(Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

73 56 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:01

Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU HẰNG TÊN ĐỀ TÀI “TÌM HIỂU HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH LỢN NÁI TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN NGÔ HIỆP PHÚC THUẬN, THỊ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Khuyến Nông Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên - năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THU HẰNG TÊN ĐỀ TÀI “TÌM HIỂU HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH LỢN NÁI TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN NGÔ HIỆP PHÚC THUẬN, THỊ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Khuyến Nông Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 -2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Giang Cán sở hướng dẫn : Ngô Thượng Hiệp Thái Nguyên – năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được làm khóa luận tốt nghiệp thành trình phấn đấu học tập rèn luyện không mệt mỏi suốt năm dài ngồi ghế nhà trường Để khóa luận hồn thiện khơng thể thiếu giúp đỡ thầy tổ chức, đồn thể địa phương thực tập, nên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Các thầy cô giáo khoa Kinh tế Phát triển nơng thơn Tồn thể cô, chú, anh, chị Phúc Thuận, Thị Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Anh Ngô Thượng Hiệp chủ trang trại Ngô Hiệp Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Nguyễn Thị Giang tận tình hướng dẫn em suốt q trình làm khóa luận Do kiến thức hạn hẹp nên trình thực đề tài em gặp khơng khó khăn, mà đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định, mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo bạn sinh viên để đề tài hoàn thiện Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 26 Bảng 3.2: Lịch điều chỉnh thức ăn cho lợn đẻ 38 Bảng 3.3: Tình hình vốn trang trại Ngơ Hiệp 41 Bảng 3.4: Chi phí hàng năm trang trại Ngô Hiệp (năm 2017) 41 Bảng 3.5: Chi phí đầu tư xây dựng trang trại Ngô Hiệp 43 Bảng 3.6: Doanh thu chăn nuôi lợn nái trang trại (năm 2017) 44 Bảng 3.7: Hiệu kinh tế chăn nuôi lợn nái trang trại năm 2017 44 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 hình trang trại anh Phạm Ngọc Hồn, tổ 3, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng 17 Hình 2.2 Khu trang trại chăn ni lợn gia đình chị Nhung 19 Hình 2.4 Đàn lợn thịt chị Nhung ni theo chuỗi thực phẩm khép kín 21 Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống tổ chức sản xuất trang trại 34 Hình 3.2: Sơ đồ xử lý nước thải TT Ngô Hiệp 46 Hình 3.3: Sơ đồ chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi lợn TT Ngơ Hiệp 46 Hình 3.4: Kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm TT Ngô Hiệp 47 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa ĐVT Đơn vị tính GO Gross output HĐND – UBND Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân IC Intermediate cost KH Kế hoạch KTTT Kinh tế trang trại LĐ Lao động SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunties, Threat SXKD Sản xuất kinh doanh THCS Trung học sở TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TT Trang trại VA Value added XK Xuất v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Sự cần thiết 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập 1.4.1.Thời gian thực tập 1.4.2.Địa điểm thực tập PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến nội dung thực tập 2.1.2 Những tiêu chí xác định kinh tế trang trại 2.1.3 Những đặc trưng trang trại 10 2.1.4 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 11 2.2 Tình hình phát triển kinh tế trang trại số nước Việt Nam 14 2.2.1 Tình hình phát triển kinh tế trang trại số nước giới 14 2.2.2 Tình hình phát triển kinh tế trang trại Việt Nam 15 2.2.3 Kinh nghiệm phát triển trang trại số địa phương 17 vi 2.2.4 Một số tồn tại, hạn chế 22 2.2.5 Bài học kinh nghiệm từ địa phương 23 Phần KẾT QUẢ THỰC TẬP 24 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội địa bàn nghiên cứu 24 3.1.1 Điều kiện tự nhiên Phúc Thuận 24 3.1.2 Điều kiện kinh tế - hội Phúc Thuận 27 3.1.3 Quá trình hình thành phát triển trang trại 32 3.1.4 Những thuận lợi khó khăn trang trại Ngơ Hiệp 33 3.2 Kết thực tập 34 3.2.1 Những công việc làm trang trại 34 3.2.2 Kết sản xuất kinh doanh trang trại 40 3.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 49 3.2.4 Đề xuất giải pháp 49 Phần KẾT LUẬN 51 4.1 Kết luận 51 4.2 Kiến nghị 52 4.2.1 Đối với Nhà nước địa phương 52 4.2.2 Đối với Công ty 53 4.2.3 Đối với chủ trang trại chăn nuôi 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết Kinh tế trang trại xuất trình đổi nước ta phát triển mạnh mẽ giai đoạn nay, bước khởi đầu, song hình kinh tế sớm khẳng định vai trò quan trọng phát triển sản xuất nông nghiệp kinh tế - hội nông thôn Ở nước ta, kinh tế trang trại xuất từ lâu thực phát triển mạnh mẽ với trình đổi sản xuất nông nghiệp, từ năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị 03/2000/NQ-CP kinh tế trang trại Sự phát triển kinh tế trang trại góp phần khai thác thêm nguồn vốn dân, mở mang thêm diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hóa, vùng trung du, miền núi ven biển, tạo thêm việc làm cho người lao động nơng thơn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thêm nơng sản hàng hóa, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Chính vậy, phát triển kinh tế trang trại xu hướng tất yếu sản xuất nông nghiệp, nông thôn nước ta Kinh tế trang trại loại hình kinh tế mẻ nước ta, cần phải đẩy mạnh nghiên cứu cụ thể tiềm lợi vùng, địa phương để có sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, đưa giải pháp phù hợp, sát thực tế, nhằm hạn chế đến mức thấp bốn tác động tiêu cực, yếu tố bất lợi xảy trình đầu tư phát triển kinh tế trang trại Kinh tế trang trại huyện Phổ Yên nói chung Phúc Thuận nói riêng Hiện nay, địa bàn huyện Phổ Yên có 90 trang trại chăn ni đạt tiêu chí Bộ Nơng nghiệp Phát Triển Nông Thôn (tăng 10 trang trại so với năm 2016) Trong đó, có 60 trang trại chăn ni lợn, lại chăn ni gia cầm chăn ni tổng hợp Các trang trại có tổng số vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, thu nhập trung bình trang trại đạt từ 100-150 triệu đồng/năm Phúc Thuận có điều kiện thuận lợi cho phát triển khu chăn nuôi, khu chăn nuôi công nghiệp với quy lớn Hiện trang trại chăn ni lợn theo hướng cơng nghiệp với quy 1000 nhiều trại có quy nhỏ Đây điều kiện để Phúc Thuận phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại công nghiệp ngày khẳng định ngành kinh tế mũi nhọn địa phương Tuy nhiên bên cạnh vấn đề quy hoạch chăn ni dàn trải, chưa đồng bộ, việc phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gặp khơng khó khăn như: chủ trang trại hầu hết thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, thiếu vốn, khó khăn thị trường tiêu thụ sản phẩm, lao động trang trại chưa qua đào tạo, thị trường yếu tố đầu vào, đầu bấp bênh thiếu ổn định, nguy gặp rủi ro cao Việc tìm hiểu hình tổ chức sản xuất trang trại để đề hướng giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi địa bàn huyện Phổ Yên Phúc Thuận không giải vấn đề thực tiễn đóng góp kinh tế cho địa phương, mà nhận thức rõ vai trò to lớn kinh tế trang trại tiến trình cơng nghiệp hóa – đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Vì vậy, em chọn đề tài “Tìm hiểu hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp Phúc Thuận, thị Phổ Yên, tỉnh Thái Ngun” Nhằm biết hình tổ chức hoạt động sản xuất trang trại đề phương hướng phát triển cho trang trại năm tới 1.2 Mục tiêu cụ thể - Về chuyên môn + Tìm hiểu hình tổ chức trang trại Ngơ Hiệp + Biết cách làm số công việc trang trại 51 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua trình thực tập trang trại Ngô Hiệp địa bàn Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái nguyên em đưa số kết luận sau: - Trang trại Ngô Hiệp trang trại chăn nuôi tư nhân liên kết với công ty Greend Feed nên việc mua yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất đảm bảo, đầu ổn định Với quy 200 lợn nái trang trại phát triển tương đối ổn định suốt năm qua mà vấn đề dịch bệnh - Trang trại có đầy đủ trang thiết bị cần thiết đáp ứng tốt yêu cầu chăn nuôi - Công tác phòng dịch trang trại trọng yếu tố quan định thành cơng trang trại, vật chủ từ bên ngồi vào trang trại phải sát trùng đủ liều lượng thời giam vào - Khi tham gia chăn ni lợn lợi nhuận thu TT mức trung bình, năm TT có doanh thu 2.900.000.000 đồng Nhìn chung trang trại Ngơ Hiệp trở thành hình thức tổ chức sản xuất điển hình người dân khu vực nơng thơn địa phương, loại hình sản xuấthiệu phù hợp với tình hình kinh tế hội - Tuy nhiên bên cạnh kết đạt được, trang trại gặp nhiều khó khăn thời tiết khắc nghiệt dẫn đến tình trạng lợn bị hao hụt Vấn đề xử lý chất thải chưa thực tốt dẫn đến tình trạng gây nhiễm mơi trường xung quanh - Qua trình nghiên cứu cho thấy trang trại Ngơ Hiệp có nhiều hội thuận lợi để phát triển quy sản xuất hàng hóa kinh tế 52 thị trường, nhiên điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố vốn, lao động, trình độ quản lý chủ trang trại trước hết nhận thức hành động cấp quyền q trình tác động, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho trang trại phát triển 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với Nhà nước địa phương - Nhà nước cần xem xét cho trang trại vay vốn với lãi xuất ưu đãi, cho vay mục đích, đối tượng, nhu cầu, đặc biệt cần đơn giản hóa thủ tục cho vay thời hạn vay dài hơn, phù hợp với thời vụ chu kỳ sản xuất để trang trại chủ động kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh - Nhà nước cần tăng cường trợ giúp đào tạo kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý cho chủ trang trại người lao động trang trại Đồng thời cung cấp thông tin, dự báo thị trường, hình thành quỹ bảo trợ nơng nghiệp có tham gia tự nguyện chủ trang trại để bảo hiểm giá hàng hóa, giảm bớt rủi ro sản xuất kinh doanh trang trại - Nhà nước cần có quy hoạch phát triển trang trại, có định hướng cho trang trại phát triển sản xuất loại sản phẩm từ việc chăn ni có khả chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, đồng thời trọng đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, điện, cung cấp dịch vụ nông nghiệp,… Tạo điều kiện cho hình thức tổ chức sản xuất trang trại phát triển - Chính quyền địa phương cấp cần tổ chức tốt việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho gia đình, để giúp trang trại hưởng sách ưu đãi mà nhà nước quy định - Chính quyền địa phương cần phối hợp với chủ trang trại việc xử lý chất thải trước đưa mơi trường bên ngồi 53 4.2.2 Đối với Cơng ty Green Feed - Cần có sách hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu xây dựng trang trại trang thiết bị ban đầu cho trang trại - Cần mở lớp tập huấn cho trang trại để giảm hao hụt cho trang trại - Hỗ trợ trang trại vấn đề xử lý chất thải chăn nuôi 4.2.3 Đối với chủ trang trại chăn nuôi - Không ngừng học tập nâng cao kiến thức kinh nghiệm thực tiễn tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, tiếp cận với khoa học kỹ thuật công nghệ - Trang trại nên xây dựng hình liên kết để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh kinh tế thị trường - Trang trại cần mạnh dạn khai thác, huy động vốn đầu tư mở rộng quy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng đất bên cạnh trang trại cần tuân thủ quy định bảo vệ tài nguyên môi trường pháp luật - Thực tốt công tác đảm bảo vệ sinh chăn nuôi, hạn chế ô nhiễm tới môi trường xung quanh - Trang trại cần thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật lao động, nộp thuế thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ NN PTNT (2000), Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Bộ NN PTNT (2011), Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Bộ Nông nghiệp phát triển nơng thơn Bộ NN PTNT (2015), Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Bùi Minh Hà, Nguyễn Thị Lai (2016), Trang trại đặc trưng trang trại, Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Nguyễn Đình Hưởng (2010), Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế trang trại thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Thủ tướng phủ (2000), Nghị 03/2000/NQ-CP kinh tế trang trại, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Thủ tướng phủ (2008), Chiến lược phát triển chăn ni đến năm 2020, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội UBND Phúc Thuận (2017), Báo cáo kết thực kế hoạch nhà nước năm 2017 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 II Tài liệu trích dẫn từ internet Hương Liễu, https://babe.backan.gov.vn [ Truy cập 05-12-2017] 10 Khánh Phương, http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/xaydung-nong-thon-moi-kinh-nghiem-cua-mot-so-nuoc-chau-a.html [Truy cập ngày 29/08/2017] 11 La Ngà - Vĩnh Thuận, http://caobangtv.vn/tin-tuc-n6353/guong-thanhnien-lam-giau-tu-trang-trai-nuoi-lon.html [12/12/2016 ] 12 Nhật Hạ, https://www.dkn.tv/kinh-te/vi-sao-nganh-nong-nghiep-mydung-hang-dau-the-gioi.html [Truy cập ngày 28/04/2015] PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI Lợn ngày tuổi Lợn ngày tuổi Lợn 10 ngày tuổi Lợn 18 ngày tuổi Thuốc sát trùng Thức ăn GF07 góc hệ thống xử lý nước thải Cho lợn còi uống sữa Một số loại vacxin trang trại PHIẾU PHỎNG VẤN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN Mã số phiếu: Ngày vấn: Địa bàn điều tra: PHẦN I THÔNG TIN CƠ BẢN 1.Tên chủ hộ: Địa chỉ: Dân tộc: Tuổi: Giới tính: Trình độ văn hóa chủ hộ: Trình độ chun mơn chủ hộ: Tổng số nhân hộ: ( người) Bảng 1: Thông tin chung thành viên gia đình Tình TT Họ & tên Giới tính Tuổi Trình độ Trình văn hóa độ Nghề chun mơn nghiệp trạng việc làm 1 Số nhân lao động chính: .( người) 10 Phân loại hộ (theo ngành nghề hộ) Thuần nông Hộ kiêm nông nghiệp, dịch vụ Hộ làm dịch vụ, kinh doanh Hộ khác 11 Phân loại hộ (theo kinh tế) Giàu Khá giả Trung bình Nghèo 12 Thu nhập trung bình 01 năm gia đình ơng/bà? (1000 đ) Mã Hoạt động Trồng trọt Lúa Rau màu Cây ăn Chăn nuôi Chăn ni lợn Gia súc lớn (trâu, bò, ) Gia cầm (gà, ngan,…) Chăn nuôi khác Phi nông nghiệp Buôn bán Nghề phụ 10 Lương 11 Khác Có/khơng Thu (y/n) hàng năm (a) (b) nhập PHẦN II: TÌNH HÌNH CHĂN NI LỢN CỦA GIA ĐÌNH Quy trang trại Thời Tên tài sản Diện hạn sử tích (m2) dụng (năm) Tiền đầu tư (triệu đồng) Số năm sử dụng (năm) Sửa chữa hàng năm Ghi (Tr đ) Chuồng trại Kho chứa Máy móc TS khác Trang trại gia đình ni lợn: Lợn thịt Lợn nái Tổng hợp Chi phí xây dựng chuồng trại hộ Khoản mục XD ĐVT Số lượng Chi phí/khoản mục Tổng chi phí - Gia đình có hỗ trợ chi phí xây dựng khơng? Nếu có hỗ trợ bao nhiêu? 4.Tình hình chăn ni lợn hộ 4.1 Tìm hiểu cấu vật ni gia đình: Tổng Loại vật số Giống ni có Tổng số lợn xuất năm 2017(kg) Số Tổng số Giá Số bán lứa cai sữa lợn trung bình / nuôi/nă TB/ cai sữa / năm m nái năm Lợn nái Lợn thịt Lợn 4.2 Kinh nghiệm chăn ni - Gia đình ni lợn bao lâu? tháng năm? - Gia đình chăn nuôi lợn thịt, lợn nái hay hai?: ………… - Gia đình tham gia ni lợn từ năm nào? - Gia đình dã tham gia lớp tập huấn chăn ni lợn chưa? Có Khôg Mấy lần……….(lần), tổ chức? 4.3 Nguồn giống - Gia đình thường nhận ni giống lợn gì? Lợn nội Lợn ngoại Lợn lai 4.4 Nguồn thức ăn - Thức ăn sử dụng cho chăn ni lợn gia đình loại thức ăn gì? + Thức ăn mua từ cơng ty Green Feed + Thức ăn gia đình tự chế biến (Ngơ, cám gạo, khoai, sắn,…) + Thức ăn mua bên - Thức ăn gia đình sử dụng chăn ni lợn là: + Mua trả tiền hay mua chịu?: - Nếu mua chịu thời gian hồn trả nào? 4.5 Phòng chữa bệnh cho lợn - Gia đình có thường dùng Vắc xin phòng bệnh cho lợn khơng? Thường xun Thỉnh thoảng Khơng - Gia đình thường phòng bệnh cho lợn giai đoạn nào? + Lợn thịt: Giai đoạn lợn Giai đoạn lợn từ 20 – 30 Kg Giai đoạn 30kg – đến xuất chuồng + Lợn nái: Giai đoạn chuẩn phối giống Giai đoạn mang thai Giai đoạn lợn nái nuôi - Loại Vắc xin gia đình thường sử dụng cho đàn lợn gia đình? Đóng dấu Dịch tả Phó Thương hàn Tai xanh Tụ huyết trùng Bệnh khác - Vắc xin gia đình hỗ trợ tự mua: Hỗ trợ Tự mua - Nếu tự mua chi phí vắc xin bao nhiêu/ lứa: + Lợn thịt:………………………… đồng/ lứa + Lợn nái:……………………………đồng/ lứa - Ni lợn gia đình có nhận hỗ trợ nhân viên kỹ thuật hay nhân viên thú y không? - Khi Lợn bị bệnh gia đình làm nào? Tự chữa Mời nhân viên thú y Kết hợp hai Không làm 4.6 Tiêu thụ sản phẩm - Gia đình thường bán lợn vào thời điểm năm? - Thường bán lúc lợn khoảng kg? - Để bán lợn gia đình có chi phí mối lái khơng? Có Khơng 4.7 Nguồn vốn - Gia đình có vay vốn để chăn ni khơng? Có khơng Nếu có: Nguồn vay Số tiền Lãi suất Thời hạn Mục đích Ghi (1000 đ) (%/tháng) (năm) sử dụng Ngân hàng Các tổ chức đoàn thể Họ hàng, người quen 4.8 Những khoản chi phí chăn ni gia đình Khoản chi phí ĐVT Lương cơng nhân 1000đ/người/tháng Điện 1000đ/tháng Nước 1000đ/tháng Thuê đất 1000đ/tháng Lãi vay ngân hàng 1000đ/tháng Khấu hao TSCĐ 1000đ/lứa/năm Số lượng Đơn giá Thành tiền Chi khác - Quy trình xử lý chất thải chăn nuôi trang trại xử lý nào? ……………………………………………………………………………………… - Gia đình gặp phải khó khăn tham gia chăn nuôi lợn liên kết với công ty Green Feed hay không - Gia đình có mong muốn tham gia chăn nuôi lợn - Gia đình có kiến nghị để phát triển hình chăn ni Xin chân thành cảm ơn gia đình! Chữ ký chủ hộ Chữ ký điều tra viên PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ CÔNG TY GREEN FEED Mã số phiếu: Ngày vấn: I Thông tin chung 1.Tên người vấn: Địa chỉ: Thôn (tổ) Dân tộc: Tuổi: Giới tính: Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn: Anh (chị) công tác công ty rồi: Anh (chị) phụ trách phận công ty: II Thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh cơng ty Green feed Anh (chị) cho biết cơng ty hợp đồng sản xuất kinh doanh với hộ (trang trại) + Hộ chăn nuôi lợn thịt: (hộ) + Hộ chăn nuôi lợn nái: (hộ) Hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty gì: Công ty thường liên kết, hợp tác với trang trại (hộ nuôi) quy nào: Cơng ty có hỗ trợ cho trang trại (hộ nuôi) tham gia nuôi tư nhân không? - Hỗ trợ trang thiết bị đầu vào - Hỗ trợ vốn ban đầu - Hỗ trợ thức ăn đầu vào - Hỗ trợ kỹ thuật - Hỗ trợ tư vấn - Hỗ trợ khác: Công ty hợp tác với trang trại (hộ ni) có hợp đồng khơng? Có Khơng Trong trường hợp có dịch bệnh cơng ty có hỗ trợ khơng? Có Khơng Nếu có hỗ trợ gì:……………………………… Cơng ty thu mua lợn trang trại (hộ nuôi) tiêu thụ đâu? - Sản phẩm công ty có phục vụ chế biến xuất khơng? - Cơng ty có liên kết với: + Hộ thu gom + Hộ chế biến + Hộ giết mổ + Các siêu thị + Các công ty chế biến Lợn sau cai sữa công ty thu gom tiêu thụ đâu: + Các hộ nuôi lợn thịt + Bán thị trường + Bán cho sở thu gom Giá bán trung bình cơng ty/ 1kg lợn là: 10 Lợi nhuận mà công ty có được/1kg lợn là: Xin chân thành cảm ơn! Chữ ký người PV Chữ ký điều tra viên ... tài Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Nhằm biết mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất. .. việc trang trại - Phân tích khó khăn, thuận lợi mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THU HẰNG TÊN ĐỀ TÀI “TÌM HIỂU MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH LỢN NÁI TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN NGÔ HIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh lợn nái tại trang trại chăn nuôi lợn Ngô Hiệp xã Phúc Thuận thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn