(Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

0 90 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:59

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM … LƯỜNG VĂN ĐỨC Tên đề tài: “ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ GIỐNG MỚI CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TÂN LINH HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khuyến nông Khoa : KT & PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Định hướng đề tài : Đánh giá Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM … LƯỜNG VĂN ĐỨC Tên đề tài: “ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ GIỐNG MỚI CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TÂN LINH HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khuyến nông Khoa : KT & PTNT Lớp : 46 – KN Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: Ths Bùi Thị Minh Hà Thái Nguyên năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thân tơi thực hiện, có hỗ trợ giáo hướng dẫn Các liệu thu nhận từ nguồn hợp pháp, nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2018 Sinh Viên Lường Văn Đức i LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển Nông thôn, thầy giáo, cô giáo khoa Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo: Thạc sĩ Bùi Thị Minh Hà người tận tình bảo hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu thực khóa luận Để hồn thành khóa luận này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Uỷ ban nhân dân Văn Yên, hộ trồng chè cung cấp cho nguồn liệu quý báu Trong suốt trình nghiên cứu, nhận quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi vật chất tinh thần gia đình bạn bè Thơng qua đây, xin gửi lời cảm ơn đến lòng giúp đỡ quý báu Trong q trình hồn thành khóa luận, tơi có nhiều cố gắng Tuy nhiên, khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót vậy, tơi kính mong nhận bảo, góp ý quý thầy giáo bạn sinh viên để khóa luận hoàn thiện Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2018 Sinh viên Lường Văn Đức ii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Diện tích, suất, sản lượng chè số nước giới từ năm 2011 đến năm 2016 19 Bảng 2: Sản lượng chè giới qua năm 2012-2016 20 Bảng 2.3 : Diện tích, suất, sản lượng chè Việt Nam từ năm 2011- 2016 23 Bảng 2.4: Thống kê sơ tri cục hải quan thị trường xuất chè năm 2016 24 Bảng 2.3 : Diện tích, suất, sản lượng chè Việt Nam từ năm 2011- 2016 23 Bảng 2.5: Xuất chè Viêt Nam quí 1/2018 26 Bảng 2.6: Diện tích, suất, sản lưởng chè Thái Nguyên từ năm 2014 - 2016 27 Bảng 4.1: Biến động diện tích theo mục đích dụng đất năm 2018 so với năm 2013 37 Bảng 4.2: Diện tích, suất sản lượng Tân Linh qua năm 2015-2017 42 Bảng 4.3: Thơng tin nhóm hộ điều tra 46 Bảng 4.4 Nhân lực lao động nhóm hộ nghiên cứu 47 Bảng 4.5 : Tình hình sử dụng đất sản xuất hộ điều tra 48 Bảng 4.6: Tình hình trang thiết bị sản xuất chè nhóm hộ nghiên cứu 50 Bảng 4.7: Chi phí cho chè kinh doanh (bình qn sào chè/năm) hộ điều tra Tân Linh năm 2017 51 Bảng 4.8: Tình hình sản xuất chè bình quân sào chè/năm hộ năm 2017 52 Bảng 4.9: Kết sản xuất chè bình quân sào/năm hộ điều tra năm 2017 .54 Bảng 4.10: Hiệu sản xuất chè bình quân sào/năm hộ điều tra năm 2017.55 Sơ đồ 1: Kênh tiêu thụ sản phẩm chè hộ sản xuất chè Tân Linh 44 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nghĩa BVTV Bảo vệ thực vật CNH-HĐH Công nghiệp hóa đại hóa ĐVT Đơn vị tính GO Tổng giá trị sản xuất GO/diện tích Tổng giá trị sản xuất diện tích GO/IC Tổng giá trị sản xuất chi phí trung gian GO/LĐ Tổng giá trị sản xuất lao động HQKT Hiệu kinh tế HTX Hợp tác 10 IC Chi phí trung gian 11 KHCN Khoa học công nghệ 12 KTCB Kiến thiết 13 THCS Trung học sở 14 TNHH - MTV Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên 15 UAE Các tiểu vương quốc Ả Rập thống 16 UBND Ủy ban nhân dân 17 VA/diện tích Giá trị gia tăng diện tích 18 VA/IC Giá trị gia tăng chi phí trung gian 19 VA/LĐ Giá trị gia tăng lao động iv MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TAI LIỆU 2.1 Lý luận hiệu kinh tế 2.1.1 Khái niệm, chất hiệu kinh tế a Khái niệm 2.1.2 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu kinh tế 2.1.3 Các phương pháp xác định hiệu kinh tế 2.1.4 Đặc điểm sinh học chè 2.1.5 Giá trị chè 12 2.1.6 Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật sản xuất chè 13 2.2 Cơ sở thực tiễn 18 2.2.1.Tình hình sản xuất , tiêu thụ chè giới 18 2.2.1.1 Tình hình sản xuất chè giới 18 2.2.1.2 Tình hình tiêu thụ chè giới 20 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè Việt Nam 21 2.2.2.1 Tình hình sản suất chè Việt Nam 21 2.2.2.2 Tình hình tiêu thụ chè Việt Nam 23 2.2.3.2 Tình hình chế biến tiêu thụ chè Thái Nguyên 28 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài 29 3.1.2.1 Phạm vi không gian nghiên cứu 29 v 3.1.2.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu 29 3.1.2.3 Phạm vi nội dung nghiên cứu 29 3.2 Nội dung nghiên cứu 29 3.3 Câu hỏi nghiên cứu 30 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin 30 3.4.1.1 Thu thập thông tin thứ cấp 30 3.4.1.2 Thu thập thông tin sơ cấp 30 3.4.2 Phương pháp phân tích xử lý thơng tin 31 3.4.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 32 3.4.2.2 Phương pháp phân tổ thống kê 32 3.4.2.3 Phương pháp so sánh 32 3.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 32 3.5.1 Các tiêu phản ánh tình hình kết sản xuất hộ 32 3.5.2 Các tiêu bình quân 34 3.5.3 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè 34 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 35 4.1.1.Đặc điểm điều kiện tự nhiên 35 4.1.1.1 Vị trí địa 35 4.1.1.3 Điều kiện thời tiết khí hậu 35 4.1.1.4 Tài nguyên 36 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội Tân Linh 36 4.1.2.1 Tình hình sử dụng đất đai Tân Linh 36 4.1.2.2 Đặc điểm tình hình dân số lao động 38 4.2 Tình hình chung sản xuất chè nông hộ Tân Linh 41 4.2.1 Tình hình sản xuất chè 41 4.2.2 Tình hình chế biến chè 42 4.2.3 Tình hình tiêu thụ chè 43 4.2.4 Nhận xét chung 45 4.3 Phân tích hiệu sản xuất chè nhóm hộ nghiên cứu 46 vi 4.3.1 Đặc điểm chung nhóm hộ điều tra 46 4.3.1.1 Nhân lao động 47 Bảng 4.4 Nhân lực lao động nhóm hộ nghiên cứu 47 4.3.1.2 Tình hình sử dụng đất 48 4.3.1.3 Trang thiết bị phục vụ sản xuất 49 4.3.2 Chi phí đầu cho sản xuất chè hộ năm 2017 50 4.3.2.1 Thời kì kinh doanh 50 4.3.3 Kết hiệu sản xuất chè hộ 52 4.3.3.1.Tình hình sản xuất chè hộ 52 4.3.3.2 Kết sản xuất chè hộ 54 4.3.3.2 Hiệu sản xuất 55 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất 56 4.5 Khó khăn thuận lợi sản xuất chè hộ 57 4.6 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất chè địa bàn nghiên cứu 58 4.6.1 Giải pháp kỹ thuật tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè 58 4.6.2 Giải pháp chế biến chè 60 4.6.5 Giải pháp nguồn vốn để phát triển sản xuất chè 61 4.6.6 Giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất chè 61 4.6.7 Giải pháp công tác khuyến nông 62 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 5.1 KẾT LUẬN 63 5.2 Kiến nghị 64 5.2.1 Đối với huyện Đại Từ 64 5.2.2 Đối với Tân Linh 65 5.3.3 Đối với hộ nông dân 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Cây chè trồng có nguồn gốc Nhiệt đới Á nhiệt đới, sinh trưởng, phát triển tốt điều kiện khí hậu nóng ẩm Tuy nhiên, nhờ phát triển khoa học kỹ thuật, chè trồng nơi xa với nguyên sản Trên giới, chè phân bố từ 42 vĩ độ Bắc đến 27 vĩ độ Nam tập trung chủ yếu khu vực từ 16 vĩ độ Bắc đến 20 vĩ độ Nam Chè công nghiệp lâu năm, có hiệu kinh tế cao ổn định Trồng chè khơng góp phần nâng cao độ che phủ, bảo vệ đất mà có tác dụng thu hút lao động, giải việc làm nâng cao thu nhập tích cực thúc đẩy cơng nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp nơng thơn.Ngồi chè có nhiều giá trị dinh dưỡng cơng dụng Nước chè thứ nước uống tốt, tác dụng giải khát, kích thích thần kinh chống mệt mỏi có tác dụng kích thích tiêu hóa, tiêu hóa mỡ Qua nghiên cứu nhà khoa học thấy rằng: Trong chè chứa nhiều vitamin như: vitamin A, vitamin C, vitamin B1, B2, B6, vitamin K, PP Sử dụng chè cách hợp lý khoa học mang lại hiệu việc điều trị số bệnh liên quan đến tim mạch, cao huyết áp, bệnh liên quan đến tiêu hóa, tiết Như vậy, chè trồng có giá trị kinh tế cao, nên việc trồng chè cần thiết phù hợp Việt Nam nước có điều kiện tự nhiên thích hợp cho chè phát triển Năm 2015, huyện Đại Từ có khoảng 6.333 chè, đó, diện tích chè kinh doanh 5.392 ha, suất đạt 115 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi đạt 62 nghìn Để xây dựng vùng sản xuất chè chất lượng cao huyện đạo trồng mới, trồng lại 1.800 giống chè có suất, chất lượng cao LDP1, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, TRI777, Bát tiên… nâng tổng diện tích trồng chè giống huyện đạt 3.500 chiếm 56% Đồng thời, huyện đạo trồng tập trung vào số vùng sản xuất chè chất lượng cao La Bằng, Phú Thịnh, Hùng Sơn, Tân Linh… Nhờ vậy, tổng diện tích chè thâm canh chất lượng cao huyện ngày tăng Một số sản phẩm chè thâm canh chất lượng cao khẳng định thị trường có giá trị sản phẩm cao gấp 3-4 lần giá trị thương phẩm đại trà, giá trị thu nhập bình quân đạt 120 triệu đồng/ha chè chất lượng cao, đặc biệt có số vùng chè như: La Bằng, Khuôn Gà (Hùng Sơn), Láng Thượng (Phú Thịnh)… có giá trị thu nhập bình qn đạt 150 triệu đồng/ha Tân Linh miền núi nằm phía Đơng Bắc huyện Đại Từ Phía Đông giáp Phục Linh, huyện Đại Từ, Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, phía Tây giáp Phú Lạc Ngoại, huyện Đại Từ, phía Nam giáp thị trấn Hùng Sơn Hà Thượng, huyện Đại Từ, phía Bắc giáp Động Đạt, huyện Phú Lương có tổng diện tích đất tự nhiên 2269,1ha; Trong diện tích chè 599ha; Tồn dân tộc an hem chung sống (Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Dao, Sán Chí, thái, Mường) với tổng số 1.580 hộ 5.792 Tồn có đến 95% số dân làm chè, năm qua quan tâm cấp nỗ lực cán nhân dân tồn địa bàn nên tình hình kinh tế có nhiều bước phát triển,kinh tế hội ổn định,cơng tác y tế, văn hóa giáo dục tương đối phát triển, quốc phòng, an ninh giữ vững,cơ cấu kinh tế chủ yếu phát triển kinh tế đồi rừng, trồng trọt chăn ni.Thực tế cho thấy, chè có vai trò lớn việc phát triển kinh tế ổn định đời sống nhân dân Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm chè, chưa khai thác hết vai trò, giá trị mạnh chè Mặc dù quỹ đất trồng chè tới hàng trăm ha, suất chè đạt tới 90 – 120 tạ/ha cao Song chè đóng góp tỷ lệ nhỏ giá trị ngành trồng trọt Mặt khác, người sản xuất chịu ảnh hưởng tưởng tập quán sản xuất truyền thống lạc hậu chậm thích ứng với chế kinh tế thị trường, trình đầu chưa cân xứng, chưa khoa học Cơ cấu giống chè hạn chế, có giống chè có suất, chất lượng cao, giống chè sử dụng chủ yếu chè trung du có từ lâu đời… Do đó, suất chè chưa cao, chi phí giá thành lớn, hiệu kinh tế thấp, khả cạnh tranh thị trường Trước những thực tế đó, cần phải có đánh giá thực trạng, để thấy rõ tồn tại, từ đề giải pháp phát triển sản xuấtchế biến – tiêu thụ chè địa phương Vì em chon đề tài: “Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè giống hộ nông dân địa bàn Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” để góp phần giải vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu đánh giá hiệu kinh tế hộ nông dân sản xuất chè giống địa bàn Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Qua đó, đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao HQKT sản xuất chè giống mới, góp phần cải thiện nâng cao đời sống cho người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn địa bàn Tân Linh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn HQKT, nâng cao HQKT sản xuất chè giống - Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất HQKT sản xuất chè giống địa bàn Tân Linh, năm 2015 – 2017 - Đưa định hướng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao HQKT sản xuất chè giống TânLinh 4 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Củng cố kiến thức học với thực tiễn trình thực tập sở - Nâng cao khả tiếp cận, thu thập, xử lý thông tin kỹ nghề nghiệp 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Là tài liệu tham khảo giúp Tân Linh xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất chè cành Có ý nghĩa thiết thực cho q trình sản xuất chè cành Tân Linh địa phương có điều kiện tương tự 5 Phần TỔNG QUAN TAI LIỆU 2.1 Lý luận hiệu kinh tế 2.1.1 Khái niệm, chất hiệu kinh tế a Khái niệm Khi đề cập đến khái niệm hiệu cần phân biệt rõ ba khái niệm hiệu kỹ thuật, hiệu phân bổ nguồn lực hiệu kinh tế Đó khả thu kết sản xuất tối đa với việc sử dụng yếu tố đầu vào theo tỷ lệ định Chỉ đạt hiệu kinh tế đạt hiệu kỹ thuật hiệu phân bổ • Hiệu kinh tế: Hiệu kinh tế đạt hiệu kỹ thuật hiệu sử dụng nguồn lực tối đa.Điều có nghĩa hai yếu tố giá trị vật tính đến xem xét việc sử dụng nguồn lực nơng nghiệp.Muốn đạt hiệu kinh tế phải đồng thời đạt hiệu kỹ thuật hiệu phân bổ b Bản chất hiệu kinh tế Khi nghiên cứu chất kinh tế nhà kinh tế học đưa quan điểm khác thống chung chất Người sản xuất muốn có lợi nhuận phải bỏ chi phí định, chi phí là: nhân lực, vật lực, vốn… Chúng ta tiến hành so sánh kết đạt sau q trình sản xuất kinh doanh với chi phí bỏ có hiệu kinh tế.Sự chênh lệch cao hiệu kinh tế lớn ngược lại Bản chất hiệu kinh tế nâng cao suất lao động hội tiết kiệm lao động hội 6 2.1.2 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu kinh tế - Biết mức hiệu việc sử dụng nguồn lực sản xuất nông nghiệp, nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu kinh tế để có biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp - Làm để xác định phương hướng đạt tăng trưởng cao sản xuất nông nghiệp Nếu hiệu kinh tế thấp tăng sản lượng nông nghiệp biện pháp nâng cao hiệu kinh tế, ngược lại đạt hiệu kinh tế cao để tăng sản lượng cần đổi công nghệ 2.1.3 Các phương pháp xác định hiệu kinh tế Hiện có phương pháp hiệu kinh tế sau: • Phương pháp 1: Hiệu kinh tế xác định tỷ số kết đạt chi phí bỏ H = Q/C Trong đó: H: Hiệu kinh tế Q: khối lượng sản phẩm thu C: Chi phí bỏ Phương pháp phản ánh rõ rệt trình độ sử dụng nguồn lực, xem xét đơn vị nguồn lực sử dụng đem lại kết Trên sở người ta xem xét đánh giá hiệu kinh tế đơn vị với nhau, ngành sản phẩm, địa phương khác thời điểm xác định •Phương pháp 2: Cho hiệu kinh tế xác định tỷ số kết tăng thêm với chi phí tăng thêm H= Trong đó: ∆ Q: Khối lượng tăng thêm ∆ Q/ ∆ C ∆ C: Chi phí tăng thêm Phương pháp giúp xác định hiệu đồng chi phí đầu thêm mang lại Trên sở đó, xác định hiệu trình sản xuất, xác định khối lượng tối đa hóa lợi nhuận • Phương pháp : xem xét hiệu kinh tế phần trăm biến động chi phí kết sản xuất Hiệu kinh tế xác định tỷ số phần trăm tăng thêm kết thu phần trăm tăng thêm chi phí bỏ Có nghĩa tăng thêm 1% chi phí kết tăng lên % H= % ∆Q % ∆C % ∆ Q: Phần trăm tăng thêm kết thu % ∆ C: Phần trăn tăng thêm chi phí bỏ 2.1.4 Đặc điểm sinh học chè a Thân cành Cây chè sinh trưởng điều kiện tự nhiên đơn trục, nghĩa có thânchính, phân cấp cành Do đặc điểm sinh trưởng hình dạng phâncành khác nhau, người ta chia thân chè làm ba loại: thân gỗ, thân nhỡ (thân bán gỗ)và thân bụi.Thân gỗ loại hình cao, to, có thân rõ rệt, vị trí phân cành cao.Thân nhỡ hay thân bán gỗ loại hình trung gian, có thân tương đối rõ rệt, vịtrí phân cành thường cao khoảng 20 - 30 cm phía cổ rễ.Đặc điểm thân bụi khơng có thân rõ rệt, tán rộng thấp, phâncành nhiều, vị trí phân cành cấp thấp gần cổ rễ Trong sản xuất thường gặp loạichè thân bụi Vì phân cành thân bụi khác nên tạo cho chè có dạng tán: tán đứng thẳng, tán trung gian tán ngang Cành chè mầm dinh dưỡng phát triển thành, cành chia làm nhiều đốt Chiều dài đốt biến đổi nhiều (từ - 10 cm) giống điều kiện sinh trưởng Đốt chè dài biểu giống chè có suất cao Từ thân chính, cành chè phân nhiều cấp: cành cấp 1, cấp 2, cấp Hoạt động sinh trưởng cấp cành tán chè khác Theo lý luận phát dục giai đoạn mầmchè nằm sát phía gốc có giai đoạn phát dục non, sức sinh trưởng mạnh Còn cành chè phía (mặt tán) có giai đoạn phát dục già, sức sinh trưởng yếu, khả hoa kết mạnh Những cành chè tán mặt tán, hoạt động sinh trưởng thường mạnh cành rìa tán phía tán.Thân cành chè tạo nên khung tán chè Với số lượng thích hợp cân đối tán, chè cho sản lượng cao Vượt q giới hạn đó, sản lượng khơng tăng phẩm cấp giảm xuống búp mù nhiều Tương quan mật độ cành sản lượng búp tương quan không chặt Theo Bakhơtatje, hệ số tương quan mật độ cành với sản lượng r = 0,071.Trong sản xuất, cần nắm vững đặc điểm sinh trưởng cành để áp dụng biện pháp kỹ thuật đốn, hái hợp lý tạo tán chè nhiều búp, đặt sở cho việc tăng sản lượng b.Mầm chè Trên chè có loại mầm: mầm dinh dưỡng mầm sinh thực Mầm dinh dưỡng phát triển thành cành lá, mầm sinh thực phát triển thành nụ hoa quả.Mầm dinh dưỡng gồm có:- Mầm đỉnh- Mầm nách- Mầm ngủ- Mầm bất định (mầm cổ rễ) Mầm đỉnh: Loại mầm vị trí cành, tiếp tục phát triển trục cành năm trước, hoạt động sinh trưởng mạnh thường có tác dụng ức chế sinh trưởng mầm phía (ưu sinh trưởng ngọn) Trong mộtnăm, mầm đỉnh hình thành búp sớm với thời kỳ bắt đầu sinh trưởng mùaxuân Búp hình thành từ mầm đỉnh búp đợt 1, búp bình thường búp mù 9 Mầm nách: Trong điều kiện sinh trưởng tự nhiên, phần lớn chúng trạng thái nghỉ ức chế mầm đỉnh Khi hái búp đỉnh, mầm nách phát triển thành búp Tùy theo vị trí cành, khả phát triển thành búp chất lượng búp nách khác Những mầm nách phía thường hoạt động sinh trưởng mạnh hơn, cho búp có chất lượng tốt mầm nách phía Những búp hình thành từ mầm nách năm trước gọi búp đợt 1, búp bình thường búp mù Mầm ngủ: Là mầm nằm phận hóa gỗ cành năm già Những mầm phân hóa phát triển hai loại mầm trên, hình thành búp sau đốn đòi hỏi thời gian dài Kỹ thuật đốn lửng, đốn đau, có tác dụng thúc đẩy phát triển mầm ngủ, tạo nên cành chè mới,có giai đoạn phát dục non, sức sinh trưởng mạnh Búp hình thành từ mầm ngủ búp bình thuờng búp mù Mầm bất định: Vị trí loại mầm không cố định thân chè thường sát cổ rễ Nó phát triển thành cành chè đốn trẻ lại Trong trường hợp cành chè tựa mọc đất lên Búp hình thành từ mầm bất địnhcũng có hai loại: búp bình thường búp mù Mầm sinh thực: Mầm sinh thực nằm nách Bình thường nách có hai mầm sinh thực có trường hợp số mầm sinh thực nhiều nách có chùm hoa Các mầm sinh thực với mầm dinh dưỡng phát sinh trục, mầm dinh dưỡng giữa, mầm sinh thực hai bên, vậy, trình sinh trưởng dinh dưỡng sinh trưởng sinh thực thường có mâu thuẫn định Khi mầm sinh thực phát triển nhiều cành chè, trình sinh trưởng mầm dinh dưỡng yếu đi, tiêu hao chất dinh dưỡng cho việc hình thành nụ hoa vàquả 10 Trong sản xuất chè búp cần áp dụng biện pháp kỹ thuật thích đáng để hạn chế phát triển mầm sinh thực c Lá chè: Lá chè mọc cách cành, đốt có Lá thường có nhiều thay đổi hình dạng tùy theo loại giống khác điều kiện ngoại cảnh khác Lá chè có gân rõ Những gân chè thường không phát triển đến tận rìa lá.Rìa chè thường có cưa, hình dạng cưa chè khác tùy theo giống Số đôi gân tiêu để phân biệt giống chè.Trên cành chè thường có loại sau: Từtráisangphải: - Búp phát triển- Lá cá - Lá thứ - tôm chè- Lá thứ - Lá thứ 4- Lá thứ - Lá thứ Lá vẩy ốc: Là vẩy nhỏ, có màu nâu, cứng Lá vẩy ốc phận bảo vệ điểm sinh trưởng mầm trạng thái ngủ Số lượng vẩy ốc thường -4 mầm mùa đông, - mầm mùa hè.Lá cá: Về hình dạng bên ngồi: Là thật thứ phát triển khơng hồn tồn thường dị hình có dạng tròn, khơng có có cưa quanh rìa lá, diện tích nhỏ Cấu tạo giải phẫu cá có số lớp mơ dậu mơ khuyết thật Số lượng lục lạp cấu trúc nhỏ Lá cá tồn bình thường cành chè Nó có khả tích lũy gluxit bình thường hàm lượng tanin thấp từ - 2% Lá thật : Cấu tạo giải phẫu thật gồm có:+ Lớp biểu bì: gồm tế bào nhỏ, dày cứng xếp thành lớp: có chức bảo vệ lá.+ Lớp mô dậu: gồm từ - lớp tế bào xếp nhau, chứa nhiều diệp lục.+ Lớp tế bào mơ khuyết: chiếm phần tế bào xếp khơng Ở có nhiều thạch tế bào tinh thể oxalat canxi Tỷ lệ mơ dậu/ mơ khuyết lớn, biểu tính chống chịu điều kiện ngoại cảnh tốtchè mọc 11 cành theo khác nhau, tức góc độ cành chè to nhỏ khác Trong sản xuất thường gặp loại sau: úp, nghiêng, ngang rủ Thế ngang rủ đặc trưng giống chè suất cao.Tuổi thọ trung bình chè năm e Rễ chè: Cây chè sống nhiều năm mảnh đất cố định, việc nghiên cứu đặcđiểm rễ có ý nghĩa quan trọng để đặt sở cho biện pháp kỹ thuật trồng trọt Rễ chè phát triển tốt tạo điều kiện cho phận mặt đất phát triển Hệ rễ chè gồm có: rễ trụ (rễ cọc), rễ bên rễ hấp thu Quá trình sinh trưởng phát triển rễ có đặc điểm: Khi hạt nảy mầm rễ trụ phát triển nhanh Vào khoảng - tháng sau trồng rễ trụ phát triển chậm lại rễ bên phát triển mạnh - Thời kỳ chè nhỏ, rễ trụ luôn phát triển dài phần thân mặtđất Đến năm thứ thứ tốc độ sinh trưởng phần thân đất phần rễ cân Rễ bên rễ phụ thời kỳ phát triển, tốc độ lớn lên phân cấp chúng nhanh Đặc điểm có quan hệ lớn đến chế độ làm đất ban đầu trồng chè - Sự phát triển rễ chè thân chè có tượng xen kẽ nhau, thân phát triển mạnh rễ phát triển chậm lại ngược lại Theo kết nghiên cứu Trung Quốc, điều kiện Chiết Giang, năm có 3, lần phát triển xen kẽ thân, rễ Đặc điểm sinh trưởng thay đổi tùy theo điều kiện khí hậu, đất đai chế độ canh tác cụ thể nơi - Rễ trụ chè thường ăn sâu xuống đất mét, nơi đất xốp, nước ăn sâu tới - mét Rễ hấp thu phân bố tập trung lớp đất từ 10 -40 cm thời kỳ chè lớn, rễ tập trung gữa hai hàng chè, tán rễ so với tán lớn - 2,5 lần Sự phân bố rễ chè đất phụ thuộc vào giống, tuổi cây, điều kiện đất đai chế độ canh tác Lượng dinh dưỡng đất có ảnh hưởng lớn đến phát triển rễ, 12 lượng đạm Rễ chè kỵ vơi, u cầu đất có phản ứng chua Canxi cần cho chè, có mặt nơi phân bào sinh trưởng mút rễ, cây, thành phần màng tế bào v.v Hàm lượng canxi chè khoảng 0,55% Nếu nhiều canxi rễ chè không phát triển Mặt khác vào nghiên cứu sinh lý, thấy lực hoãn xung dịch tế bào rễ chè tốt môi trường pH = yếu dần độ pH tăng lên Khi pH = 5,7 khả hỗn xung dịch tế bào rễ chè giảm xuống nhỏ 2.1.5 Giá trị chè Chè loại trồng có giá trị Điều khẳng định chứng minh người ta chè có nhiều chất dinh dưỡng, có tác dụng tốt với thể Hoạt động xuất mang lại nguồn thu khơng nhỏ cho ngân sách nhà nước Ngồi trồng chè góp phần khai thác sử dụng có hiệu tiềm lực địa phương, tạo mạnh kinh tế, kích thích sản xuất phát triển Chègiá trị văn hóa nghệ thuật: uống trà thưởng thức trà tạo cho người cảm hứng văn thơ, nghệ thuật hội họa Thế giới hình thành nét văn hóa trà từ lâu đời, đẹp đẽ, phong phú, giàu chất nghệ thuật với nét độc đáo riêng dân tộc Mỗi nơi, dân tộc lại có cách thưởng thức khác Có người uống trà, ngắm trăng, bầu bạn làm thơ, lại cónơi, có người uống trà bàn cách thưởng thức trà…tất tạo nên “nét đẹp cho văn hóa trà” Như biết, trồng phát triển kinh tế chè nâng cao diện tích che phủ đất, giảm diện tích đất trống đồi trọc… Do đó, hạn chế xói mòn rửa trơi đất Đồng thời, với q trình chăm sóc chè, đất đai cải tạo nâng cao độ màu mỡ, mối liên hệ đất đai trồng trở nên bền chặt Hiện nay, thiếu ý thức, nên tình trạng chặt phá rừng bừa bãi, giảm độ che phủ đất đai có xu hướng tăng, ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, đe dọa sống ổn định người Trồng chè 13 giải pháp tốt, mặt nâng cao thu nhập, mặt khác góp phần giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái Trên sở giải việc làm nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường sinh thái…Trồng phát triển kinh tế chè mang ý nghĩa trị, hội Khi vấn đề việc làm giải quyết, nhàn rỗi thất nghiệp giảm, người dân yên tâm trở nên gắn bó với cơng việc hơn, giao lưu buôn bán diễn mạnh, thu nhập đầu người tăng tạo điều kiện phân bố hợp lý, ổn định sống dân cư, vùng sâu, vùng xa 2.1.6 Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật sản xuất chè Cây chè có đặc điểm từ sản xuất đến chế biến đòi hỏi phải có kỹ thuật cao từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến bảo quản Vì để phát triển ngành chè hàng hóa đạt chất lượng cao cần phải quan tâm, trọng từ khâu đầu tiên, áp dụng sách đầu hợp lý, loại bỏ dần phong tục tập quán trồng chè lạc hậu… Để tạo sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao, thu hút khách hàng nhà đầu sản xuất nước a, Những nhân tố ảnh hưởng tới sản xuất chè - Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên + Đất đai địa hình: Đất đai liệu sản xuất quan trọng sản xuất nơng nghiệp nói chung chè nói riêng Đất đai yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng chè nguyên liệu chè thành phẩm Muốn chè có chất lượng cao hương vị đặc biệt cần phải trồng chè độ cao định Đa số nơi trồng chè giới thường có độ cao cách mặt biển từ 500 – 800m So với số trồng khác, chè yêu cầu đất không nghiêm ngặt Nhưng để sinh trưởng tốt, có tiềm năng suất cao đất trồng chè phải đạt yêu cầu: đất tốt, nhiều mùn, có độ sâu, chua nước Độ PH thích hợp 4,5 – 6,0 Đất phải có độ sâu 14 60cm, mực nước ngầm phải 1m Địa hình có ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng chất lượng chè Chè trồng núi cao có hương vị thơm mùi vị tốt vùng thấp, lại sinh trưởng vùng thấp + Thời tiết khí hậu: Cùng với địa hình, đất đai, yếu tố: nhiệt độ, ẩm độ khơng khí, lượng mưa, thời gian chiếu sáng thay đổi mùa ảnh hưởng trực tiếp đến suất, sản lượng chất lượng chè Cây chè bắt đầu sinh trưởng nhiệt độ > 100c Nhiệt độ trung bình hàng năm để chè sinh trưởng phát triển bình thường 12,50c, chè sinh trưởng phát triển tốt điều kiện nhiệt độ từ 15 – 230c Mùa đông chè tạm ngừng sinh trưởng, mùa xuân chè sinh trưởng trở lại Cây chè yêu cầu lượng tích nhiệt hàng năm từ 300 – 4000c Nhiệt độ cao thấp ảnh hưởng đến việc tích lũy tannin chè, nhiệt độ vượt 350c liên tục kéo dài dẫn đến cháy chè Nhiệt độ thấp kết hợp với khơ hạn ngun nhân hình thành nhiều búp mù Do chè thu hoạch lấy búp non non nên ưa ẩm, cần nhiều nước Yêu cầu lượng mưa bình quân năm khoảng 1.500 mm phân bố tháng Cây chè yêu cầu độ ẩm cao suốt thời kỳ sinh trưởng khoảng 85% Ở nước ta vùng trồng chè có điều kiện thích hợp cho chè phát triển cho suất chất lượng cao vào tháng 5, 6, 7, 8, 10 năm - Nhóm nhân tố kỹ thuật Ảnh hưởng giống chè: chè loại trồng có chu kỳ sản xuất dài, giống chè tốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sản xuất Do vậy, việc nghiên cứu chọn, tạo sử dụng giống tốt phù hợp cho vùng sản xuất nhà khoa học người sản xuất quan tâm từ sớm Năm 1905, trạm nghiên cứu chè giới thành lập 15 đảo Java Đến năm 1913, Cohen Stuart phân loại nhóm chè dựa theo hình thái Tác giả đề cập đến vấn đề chọn giống chè theo hướng di truyền sản lượng, đồng thời ông đề tiêu chuẩn giống chè tốt Theo ông, để chọn giống tốt theo phương pháp chọn dòng cần phải trải qua bước: Nghiên cứu vật liệu Chọn hạt Lựa chọn vườn ươm Nhân giống hữu tínhtính Chọn dòng Lựa chọn tiếp tục thu búp dòng chọn lọc Thử nghiệm hệ sau Lựa chọn hệ sau tiến hành theo đặc tính tính trạng bên ngồi như: Thân, cành, lá, búp, hoa, + Tưới nước cho chè Chè ưa nước, búp chè có hàm lượng nước lớn, song chè sợ úng không chịu úng Chè gặp khô hạn bị cằn cỗi, hạn chế việc hút chất dinh dưỡng từ đất, khô hạn lâu ngày làm giảm sản lượng chí chết Do đó, việc tưới nước cho chè biện pháp giữ ẩm cho đất để sinh trưởng phát triển bình thường, cho suất chất lượng cao + Mật độ trồng chè: Để có suất cao cần đảo bảo mật độ trồng chè cho thích hợp, mật độ trồng chè phụ thuộc vào giống chè, độ dốc, điều kiện giới hóa Nhìn chung tùy điều kiện mà ta bố trí mật độ chè khác nhau, mật độ thưa dày làm cho suất sản lượng thấp, lâu khép tán, không tận dụng đất đai, khơng chống xói mòn cỏ dại, cần phải bố trí mật độ chè cho hợp lý 16 + Đốn chè: Những cơng trình nghiên cứu, đốn chè trại thí nghiệm chè Phú Hộ - Phú Thọ từ năm 1946 – 1967 đến kết luận, hàng năm đốn chè tốt vào thời gian chè ngừng sinh trưởng đề mức đốn hợp lý cho loại hình đốn: Đốn phớt: Đốn hàng năm, đốn cao vết đốn cũ 3-5cm, chè cao 70cm hàng năm đốn cao vết đốn cũ 1-2 cm Đốn lửng: Đốn cách mặt đất 60 – 65cm Đốn dàn: Đốn cách mặt đất 40 – 50cm Đốn trẻ lại: Đốn cách mặt đất 10 – 15cm Nghiên cứu đốn chè tác giả Nguyễn Ngọc Kính (1979), Đỗ Ngọc Quỹ (1980) cho thấy: Đốn chè có tác dụng loại trừ cành già yếu, giúp cho chè trạng thái sinh trưởng sinh dưỡng, hạn chế hoa, kết quả, kích thích hình thành búp non, tạo cho chè có lá, khung tán thích hợp, vừa tầm hái + Bón phân: Bón phân cho chè biện pháp kỹ thuật quan trọng nhằm tăng sinh trưởng chè, tăng suất chất lượng chè Trong trình sinh trưởng, phát triển, chè lấy lượng phân lớn đất, chè lại thường trồng sườn đồi, núi cao, dốc nghèo dinh dưỡng… cho nên, lượng dinh dưỡng đất trồng chè ngày bị thiếu hụt,nên cần bổ sung Nhiều cơng trình nghiên cứu nhà khoa học nước cho thấy hiệu bón phân cho chè chiếm từ 50 – 60% Hiệu biện pháp nông học suất chè, kết nghiên cứu 10 năm cho (1988 – 1997) phú hộ cho thấy: Đạm có vai trò hàng đầu, sau đến lân kali sinh trưởng chè nhỏ tuổi 17 Đạm lân có ảnh hưởng lớn chè nhỏ tuổi, lớn vai trò tổ hợp đạm kali Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng suất chè giai đoạn khác nhau, tác giả Chu Xuân Ái, Đinh Thị Ngọ, Lê Văn Đức 1998 cho thấy: phân lân có vai trò với sinh trưởng đường kính thân, chiều cao cây, độ rộng tán Bón phân cân đối N, P, K cho suất cao hẳn so với bón đạm kali bón đạm Thời kỳ đầu giai đoạn kinh doanh sinh trưởng tán chè tiếp tục đòi hỏi đủ phân P, K sở bón đủ đạm Như vậy, chè cần cung cấp N, P, K với lượng cân đối hợp lý thường xuyên Tuy nhiên giai đoạn cần với liều lượng khác với nguyên tắc: từ không đến có, từ đến nhiều, bón lúc, cách, đối tượng kịp thời + Hái chè: Thời điểm, thời gian phương thức hái chè có ảnh hưởng đến chất lượng chè nguyên liệu, hái chè gồm tôm hai nguyên liệu tốt cho chế biến chè, chứa hàm lượng Polyphenol Caphein cao, hái q già khơng chất lượng chè giảm mà ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển chè + Vận chuyển bảo quản nguyên liệu: Nguyên liệu chè sau thu hái đưa thẳng vào chế biến, để thời gian không 10h Do thu hái không để dập nát búp chè + Cơng nghệ chế biến: Tùy thuộc vào mục đích phương án sản phẩm mà ta có quy trình công nghệ chế biến phù hợp với nguyên liệu đầu vào, nhìn chung trình chế biến gồm hai giai đoạn sơ chế tinh chế thành phẩm Chế biến chè đen gồm công đoạn: Hái búp chè – Làm héo – Vò – Lên men – Sấy khơ – Vò nhẹ - Phơi khơ Chè đen thường sơ chế máy móc đại với suất chất lượng cao, khâu đòi hỏi quy trình kỹ thuật phải nghiêm ngặt tạo hình cho sản phẩm kích thích phản ứng hóa học búp chè 18 - Nhóm nhân tố kinh tế + Thị trường giá cả: kinh tế học vấn đề kinh tế bản: Sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? Câu hỏi sản xuất đặt lên hàng đầu, buộc người sản xuất phải trả lời cho được, để trả lời cho câu hỏi người sản xuất tìm kiếm thị trường, tức xác định nhu cầu có khả tốn thị trường hàng hóa mà họ sản xuất người tiêu dùng chấp nhận mức độ nào, giá có phù hợp khơng, từ hình thành mối quan hệ cung cầu cách toàn diện Cuối vấn đề sản xuất cho ai? Ở muốn đề cập tới khâu phân phối Hàng hóa sản xuất tiêu thụ nào? Ai người hưởng lợi ích từ việc sản xuất đó, cụ thể bao nhiêu? Có kích thích phát triển sản xuấthiệu Để ổn định giá mở rộng thị trường chè, yếu tố cần thiết hệ thống đường giao thông Phần lớn vùng sản xuất chè xa đường quốc lộ khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm Do đường giao thông kém, lại khó khăn nên người sản xuất thường phải bán với giá thấp bị ép giá, làm hiệu sản xuất thấp + Cơ cấu sản xuất sản phẩm: Đa dạng hóa sản phẩm quan điểm có ý nghĩa thực tiễn cao, vừa có tính kinh tế, vừa có tính hội Đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu khác thị trường tiêu thụ nhiều sản phẩm hàng hóa đồng thời phải phát huy mặt hàng truyền thống có kinh nghiệm sản xuất, chế biến, thị trường chấp nhận 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1.Tình hình sản xuất , tiêu thụ chè giới 2.2.1.1 Tình hình sản xuất chè giới Sản xuất chè toàn cầu tăng trưởng ổn định 20 năm, sản lượng chè toàn cầu tăng gấp đôi từ 2,525 triệu năm 1995 lên 5,305 triệu năm 2015.Trong chè thương mại rộng rãi 35 nước, hoạt động sản xuất tập trung số nước, với nước sản xuất chè hàng 19 đầu giới chiếm 90% sản lượng chè 10 nước sản xuất lớn chiếm 94% sản lượng chè toàn cầu Bảng 2.1 Diện tích, suất, sản lượng chè số nước giới từ năm 2011 đến năm 2016 Năm 2011 Tên nước Trung DT (1000 ha) NS (Tạ khô/ ha) Năm 2016 SL Khô DT (1000 (1000 ha) tấn) NS (Tạ khô/ ha) SL khô (1000 tấn) 1.514,00 10,83 16.403,1 2240,594 10,77 2414,802 Ấn Độ 580,00 16,67 966,73 585,907 21,37 1252,174 Kenya 187,86 20,12 377,91 218,500 15,08 349,308 Việt Nam 114,80 18,00 206,60 118,824 20,19 240,00 Nhật Bản 46,20 20,57 95,01 44,078 18,19 80,200 Thế giới 3256,76 14,35 4668,99 4099,23 14,52 5954,091 Quốc (Nguồn: Theo số liệu thống kế FAO năm 2011 – năm 2016) Qua bảng 2.1: Ta thấy diện tích, suất, sản lượng chè giới tăng qua năm, cụ thể diện tích chè giới năm 2011 3.256.670 đến năm 2016 4.099.230 tăng 8.42560 so với năm 2011, suất năm 2016 14,52 gấp 1,01 lần so với năm 2011, sản lượng chè giới tăng mạnh năm 2011 4.6689.90 tấn, đến năm 2016 5.954.091 tăng 1.285.101 20 Bảng 2: Sản lượng chè giới qua năm 2012-2016 (ĐVT:Tấn) Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Châu lục 5.042.073 5.329.138 5.512.282 5.661.855 5.954.091 Châu Phi 636.900 711.884 742.409 704.215 783.491 Châu Mỹ 91.420 89.256 93.618 98.219 97.353 Châu Âu 259 260 393 417 622 Châu Á 3.07.550 4.521.949 4.670.115 4.853.291 5.066.945 Trung Quốc 1.804.655 1.939.175 2.110.770 2.263.404 2.414.802 Ấn Độ 1.135.070 1.208.780 1.207.310 1.233.140 1.252.174 Kenya 369.400 432.400 445.105 399.100 473.000 Sri Lanka 330.000 340.230 338.032 341.744 349.308 Việt Nam 211.500 217.700 228.360 236.000 240.000 Thế giới (Nguồn: Theo FAO Start Citation, 2018) Sản lượng chè toàn giới năm 2016 5.954.091 tăng 912.018 tương đương 18,09 so với năm 2012 Châu Á khu vực có sản lượng chè cao giới đạt 5.066.945 chiếm 85,1% sản lượng chè giới (năm 2016) Châu Âu khu vực có sản lượng chè thấp giới 622 chiếm 0,01 sản lượng chè giới Trung Quốc nước có sản lượng chè lớn giới đạt 2.414.802 chiếm 40,56% tổng sản lượng chè toàn giới Việt Nam đạt sản lượng 240.000 chiếm 4,03% tổng sản lượng chè tồn giới 2.2.1.2 Tình hình tiêu thụ chè giới Trong năm 2016, lượng chè sản xuất toàn giới vượt qua số triệu để đạt mức 4.126.527 Trong Việt Nam 21 nước có sản lượng chè sản xuất đứng thứ Qua thống kê sản phẩm chè nước giới thị phần Châu Á chiếm 83% sản lượng chè giới, Châu phi chiếm 15% Nam Mỹ chiếm 2,4% Về thị trường tiêu thụ giai đoạn gần đây, nhập chè đen giới ước tính khoảng 1,15 triệu tấn, mức tăng trung bình khoảng 0,6%/năm Các nước nhập Anh, Nga, Pakistan, Mỹ, Nhật Bản… chiếm khoảng 60% tổng lượng nhập chè toàn giới Những thị trường tiêu thụ lớn sản phẩm chè xanh chè đen là: Thị trường Nga (đã nhập 174.000 tấn, Pakistan nhập 126.170 tấn, Hy Lạp nhập 81.700 tấn, Iran nhập 62.000 tấn, Morocco nhập 58.000 tấn.) Ngồi có chi nhánh bán lẻ thị trường Mỹ Canada với tổng số lượng chè nhập lên tới 144.000 tấn, Vương quốc Anh 126.000 tấn, EU với tổng số lượng chè nhập 128.000 Đứng đầu giới diện tích, suất, sản lượng chè Trung Quốc với diện tích năm 2.240.594 chiếm 54,66% diện tích chè giới, sau đến Ấn Độ diện tích năm 2016 585.907 chiếm chiếm 14,3% diện tích chè giới 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè Việt Nam 2.2.2.1 Tình hình sản suất chè Việt Nam Việt Nam nằm khu vực khí hậu nóng ẩm, đất nước trải dài từ bắc vào nam với 2/3 diện tích đồi núi, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho chè sinh trưởng phát triển Trong năm gần Chính phủ địa phương, tổ chức quốc tế có nhiều chế sách phát triển chè Cây chè gọi xóa đói giảm nghèo tiến lên làm giàu cho nhiều hộ nông dân Do diện, tích xuất, sản lượngđã khơng ngừng tăng Song song với việc tăng trưởng diện tích Nhiều tiến khoa học trồng trọt, giống chế biến, áp dụng vào sản xuất Hiện với khoảng 120 ngàn 22 trồng chè, Việt Nam đứng vào hàng thứ diện tích nước trồng chè, với khoảng 80.000 chè xuất khẩu, Việt Nam xếp thứ khối lượng nước xuất chè giới Theo Tổng công ty chè Việt Nam, đến nước có 34 địa phương trồng chè 600 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chè với 2.000 thương hiệu khác Đặc biệt, ngành chè thiết lập nhiều vùng chè chất lượng cao như: Lâm Đồng, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng Đồng thời, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho phép khảo nghiệm khu vực hoá diện rộng giống chè chất lượng cao như: Bát Tiên, Kim Tuyên, Thuý Ngọc, Keo Am Tích vùng chè chủ lực Ngành chè đến có lịch sử phát triển 100 năm (1918 - 2018) Được coi ngành sản xuất có mầm mống công nghiệp sớm nước ta số ngành chế biến công nghiệp dài ngày Ở Việt Nam chè có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, thuộc nhóm ngành kinh tế mũi nhọn Do phát triển trồng chè nước ta khơng phát huy vai trò kinh tế hộ gia đình, lợi vùng mà góp phần to lớn việc sử dụng có hiệu đất đai, lao động nơng nghiệp nơng thơn, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần người dân Chính điều khẳng định việc đầu sản xuất phát triển ngành chè hướng địa phương, công ty, sở sản xuất kinh doanh nước Những năm gần có nhiều chy, phương tiện chế biến cải tiến nhiều, người dân có thêm nhiều kinh nghiệm sản xuất, chế biến tiêu thụ chè Do mà lợi nhuận cao Cuộc sống người dân nâng cao 46 4.3 Phân tích hiệu sản xuất chè nhóm hộ nghiên cứu 4.3.1 Đặc điểm chung nhóm hộ điều tra Những thơng tin chung hộ thông tin giúp cho hiểu phần hộ điều tra Trong trình điều tra, thơng tin chung ghi chép cẩn thận tổng hợp lại Những thông tin điều tra từ 60 hộ thể thông qua bảng sau: Bảng 4.3: Thông tin nhóm hộ điều tra Nhóm hộ Nhóm hộ Bình quân (n=30) (n=30) (n=60) Hộ 30 30 60 Tuổi 46,7 46,3 46,5 Lớp 7,2 6,87 7,03 Chỉ tiêu ĐVT Số hộ điều tra Tuổi bình quân chủ hộ Trình độ học vấn chủ hộ (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) Bảng số liệu cho thấy độ tuổi bình qn chủ hộ nhóm hộ là: 46,7 tuổi, nhóm hộ là: 46,3 tuổi Hầu hết lứa tuổi này, chủ hộ điều tra ổn định sở vật chất, có vốn sống số năm kinh nghiệm định Các chủ hộ điều tra có am hiểu lĩnh vực trồng chè Do thuận lợi đáng kể, góp phần thúc đẩy việc kinh doanh sản xuất chè hộ Bên cạnh yếu tố độ tuổi, trình độ học vấn chủ hộ nhìn chung thấp từ cấp I đến cấp III khơng có trình độ cao đẳng, đại học Trong trình độ cấp II chiếm đại đa số Trình độ văn hóa có ảnh hưởng đến định sản xuất, chịu trách nhiệm sản xuất lựa chọn hình thức sản xuất gia đình Những chủ hộ học tốt hơn, nhận thức cao hơn, họ có khả tiếp cận tiến khoa học kỹ thuật tốt 47 khả quản lý tìm phương án trồng chè tốthiệu Như vậy, trình độ văn hóa ảnh hưởng nhiều đến hiệu sản xuất chè hộ 4.3.1.1 Nhân lao động Nguồn nhân lực yếu tố thiếu ngành sản xuất Nguồn nhân lực nhiều có trình độ cao giúp cho trình sản xuất đạt hiệu cao Nguồn nhân lực nông nghiệp tổng thể sức lao động tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao gồm số lượng chất lượng người lao động Về số lượng bao gồm người độ tuổi (nam từ 15 đến 60 tuổi, nữ từ 15 đến 55) người độ tuổi nói tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp Về chất lượng bao gồm thể lực trí lực người lao động, cụ thể trình độ sức khỏe, trěnh độ nhận thức, trình độ trị, trình độ văn hóa, nghiệp vụ tay nghề người lao động Tình hình nhân lực hộ điều tra thể qua thông qua bảng sau : Bảng 4.4 Nhân lực lao động nhóm hộ nghiên cứu Chỉ tiêu ĐVT Nhóm hộ (n=30) Nhóm hộ (n=30) Bình qn (n=60) Số hộ điều tra Hộ 30 30 60 Sô nhân hộ Số lao động hộ Nam Người 3,13 2,86 2,99 2,9 2,53 2,71 Lao động 2,16 1,6 1,88 Nữ Lao động 0,73 0,93 0,83 Lao động (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 48 Bảng số liệu cho thấy, bình quân số nhân nhóm hộ là: 3,13 người/hộ nhóm hộ là: 2,86 người/hộ Bình qn lao động /hộ hộ 2,9 lao động Trong lao động nam 2,16 lao động lao động nữ 0,73 lao động, lợi phát triển sản xuất chè hộ chuyên sản xuất chè cần có cần cù, khéo léo, nhanh nhẹn đôi bàn tay Đối với hộ bình quân lao động/hộ 2,53 lao động thấp so với hộ 4.3.1.2 Tình hình sử dụng đất Đất đai liệu sản xuất quan trọng hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, đặc biệt khu vực nông Tân Linh, thu nhập hộ gia đình dựa vào nơng nghiệp Tình hình đất đai hộ gia đình thể thơng qua bảng số liệu sau: Bảng 4.5 : Tình hình sử dụng đất sản xuất hộ điều tra ( ĐVT: Sào) Chỉ tiêu Nhóm hộ Nhóm hộ Bình qn (n=30) (n=30) (n=60) 1.Diện tích đất trồng hang năm 2,66 4,06 3,36 - Diện tích đất trồng lúa 2,66 3,73 3,19 0,33 0,16 -Diện tích đất trồng màu 2.Diện tích đất trồng lâu năm 7,89 2,76 5,32 -Diện tích đất trồng chè giống 7,66 2,46 5,06 -Diện tích đất trồng ăn 0,23 0,3 0,26 3.Diện tích đất lâm nghiệp 6,56 2,9 4,73 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra năm 2017) Diện tích đất hàng năm bình qn nhóm hộ có 2,66 sào/hộ, diện tích đất trồng lúa bình qn 2,66 sào/hộ Còn diện tích đất trồng màu người dân chuyển sang trồng chè cành Trong tổng số diện 49 tích đất trồng lâu năm bình quân chè 7,66 sào/hộ ăn 0,23 sào/hộ Ngồi diện tích trồng hàng năm lâu năm họ trồng rừng với diện tích bình qn/hộ 6,54 sào Nhóm hộ ngồi việc trồng chè tập trung trồng hàng năm, bình qn diện tích trồng hàng năm 4,06 sào/hộ, tập trung trồng lúa với diện tích đất lúa bình qn 3,73 sào/hộ Bảng số liệu cho thấy rằng, nhóm hộ trồng chè, có diện tích chè cành (chè kinh doanh) bình quân lớn gấp nhiều lần so với hộ 2, hộ họ tập trung vào việc trồng phát triển chè với diện tích bình qn 7,66 sào/hộ Hộ việc trồng chè họ trồng lúa tập trung chăn ni 4.3.1.3 Trang thiết bị phục vụ sản xuất Trang thiết bị phục vụ cho chế biến chè yếu tố quan trọng Hiện phương chế biến chè ngày đại,được trang bị máy móc,động điện chủ yếu máy quay tay, máy vò chè mi ni máy cải tiến gắn động điện, phương tiện phục vụ cho việc chế biến chè gia đình, thể qua bảng số liệu sau: 50 Bảng 4.6: Tình hình trang thiết bị sản xuất chè nhóm hộ nghiên cứu Nhóm hộ Chỉ tiêu Bình qn Nhóm hộ Nhóm hộ (n=30) (n=30) 54 45 99 Máy quay tay 20 20 Bình quân cái/hộ Cái/hộ 0,66 0,33 Máy cải tiến 54 25 79 Bình quân cái/hộ Cái/hộ 1,8 0,83 1,31 48 28 76 Cái/hộ 1,6 0,93 1,27 ĐVT Máy Máy vò chè mini Mình qn cái/hộ (n=60) (Nguồn: Tổng hợp tính tốn từ số liệu điều tra năm 2017) Theo bảng số liệu điều tra cho thấy, năm 2017 có 100% số hộ chuyên chè có máy cải tiến máy vò chè mi ni Ở nhóm hộ tỉ lệ thấp hơn, hộ chưa có máy cải tiến Nhưng nhìn chung việc trang bị phương tiện chế biến tốt Điều góp phần giảm cơng lao động, phát triển sản xuất nâng cao hiệu kinh tế hộ 4.3.2 Chi phí đầu cho sản xuất chè hộ năm 2017 4.3.2.1 Thời kì kinh doanh Đầu phân bón chi phí vật khác khâu quan trọng, tác động trực tiếp tới suất chè hộ nơng dân Nếu có biết khai thác mà khơng có chế độ chăm sóc, bảo vệ đất cách thích hợp đất bị bạc màu thối hóa cách nhanh chóng Bón phân biện pháp chủ yếu làm tăng chất dinh dưỡng cho đất tốt hơn, đầu lượng phân bón hợp lý giai 51 đoạn phát triển chè, tác dụng bảo vệ đất làm cho suất chè tăng cao Đi sâu vào nghiên cứu, tình hình đầu sản xuất hộ, kết thu cho thấy mức chi phí hai nhóm hộ có chênh lệch lớn, nhóm hộ chè có mức chi phí cao hẳn so với nhóm hộ Bảng 4.7: Chi phí cho chè kinh doanh (bình qn sào chè/năm) hộ điều tra Tân Linh năm 2017 Chỉ tiêu Đơn giá ĐVT Nhóm hộ Nhóm hộ (n=30) (n=30) SL (1000/ĐVT) Thành SL Thành Bình quân (n=60) (1000đ) tiền tiền (1000đ) (1000đ) Tổng chi phí 7.200 5.345 6.272,5 I.Chi phí trung gian (IC) 3.630 2.965 3.297,5 1.Chi phí phân đạm kg 175 1.225 140 980 1.102,5 2.Chi phí phân lân kg 160 1.280 105 840 1.060 3.Chi phí kali kg 50 250 40 225 4.Chi phí phân chuồng kg 1,5 350 525 280 420 472,5 5.Thuốc trừ sâu Lọ 25 14 350 21 525 437,5 170 21 3.570 14 2.380 2.975 II.Gía trị lao động th ngồi 200 (Nguồn: Tổng hợp tính tốn từ số liệu điều tra năm 2017) Chi phí sản xuất chè hộ, cho thấy tổng chi phí sản xuất chè hộ lớn nhiều so với hộ Hộ có tổng chi phí là: triệu 200 nghìn đồng, hộ tổng chi phí là: triệu 345 nghìn đồng, chi phí chênh lệch nhiều diện tích chè hộ nhiều nhiều so với hộ 2, hộ có đầu nhiều vào chi phí trung gian, chi phí phân bón,chi phí thuốc trừ sâu, chi phí th lao động…Chi phí trung gian: Là tồn khoản chi phí vật chất thường xuyên nguyên liệu, nhiên liệu dịch vụ 52 sử dụng trình sản xuất sản phẩm chè Chi phí trung gian nhóm hộ bình qn là: triệu 630 nghìn đồng, nhóm hộ có triệu 965 nghìn đồng mức chênh lệch khơng lớn nhóm hộ, có 665 nghìn đồng Đặc biệt phân bón yếu tố đầu có chênh lệch rõ rệt hai nhóm hộ Nguyên nhân nhóm hộ người ta coi chè trồng chính, sống họ phụ thuộc trực tiếp vào chèhộ quan tâm ý tới việc đầu phân bón nhiều hẳn so với hộ Ngồi loại chính: Đạm, lân, kali hộ sử dụng phân hữu chủ yếu hộ 1, hộ sử dụng chủ yếu phân chuồng để bón ruộng Thuốc trừ sâu khâu quan trọng thiếu trồng trọt, đặc biệt sản xuất chè Nhưng thực tế nghiên cứu Tân Linh hầu hết hộ sử dụng thuốc trừ sâu hợp lí Điều khơng ảnh hưởng nhiều tốt tới chất lượng chè thành phẩm thị trường 4.3.3 Kết hiệu sản xuất chè hộ 4.3.3.1.Tình hình sản xuất chè hộ Để đánh giá tình hình sản xuất chè nhóm hộ, ngồi việc phân tích tiêu chung, có tiêu chí khác nghiên cứu như: Diện tích, suất, sản lượng chè… tiêu chí thể qua bảng số liệu sau: Bảng 4.8: Tình hình sản xuất chè bình quân sào chè/năm hộ năm 2017 Nhóm hộ Nhóm hộ Bình qn Sào (n=30) 229,8 (n=30) 78,8 (n=60) 154,3 2.Năng suất Kg/sào 20 15 17,5 3.Sản lượng Kg 140 105 122,5 4.Giá trị sản xuất 1000đ 25.200 17.850 21.525 Chỉ tiêu ĐVT 1.Diện tích (Nguồn: Tổng hợp tính tốn từ số liệu điều tra) 53 Bảng số liệu cho thấy, diện tích đất trồng chè giống nhóm hộ, có chênh lệch đáng kể Ở nhóm hộ diện tích đất chè giống bình quân hộ đạt 2,6 sào/hộ, nhóm hộ bình qn hộ đạt 7,66 sào/hộ Nguyên nhân hộ sống nghề làm chè, hầu hết diện tích đất mà họ có sử dụng để phát triển chè Còn hộ (chè + lúa, hoa màu) loại này, họ không coi trồng diện tích đất canh tác gia đình dùng để phát triển lúa, hoa màu chè Tùy thuộc vào điều kiện gia đình mà hộ phân bổ nguồn lực đất đai loại trồng cho hợp lý Năng suất chè khô nhóm hộ khác rõ rệt Năng suất bình qn nhóm hộ đạt 15 kg/sào Còn nhóm hộ đạt 20 kg/sào Chính chênh lệch lớn diện tích suất dẫn đến sản lượng chè nhóm hộ cao sản lượng chè bình qn nhóm hộ Về giá hộ bán với giá bình qn 180.000 đồng/kg, chí cao Còn hộ bán với giá thấp bình qn 170.000 đồng/kg Thời gian thu hoạch chè năm dài suốt từ tháng tháng 12 Sản lượng chè tăng dần qua tháng Đầu tháng cuối tháng thời gian thu hoạch chè xuân, sản lượng đạt thấp Sau tăng dần lên, nơng hộ thực bước vào mùa chè tính từ tháng Sản lượng chè búp tươi tăng lên nhanh chóng, cao điểm tập trung vào tháng 6, 7, Thời kỳ chè phát triển mạnh cho suất tối đa, đòi hỏi người làm chè phải khẩn trương chăm sóc thu hái cho kịp lứa Nhưng hạn chế khó khăn chưa thể giải giai đoạn thời tiết nóng bức, ảnh hưởng lớn tới suất lao động nông dân.Từ tháng 10 trở suất chè giảm dần giảm mạnh gần cuối tháng 11 đến cuối tháng 12 Hai tháng sản lượng chè thu thấp lại chè cuối vụ nên chất lượng Sau chè bước vào thời kỳ 54 ngủ đông, thời kỳ hộ thường cúp, đốn chè chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất kinh doanh Tuy nhiên đặc điểm chè chủ yếu tính theo lứa thu hái, phân chia theo tháng, mà số lứa thu hoạch tháng hay năm hộ lại khác Do kết thu qua điều chỉnh quy đổi theo tháng để thuận tiện cho trình nghiên cứu phân tích 4.3.3.2 Kết sản xuất chè hộ Đối với người nơng dân trồng chè để có thu nhập từ lứa chè một trình dài với mồ hôi công sức chi phí biến động rủi ro từ thị trường Dưới số kết điển hình từ 60 phiếu điều tra người dân trồng chè mà thu thập Bảng 4.9: Kết sản xuất chè bình quân sào/năm hộ điều tra năm 2017 Đơn vị tính: 1000 đồng Chỉ tiêu 1.GO Nhóm hộ Nhóm hộ Nhóm hộ (n=30) (n=30) 25.200 17.850 Bình quân (n=60) 21.525 2.IC 3.630 2.965 3.279,5 3.VA 21.570 14.885 18.227,5 4.Giá trị bán chè 180 170 175 (Nguồn: Tổng hợp tính tốn từ số liệu điều tra, 2017) Tổng giá trị sản xuất thu chè hộ cao hộ Cụ thể: Tổng giá trị sản xuất thu chè bình quân hộ chuyên đạt 25.200 nghìn đồng cao 1,42 lần hộ Tiếp theo chi phí trung gian cho sản xuất chè hộ bình quân 3.630 nghìn đồng cao 1,22 lần so với hộ 2, giá trị gia tăng hộ bình quân đạt 21.570 nghìn đồng cao 1,44 lần so với hộ 55 4.3.3.2 Hiệu sản xuất Hiệu mục tiêu quan trọng không riêng nghề trồng chè mà tất hoạt động sản xuất kinh doanh khác Việc đánh giá hiệu kinh tế giúp đề xuất giải pháp phù hợp kích thích phát triển sản xuất chè Một điều dễ nhận thấy hộ có quy mô lớn thường hộ sản xuất chuyên chè, nhóm hộ chè đầu tốt hơn, trọng sản xuất Chính lý dẫn đến kết hộ chuyên sản xuất chèhiệu kinh tế cao hộ trồng thêm khác Bảng 4.10: Hiệu sản xuất chè bình quân sào/năm hộ điều tra năm 2017 Nhóm hộ Nhóm Nhóm hộ hộ (n=30) (n=30) Bình quân (n=60) Chỉ tiêu ĐVT 1.GO/diện tích 1000đ/sào 25.200 17.850 21.525 2.VA/diện tích 1000đ/sào 21.570 14.885 18.227,5 3.GO/IC Lần 6,942 6,020 6,841 4.VA/IC Lần 5,942 5,020 5,481 5.GO/lđ 1000đ/lđ 7.058 6.307 6.682,5 6.VA/lđ 1000đ/lđ 6.042 5.259 5.650,5 (Nguồn: Tổng hợp tính tốn từ số liệu điều tra, 2017) Hiệu sản xuất hộ phản ánh sản xuất chè đơn vị diện tích hộ lớn hộ Cụ thể: Tổng giá trị sản xuất chè sào hộ chuyên 25.200 nghìn đồng/sào/năm, cao 1,42 lần so với hộ 2; giá trị gia tăng sào hộ 21.570 nghìn đồng/sào/năm, cao 1,44 lần so với hộ 56 Chỉ tiêu hiệu sử dụng vốn hộ cao hộ Cụ thể: Nếu bỏ đồng chi phí hộ thu 6,942 nghìn đồng, hộ thu 6,020 nghìn đồng Chỉ tiêu giá trị gia tăng chi phí (VA/IC) cho biết đầu thêm đồng chi phí giá trị tăng thêm nhóm hộ 5,942 nghìn đồng, hộ 5,020 nghìn đồng Bên cạnh hiệu sử dụng đồng vốn, tiêu hiệu lao động hộ lớn hộ Cụ thể: Tổng giá trị sản xuất chè lao động hộ 7,058 nghìn đồng, cao 1,12 lần so với hộ 2; giá trị gia tăng lao động hộ 6,042 nghìn đồng, cao 1.5 lần so với hộ 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất - Các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, chưa tập trung mạnh người làm - Sản phẩm tạo hay bị thương ép giá - Nhiều người nơng dân thiếu đất, thiếu vốn sản xuất, chưa biết làm ăn trơng chờ vào Nhà nước - Trình độ dân trí chưa đồng việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hạn chế Người dân sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm - Người dân thiếu thơng tin thị trường - Thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh thường xuyên phát sinh gây hại; giá mặt hàng nông nghiệp không ổn định, thị trường tiêu thụ sản phẩm hẹp - Các mơ hình phát triển sản xuất ít; chưa có HTX, Tổ hợp tác để thúc đẩy sản xuất - Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất: Cơng trình thuỷ lợi đầu mối, hệ thống kênh mương, giao thơng xóm, liên xóm, giao thơng nội đồng chưa đạt yêu cầu 57 - Đội ngũ cán địa phương chưa có kinh nghiệm, chưa chủ động trơng chờ ỉ nại cấp Nhận thức số phận nhân dân hạn chế, trơng chờ vào Nhà nước - Điểm xuất phát kinh tế thấp - Hệ thống dịch vụ triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật trạm giống trồng vật nuôi sở kỹ thuật khác chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất đời sống - Phát triển sản xuất hàng hóa chưa cân tiềm địa phương 4.5 Khó khăn thuận lợi sản xuất chè hộ * Thuận lợi: -Người dân cần cù,chịu khó,ham học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè -Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho chè phát triển sinh trưởng -Hệ thống giao thông thủy lợi,thị trường tiêu thụ chè mở rộng,đáp ứng nhu cầu sản xuất -Được quan tâm đạo cấp Uỷ, quyền cấp,sự phối hợp chặt chẽ quan ban ngành tạo điều kiện cho phát triển diện tích chè trồng mới,chế biến tiêu thụ sản phẩm chè -Nhứng tiến kỹ thuật chuyển giao đến hộ dân áp dụng vào sản xuất, chế biến đem lại hiệu cao * Khó khăn -Còn nhiều diện tích chè già cỗi ảnh hưởng đến suất sản lượng chè -Một số diện tích chè khơng chăm sóc kỹ thuật -Nhiều hộ vừa sản xuất chè sản xuất loại khác như: lúa,keo,… 58 -Nhận thức số hộ dân chưa cao, bảo thủ, chậm áp dụng khoa học công nghệ tiến vào sản xuất -Sản phẩm tạo chất lượng chưa cao -Do ảnh hưởng thay đổi khí hậu nên sâu bệnh nhiều -Do thị trường lớn, giá không ổn định,tiêu thụ chủ yếu dựa vào thương nên nông dân gặp nhiều khó khăn 4.6 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất chè địa bàn nghiên cứu 4.6.1 Giải pháp kỹ thuật tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè a, Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật thâm canh, cải tạo trồng chè Để có sở thực biện pháp kỹ thuật Tân Linh cần tiến hành đo đạc lại diện tích, phân loại trạng diện tích chè, xác định rõ diện tích chè cần cải tạo, diện tích chè đủ điều kiện để thâm canh để có kế hoạch cụ thể thâm canh, cải tạo chè hàng năm.Kỹ thuật thâm canh tập trung vào bón phân cân đối, tưới nước hợp lý, thực quy trình chăm sóc, sử dụng thuốc hố học thu hái khoa học Ứng dụng rộng rãi phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) Cải tạo chè xuống cấp: Những diện tích chè 25 tuổi, khơng có điều kiện trồng lại cần tập trung đạo áp dụng biện pháp kỹ thuật cải tạo đất, nâng cao độ phì đất, cải tạo mật độ Những diện tích chè già cỗi (trên 40 năm tuổi) tập trung trồng lại giống chè giâm cành Các giống mang lại suất, sản lượng cao, chống bệnh tật là: LDP1, TRI777, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, Bát Tiên Nâng cao kỹ thuật sản xuất giống phương pháp giâm cành để chủ động hoàn toàn giống cho trồng hàng năm, quản lý tốt chất lượng giống để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh chè Trồng năm 15 59 ha,trong diện tích đất chuyển đổi từ trồng khác 30%, trồng lại 70% Xây dựng bể nước lớn đỉnh đồi chè hệ thống tưới nơi có điều kiện để phục vụ việc tưới chè, đặc biệt thời kỳ nắng hạn, khô hanh vụ đông b, Công tác chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật Về công tác khuyến nông cần đẩy mạnh hoạt động đội ngũ cán khuyến nông từ huyện đến từ đến xóm Cán khuyến nơng sở phải xây dựng chương trình khuyến nơng phát triển chè Trong tập trung vào việc xây dựng mơ hình thâm canh, cải tạo, sản xuất chè chất lượng cao Tổ chức tốt hoạt động tham quan, hội thảo, tuyên truyền cho nông dân nhiều hình thức Mỗi sản xuất chè xây dựng mơ hình điểm sản xuất chè hộ tham quan học hỏi 100% hộ sản xuất chè tập huấn chăm sóc, thu hoạch, chế biến tiêu thụ chè Tập trung chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật kỹ thuật tưới, kỹ thuật sản xuất, chế biến chè hữu Cùng với kỹ thuật tiên tiến thâm canh, cải tạo chè Triển khai có hiệu quả, diện rộng phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp, phương pháp thu hái khoa học Trang bị thêm số máy vò chè, chè cho hộ để đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa sản xuất chè Máy vò chè mini bình qn hộ bình qn chiếc, máy cải tiến bình quân hộ hộ c, Giải yêu cầu khoa học kỹ thuật thực vùng sản xuất chè chất lượng cao Phối hợp với Sở Nông Nghiệp PTNN, Sở Khoa học - Công nghệ, trung tâm nghiên cứu chè xây dựng quy trình khoa học canh tác chè để tạo sản phẩm chè đạt chất lượng cao theo hướng sản phẩm chè an toàn, chè hữu Tiến tới quy hoạch 50% diện tích chè thành vùng sản xuất chè 60 chất lượng cao dựa sở như: ưu chất lượng diện tích chè sản xuất tại, tạo thành vùng tập trung để chủ động áp dụng đồng biện pháp canh tác khoa học, quản lý chất lượng sản phẩm Thuận lợi cho việc giám sát chất lượng, thu mua khối lượng lớn khách hàng, thuận lợi cho việc đầu vào chế biến, tiêu thụ sản phẩm Hàng năm đào tạo thêm 15% nơng dân điển hình chế biến chè theo kinh nghiệm truyền thống, tiếp thu khoa học, xây dưng quy trình chế biến kết hợp với kỹ thuật đại với kinh nghiệm truyền thống, nơng dân làm nòng cốt hướng dẫn nông dân khác chế biến chè 4.6.2 Giải pháp chế biến chè Hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho hộ gia đình nâng cao chất lượng thiết bị chế biến quy mô hộ Phấn đấu 70% sản lượng chè tự chế biến hộ thực phương pháp chế biến bán công nghiệp 4.6.3 Giải pháp tiêu thụ sản phẩm xây dựng thương hiệu chè Tân linh Giám sát quy trình kỹ thuật, hỗ trợ vốn, hỗ trợ thủ tục pháp lý… nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất chè đăng ký nhãn hiệu, mẫu mã sản phẩm chè, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thị trường Tiếp tục thực tốt chế thị trường thơng thống cho lưu thơng sản xuất tiêu thụ sản phẩm chè Cụ thể: - Thành lập hợp tác sản xuất chè chất lượng cao - Từng bước đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sở mẫu mã bao bì hàng hóa Có kế hoạch lựa chọn đối tượng tiếp thị cụ thể, mở điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm chè huyện, thành phố Thái Nguyên số tỉnh, thành phố nước Xây dựng đội ngũ chuyên môn làm công tác tiếp thị Ứng dụng tin học để quản lý sản xuất xúc tiến thương mại lắp đặt nhiều máy vi tính nối mạng internet cung cấp khai thác thông tin sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, khai thác thông tin thị trường Thiết lập Wedsite giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến tiêu chuẩn chất lượng sản 61 phẩm giúp khách hàng tiếp cận xúc tiến hoạt động thương mại 4.6.4 Giải pháp chế sách Tiếp tục thực chế sách vay vốn, đất đai, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, đồng thời thực tôt nội dung: - Xây dựng chế khuyến khích thành phần kinh tế đầu phát triển chè -Tạo điều kiện hỗ trợ cho việc thành lập hợp tác xã, hợp tác liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm chè chất lượng cao - Khuyến khích hộ nơng dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa vụ sang trồng chè đảm bảo quy hoạch hợp lý cho canh tác hàng năm lâu năm - Trợ giá, cho, giống chè cho hộ nghèo trồng lại diện tích chè cũ xuống cấp 4.6.5 Giải pháp nguồn vốn để phát triển sản xuất chè Vốn đầu yếu tố quan trọng cho trình sản xuất Qua trình nghiên cứu thực tế hầu hết hộ thiếu vốn đầu tư, điều ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất chè Việc đầu vốn cho sản xuất hộ quan, cấp, ngành, cần xem xét phương thức cho vay cụ thể phân tích hồn thiện sở cho vay vốn phát triển sản xuất ngân hàng, dự án, chương trình phát triển kinh tế, nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, thủ tục đơn giản, mức độ tỉ lệ lãi xuất thấp, hình thức cho vay theo thời gian, giai đoạn sản xuất từ trồng mới, kiến thiết đến thu hoạch Trên sở chương trình dự án trồng mới, cải tạo, thâm canh địa phương, ngân hàng NN & PTNN huyện có kế hoạch giải ngân cách nhanh gọn thơng thống 4.6.6 Giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất chè Chú trọng đầu thủy lợi phục vụ tưới tiêu nước cho chè, tập trung xây dựng hồ, đập, ao nhỏ vùng sản xuất chè để cung cấp nước tưới, tăng độ ẩm cho đất, tăng diện tích canh tác chè vụ đơng Áp dụng phương pháp 62 tưới khoa học nhằm tiết kiệm nước, giảm chi phí đầu Tạo chế vay vốn, liên kết hộ để khuyến khích nơng dân xây bể chứa nước đồi phục vụ tưới chè Địa phương cần tranh thủ ngồn vốn, dự án chương trình để khơi phục, sửa chữa xây dựng số cơng trình thủy lợi để phục vụ cho việc tưới tiêu hộ sản xuất chè 4.6.7 Giải pháp công tác khuyến nông cần áp dụng biện pháp khuyến nơng, khuyến khích người dân tham gia công tác khuyến nông, mở lớp phổ biến khoa học kỹ thuật cho người nông dân, đưa giống vào sản xuất, khuyến khích người nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Hàng năm phải tổ chức định kỳ lớp tập huấn kỹ thuật Khuyến khích, biểu dương động viên người nông dân học tập hộ sản xuất giỏi, từ mở rộng tồn nâng cao suất chất lượng sản phẩm chè địa phương Để làm tốt công tác khuyến nông, trước hết cần đề nghị với huyện: tăng cường đội ngũ khuyến nông sở để hướng dẫn kỹ thuật canh tác cách thường xuyên, tuyên truyền giải thích để người dân thấy rõ việc canh tác kỹ thuật mang lại hiệu kinh tế bền vững Phòng nơng nghiệp huyện cần kết hợp với ban chuyên đề chè để lựa chọn số cán có kỹ thuật có lực, bố trí theo dõi sản xuất chè Đối với hộ nông dân: phải có đề xuất kịp thời vấn đề cần thiết sản xuất chè với quyền cấp, thực tốt quy trình thâm canh truyền đạt 63 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua trình điều tra nghiên cứu vấn đề hiệu kinh tế sản xuất chè giống địa bàn Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xin đưa số kết luận: Tân Linh có điều kiện thuận lợi tự nhiên kinh tế hội việc sản xuất chè,có tuyến đường xuyên sang xã,huyện khác thuạn lợi cho việc trao đổi mua bán, hướng đắn khai thác tối ưu tiềm năng, mạnh nhằm phát triển, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân Cây chè chiếm tỉ trọng lớn tổng thu nhập hộ dân coi trồng mũi nhọn kinh tế Với diện tích chè kinh doanh năm 2017 550ha, Sản lượng chè tươi năm 2017 đạt 115 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi đạt 6.333 Sản xuất chè góp phần giải nhiều cơng ăn việc làm, cải thiện nâng cao đời sống kinh tế hộ Ngồi trồng chè có tác dụng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái địa bàn, góp phần tích cực vào hình thành tồn phát triển hệ thống nơng nghiệp bền vững Qua q trình nghiên cứu cho thấy chè loại thích nghi với điều kiệu tự nhiên đại phương, chè đem lại giá trị kinh tế cao ta biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để làm sao, đầu hợp lý đem lại lợi nhuận cao Qua nghiên cứu so sánh hai nhóm hộ hộ cho thấy : nhóm hộ đầu vào chè nhiều hơn, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Phương thức chế biến chè hộ tốt hộ tạo sản phẩm chất lượng giá bán cao đem lại lợi nhuận lớn hộ 64 Về chế biến: Các công cụ chế biến cải tiến chất lượng số lượng song đa phần công cụ thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo u cầu kỹ thuật, chưa có tiêu chuẩn kích cỡ, nhiệt độ, vật liệu chế tạo, yêu cầu vệ sinh công nghiệp… nên chất lượng chè chưa đáp ứng hết yêu cầu thị trường Về sản phẩm: Sản phẩm chè chưa đa dạng, mẫu mã đơn giản, chưa có sản phẩm đặc biệt cao cấp, giá trị sản xuất thấp Thương hiệu phát triển Về tiêu thụ: Chủ yếu bán chợ, điều cho thấy cơng tác tổ chức tiêu thụ chưa tạo thành mạng lưới ổn định, chưa quan tâm xúc tiến thương mại Từ kết nghiên cứu trên, khẳng định chè kinh tế mũi nhọn chuyển dịch cấu trồng Tân Linh Vì vậy, năm tới cần phải đầu phát triển chè giải pháp nêu để chè thực trở thành kinh tế mũi nhọn 5.2 Kiến nghị Trong thời gian thực đề tài Tân Linh với tên đề tài: “Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè giống hộ nông dân địa bàn Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” Tôi nhận thấy có nhiều thuận lợi để phát triển chè, để chè phát triển tốt bền vững tương lai xin đưa số kiến nghị sau: 5.2.1 Đối với huyện Đại Từ Cần phải quy hoạch lại vùng chè, xác định rõ vùng nguyên liệu, đặc sản, an toàn Trên cở sở thực đề án phát triển chè huyện, cần tổ chức lại mối liên hệ hợp tác hộ sản xuất với nhà máy chè địa bàn để tạo sản phẩm chè chất lượng Các doanh nghiệp chế biến chè cần có hợp đồng lâu dài tiêu thụ nguyên liệu bao tiêu sản phẩm chè cho bà 65 nông dân Huyện đứng làm cầu nối để tạo gắn kết quan trọng Ngoài việc tạo phong trào cải tạo chègiống chè cần nghĩ đến phương án xây dựng hệ thống thủy lợi tưới chè vùng đồi Tăng cường đội ngũ khuyến nông có chun mơn sâu để hướng dẫn kỹ thuật canh tác cách thường xuyên, tuyên truyền giải thích để người dân thấy rõ việc canh tác theo kỹ thuật mang lại hiệu kinh tế lâu dài, góp phần hồn thành mục tiêu tỉnh huyện đề 5.2.2 Đối với Tân Linh - Về giống chè: Tăng cường kiểm tra quản lý tốt chất lượng giống chè đưa vào sản xuất, đảm bảo 100% lượng giống chè đưa vào sản xuất chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Đưa giống chè suất, chất lượng cao vào trồng mới, trồng thay giống chè trung du già cỗi suất, chất lượng thấp để nâng cao suất, chất lượng chè - Tập trung chuyển giao mạnh mẽ tiến KHCN sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè thơng qua chương trình đào tạo, tập huấn hệ thống khuyến nông Tập trung đạo xây dựng nhân rộng mơ hình sản xuất chè an tồn theo tiêu chuẩn VietGAP - Tăng cường cơng tác tập huấn, đào tạo nghề cho nông dân đối tượng kinh doanh, chế biến tiêu thụ chè địa bàn; xác định đào tạo nghề để thúc đẩy phát triển chè nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt chương trình đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” - Về thâm canh chè: + Đối với diện tích chè giống bãi chè trung du có suất cao 100% triển khai áp dụng quy trình thâm canh sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 66 + Đối với bãi chè có suất thấp tập trung cải tạo đất, áp dụng kỹ thuật thâm canh để nâng cao suất chất lượng chè + Đối với diện tích chè trung du già cỗi, sinh trưởng kém, suất thấp 80 tạ/1 ha, mật độ không đảm bảo, khoảng từ 30% số trở lên cần tiến hành trồng thay - Về chế biến: Từng bước thay thiết bị chế biến thủ công cũ, lạc hậu, khơng đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm thiết bị chế biến nhằm nâng cao chất lượng chè hiệu sản xuất Tích cực đổi thiết bị công nghệ chế biến chè theo hướng sử dụng công nghệ cao dây chuyền chế biến chè xanh cao cấp, chè ô long, đa dạng hoá sản phẩm chè với mẫu mã, bao bì đại, an tồn phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng - Thị trường tiêu thụ: Hỗ trợ nâng cao lực thị trường cho người sản xuất thông qua công tác khuyến nông, khuyến công, đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp thông tin, kiến thức thị trường nâng cao lực thị trường cho nông dân 5.3.3 Đối với hộ nơng dân Phải có ý kiến đề xuất kịp thời vấn đề cần thiết quyền cấp, phải có nghĩa vụ trách nhiệm sản xuất theo quy trình kỹ thuật thâm canh khoa học cán kỹ thuật khuyến nông hướng dẫn Nên vận dụng phương pháp sản xuất chè an toàn, chè hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, sử dụng có sâu bệnh xuất Nên ủ gốc cho chè vào mùa khô, vừa giữ ẩm cho chè vừa hạn chế cỏ dại, tiết kiệm công lao động làm cỏ có tác dụng cải tạo đất tốt, làm sở tăng suất trồng suất lao động 67 Kết hợp kiến thức khoa học kỹ thuật với kinh nghiệm trồng chè lâu đời nâng cao chất lượng, hiệu sản xuất, chế biến chè Chú trọng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), sản xuất chè an tồn Chú trọng đầu tư, giới hóa trình sản xuất, thâm canh chè kết hợp với khoa học kỹ thuật nhằm tăng xuất, hiệu lao động, giảm chi phí trung gian, nâng cao thu nhập hiệu kinh tế đơn vị diện tích sản xuất Mạnh dạn đầu vào chè từ giống, phân bón, mua sắm trang thiết bị máy móc đại phục vụ cho cơng đoạn sản xuất chế biến 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT [1] Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2011-2016), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên [2] Lê Lâm Bằng, Trần Đình Tuấn (2008), Hiệu kinh tế sản xuất chè hộ gia đình Văn Chấn, tỉnh Yên Bái [3] Lê Tất Khương (2006), Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển khả nhân giốngtính số giống chè Thái Nguyên [4] Lê Lâm Bảng, luận văn thạc sỹ Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân địa bàn huyện Văn Chấn – Yên Bái, 2008 [5] Nguyễn Bích Hồng, luận văn thạc sỹ Đánh giá hiệu kinh tế phương thức sản xuất chè thành phố Thái Nguyên, 2011 [6] Ngô Thị Hồng Hạnh, luận văn thạc sỹ: Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân địa bàn huyện Phổ Yên – Tỉnh Thái Nguyên, 2012 [7] Phạm Quang Lương 2003, Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm chè địa bàn huyện Phú Lương [8] UBND huyện Đại Từ, Quy hoạch phát triển kinh tế hội huyện Đại Từ đến năm 2020 [9] UBND Tân Linh II TÀI LIỆU INTERNET [10] Website: thainguyen.gov.vn [11] Website: chethainguyen.net [12] Website: www.vinanet.com.vn [13] Website: www.thongtinthuongmaivietnam.vn [14] Website: www.vinatea.com.vn [15] Website: www.agro.gov.vn [16] http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx [17].www.vietrade.gov.vn/che/929-tinh-hinh-tieu-thu-che-tren-thegioi.html 69 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Tên điều tra viên: Mã số bảng hỏi: Ngày vấn: PHẦN THƠNG TIN CHUNG Vị trí địahộ 1.1.Tỉnh: 1.2.Huyện: 1.3.Xã: 1.4.Thôn: 1.5.GPS: Vĩ độ: Kinh độ: Thông tin hộ 1.6.Tên chủ hộ: 1.7.Tên người trả lời (nếu chủ hộ vắng mặt): 1.8.Số điện thoại liên lạc:………………………………………1.9.Dân tộc: ………………… ( 1Kinh; – Dân tộc khác) 1.10.Loại hộ: (theo chuẩn Bộ lao động thương binh hội): Nghèo ; Cận nghèo ; Trung bình; Khá Thơng tin thành viên hộ 1.11 Xin cho biết thông tin thành viên ăn, gia đình vòng năm qua làm ăn xa chưa tách khỏi hộ khẩu? STT 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 Mối quan Năm Giới tính Trình độ Hiện Nghề Nghề Số ngày hệ với chủ sinh 1-Nam (tổng số năm thành viên phụ nằm viện 2-Nữ học) làm việc hay phụ năm? thuộc? (ngày) hộ 70 PHẦN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN Tình hình sử dụng đất hộ 2.1 Tên đất (đánh theo thứ tự) 2.2 Mục đích (tên trồng chính) 2.3 Diện tích Theo đơn vị tính địa phương 2.4 Diện tích theo đơn vị tính hecta (ha) 2.5 Hình thức sở hửu: chủ sở hưu; – thuê; – mượn; – cho thuê 5- sở hửu không rõ ràng 2.6 Ước tính giá trị (đồng) 2.7 Độ phì 1-rất thấp 2-thấp 3-trung bình 4-cao 5-rất cao 2.8 Độ dốc 1-rất dốc 2-dốc 3-hơi dốc 4-dốc 5-bằng phẳng 2.9 Khả nước 1-rất 2-kém 3-trung bình 4-tốt 5-rất tốt 2.10 Khả bị xói mòn 1-rất cao 2-cao 3-trung bình 4-thấp 5-rất thấp 2.11 Có bị thiếu nước khơng? 1-có 2-khơng 2.12 Có dễ bị nghập khơng? 1-có 2-khơng 71 2.15 Diện tích đất hộ cho thuê (ha) 2.16 Giá trị đồng 2.17 Diện tích đất hộ thuê (ha) 2.18 Giá trị thuê đồng Tài sản hộ 2.19 2.30 2.31 2.19 2.30 2.31 Loại tài sản Số lượng Ước tính giá trị (đồng) Loại tài sản Số lượng Ước tính giá trị (đồng) Các loại nhà Máy điều hoá Nhà tạm Máy khâu Nhà tường gỗ Máy phát điện Nhà tường xây mái tôn Máy bơm nước Nhà tường xây mái ngói Xe ơtơ tải Nhà mái Cửa hàng Tài sản nhà Máy cày Ti vi Máy kéo Điện thoại Máy tuốt Tủ lạnh Nhà xưởng SX Đầu máy Video Máy quay tay Bếp điện Máy cải tiến Bếp ga Máy vò chè mini Xe máy Máy bơm nước Quạt điện Máy khác 72 PHẦN THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CHÈ Diện tích, suất, sản lượng 3.1 Tổng diện tích trồng chè gia đình ơng/ bà sào? 3.2 Nhà ông/ bà có trồng loại chè nào? Chè trung du Chè lai Cả hai 3.3 Các giống chè lai nhà ơng/bà trồng nay? Diện tích giống chè lai sào? LDP1:………sào Kim tuyên:……….sào TRI 777……sào Bát tiên: ………sào Phúc vân tiên:….sào Khác:…… sào 3.4 Xin ông/ bà vui lòng cung cấp thêm số thơng tin cụ thể khác liên quan đến việc trồng chè gia đình ? 3.4 Loại chè 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Diện tích Số lứa Năng suất Tổng sản Lượng Giá bán (sào) chè/năm TB/lứa lượng (kg) bán bình quân (lứa) (Kg) (Kg) (vnd/kg) Chè trung du 1.1 Chè KTCB 1.2 Chè kinh doanh 2.Chè giống 2.1 Chè KTCB 2.2 Chè kinh doanh Ghi chú: Qui đổi chè khơ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHÈ CỦA HỘ 3.11 Mục chi 3.12 ĐVT - Phân Đạm Kg - Phân Lân Kg - Kali Kg - NPK Kg - Phân hữu Kg -Thuốc trừ sâu Chai -Thuốc diệt cỏ Chai -Thuốc kích thích Chai 3.Chăm sóc, thu hái, - Công - Công - Công 3.13 Đơn giá 3.14 Số lượng 3.15 Tự có 3.16 Thuê/mua 73 - Công - Công - Công - Công 4.Thuê tài sản, máy Đồng 5.Năng lượng, nhiên Đồng 6.Khấu hao tài sản Đồng 7.Thuế đất Đồng Dụng cụ nhỏ (liềm, Đồng 9.Các khoản chi phí Đồng CHẾ BIẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHÈ 3.17 Theo Ơng/bà hình thức bán chè có lợi (có thu nhập cao nhất) ? Bán chè tươi Bán chè khô 3.18.Việc chế biến chè ông/bà sử dụng loại công cụ nào? Sao chảo Sao tơn Lò quay tay Khác: 3.19 Hình thức có hiệu nhất:…………………………………… 3.40 Sản phẩm chè gia đình ơng/ bà thường bán theo hình thức nào? Số lượng bao nhiêu? Bán lẻ (nhà + chợ) Số lượng …… Kg Bán cho người thu gom Số lượng …… Kg Bán cho đại lý Số lượng …… Kg Khác (ghi rõ): … (tính cho năm 2017) KHÓ KHĂN TRONG CÁC GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT CHÈ 3.41 Các giai đoạn sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Sản xuất Chế biến Tiêu thụ 3.32 Mô tả khó khăn thời tiết 3.33 Giải pháp khắc phục 3.34 Mơ tả khó khăn khác (kỹ thuật, sách, thị trường…) 3.35 Giải pháp khắc phục 74 PHẦN HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA HỘ TRỒNG TRỌT 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.9 4.10 4.8 Cây trồng Diện tích Lứa/năm Tổng sản lượng Sản lượng bán Giá bán Người thực hiện* Tổng công thực Kinh nghiệm CHĂN NUÔI 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.18 4.19 4.17 Vật nuôi Số lượng Số lứa Số Giá bán Người thực Tổng công Kinh hiện* thực nghiệm bán THỦY SẢN 4.20 4.21 4.22 4.23 4.26 4.27 4.25 Loài thủy Sản lượng Sản lượng Giá bán Người thực Tổng công Kinh hiện* thực nghiệm sản Nuôi trông Đánh bắt bán 75 LÂM NGHIỆP 4.28 4.29 4.30 4.31 4.34 4.35 4.33 Nguồn gốc Sản lượng Sản lượng Giá bán Người thực Tổng công Kinh hiện* thực nghiệm bán Rừng trồng/ lâm sản trồng (keo, dược liệu…) Lâm sản gỗ từ rừng nguyên sinh (măng, mây, mật ong…) Khai thác gỗ từ rừng nguyên sinh (tên loại gỗ) Săn bắt động vật hoang dã từ rừng nguyên sinh 76 LÀM THUÊ TRONG NÔNG NGHIỆP 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 Thành viên Tên công Loại công Nơi làm Số công/ Giá công lao Kinh thực hiện* việc việc 1.trong tỉnh năm động (đồng) nghiệm 2.ngồi tỉnh LÀM TH PHI NƠNG NGHIỆP 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.51 4.52 Thành viên Tên công Loại công Nơi làm Số công Giá công Thu nhập Kinh thực hiện* việc việc 1.trong lao động (đồng) nghiệm tỉnh (đồng) 2.ngoài tỉnh 77 TỰ TẠO VIỆC LÀM (phi nông nghiệp) 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.59 4.58 Thành viên Tên công Loại công Nơi làm Số tháng Thu nhập Kinh thực việc việc 1.trong tỉnh thực (đồng) nghiệm 2.ngoài tỉnh THU NHẬP KHÁC 4.60 4.61 Nguồn thu nhập Giá trị (đồng) Lương hưu Tiền lãi từ cho vay Chia lợi nhuận đầu Tiền cho thuê đất, thuê nhà Hỗ trợ từ nhà nước, cộng đồng Hỗ trợ thất nghiệp Phụ cấp chức vụ cán thơn, đồn thể, tổ nhóm Người làm ăn xa gửi (trong nước) Tiền việt kiều cho khác 78 PHẦN 5: ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Nhận thức biểu biến đổi khí hậu 5.1 Quan điểm ơng bà Biến đổi khí hậu gì? Ảnh hưởng đến người tài sản (trong thời gian nào???) (10 năm) 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Loại hình tác động Tài sản bị ảnh hưởng Giá trị ước tính ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến BĐKH (số lượng bị (đồng) sức khỏe (số tính mạng (số người bị đau lượng) mát, hư hỏng) bị thương) Lụt Lũ quét sạt lỡ đất hạn bão, ATNĐ Rét, sương muối Lốc xoáy Khác (ghi rõ Ảnh hưởng đến hoạt động sinh kế hộ 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 Hoạt động Tác động Thời gian ảnh Mức độ ảnh Mô tả Tổng thiệt Giá trị sinh kế BĐKH (lụt, hưởng hưởng hại thiệt hại lũ quét, bão, 10 năm (tháng hạn, rét nào? Năm đậm…) nào) Trồng trọt (đồng) 79 Chăn nuôi Thủy sản Lâm nghiệp Làm thuê nông nghiệp Làm thuê phi nông nghiệp Tự tạo việc làm 80 PHẦN NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Vốn tài 6.1 6.2 Hình thức Giá trị (đồng) Gửi tiết kiệm ngân hàng tổ chức tính dụng Số tiền cho vay đến thời điểm Số tiền nợ tính đến thời điểm Tiền mặt có Trái phiếu, cổ phiếu Hình thức lưu giữ khác, ví dụ: trang sức Vốn hội Tham gia tổ chức, đoàn thể 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 Thành viên Tên tổ chức Tính pháp Vai trò tổ Mục đích Số ngày sinh lý chức 1-thành tham gia hoạt (theo mã thành viên) viên; 3-ban quản lý; 5-lãnh đạo năm 81 Tham gia hoạt động cộng đồng, truyền thống 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 Thanh viên Ngày văn hóa Lễ hội sinh hoạt Cưới, hỏi, ma Lễ hội khác trị toàn quốc, cộng đồng (làng, chay (ngày) (ngày) tỉnh, huyện (ngày) xã, thôn) (ngày) Liên kết hộ với tác nhân hoạt động sinh kế hộ 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 Hoạt động Số người Tác nhân Mô tả liên Số người Tác nhân Mơ tả liên sinh kế cung cấp kết tiêu thụ đầu vào Trồng trọt Chăn nuôi Thủy sản kết 82 Lâm nghiệp Làm thuê nông nghiệp Làm thuê phi nông nghiệp Tự tạo việc làm KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH KẾ CỦA HỘ MỨC ĐỘ TIẾP CẬN CỦA HỘ ĐẾN CÁC DỊCH VỤ KINH TẾ, HỘI 6.28 6.29 6.30 6.31 Nơi tiếp cận Khoảng cách Loại Thời gian tính từ nhà đến đường ước tính …(m) Trường học gần (cấp 1,2,3, đại học…) Cơ sở chăm sóc sức khỏe gần (trạm y tế, phòng khám, bệnh viện…) Chợ gần (chợ trung tâm xã, huyện – khơng tính chợ tự phát) Cơ quan hỗ trợ kỹ thuật (phòng nơng nghiệp, trạm khuyến nông, trạm BVTV, thú y…) Nơi cung cấp đầu vào sản xuất đảm bảo (đại lý vật tư, công ty vật tư, HTX dịch vụ…) (phút) ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM … LƯỜNG VĂN ĐỨC Tên đề tài: “ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ GIỐNG MỚI CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN LINH HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH... hộ nông dân địa bàn xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để góp phần giải vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu đánh giá hiệu kinh tế hộ nông dân sản xuất. .. Bắc huyện Đại Từ Phía Đơng giáp xã Phục Linh, huyện Đại Từ, Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, phía Tây giáp xã Phú Lạc xã Ngoại, huyện Đại Từ, phía Nam giáp thị trấn Hùng Sơn xã Hà Thượng, huyện Đại Từ,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè giống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Linh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn