Mấy vấn đề dạy học văn theo hướng thi pháp học

8 57 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:49

TS Phạm Ngọc Hiêể̀n Trường Đại học Văn Hiến TP.Hồ Chí Minh Lời ngỏ: Ơn tập tổng hợp cuối năm 12 đê giúp HS nắm khái quát yêu cầu cần đạt nêu Chuẩn kiến thức, kĩ yêu cầu hiên nhiên Nhiều trường hợp HS nghe thầy phân tích VBVH- sâu yếu tố này, trọng yếu tố kia- lại không thật hiêu tại lại phải làm Thật tình, GV gặp nhiều lướng vướng xây dựng cho em tầm nhìn, lực tiếp thụ tương đối hồn chỉnh động cần thiết Vì thế, cố gắng chung nhằm tháo gỡ dần khó khăn ĐHT`blog xin cung cấp cho em tư liệu tham khảo ngắn gọn, bao quát "vừa sức" em Thi pháp học môn khoa học cũ mà Cũ xuất Hy Lạp từ thời cổ đại với Nghệ thuật thi ca Aristote Nhưng Thi pháp học với tư cách môn khoa học hình thành vào đầu kỷ XX Nga dịch chuyên sang Âu – Mỹ phổ biến khắp giới Ở Việt Nam trước 1975, Thi pháp học thâm nhập vào miền Nam chưa có điều kiện phổ biến miền Bắc Mãi đến sau Đổi mới, ý nhanh chóng trở thành “mốt” thời thượng nhiều người vận dụng Thi pháp học dạy bậc Cao học, Đại học có sách bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học Tinh thần Thi pháp học thấm dần sách giáo khoa, giảng văn làm văn học sinh Thi pháp học thu hút quan tâm giới học đường Hiện nay, có nhiều cách hiêu Thi pháp học Nhưng nhà trường, nên có cách hiêu thống tất học sinh phải học chung sách giáo khoa, thi chung đề, đáp án Có thê hiêu, thi pháp học cách thức phân tích tác phẩm bám vào văn chính, khơng trọng đến vấn đề nằm văn như: tiêu sử nhà văn, hoàn cảnh sáng tác, nguyên mẫu nhân vật, giá trị thực, tác dụng xã hội… Thi pháp học ý đến yếu tố hình thức tác phẩm như: hình tượng nhân vật – không gian – thời gian, kết cấu – cốt truyện – điêm nhìn, ngơn ngữ, thê loại… Nội dung tác phẩm phải suy từ hình thức, “hình thức mang tính quan niệm” (Trần Đình Sử)(1) Phương pháp chủ yếu Thi pháp học phương pháp hình thức Chúng ta hiêu, “Phương pháp hình thức phương pháp phân tích khía cạnh hình thức tác phẩm văn học nghệ thuật đê rút ý nghĩa thẩm mỹ nó” (Nguyễn Văn Dân)(2) Dạy Văn theo hướng thi pháp học nghĩa nghiêng phân tích hình thức nghệ thuật tác phẩm Một phạm trù quan trọng hàng đầu Thi pháp học thê loại Trong cơng trình Thi pháp học mình, Bakhtin quan tâm tới “phong cách học thê loại”(3) Trong giảng văn, cần ý đến thê loại chi phối tất yếu tố lại hình thức tác phẩm Mỗi thê loại có đặc điêm riêng yêu cầu phân tích theo phương pháp riêng Khơng phải ngẫu nhiên mà sách giáo khoa thường xếp tác phẩm theo thê loại Chẳng hạn, sách Ngữ văn 11, nâng cao, tập 1, học sinh học đọc thêm liền mạch tác phẩm truyện như: Hai đứa trẻ, Cha nghĩa nặng, Chữ người tử tù, Vi hành, Số đỏ, Việc làng, Chí Phèo, Tinh thần thê dục, Đời thừa kèm với “Đọc tiêu thuyết truyện ngắn” Mỗi dạy tới thê loại, sách giáo khoa thường nêu thích đặc trưng thê loại Có số thê loại có thê nói lướt qua có thê loại cần phải học kỹ lưỡng tại lớp Chương trình Ngữ văn có phần dạy luật thơ đê học sinh vận dụng sáng tác văn học như: Tập làm thơ bốn chữ (lớp 6), Làm thơ lục bát (lớp 7), Làm thơ bảy chữ (lớp 8), Tập làm thơ tám chữ (lớp 9), Luật thơ Đường (lớp 10), Luật thơ (lớp 12) Sách giáo khoa Lớp 10 (nâng cao) có số câu hỏi thê loại như: Anh (chị) hiêu thê truyền kỳ qua tác phẩm Chuyện chức phán đền Tản Viên? Anh (chị) hiêu văn biền ngẫu? Dạy Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, cần vẻ đẹp hình thức thê văn biền ngẫu như: vế phải đối số tiếng, điệu, nhịp, nội dung, tất câu gieo theo vần, sử dụng nhiều điên cố từ ngữ giàu hình ảnh…Có học sinh thấy kỳ cơng Nguyễn Đình Chiêu ngưỡng mộ tài nghệ thuật ơng Dạy thê loại phải ý tới “tính nội dung thê loại” Như thơ thất ngơn bát cú mang tính cổ kính, trang trọng, thơ lục bát đậm đà tính dân tộc, thơ tự cho thấy tâm hồn phóng khống tác giả… Nhiều nhà văn thích sử dụng thê loại định điều góp phần làm nên phong cách nhà văn Nhân vật hình tượng trung tâm tác phẩm Thi pháp học xem xét nhân vật ba khía cạnh: tính cách nhân vật, quan niệm nghệ thuật người, nghệ thuật miêu tả nhân vật Khi phân tích tính cách nhân vật, cần lưu ý đến kiêu nhân vật đê có cách phân tích cho phù hợp Chẳng hạn, phân tích truyện ngắn đại cần ý đến kiêu nhân vật tính cách, phân tích truyện cổ tích nên ý loại hình nhân vật chức Phần quan niệm nghệ thuật người thường đặt thành mục riêng mà nói lướt qua phần tiêu dẫn, chủ đề kết luận Vì thực tế, tác phẩm thê rõ nét nội dung Nhưng tác phẩm thê rõ quan niệm nghệ thuật người cần phải đặt thành mục riêng, như: Số phận người, A Q truyện, thơ Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu, truyện ngắn Nam Cao, Một người Hà Nội, Bến quê, Chiếc thuyền xa… Nên lưu ý rằng, quan niệm người tốt từ văn nghệ thuật khơng phải áp đặt từ bên Mặc dù biết rằng, quan niệm tác giả người tác phẩm ngồi đời có thê khơng thống Nhưng tơn trọng tính nghệ thuật khách quan, vào văn Muốn biết tính cách nhân vật quan niệm người, cần phải phân tích nghệ thuật thê nhân vật Đó vào lai lịch, nghề nghiệp, hình dáng, hành động, nội tâm, ngơn ngữ nhân vật, cách xưng hô đánh giá tác giả nhân vật khác nhân vật đó, mối quan hệ nhân vật với mọi người môi trường xung quanh, đồ vật mà nhân vật thường sử dụng, sở thích nhân vật… Căn vào yếu tố mà suy tính cách nhân vật triết lý nhân sinh tài nghệ tác giả “Hình tượng giới” khơng có nhân vật mà có khơng gian, thời gian Thi pháp học ý chi tiết không gian, thời gian có ý nghĩa, góp phần thê sống người, chúng vừa mang tính quan niệm lại vừa thủ pháp nghệ thuật (lấy cảnh tả tình) Khơng gian thời gian thường gắn liền với nhau, chi phối, cộng hưởng lẫn tạo “thế giới mang tính quan niệm” Cần ý đặc điêm chúng thê loại, giai đoạn văn học, tác giả, tác phẩm Nó có thê phân tích tầm bao qt có thê phân tích chi tiết nhỏ Như lối mở đầu quen thuộc văn học dân gian: “Ngày xửa ngày xưa, làng nọ…”, “Chiều chiều…” Hình tượng đường rộng mở thơ Tố Hữu hay cổng nhà ln khép kín Hồng (Đơi mắt) Khơng gian nghệ thuật gồm có: khơng gian kiện, khơng gian bối cảnh, không gian tâm lý, không gian kê chuyện Thời gian nghệ thuật gồm có: thời gian trần thuật (hình tượng thời gian) thời gian trần thuật (thời gian kê chuyện) Tìm hiêu hình tượng thời gian, cần quan tâm ý nghĩa thời: khứ, tại, tương lai, độ đo thời gian nhân vật…Tìm hiêu thời gian trần thuật, cần lưu ý cấp độ thời gian như: trật tự kê với trật tự thời gian kiện, thời lưu (độ dài kiện tính câu), tần xuất (số lần lặp lại) Và thủ pháp thời gian như: trì hỗn, gián cách, đảo tuyến, chêm xen, hốn vị, đồng hiện, bỏ lửng, che giấu, đón trước… Có nhiều tác phẩm thê yếu tố không gian, thời gian nghệ thuật rõ nét nên đầu tư phân tích thích đáng Như: Hồng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng, Thuốc, Ông già biên cả, Chiếc cuối cùng, Vội vàng, Đây mùa thu tới, Tràng giang, Hai đứa trẻ, Đi đường, Chiều tối, Người lái đò sơng Đà, Tiếng hát tàu, Sang thu… Sách giáo khoa có nhiều câu hỏi yêu cầu học sinh phân tích hình tượng khơng gian – thời gian như: “Phân tích cảm nhận tinh tế nhà thơ biến chuyên không gian lúc sang thu” (Bài Sang thu, lớp 9, tập 2), “Hãy tìm hiêu hai chiều khơng gian thời gian mối quan hệ chúng thơ Tràng giang” (lớp 11, tập 2, nâng cao); “Không gian nghệ thuật truyện tù hãm, ẩm mốc, bế tắc, thời gian nghệ thuật có tiến triên Từ mùa thu “trảm quyết” đến mùa xuân Thanh minh thê mạch suy tư lạc quan tác giả Tìm hiêu ý nghĩa hình ảnh vòng hoa (Bài Thuốc, lớp 12, tập 2)… Trong văn học có nhiều loại kết cấu: không gian – thời gian – điêm nhìn – nhân vật – chi tiết – ngơn từ… quan trọng kết cấu cốt truyện Lâu nay, giảng văn, thầy trò thường có thao tác tìm hiêu bố cục tác phẩm đê dễ phân tích Bố cục tác phẩm có nằm kết cấu thê loại, phần đề - thực - luận – kết thơ Đường Kết cấu thê loại hịch, cáo mang tính nghệ thuật cao, thân bố cục mang tính hùng biện Đó tính nội dung hình thức nghệ thuật Những tác phẩm kê chuyện theo trật tự tuyến tính tìm bố cục dễ Nhưng nhiều truyện đại thường theo lối trần thuật phi tuyến tính, đa tuyến nên chia bố cục khơng dễ dàng Chẳng hạn, truyện Chí Phèo khơng thê chia đoạn theo thời gian trần thuật mà phải chia theo hình tượng nhân vật: Chí Phèo – Bá Kiến, Chí Phèo lại chia theo thời gian kiện: lúc lương thiện – lúc bị lưu manh hóa – lúc ý thức phục thiện Ngoài ra, cần phải cho thấy dụng ý tác giả đảo lộn thứ tự kiện Chú ý khai thác chi tiết đắt có vai trò quan trọng việc tạo tình truyện chi tiết bát cháo hành Trong Vợ nhặt, chi tiết nhặt vợ ngẫu nhiên mà làm thành chủ đề tác phẩm Bởi vậy, cần ý chi tiết ngẫu nhiên tất nhiên, bình thường bất thường, biến cố, tình Có cốt truyện độc đáo nhà văn sáng tạo có cốt truyện mang tính phổ biến, lặp lại số mơ típ định, ta cần ý nghĩa phổ quát Phân tích cốt truyện ngụ ngơn, có thê chia nội dung hiên ngôn nội dung hàm ngôn Nhiều nhà Thi pháp học phân chia cốt truyện cổ tích thành nhiều bước, ứng với chức khác Truyện Cây khế có thê chia 11 chức năng, bước cuối có chức trừng phạt kẻ ác Kết thúc có hậu đặc trưng thê loại truyện cổ tích Ngơn ngữ yếu tố quan trọng Thi pháp học Không phải ngẫu nhiên mà người khởi xướng Thi pháp học nhà ngôn ngữ học R Jakobson chủ trương tìm “chất văn” đích thực ngơn ngữ thơ ca Còn V Shkolovski trọng thủ pháp “lạ hóa”, nhòe nghĩa nghệ thuật ngơn từ(4) Ngơn ngữ văn học có tính tổ chức cao, giàu hình ảnh, đa nghĩa mang dấu ấn riêng tác giả Khi phân tích ngơn ngữ thơ, cần lưu ý nhạc điệu, phương tiện biện pháp tu từ, cách dùng từ, giọng thơ, tứ thơ… Mỗi thê loại thơ có quy định riêng bút pháp thê Thơ Đường luật quy định chặt chẽ tiết tấu, bố cục, câu hay, từ “đắt” thường nằm cuối Ngôn ngữ thơ đại mang tính tự do, khơng bị gò bó vào khn khổ nào, lời nhân vật trữ tình tự nhiên mang dấu ấn cá nhân rõ Tác giả coi trọng cách diễn đạt mẻ nên thường có nhiều cách kết hợp ngữ nghĩa lạ thường (Thơ duyên, Đây mùa thu tới, Vội vàng, Tràng giang, Tống biệt hành, Tây Tiến, Tiếng hát tàu…) Khi phân tích ngơn ngữ văn xi cần ý cách sử dụng kiêu câu, chủ thê phát ngôn, cách xưng hơ, giọng điệu kê, cá thê hóa ngơn ngữ nhân vật tác giả… Có thê chia ngơn ngữ văn xi thành hai tính chất trái ngược Một giọng điệu tiêu thuyết, thê đậm đặc văn xuôi thực phê phán Vũ Trọng Phụng có giọng trào phúng, Nam Cao có giọng lạnh lùng, Nguyễn Cơng Hoan có giọng hóm hỉnh… Ngược lại giọng điệu sử thi thê đậm đặc văn xi cách mạng Ta có thê thấy giọng văn tin yêu, trữ tình Vợ chồng A Phủ, Chiếc lược ngà, giọng văn sơi bừng bừng khí Rừng xà nu, Những đứa gia đình Hoặc giọng văn cổ kính trang trọng tiêu thuyết chương hồi trung đại Mỗi thê loại, giai đoạn văn học, tác giả lớn có văn phong riêng, góp phần làm đa dạng ngơn ngữ văn học Điêm nhìn gọi điêm quan sát, vị trí người kê chuyện, nhãn quan, cách nhìn đời… Điêm nhìn nghệ thuật có quan hệ với mọi yếu tố tác phẩm nên ta có loại điêm nhìn sau: Điêm nhìn tác giả: thê ngơi thứ thứ ba vô nhân xưng cách tác giả xưng hơ nữa; Điêm nhìn nhân vật: cách mà nhân vật nhìn nhận, đánh giá việc, có khi, nhân vật trao điêm nhìn trần thuật; Điêm nhìn tâm lý: tức nói đến điêm nhìn bên hay bên ngồi, chủ quan hay khách quan; Điêm nhìn tư tưởng: thái độ, lập trường, cách nhìn đời tác giả hay nhân vật; Điêm nhìn khơng gian: gồm có vị trí nhìn, khoảng cách nhìn, trường nhìn, cách nhìn…; Điêm nhìn thời gian: nhìn liền mạch hay đứt quãng, nhìn kỹ hay nhìn lướt, cách xếp thời khứ - tại – tương lai…; Điêm nhìn tu từ: cách nhìn độc đáo mang tính phát tác giả vật tượng Ví dụ: “Tháng giêng ngon cặp mơi gần”, “Con gió xinh thào biếc”… (Vội vàng) Ranh giới loại điêm nhìn mang tính tương đối tác phẩm có thê có nhiều điêm nhìn khác Sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 2, có câu hỏi: “Đoạn trích Những đứa gia đình trần thuật chủ yếu từ điêm nhìn nhân vật ?” Trong tác phẩm có hai điêm nhìn tác giả nhân vật, nhiều đan xen, khó tách biệt rạch ròi Điêm nhìn có thê làm thành kết cấu chủ đề tác phẩm truyện ngắn Đôi mắt Nam Cao Thi pháp học nghiên cứu hình tượng tác giả Người xưa nói: “Văn kỳ nhân”, xem văn biết người, đọc tác phẩm biết tác giả Nhà văn có thê xuất tác phẩm qua cách xưng “tơi” có thê ẩn Đê biết phong cách nhà văn, có thê vào ngôn ngữ trần thuật, cách xưng hô, giọng điệu, cảm hứng đề tài, không gian – thời gian kiện, cách bố cục cách sử dụng chi tiết tác phẩm… Nhà văn tác phẩm có thê khơng đồng với nhà văn đời Đê khách quan, ta cần bám vào văn Ta có thê nghiên cứu phong cách nhà văn lớn, có đặc điêm riêng rõ nét như: Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Cơng Hoan, Chế Lan Viên, Xn Diệu… Hoặc có thê phân tích phong cách chung nhóm nhà văn có đặc điêm như: tác giả truyện cổ tích, nhà thơ Việt Nam trung đại… Đối với tác giả lớn học thành riêng dựng lên chân dung tương đối dễ dàng Nhưng nhà văn khác phần hình tượng tác giả thường nhắc đến mục tiêu dẫn, lồng ghép vào phần phân tích Sách giáo khoa Ngữ văn (nâng cao) có nhiều mục nói hình tượng tác giả như: “Cách biêu chủ thê trữ tình thơ trung đại” (lớp 10, tập 1); yêu cầu phân biệt “ngất ngưởng” Nguyễn Công Trứ Bài ca ngất ngưởng với “ngông” Tản Đà qua Hầu trời; “Phân tích chân dung tự họa Hồ Chí Minh Nhật ký tù” (lớp 11, tập 2), “Theo anh (chị), qua đoạn trích này, Sơ-lơ-khốp nghĩ số phận người?” (lớp 12, tập 2)… Trên thành tố tạo nên cấu trúc tác phẩm văn học Tuy nhiên, lúc ta phân tích đầy đủ yếu tố mà trọng yếu tố quan trọng, đặc sắc, thê rõ ý đồ nghệ thuật tác giả Ta có thê thiết kế giảng văn theo mơ hình Thi pháp học Như phân tích Qua Đèo Ngang theo kết cấu thê loại thơ thất ngôn bát cú (đề, thực, luận, kết) Bài giảng văn Đơi mắt có thê chia theo điêm nhìn nhân vật: Cách nhìn người nơng dân, Cách nhìn kháng chiến, Cách nhìn lãnh tụ… Đối với Tràng giang, có thê chia theo điêm nhìn khơng gian: khổ (gần), khổ (xa), khổ (gần), khổ (xa) Truyện ngắn Hai đứa trẻ có thê chia theo bước hình tượng thời gian – khơng gian: Cảnh chợ huyện lúc chiều tối, Cảnh phố huyện ban đêm, Cảnh đoàn tàu lúc đêm khuya Chúng ta có thê kết hợp nhiều yếu tố thi pháp làm văn Trong phân tích truyện Thuốc, nên chia phần sau: Hình ảnh Hạ Du qua điêm nhìn nhân vật khác, Không gian nghệ thuật, Thời gian nghệ thuật, Chi tiết vòng hoa mộ Hạ Du, Ý nghĩa nhan đề tác phẩm Giờ dạy Văn kết hợp nhiều phương pháp khác quan trọng hai phương pháp hình thức xã hội học Tùy vào đặc điêm học mà trọng phương pháp Phân tích văn học dân gian thê loại ký phương pháp xã hội học sử dụng nhiều Phân tích Thơ Mới phương pháp hình thức chủ đạo Phương pháp xã hội học thường sử dụng phần tiêu dẫn giảng văn phần mở bài, kết luận làm văn Còn phần phân tích, phương pháp xuất đê giải thích rõ thêm chi tiết Trong phân tích Tây Tiến, mở phải nói lên hồn cảnh sáng tác Phần thân cần vận dụng kiến thức lịch sử, địa lý… đê làm sáng tỏ sâu sắc hình tượng (như giải thích tượng “khơng mọc tóc”, “xanh màu lá”) Mục đích việc dạy Vội vàng giáo dục nhân sinh quan tiến cho học sinh, thiếu phần liên hệ thực tế chưa đạt yêu cầu Bởi vậy, việc dạy học Văn, cần kết hợp phương pháp hình thức xã hội học đạt tới mục tiêu Chân – Thiện – Mỹ Việc dạy học Văn theo tinh thần Thi pháp học xu hướng chung giới Ở Việt Nam có nhiều điều kiện tốt đê thực điều Chúng ta có đội ngũ nhà Thi pháp học tương đối hùng hậu Việc phổ biến quan điêm Thi pháp học nhà trường có bề dày khoảng 20 năm Sách giáo khoa Ngữ văn hành chứa đựng nhiều tri thức Thi pháp học Các đề thi đáp án môn Văn gần u cầu học sinh trọng phân tích hình thức nghệ thuật Nhưng vấn đề nói nằm dạng lý thuyết Thi pháp học có biến thành thực tiễn sinh động hay khơng phụ thuộc nhiều vào vận dụng tích cực thầy trò giảng văn _ (1) Trần Đình Sử: Dẫn luận Thi pháp học Nxb Giáo dục, H, 1998, tr.34 (2) Nguyễn Văn Dân: Phương pháp luận nghiên cứu văn học Nxb Khoa học xã hội, H, 2004, tr.90 (3) Tzvetan Todorov: Mikhail Bakhtin, nguyên lý đối thoại Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (4) Huỳnh Như Phương: Trường phái hình thức Nga Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2007, tr.30 Tạp chí Nghiên cứu văn học số 4-2009 ... Văn Dân)(2) Dạy Văn theo hướng thi pháp học nghĩa nghiêng phân tích hình thức nghệ thuật tác phẩm Một phạm trù quan trọng hàng đầu Thi pháp học thê loại Trong cơng trình Thi pháp học mình,... mục tiêu Chân – Thi n – Mỹ Việc dạy học Văn theo tinh thần Thi pháp học xu hướng chung giới Ở Việt Nam có nhiều điều kiện tốt đê thực điều Chúng ta có đội ngũ nhà Thi pháp học tương đối hùng... Ta có thê thi t kế giảng văn theo mơ hình Thi pháp học Như phân tích Qua Đèo Ngang theo kết cấu thê loại thơ thất ngôn bát cú (đề, thực, luận, kết) Bài giảng văn Đơi mắt có thê chia theo điêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Mấy vấn đề dạy học văn theo hướng thi pháp học , Mấy vấn đề dạy học văn theo hướng thi pháp học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn