(Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016

86 27 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:02

Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN TÙNG DƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC HÌNH TRỒNG TRỌT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI XÃ PHƯỢNG TIẾN - HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài Chuyên nghành Khoa Khóa : Hướng nghiên cứu : Khuyến nông : KT & PTNT : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN TÙNG DƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC HÌNH TRỒNG TRỌT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHƯỢNG TIẾN - HUYỆN ĐỊNH HĨA TỈNH THÁI NGUN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài Chuyên nghành Khoa Lớp Khóa : Hướng nghiên cứu : Khuyến nông : KT & PTNT : K46 – KN : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lành Ngọc Tú Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp:“Đánh giá hiệu hình trồng trọt thực chương trình xây dựng nơng thơn xã Phượng Tiến- huyện Định Hóa- tỉnh Thái Ngun” cơng trình nghiên cứu thực thân, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, tìm hiểu, khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học Th.S Lành Ngọc Tú Các số liệu bảng, biểu, kết khóa luận trung thực, nhận xét, phương hướng đưa xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm có Một lần em xin khẳng định trung thực lời cam đoan Người thực Nguyễn Tùng Dương ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp sinh viên có vị trí quan trọng khơng thể thiếu chương trình đào tạo đại học Để đưa lý thuyết vào thực tế sản xuất, thời gian thực tập tốt nghiệp điều kiện tốt để hệ thống hóa lại tồn kiến thức, từ rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chun mơn áp dụng vào thực tế sản xuất Xuất phát từ quan điểm đó, giúp đỡ ban Giám hiệu trường Đại học nông lâm Thái Nguyên, ban Chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, em phân công thực tập UBND xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên, với đề tài: “Đánh giá hiệu hình trồng trọt thực chương trình xây dựng nơng thơn xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Ngun” Để hồn thành đề tài suốt thời gian thực tập em nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, giúp đỡ cô chú, anh chị UBND xã Phượng Tiến với quỹ tồn cầu hóa nơng thơn SEAMAUL (Hàn Quốc) xóm Tổ Đặc biệt hướng dẫn, bảo nhiệt tình giảng viên: Th.S Lành Ngọc Tú – giảng viên khoa Kinh tế Phát triển nông thôn Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bạn đồng nghiệp giúp đỡ em trình thực tập Đề tài em nhiều thiếu sót em mong nhận góp ý đánh giá thầy, giáo bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Tùng Dương iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 28 Bảng 4.2: Diện tích số trồng xã Phượng Tiến từ năm 2015 - 2017 30 Bảng 4.3: Một số vật ni xã Phượng Tiến năm 2017 31 Bảng 4.4: Tình hình dân số vào lao động xã Phượng Tiến giai đoạn 2016 2017 33 Bảng 4.5: Số lượng hình sản xuất nơng nghiệp địa bàn 41 Bảng 4.6: Tổng diện tích thực hình địa bàn 41 Bảng 4.7: Diện tích trồng bưởi diễn xã Phượng Tiến giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 12 năm 2017 42 Bảng 4.8: thơng tin chung nhóm hộ trồng bưởi diễn 43 Bảng 4.9: Kỹ thuật bón phân cho gốc bưởi diễn 44 Bảng 4.10: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho năm đầu/1 sào (360m2) 44 Bảng 4.11: Chi phí nguyên vật liệu sản xuất năm giai đoạn thu hoạch bưởi 45 Bảng 4.12: Bảng chi phí nhân cơng trực tiếp tính năm với giai đoạn bưởi cho thu hoạch với diện tích 360m2 46 Bảng 4.13: Thơng tin chung nhóm hộ trồng ổi 50 Bảng 4.14: Kỹ thuật bón phân cho gốc ổi/ năm 51 Bảng 4.15: chi phí nguyên vật liệu cho sào ổi năm tính từ năm thứ 51 Bảng 4.16: diện tích trồng hồng địa bàngiai đoạn 2015-2017 55 Bảng 4.17: Chi phí nguyên vật liệu sản xuất năm sào hồng 55 iv Bảng 4.18: Diện tích thực hình địa bàngiai đoạn 2015-2017 57 Bảng 4.19: Thơng tin chung nhóm hộ trồng Chanh 58 Bảng 4.20: Kỹ thuật bón phân cho gốc chanh/1 năm 59 Bảng 4.21: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho năm đầu/1 sào (360m2) 59 Bảng 4.22: Chi phí nguyên vật liệu sản xuất chanh năm thứ (1 sào/năm) 60 Bảng 4.23: Chi phí nhân cơng trực tiếp tính từ năm thứ với diện tích 360m2 61 Bảng 4.24: Hoạch tốn kinh tế hình 61 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Đầy đủ BVTV Bảo vệ thực vật CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa CT/TW Chỉ thị/Trung ương đ Đồng ĐBSCL Đồng sông cửu long ĐBSH Đồng sông hồng ĐVT Đơn vị tính HTXNN Hợp tác xã nơng nghiệp KH&CN Khoa học công nghệ KHKT Khoa học kỹ thuật NNNT Nông nghiệp nông thôn UBND Ủy ban nhân dân USD Đô la mỹ WTO Tổ chức thương mại giới vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1.Khái niệm hình 2.1.2 Một số hình sản xuất nông-lâm nghiệp 2.1.3.Vai trò nghề trồng trọt 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nghề trồng trọt 2.1.5 Khái niệm hiệu 11 2.1.6 Lý luận phát triển, phát triển kinh tế, phát triển ngành trồng trọt 11 2.1.7 Các khái niệm xây dựng nông thôn 12 2.2 Cơ sở thực tiễn 14 2.2.1 Tình hình phát triển hình trồng trọt giới 14 vii 2.2.2 Kinh nghiệm phát triển hình sản xuất nơng lâm nghiệp số nước khu vực 14 2.3 Quá trình phát triển hình sản xuất nước ta 17 2.3.1 Quả trình phát triển hình sản xuất Việt Nam 17 2.3.2 Xu hướng phát triển hình sản xuất nước ta 18 2.3.3 Khái qt hình nơng thơn (Hàn Quốc) 19 Phần ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên- kinh tế xã hội xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 21 3.2.2 Nghiên cứu thực trạng hình sản xuất nơng nghiệp địa bàn 21 3.2.3 Chỉ tiêu theo dõi cụ thể hình 22 3.2.4 Đánh giá thuận lợi khó khăn hình 22 3.2.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hình 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.1 Chọn mẫu 22 3.3.2 Phương pháp thu thập thông tin 23 3.3.3 Phương pháp xử lý thông tin, số liệu 23 3.3.4 Phương pháp phân tích thơng tin, số liệu 24 3.3.5 Các tiêu phản ánh kết hiệu sản xuất kinh doanh 24 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 4.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 25 viii 4.1.1 Điều kiện tự nhiên xã Phượng tiến 25 4.1.2 Đặc điểm kinh tế văn hóa xã hội 29 4.1.3 Thuận lợi khó khăn địa phương xây dựng chương trình nơng thơn 37 4.2 Kết nghiên cứu số hình sản xuất nơng nghiệp 40 4.2.1 Thực trạng hình sản xuất nơng nghiệp địa bàngiai đoạn 2015-2017 40 4.2.2 Đánh giá hiệu hình trồng Bưởi diễn 42 4.2.3 Đánh giá hiệu hình trồng ổi đài loan 50 4.2.4 Đánh giá hiệu hình trồng Hồng khơng hạt 54 4.2.5 Đánh giá hiệu hình trồng chanh bốn mùa 57 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 65 5.2.1 Đối với nhà nước 65 5.2.2 Đối với người dân 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 62 Chanh loại ăn lâu năm, chưa cho thu hoạch không tốn nhiều cơng chăm sóc, năm tốn vài buổi cắt cỏ phun thuốc, cho thu hoạch tốn nhiều cơng chút Khi cho thu hoạch năm thu hoạch nhiều lần Từ kết điều tra cho thấy với sào trồng chanh cho lợi nhuận khoảng 11.585.000 đồng/1 năm Nếu hộ gia đình nhân rộng diện tích năm thu vài chục triệu đồng Đây loại cho thu nhập cao, dễ bán, giúp bà nông dân xóa đói giảm nghèo 4.2.5.2 Hiệu mơi trường hình trồng chanh tứ thời Với hình chanh bốn mùa phải phun thuốc hóa học nguồn giống khỏe, chịu sâu bệnh hại, hạn hán Việc trồng chanh tạo cánh vườn mới, giúp cải tạo môi trường sống người, nhằm góp phần giảm bớt nhiễm mơi trường 4.2.5.3 Hiệu xã hội hình - Đánh giá tính bền vững hình Qua số liệu thống kê phần hình trồng chanh đem lại hiệu kinh tế cao Đối với hộ trồng chanh việc dựa vào khả kinh tế cuả họ nhận hỗ trợ địa phương Từ năm 2015, xã hỗ trợ cho hộ trồng chanh, mở lớp tập huấn, chuyển giao KHKT chăm sóc chanh bốn mùa nhằm đem lại hiệu cao Hiện địa bàn xã, hình trồng chanh bốn mùa ngày mở rộng nhận sử ủng hộ bà - Đánh giá tính nhân rộng hình Khả nhân rộng hình khả hình mở rộng nhiều địa phương khác, diện tích ngày tăng lên, quy ngày lớn Ở phần trước tìm hiểu tính hiệu hình Những số liệu cho thấy khả nhân rộng hình cao 4.2.5.4 Đánh giá thuận lợi khó khăn thực hình 63 - Thuận lợi: + Nguồn lao động dồi + Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho chanh phát triển + Năng suất cao, khả tiêu thụ sễ dàng + Giống có khả chống chịu bệnh tốt + Được giúp đỡ nhiệt tình cán địa phương cách trồng chăm sóc - Khó khăn + Phần lớn diện tích đồi núi, khơng phẳng, gây cản trở cho việc chăm sóc + Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển 4.2.5.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu hình Đối với quyền địa phương - Cần khuyến khích hộ nơng dân mạnh dạn mở rộng quy sản xuất - Xây dựng củng có hệ thống khuyến nông để giúp nông dân giống, phân bón, thuốc trừ sâu, kỹ thuật canh tác Gắn trách nhiệm vật chất khuyến nông kết sản xuất gia đình cụ thể - Mở thêm nhiều lớp tập huấn trồng chăm sóc chanh bốn mùa để nhiều người nơng dân tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm - Tạo lập quan hệ hợp tác, liên kết, liên doanh: hộ nông dân - nhà đầu tư - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà nước - Thay đổi cách hỗ trợ cho nơng dân, khuyến khích nơng dân góp vốn thực nhằm gắn trách nhiệm cho nông dân Đối với người nông dân tham gia thực hình trồng chanh - Cần học hỏi kinh nghiệm hình trước dó đem lại thành cơng, học qua sách vở, báo đài - Mạnh dạn mở rộng thêm quy hình - Các hộ trồng chanh phải hợp tác với tạo thành nhóm sở thích để giúp đỡ q trình sản xuất 64 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau nghiên cứu đề tài:“Đánh giá hiệu hình trồng trọt thực chương trình xây dựng nơng thơn xã Phượng Tiếnhuyện Định Hóa- tỉnh Thái Nguyên” Từ kết nghiên cứu thực trạng phát triển hình sản xuất nơng nghiệp xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên đưa kết luận sau: Xã Phượng Tiến nằm phía đơng huyện định hóa, cách trung tâm huyên 3km, có đường quốc lộ chạy qua Nhân dân xã chủ yếu sông nghề nơng nghiệp Trong năm gần xã có bước phát triển sở hạ tầng trình độ dân trí nên kinh tế người nơng dân có bước phát triển Qua kết điều tra số hình sản xuất nơng nghiệp xã, có số hình tiêu biểu cho thành công thất bại sau: hình trồng bưởi diễn, hình hồng khơng hạt, hình ổi đài loan, hình chanh bốn mùa Ngồi hình trồng chanh bốn mùa đem lại hiệu kinh tế lớn hình lại chưa không cho hiệu Mức độ đầu tư vào hình lớn, tùy thuộc vào quy diện tích thực Nhìn chung hộ có diện tích đất đai lớn, nguồn lao động dồi hình trồng chanh tứ thời đem lại hiệu kinh tế lớn, tạo nguồn thu nhập cao cho người nông dân Tạo công ăn việc làm ổn định cho người nông dân thời gian dài Việc chăm sóc chanh khơng q vất vả, người nơng dân tranh thủ làm việc khác hình trồng bưởi diễn khơng đem lại hiệu kinh tế Do người dân chưa chăm sóc cách, phần bưởi diễn khó 65 trồng, phải có quy trình kỹ thuật tốt cho thu hoạch Tuy chưa đem lại hiệu song có nhiều người tiếp tục kiên trì với hình mong ngày tạo nhiều cho người dân thu hoạch hình trồng ổi đài loan chưa đem lại hiệu cho người nông dân Cây cho thu hoạch số lượng hạn chế, khơng đủ để người nơng đân tạo thu nhập Người nông dân cần chăm sóc vườn ổi để nâng cao sản lượng hình trồng hồng khơng hạt hình mà thất bại hoàn toàn Nguyên nhân dẫn đến kết hồng có thời gian chăm sóc lâu, đồng thời điều kiện đất đai, khí hậu khơng phù hợp Sau năm thực tất hộ gia đình từ bỏ việc thực hình Đây học kinh nghiệm quý báu cho hộ nông dân quyền địa phương việc triển khai, nghiên cứu giống trồng đưa vào thực tiễn sản xuất Trong năm qua, phong trào xây dựng nông thôn ngày phát triển mạnh mẽ địa bàn xã Phượng Tiến, đặc biệt phát triển hình sản xuất nơng nghiệp Đối vối hình thất bại ngun nhân chủ yếu việc thực quy trình kỹ thuật chưa đúng, người dân thiếu trách nhiệm chăm sóc, dự án đầu tư chưa trọng tâm gây lãng phí Qua cán địa phương cần nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng trước thực hình Còn hình tạo thành cơng, đem lại hiệu kinh tế, cán địa phương cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, khuyến khích người nơng dân mở rộng diện tích, tìm cách nhân rộng tạo thành vùng sản xuất chuyên canh, đem lại thu nhập ổn định, góp phần vào cơng xây dựng nông thôn địa bàn xã Phượng Tiến 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước Cần nâng cao trình độ dân trí thơng qua việc đẩy mạnh cơng tác đào 66 tạo bồi dưỡng kiến thức cho người dân Xây dựng sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân phát triển sản xuất Các ban ngành, quan, UBND, cần xem xét, lựa chọn hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương Cần có quy định, tiêu chuẩn để lựa chọn hộ nơng dân tham gia thực hình Cần đánh giá thực trạng đất họ trước cho họ tham gia thực Tổ chức hoạt động khuyến nông nhằm đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Cần kiểm tra, theo dõi, đôn thúc người dân thường xun chăm sóc hình Tiếp tục hỗ trợ chi phí, nhiên cần thay đổi cách thức hỗ trợ Khơng nên hỗ trợ hồn tồn mà Chỉ hỗ trợ phần chi phí để người nơng dân đóng góp phần Như người nơng dân có trách nhiệm thực 5.2.2 Đối với người dân Tích cực tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm sản xuất để nâng cao kiến thức trình độ chun mơn Nên thực hình diện tích tập trung, trồng loại đất phù hợp, tránh tình trạng trồng rải rác, quy khơng tập trung Mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích thực hình sản xuất để nâng cao thu nhập Cần nghiêm túc thực quy trình, kỹ thuật sản xuất trồng, tham gia đầy đủ lớp tập huấn để nắm thông tin, kiến thức Cần có ý thức tự giác, tránh việc trông chờ, ỷ lại vào cán địa phương Phải có tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, phải ý thức việc làm làm giàu cho gia đình xã hội 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Hữu Hồng, Đặng Văn Minh (1999), “Giáo trình hệ thống nơng nghiệp”, NXB nơng nghiệp, Hà Nội Đặng Kim Vui, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Văn Sở, Phạm Văn Vinh, Lê Quang Bảo, Võ Hùng (2007), “Giáo trình nơng lâm kết hợp”, NXB nơng nghiệp Hà Nội UBND xã Phượng Tiến (2015), “Báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” UBND xã Phượng Tiến (2016), “Báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” UBND xã Phượng Tiến (2017), “Báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” II Tài liệu Internet Các yếu tố ảnh hưởng đến nông nghiệp trồng trọt: https://www.facebook.com/NongSanLacHong/posts/1631582757096843:0 Kinh nghiệm phát triển hình sản xuất Hàn Quốc: http://www.hanquochoc.edu.vn/cps/nghiencuu/lichsuchinhtrihanquoc/2010/9/ 4.aspx Q trình phát trìển hình sản xuất Việt Nam: http://www.dankinhte.vn/lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-he-thong-kinh-tenong-nghiep-viet-nam/ Kỹ thuật trồng chăm sóc chanh bốn mùa: http://www.nuibavi.com/bavi/Ky-Thuat-trong-cay-Chanh-Tu-Thoi.html 68 10 Kỹ thuật bón phân cho bưởi diễn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bon-phan-hieu-qua-cho-cay-buoi-dien1054076.tpo 11 Kỹ thuật bón phân cho ổi đài loan https://sinhhocvietnam.vn/ky-thuat-bon-phan-cho-cay-oi/ 12 Kỹ thuật trồng chăm sóc hồng khơng hạt http://tuaf.edu.vn/khoanonghoc/bai-viet/quy-trinh-ky-thuat-trong-va-thamcanh-hong-khong-hat-bac-kan-1778.html 13 Phong trào nông thôn (Hàn Quốc) https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_N%C3%B4ng_th%C3%B 4n_M%E1%BB%9Bi_(H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c) PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Phiếu điều tra số……………….Ngày điều tra: / / 2018 Người điều tra: Nguyễn Tùng Dương I.Thông tin hộ gia đình điều tra Họ tên: 2.Tuổi: 3.Dân tộc: Giới tính………… Địa chỉ: Trình độ học vấn: Vai trò gia đình: □ Chủ hộ □ Khác Thuộc hộ: □ Nông nghiệp □ Nông lâm nghiệp □ Nông- lâm- ngư nghiệp □ Nghề thủ công □ Dịch vụ, buôn bán □ Làm thuê Nghề khác Loại hộ: □ Nghèo □ Cận nghèo □ Khá □ Giàu 10 Số nhân gia đình ? ………………………………………………………………………………… 11 Số lao động gia đình ? ………………………………………………………………………………… 12 Tổng diện tích đất gia đình:………… m2 Trong đất vườn:… m2 13 Thời gian bắt đầu thực hình gia đình ? □ 2014 □ 2015 □ 2016 □ 2017 II Đánh giá hiệu hình Tình hình thu nhập nơng hộ từ hình sản xuất năm: Loại Diện tích Số lượng Năng xuất Sản lượng (m2) (cây) (kg/sào) (kg) Đơn giá Thành (đ/kg) tiền (đ) Chi phí cho hình sản xuất sào năm: Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) A Chi phí vật tư Giống Cây Phân chuồng Kg Urê Kg Lân Kg Kali Kg Vơi Kg NPK Kg B Chi phí dịch vụ cơng trồng đ Cơng chăm sóc đ công phun thuốc đ công thu hái, vận đ chuyển ơng/bà có phổ biến thơng tin chương trình xây dựng nơng thơn địa phương: □ Có □ Khơng Trong năm qua, ơng/bà tham gia lớp tập huấn trồng trọt ? Năm 2015:…………………………… Năm 2016:…………………………… Năm 2017:…………………………… Tên lớp tập huấn ? Năm 2015:…………………………………………………………………… Năm 2016:…………………………………………………………………… Năm 2017:………………………… ………………………………………… Thu nhập hộ năm từ việc sản xuất hình ? □ đến Triệu □ đến Triệu □ 10 đến 12 triệu Triệu □ chưa cho thu nhập Ơng/bà có bỏ chi phí để th lao động khơng ? □ Có □ Khơng Ơng/bà có thực vay vốn để đầu tư cho hình hay khơng ? □ Có □ Khơng So với hình khác hình có đem lại hiệu nhiều khơng? □ Có □ Khơng 10 Cán khuyến nơng có thường xun đến theo dõi hình ơng/bà hay khơng ? □ có □ khơng 11 Ơng/bà có hỗ trợ từ dự án phát triển nơng thơn khơng? Nếu có loại hỗ trợ ? ………………………………………………………………………………… 12 Khi nhận hỗ trợ tạo thay đổi ? ………………………………………………………………………………… 13 Những bệnh thường gặp thực hình ơng/bà? ………………………………………………………………………………… 14 Trước có lớp tập huấn ơng/bà dùng biện pháp để phòng trừ bệnh hại ? ………………………………………………………………………………… 15 Sau có lớp tập huấn ơng/bà dùng biện pháp để phòng trừ bệnh hại ? ………………………………………………………………………………… …16 Chất thải trồng ông/bà dùng làm ? ………………………………………………………………………………… 17 Cây giống tự mua hay hỗ trợ ? ………………………………………………………………………………… 18 Việc trồng loại đem lại hiệu nào? ………………………………………………………………………………… 19 Những thuận lợi ông/bà thực hình? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 20 Những khó khăn ơng/bà thực hình? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 21 Ơng/bà mong muốn để thực hình tốt hơn? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 22 Năm tới ơng/bà có mở rộng diện tích hình hay khơng? □ Có □ Khơng PHỤ LUC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Hình 1: Tham quan hình chanh bốn mùa trồng xen ổi Hình 2: Tham quan hình trồng tranh bốn mùa Hình 3: Theo dõi trình phát triển hình dong riềng trồng từ tháng năm 2018 Hình 4: Tham quan hình trồng chanh kết hợp Hình 5: Buổi lễ chia tay trao quà lưu niệm sinh viên thực tập cán địa phương ... 4.2.2 Đánh giá hiệu mơ hình trồng Bưởi diễn 42 4.2.3 Đánh giá hiệu mơ hình trồng ổi đài loan 50 4.2.4 Đánh giá hiệu mơ hình trồng Hồng không hạt 54 4.2.5 Đánh giá hiệu mơ hình trồng... mơ hình trình diễn Các mơ hình triển khai số xóm xã, nhiên khơng phải mơ hình phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương, mang lại hiệu kinh tế cao mà có mơ hình thất bại, mơ hình thành cơng ứng. .. đánh giá hiệu thực trạng sản xuất mơ hình trồng trọt - Phân tích thuận lợi khó khăn thực mơ hình - Đánh giá tính bền vững khả nhân rộng mơ hình - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu mơ hình địa
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016, (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình khuyến nông sau khi đã triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn