207 Bilken (1994), Quản lý lợn nái lợn hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nơng nghiệp, Nội Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp, Nội Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nơng nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Nội Đoàn Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Nội Đoàn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nơng Nghiệp, Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp 10 Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hòa, Yamaguchi (2014), “Một số đặc điểm dịch tễ bệnhbệnh tiêu chảy thành dịch lợn số tỉnh phía Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XXI (số 2), tr 43 - 55 61 11 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nơng nghiệp 12 Nguyễn Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nơng nghiệp, Nội 13 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, tập II, Nxb Nơng nghiệp Nội 14 Phạm Sỹ Lăng (2009), “Bệnh tiêu chảy vi khuẩn lợn biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XVI (số 5) 15 Trương Lăng (1996), Ni lợn gia đình, Nxb Nơng nghiệp, Nội 16 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 17 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp, Nội 18 Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sĩ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Nội 19 Nguyễn Như Pho (2002), Ảnh hưởng số yếu tố kỹ thuật chăn nuôi đến hội chứng M.M.A khả sinh sản heo nái, Luận án Tiến sỹ nông nghiệp, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Ngọc Phục (2005), Công tác thú y chăn nuôi lợn, Nxb Lao động hội, Nội, tr 18 21 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 22 Pierre Brouillet, Bernard Farouilt (2003), Điều trị viêm vú lâm sàng, Nxb Nông nghiệp, Nội 23 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp 62 24 Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đồn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vacxin E.coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nơng nghiệp Thực phẩm, số 9, tr 324 - 325 25 Nguyễn Văn Thiện (2010), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi thú y, Nxb Nơng nghiệp, Nội 26 Nguyễn Tất Tồn, Đỗ Tiến Duy (2013), “Một số yếu tố liên quan đặc điểm bệnh học dịch tiêu chảy cấp lợn theo mẹ số tỉnh miền Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XX (số 2), tr - 11 27 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn ni phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động hội, Nội 28 Trekaxova A V., Daninko L M., Ponomareva M I., Gladon N P (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản (Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nơng nghiệp, Nội 29 Trung tâm chẩn đoán cố vấn thú y (2010), Một số bệnh heo cách điều trị, tập 2, Nxb Khoa học kỹ thuật, Nội II Tài liệu tiếng Anh 30 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli infectedweaning pigs”, 12th IPVS congress, August 17 - 22, pp 182 31 Nagy B, Fekete PZS (2005), “Enterotoxigenic Escherichia coli in veterinary medicine”, Int J Med Microbiol, pp 295, pp 443 - 454 32 Olanratmanee E., AnnopKunavongkrit, Padet Tummaruk (2010), “Impact of epidemic virus infection at different periods of pregnamcy on subsequent reproductive performance in gilts and sows”, Ani Rep Sci, pp - 26 33 Radosits O M., Blood D C., Gay C C., (1994), “Veterinary medicine”, A textbook of the Diseases of cattle, Sheep, Pigs, Goat and horses, Enght edition 63 34 Smith B B., Martineau G., Bisaillon A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press 35 Sun R Q., Cai, R J., Song C X., Chen D K., Chen Y Q., Liang P S (2012), Outbreak of porcine epidemic diarrhea in suckling piglets China, Emerging infectious diseases, Vol 18, No 36 Taylor D J (1995), “The metritis mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik sel,skhozyaistvennoinauki 37 Urban V.P., Schnur V.I., Grechukhin A.N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndrome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 - 70 III Tài liệu Internet 38.Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-confm471.html23 39 VietDVM team (2014), Dịch tiêu chảy cấp lợn (Porcine Epidemic Diarrhoea - PED), http://www.vietdvm.com/heo/benh-tren-heo/dichtieu-chay-cap-tren-heo-porcine-epidemic-diarrhorea-ped.html PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Ảnh 01: Đỡ đẻ cho lợn nái Ảnh 03: Vệ sinhcho lợn Ảnh 02: Vệ sinh mông lợn Ảnh 04: Lau sàn lợn Ảnh 05: Lau máng lợn Ảnh 07: Cào phân, hót phân Ảnh 06: Cho lợn ăn Ảnh 08: Rắc vôi Ảnh 09: Quét đường Ảnh 11: Thuốc vetrimoxin điều trị viêm tử cung Ảnh 10: Xịt gầm chuồng Ảnh 12: Viêm tử cung lợn nái Ảnh 13: Lợn bị tiêu chảy phân trắng Ảnh 14: Điều trị lợn tiêu chảy Ảnh 15: Cho lợn uống thuốc phòng cầu trùng Ảnh 16: Thuốc phòng bệnh cầu trùng Ảnh 17: Cho lợn uống Norfloxacin Ảnh 18: Thuốc Norfloxacin Ảnh 19: Tiêm vắc xin cho lợn Ảnh20:Vắc xin Mycoplasma Circo Ảnh 21: Tiêm sắt cho lợn Ảnh 22: Bấm số tai lợn Ảnh 23: Tiêm Ampicoli cho lợn Ảnh 24: Thiến lợn đực trước thiến PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU THEO PHẦN MỀM MINITAB 17 Bảng 4.2 Descriptive Statistics: số đẻ ra, số sống đến 24h, số sống đến 21 ngày Variable số đẻ lứa CP909 số sống đến 24h CP909 số sống đến 21 ngày số đẻ lứa L11 số sống đến 24h L11 số sống đến 21 ngày Variable số đẻ lứa CP909 số sống đến 24h CP909 số sống đến 21 ngày số đẻ lứa L11 số sống đến 24h L11 số sống đến 21 ngày N 59 59 59 59 59 59 N* 0 0 0 Mean SE Mean 12.400 0.68 11.200 0.38 11.000 0.32 12.000 0.51 11.400 0.38 11.200 0.37 StDev 1.517 0.837 0.707 0.707 1.140 0.837 Minimum 11.000 10.000 10.000 11.000 10.000 10.000 Q1 11.500 10.500 10.500 11.500 10.500 10.500 Median 12.000 11.000 11.000 12.000 11.000 11.000 Q3 13.500 12.000 11.500 12.500 12.500 12.000 Maximum 15.000 12.000 12.000 13.000 13.000 12.000 Bảng 4.3 Descriptive Statistics: kl sơ sinh/ con, kl sơ sinh/ Variable N N* Mean SE Mean kl sơ sinh/ CP909 59 1.40 0.01 khối lượng ss/ ổ CP909 59 15.64 0.55 kl 21 ngày/ CP909 59 5.60 0.02 kl 21 ngày/ ổ CP909 59 61.68 1.75 kl sơ sinh/ L11 59 1.48 0.02 klss/ ổ L11 59 16.52 0.60 kl 21 ngày/ L11 59 5.71 0.04 kl 21 ngày/ ổ L11 59 62.80 1.77 Variable kl sơ sinh/ CP909 khối lượng ss/ ổ CP909 kl 21 ngày/ CP909 kl 21 ngày/ ổ CP909 kl sơ sinh/ L11 klss/ ổ L11 kl 21 ngày/ L11 kl 21 ngày/ ổ L11 Maximum 1.4200 17.010 5.6600 67.13 1.5000 18.000 5.7200 68.25 ổ, kl 21 StDev 0.0148 1.230 0.0439 3.90 0.0164 1.339 0.0164 3.96 ngày/ con, Minimum 1.3800 13.880 5.5400 56.18 1.4600 14.560 5.6800 57.06 kl 21 ngày/ ổ Q1 Median 1.3850 1.4000 14.620 15.370 5.5650 5.6100 58.56 61.84 1.4650 1.4700 15.365 16.340 5.6950 5.7100 59.91 62.97 Q3 1.4100 16.805 5.6400 64.72 1.4950 17.755 5.7200 65.61 ... chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH - XÃ BA TRẠI HUYỆN BA VÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... thực tập, thực đề tài: "Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội 1.2 Mục tiêu yêu... cầu thực tiễn, nâng cao xuất đàn lợn giống, góp phần vào phát triển kinh tế - Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội, (Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn