Dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể

16 48 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:48

1 Một số vấn đề loại thể văn học 1.1 Quan niệm loại thể việc phân chia loại thể Trong trình phát triển lâu dài văn học, loại thể yếu tố mà bên cạnh mặt biến động đổi thay lại có yếu tố tương đối ổn định Các tác phẩm nhiều tác giả, nhiều thời đại, quốc gia khác nội dung, tư tưởng có mặt gần gũi điệu cảm xúc tâm hồn, ý thức biểu giới nội tâm nhà thơ Những yếu tố tương đồng tương đối ổn định văn học biểu nhiều mặt loại thể văn học yếu tố quan trọng Loại thể văn học thuộc ý thức, cách thể sống văn học cách cấu tạo biểu nội dung tác phẩm văn học cụ thể Tác phẩm văn học tồn hình thức loại thể văn học Khơng có tác phẩm tồn ngồi hình thức quen thuộc loại thể Phân tích tác phẩm nội dung nghệ thuật xem nhẹ đặc trưng loại thể Loại thể văn học phạm trù phân loại tác phẩm văn học vốn đa dạng, đồng thời có giống nhau, nhóm một, theo số dấu hiệu định Theo Trần Thanh Đạm, loại thể bao gồm loại (loại hình) thể (thể tài) Theo Nguyễn Thị Dư Khánh, loại thể gồm loại (loại hình) thể (thể thơ, thể văn) Từ đây, hiểu cách thống loại thể Chúng gồm nhóm lớn loại, loại có nhóm nhỏ thể (hoặc thể loại, thể tài) Sáng tác văn học đa dạng, phong phú, để thưởng thức, nghiên cứu, phê bình, nắm bắt qui luật văn học, người ta có nhu cầu phân loại thể loại tác phẩm văn học Đó cơng việc hai ngun nhân Một thân thể loại phức tạp hai có nhiều cách phân loại khác Các thể loại văn học nhiều lại vận động, thay đổi, pha trộn vào Trong tiến trình đời sống, số thể loại khơng thích hợp bị loại bỏ, số thể loại nảy sinh thay Các tượng làm khó cho cơng việc phân loại Tiêu chí phân loại nhiều Phân loại ngôn ngữ, phương thức cấu tạo hình tượng, dung lượng dài ngắn Các tiêu chí làm cho việc phân loại khơng khỏi chồng chéo, nhìn chung phân loại mang tính chất tương đối Cho đến phổ biến tồn cách chia ba cách chia bốn Cách chia ba có từ thời cổ đại, từ thời Aristote, văn học chia làm ba loại theo phương thức, phương tiện biểu đạt chúng: tự sự, trữ tình, kịch Cách chia bốn xuất muộn hơn, chia văn học làm bốn loại: thơ ca, tiểu thuyết, kịch, kí (tản văn) Vào kỉ XIX, nhà lí luận văn học Nga Belinski chia tác phẩm văn học thành ba loại: tự sự, trữ tình, kịch Ơng cho rằng, “chia thơ ca (văn học) làm ba loại: tự sự, trữ tình, kịch xuất phát từ ý nghĩa việc nhận thức chân lí, tức tinh thần nhận thức- xuất phát từ mối quan hệ qua lại chủ thể với đối tượng- khách thể nhận thức Thơ trữ tình biểu phương diện chủ quan người, đem người bên phơi bày trước mắt chúng ta, tồn cảm xúc, tình cảm, âm nhạc Thơ tự miêu tả khách quan kiện hoàn thành, nhà nghệ sĩ chọn cho điểm thích hợp để bày tỏ tất phương diên, làm thành tranh cho xem Thơ kịch điều hòa hai phương diện trên, chủ quan, trữ tình khách quan, tự Trình bày trước mắt chúng ta, khơng phải kiện hồn thành, mà thực hiện; nhà thơ thông báo việc cho ta, mà nhân vật xuất nói với chúng ta” Từ truyền thống trên, lí luận văn học phương Tây thịnh hành cách chia văn học làm ba loại Theo truyền thống đó, loại tự bao gồm thể loại sử thi (anh hùng ca), thơ tự (truyện thơ), tiểu thuyết…; loại trữ tình bao gồm thể loại thơ trữ tình, văn xi trữ tình; loại kịch bao gồm bi kịch, hài kịch, kịch… Dựa theo tiêu chí loại hình nội dung thể loại, nhà nghiên cứu Nga G Pospelov lại chia loại thần thoại sử thi, đời tư Dựa theo tiêu chí miêu tả sống hoàn thành chưa hoàn thành, nhà nghiên cứu M Bakhtin đưa thể loại văn học sử thi thể loại tiểu thuyết Ở Trung Quốc Việt Nam từ xưa, quan niêm văn sử bất phân, người ta chia văn học làm hai loại theo hình thức ngơn từ thơ văn Các tuyển tập văn học lớn lịch sử văn học chia thế, ví dụ Hồng Việt thi tuyển, Hồng Việt văn tuyển Bùi Huy Bích (1744-1818) soạn Cho đến năm 60 kỉ XX xuất Hợp tuyển thơ văn Việt Nam nhiều học giả chủ trì, sau xuất Thơ văn Lí Trần Viện Văn học chủ trì Các tên sách cho thấy quan niệm chia hai mảng văn thơ thịnh hành Ở Trung Quốc đại thịnh hành lối chia bốn, theo loại thơ gồm thơ trữ tình, thơ tự sự, sử thi (anh hùng ca) Các tác phẩm tự sự, văn xuôi gọi tên chung tiểu thuyết, tiểu thuyết chí quái, tiểu thuyết truyền kì, tiểu thuyết chương hồi v.v hai loại lại kịch tản văn Khái niệm tản văn Trung Quốc bao gồm tác phẩm văn xuôi cổ tản văn lịch sử, tản văn nghệ thuật, du kí, bát kí, tùy bút, kí sự, tạp văn… Ở Việt Nam sử dụng cách chia ba cách chia bốn Cách chia bốn gồm thơ ca (chỉ chủ yếu thơ trữ tình), truyện (gồm tiểu thuyết truyện thơ), kịch kí Khái niệm kí nghiêng tác phẩm viết người thật, việc thật, cốt truyện không quan tâm truyện Loại bao hàm tác phẩm văn xuôi nghệ thuật tản văn, tùy bút… Ngồi ra, có lúc xuất cách chia năm, tức ngồi loại thêm loại văn nghị luận, luận Loại xét theo quan điểm giới lí luận Trung Quốc, thuộc loại tản văn Những mâu thuẫn tồn Các cách phân loại trình bày có ưu điểm nhược điểm, nói chung có tính chất tương đối Đó vì, khái quát loại thể văn học xưa nói chung không đầy đủ Thứ hai không tiêu chí phân loại văn học loại trừ tiêu chí khác Thứ ba, thể loại loại văn học không ngừng xâm nhập vào nhau, tạo thành loại trung gian Chọn cách nhằm mục đích tiện lợi việc giảng dạy Theo chúng tơi việc chia ba loại: tự sự, trữ tình, kịch tương đối ổn định Ở loại nhỏ: - Loại tự + Tự dân gian: gồm thể loại thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngơn, truyện cười + Tự cổ trung đại đại: gồm thể loại truyền kì, tiểu thuyết, truyện vừa, kí - Loại trữ tình + Trữ tình dân gian: gồm thể loại tục ngữ, ca dao, dân ca, vè, câu đố + Trữ tình cổ trung đại đại: gồm thể thơ cổ thể truyền thống thơ tự - Loại kịch + Sân khấu dân gian: gồm thể loại chèo, tuồng, múa rối + Kịch đại: gồm thể loại bi kịch, hài kịch Cách phân loại cần thiết bước đầu tiếp cận tác phẩm văn học nhà trường Tuy nhiên, thực tế, số tác phẩm thuộc thể loại lại mang tính chất loại khác Tức tồn vấn đề “chất loại” thể Chẳng hạn truyện ngắn giàu chất trữ tình, thơ giàu chất tự sự, hay truyện ngắn giàu chất kịch… Chúng ta cần thận trọng với ba loại tính chất (tính chất trữ tình, tính chất tự sự, tính chất kịch) tác phẩm Nói cách khác, cần ý đến “chất loại” thể phân tích tác phẩm văn học Vì “tính chất loại thể” làm diện mạo tinh thần tác phẩm Nó giúp ta tiếp nhận “đúng”, “trúng” với tác phẩm cụ thể Làm thành “loại” thể “loại” phải nhờ “thể” Nhưng khơng “thể” tác phẩm thuộc loại nội dung lại mang tính chất loại Ví dụ Rừng xà nu, Vợ nhặt, Mùa lạc, Đời thừa… truyện (thuộc loại tự sự), mang chất trữ tình Cũng vậy, dạy Hai đứa trẻ, Tỏa nhị kiều, Mảnh trăng cuối rừng theo loại tự túy Hay, truyện Chữ người tử tù, Chí Phèo vừa giàu chất trữ tình, vừa giàu kịch tính Nếu ý vào thể mà quên tính chất loại thể tác phẩm, dễ phân tích tác phẩm cách rập khn, sai lệch Như vậy, cần quan tâm tìm phương pháp, biện pháp thích hợp để giải tồn mâu thuẫn trình dạy học tác phẩm văn chương Vấn đề dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể 2.1 Người dạy bị chi phối “thể” nhiều “tính chất loại thể” Qua thực tế dự số đồng nghiệp số trường, xem qua giáo án, thiết kế giảng nhiều giáo viên, nhận thấy rằng, nay, giáo viên dạy học tác phẩm văn chương phần lớn quan tâm đến thể loại, không quan tâm quan tâm chưa mức “tính chất loại thể thể” Ngay sách tham khảo, tài liệu hướng dẫn chưa ý đến loại thể trình phân tích tác phẩm văn học, đặc biệt vấn đề “chất loại” thể Bên cạnh đó, tình trạng người thầy “cái máy phát thanh” người soạn sách (học trò dù có chủ động đến đâu khó “qua mặt” chủ động thầy) dẫn đến việc nhiều tác phẩm văn học chưa khai thác “đúng” “trúng” Chẳng hạn như, dạy Mảnh trăng cuối rừng (Nguyễn Minh Châu), giáo viên ý phân tích nhân vật Nguyệt, Lãm, niên xung phong Cách phân tích tác phẩm cho thấy người dạy xem tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng truyện ngắn (thuộc loại tự sự) nên tập trung phân tích nhân vật Tuy nhiên, Mảnh trăng cuối rừng truyện ngắn (thuộc loại tự sự) giàu chất trữ tình Chất trữ tình tồn tên truyện, bối cảnh gặp gỡ nhân vật (Nguyệt Lãm), tồn vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng,… Khi phân tích tác phẩm, cần khai thác yếu tố thấy vẻ đẹp tính “hợp lí” tác phẩm Tương tự vậy, dạy tác phẩm Lão Hạc (Nam Cao), giáo viên ý phân tích nhân vật lão Hạc, ông giáo, “cậu Vàng” thằng vắng mặt Nhưng Lão Hạc truyện ngắn giới cảm xúc tràn ngập với nhiều kịch tính (ba tầng bi kịch) Vì vậy, ngồi việc phân tích nhân vật, cần phải ý phân tích đoạn độc thoại đầy chất thơ bi thảm mà nhân văn Lão Hạc định hi sinh danh dự với Binh Tư (một thằng chuyên ăn trộm) để đánh bả “ đời chó” lão Như ta hiểu sâu sắc lão Hạc chua chát bảo: “Ơng giáo nói phải! Kiếp chó kiếp khổ ta hóa kiếp cho để làm kiếp người, may có sung sướng chút… Kiếp người kiếp chẳng hạn!”… Dạy sử thi Đăm-săn (đoạn trích Chiến thắng Mơtao Mơxây), số giáo viên ý phân tích nhân vật Đăm-săn, Mơtao Mơxây Nhưng, sử thi “thể loại tự đặc biệt, khơng dung nạp văn xi đời sống, mang chất thơ, chất lí tưởng… mà nội dung chiêm nghiệm sâu sắc giới” (Biêlinxki) Sử thi Đăm-săn giàu tình trữ tình tính chất kịch Do vậy, cần ý văn phong trữ tình tập trung khai thác đoạn giàu kịch tính q trình phân tích tác phẩm Dạy Đây thơn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử), giáo viên khai thác “chuyện tình” Hàn Mặc Tử Hoàng Thị Kim Cúc, biến thơ thành minh họa cho “chuyện tình” Chúng ta biết, thơ trữ tình Do đó, điều quan trọng phải ý phân tích cảm xúc, tâm trạng, cảm hứng nhân vật trữ tình, ý khai thác hình ảnh, vần, nhịp điệu… tác phẩm “Chuyện tình” tác giả Hồng Thị Kim Cúc yếu tố để ta hiểu thêm tác phẩm để phân tích tác phẩm Nguyên nhân tình trạng giáo viên chưa xác định loại thể tác phẩm chưa ý đến đặc điểm loại thể tác phẩm Việc không xác định loại thể tác phẩm chưa ý đến đặc điểm loại thể tác phẩm phân tích tác phẩm văn chương giống việc khơng xác định giới tính chưa ý đến đặc điểm giới tính phân tích, nhận xét, đánh giá người Tình trạng khiến cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá mang tính rập khn, võ đốn 2.2 Việc xác định loại thể vấn đề mấu chốt dạy học tác phẩm văn chương Không xác định rõ “chất loại” thể dễ dẫn đến tình trạng thấy thơ, ta dạy thơ trữ tình, gặp truyện, ta dạy học theo tinh thần văn xuôi tự Xa rời chất loại thể tác phẩm xa rời tác phẩm linh hồn thể xác Vì thế, nói, xác định loại thể vấn đề mấu chốt việc dạy học tác phẩm văn chương Trước tìm hiểu tác phẩm, cần xác định loại thể, xác định “chất loại” thể tác phẩm Để nhận biết “chất loại” thể tác phẩm, cần ý đến đặc điểm loại Sau số đặc điểm loại tự sự, trữ tình kịch - Loại tự phản ánh đời sống tính khách quan (tương đối) nó- qua người, hành vi, kiện kể lại người kể chuyện Tác phẩm tự không bị hạn chế không gian thời gian Nó kể khoảnh khắc hay kiện xảy hàng trăm năm Tầm bao quát sống tác phẩm rộng lớn Nhịp điệu tác phẩm nhìn chung khoan thai Nhân vật tự khắc họa đầy đặn nhiều mặt: bên trong, bên ngồi, điều nói khơng nói ra, ý nghĩ nhìn, cảm xúc, tình cảm, ý thức vơ thức, q khứ, tương lai Hệ thống chi tiết nghệ thuật tác phẩm tự phong phú, đa dạng, bề bộn hai loại trữ tình kịch Tác phẩm tự có hình tượng người trần thuật Hình tượng người trần thuật, kể chuyện đa dạng: khách quan, thứ nhất, thông suốt, thơng suốt có chọn lựa… có người kể chuyện nhân vật… nhập thân, gián cách, đứng ngồi, hòa nhập… nhiều ta nhận thái độ họ Lời văn loại tự văn vần hay văn xuôi hướng người đọc giới đối tượng, khác hẳn lời trữ tình hướng ý tới cảm xúc, ý định chủ quan người nói, khác hẳn lời thoại kịch Lời nói nhân vật tự thành phần, yếu tố văn tự Nó xuất gắn liền với miêu tả Trong tự sự, khơng có chỗ cho lời thổ lộ trữ tình độc lập, hay tự biểu cách trực tiếp, chủ yếu dành cho nhân vật Chính mà tự chấp nhận ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa, nửa trực tiếp, nủa gián tiếp Văn tự có chức tái hiện, phân tích vật qua miêu tả thuyết minh Việc khẳng định loại tự phải nội dung nghệ thuật Nó mang chủ đề: lịch sử dân tộc, đạo đức đời tư - Loại trữ tình biểu trực tiếp giới chủ quan người Trong tác phẩm trữ tình, tình cảm, cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ trình bày trực tiếp làm thành nội dung chủ yếu tác phẩm Tác giả biểu cảm xúc cá nhân mà khơng cần kèm theo miêu tả biến cố, kiện Tác phẩm trữ tình biểu cảm xúc chủ quan nhà thơ điều xác lập mối quan hệ người thực khách quan cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ người cảm xúc gì, tâm trạng trước vấn đề Do đó, tượng sống thể tác phẩm trữ tình Tác phẩm trữ tình coi trọng việc miêu tả vật, tượng đời sống khách quan chi tiết chân thật, sinh động Những chi tiết chân thật, sinh động đời sống dễ khêu gợi tình cảm sâu sắc, mẻ Có điều chi tiết tác phẩm trữ tình bao giữ đọng, súc tích Tác phẩm trữ tình mang đậm dấu ấn riêng nhà thơ Ðó nỗi niềm chủ quan thầm kín sáng tác nhà thơ ln ln nâng lên thành người mang tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ cho loại người, hệ chân lí phổ biến Người ta thường nói đến từ chân trời "tôi" đến chân trời "ta", "từ chân trời người đến chân trời tất cả" ý nghĩa Trong tác phẩm trữ tình có nhân vật trữ tình nhân vật tác phẩm trữ tình Nhân vật tác phẩm trữ tình đối tượng để nhà thơ gửi gắm tâm sự, cảm xúc, suy nghĩ mình, nguyên nhân trực tiếp khêu gợi nguồn cảm hứng cho tác giả Nhân vật trữ tình khơng phải đối tượng để nhà thơ miêu tả mà cảm xúc, ý nghĩ, tình cảm, tâm trạng, suy tư lẽ sống người thể tác phẩm Phần lớn nhân vật trữ tình xuất với tư cách tình cảm, tâm trạng, suy tư thân nhà thơ Tuy nhiên, có nhiều trường hợp nhân vật trữ tình khơng phải thân tác giả Do tính chất tiêu biểu, khái quát nhân vật trữ tình nên nhà thơ tưởng tượng, hóa thân vào đối tượng để xây dựng nhân vật trữ tình theo qui luật điển hình hóa sáng tạo nghệ thuật Có thể coi nhân vật trữ tình nhập vai Lời văn tác phẩm trữ tình đòi hỏi bộc lộ tình cảm mạnh mẽ, ý tập trung, hàm súc phải tìm cho lời văn phù hợp với yêu cầu gây ấn tượng mạnh, ý nghĩa từ mà âm thanh, nhịp điệu từ ngữ Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người khẳng định đặc điểm quan trọng lời văn tác phẩm trữ tình giàu nhạc tính Nhạc tính này, đặc điểm ngơn ngữ dân tộc, biểu khác - Loại kịch có hai loại: kịch văn học nghệ thuật sân khấu kịch Nghệ thuật sân khấu kịch mang tính chất tổng hợp bao gồm nhiều hoạt động diễn viên, đạo diễn, hóa trang, ánh sáng, âm thanh… Kịch văn học yếu tố, dù yếu tố quan trọng kịch Kịch văn học viết chủ yếu để diễn sân khấu trước tập thể khán giả thời gian định nên nhà văn xây dựng kịch với thời gian dài với nhiều nhân vật qua không gian rộng lớn tiểu thuyết Ngồi ra, nhân vật phải “sân khấu hóa” tất miêu tả Những kiện, diễn biến cốt truyện phải xây dựng cho phù hợp với việc thể cách trực tiếp sân khấu thông qua hành động, ngôn ngữ diễn viên Như vậy, nói, kịch tác phẩm văn học hồn chỉnh đồng thời gắn bó chặt chẽ với nghệ thuật sân khấu Chính nghệ thuật qui định đặc điểm kịch văn học Kịch xung đột Đó phát triển cao mâu thuẫn hai hay nhiều lực lượng đối lập thông qua kiện hay diễn biến tâm lí cụ thể thể màn, hồi kịch Có thể có nhiều loại xung đột khác Có xung đột biểu đè nén, giằng co, chống đối lực lượng, có xung đột biểu qua đấu tranh nội tâm nhân vật, có xung đột đấu trí căng thẳng lí lẽ để thuyết phục đối phương hai lực lượng… Xung đột kịch triển khai thông qua hành động Hành động sở tác phẩm kịch Hành động hoạt động bao gồm ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ, quan hệ…của người sống xung quanh Trong kịch, hành động thể qua suy nghĩ nhân vật, qua hành vi, động tác, ngôn ngữ họ Ðiểm khác tác phẩm kịch với tác phẩm tự kịch khơng có nhân vật người kể chuyện Tác phẩm kịch viết chủ yếu để diễn sân khấu, bị hạn chế không gian thời gian nên số lượng nhân vật nhiều tác phẩm tự khơng khắc họa tỉ mỉ, nhiều măt Do đó, tính cách nhân vật kịch tập trung, bật xác định nhằm gây ấn tượng mãnh liệt sâu sắc cho khán giả Nhân vật kịch thường chứa đựng đấu tranh nội tâm Do đặc trưng kịch xung đột nên đứng trước xung đột đó, người bắt buộc phải hành động vậy, người khơng thể khơng đắn đo, suy nghĩ, cân nhắc, băn khoăn, dằn vặt…Dĩ nhiên đặc trưng thể loại văn học khác rõ ràng thể tập trung phổ biến kịch Một phương tiện quan trọng để bộc lộ hành động kịch ngơn ngữ Trong kịch khơng có nhân vật người kể chuyện nên khơng có ngơn ngữ người kể chuyện Vở kịch diễn sân khấu có ngơn ngữ nhân vật Có thể nói đến ba dạng ngơn ngữ nhân vật kịch: đối thoại, độc thoại bàng thoại Ðối thoại nói với nhau, lời đối đáp qua lại nhân vật Các lời đối thoại kịch sắc sảo, sinh động có tác dụng hỗ tương với nhằm thể kịch tính Ðộc thoại lời nhân vật tự nói với mình, qua bộc lộ dằn vặt nội tâm ý nghĩa thầm kín Bàng thoại nói với khán giả Có đối đáp với nhân vật khác, dưng nhân vật tiến gần đến hướng khán giả nói vài câu để phân trần, giải thích cảnh ngộ, tâm trạng cần chia sẻ điều bí mật Bên cạnh việc nắm vững đặc điểm loại, dựa vào thi pháp tư tưởng, phong cách, “tạng” riêng nhà văn để khám phá “chất loại” tác phẩm cụ thể Chẳng hạn, Nam Cao nhà văn thực, ngòi bút ơng thường thể nỗi đau sâu kín tâm hồn người, để từ tiếng tơ đàn thánh thiện tâm linh bật lên tràn đầy vẻ đẹp nhân văn Tác phẩm Nam Cao thường thể nỗi đau tinh thần giằng xé tâm hồn người, người tình bị hạ nhục; nhục bị đẩy đến tận lúc nhân tính phát sáng Tác phẩm Nam Cao thường có nhiều tầng bi kịch Nếu khơng xác định thi pháp tư tưởng nhà văn, ta dạy học tầng nghĩa cụ thể Các tác phẩm Ngơ Tất Tố thường vang lên tiếng kêu cứu người bần cố nơng, phụ nữ trẻ em Còn tác phẩm Nguyễn Công Hoan bi hài kịch kiếp người Thạch Lam Cái riêng ơng thể vẻ đẹp tình người kín đáo, đằm thắm, khẽ khàng, sâu xa, lắng đọng Chất “thơ văn xi”, “chất trữ tình thực” tràn đầy tác phẩm ông Chúng ta phải dạy học tác phẩm Thạch Lam theo hướng với tác phẩm trữ tình cho dù truyện Xn Diệu Tản Đà dù có viết truyện ngắn truyện trữ tình nhà thơ Ngun Hồng có làm thơ thơ tác giả văn xuôi mà Qua “tạng nghệ sĩ”, ta khám phá “chất loại” tác phẩm Ngồi ra, nhận biết loại thể qua dấu hiệu tổ chức cấu trúc, cách thể tác phẩm Loại tự thường có tiết tấu đầu-giữa-cuối (trừ thể loại thần thoại), người kể chuyện dạng thứ tham dự, không tham dự, thông suốt, thông suốt có chọn lựa, khách quan… trước vật, việc truyện v.v Loại trữ tình thường dễ nhận biết qua trạng thái tình cảm, giọng nói nhân vật trữ tình, giọng điệu hệ thống âm, giọng thơ, hình thái tu từ… Loại kịch thường biểu qua mâu thuẫn với diễn biến phức tạp… 2.3 Định hướng phân tích truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng Nguyễn Minh Châu theo loại thể Truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng Nguyễn Minh Châu viết thời kì đầu chống chiến tranh phá hoại giặc Mĩ miền Bắc Năm 1970, ông cho in truyện ngắn tập truyện Những vùng trời khác Mảnh trăng cuối rừng truyện ngắn giàu chất trữ tình, ca lãng mạn, thơ mộng tình yêu chiến tranh, thể cách cảm nhận đặc biệt thời đại Tên truyện Mảnh trăng cuối rừng phù hợp với tình truyện vẻ đẹp lãng mạn tác phẩm Truyện ngắn viết đề tài chiến tranh, từ nhan đề, tác phẩm gợi lên tâm hồn người đọc hình ảnh đẹp, lãng mạn, thơ mộng Tác phẩm in lần đầu có tên "Mảnh trăng" Sao khơng nói "Vầng trăng" mà "Mảnh trăng" thơi? Vầng trăng gợi lên tròn đầy, hạnh phúc viên mãn Còn hình ảnh "mảnh trăng" ẩn chứa cảm xúc lãng mạn nhà văn Để tăng sức lãng mạn, tác giả thêm vào hai từ "cuối rừng"; "Mảnh trăng cuối rừng": hình ảnh đẹp mỏng manh, ánh sáng dịu, nhỏ nhắn khiêm nhường lại e ấp xa lấp sau táng ngút ngàn rừng đêm Hình ảnh "Mảnh cuối rừng" (chứ vầng trăng vằng vặc trời) nói lên tình u thời chiến ác liệt, phải vượt qua bao thử thách, gian nan, tình u đóa hoa vừa chớm nở, e ấp, đợi chờ, cao, trẻo đẹp đến tình ca khắc khoải, mộng mơ, biêng biếc màu xanh hi vọng đợi chờ: Câu chuyện tình đẹp lãng mạn trò chơi ú tim cổ tích Qua vẻ đẹp, lãng mạn "mảnh trăng cuối rừng", nhà văn muốn nói lên vẻ đẹp duyên dáng, lấp lánh "chất ngọc" sâu kín nơi tâm hồn gái trẻ mang tên Nguyệt, nhân vật trọng tâm tác phẩm, người đọc phải dõi tìm thật lâu thấy Như Mảnh trăng cuối rừng ẩn chứa vẻ đẹp lãng mạn câu chuyện tình trò chơi ú tim vẻ đẹp ẩn kín tâm hồn gái tên Nguyệt Mảnh trăng cuối rừng truyện tình yêu đặc biệt Bối cảnh gặp gỡ hai nhân vật Nguyệt Lãm giàu chất trữ tình Mở đầu truyện nhà văn dựng nên khơng khí u đương: “Ngoài rừng sâu tịch mịch vọng lại tiếng suối chảy tiếng kêu khắc khoải, tha thiết đôi chim trống mái” Câu chuyện Lãm đặt trọn khung tình u thơ mộng Khơng gian, thời gian tác phẩm trữ tình, lãng mạn Đó không gian chiến tranh với ngả đường gập ghềnh, khắc nghiệt bom đạn: Xe lao qua quãng dốc Từng mảng rừng, lèn đá, bãi tranh ngổn ngang hố bom từ rơi ập xuống kính buồng lái đường thấp hẳn xuống, quanh co, sục lên thứ bùn quánh nhão nhoét quanh hố bom cũ Đặc biệt ánh trăng bồng bềnh, bàng bạc khắp núi rừng Có lúc mảnh trăng ẩn chơi trò ú tim: “Từ đầu hôm, đêm trăng mà Qua kính ướt sương, mảnh trăng nằm tảng mây tái ngắt, ánh sáng loè nhoè, lúc xe nảy lên hay vòng qua chỗ lượn, mảnh trăng lại chập chờn lay động, có lúc thấy rơi tõm xuống khoảng tối mịt mù cánh rừng già trò chơi ú tim” Có ánh trăng tràn ngập, với sương gió tạo nên vẻ huyền ảo chốn núi rừng: “Khoảng gần khuya, chỏm rừng, gió tây nam mây xám góc lại thổi dạt Gió thổi vào cành nguỵ trang xe ràn rạt Trên đầu chúng tôi, khoảng trời đêm cao trở nên vắt, cao lồng lộng, khoảng sâu thẳm lên tiếng chim mơ hồ Nhưng lưng cánh rừng, sương trắng từ đâu đùn Dòng sơng bên trái đường phút chốc biến mất, sương trắng phủ kín thảng thấy chỏm rừng, núi đá bên sông nhô lên, đen đủi cô độc màu trắng xố Xe tơi chạy lớp sương bồng bềnh Mảnh trăng khuyết đứng yên cuối trời, sáng mảnh bạc Khung cửa xe phía gái ngồi lồng đầy bóng trăng Trăng sáng soi thẳng vào khuôn mặt Nguyệt làm cho khuôn mặt tươi mát ngời lên vẻ đẹp lạ thường!” Ngay mảnh trăng khuất hẳn xuống khu rừng sau lưng người sống khơng gian huyền ảo ấy: “Tơi lên xe, phóng bay phía tiền tiêu ( ) lúc thấy trước mặt bóng người gái mặc áo xanh, bên cánh tay buộc mùi xoa tơi ( ) Có lúc, tơi lại thấy ta quay lại, khuôn mặt đẹp lộng lẫy đầy ánh trăng” Câu chuyện Mảnh trăng cuối rừng diễn vài ba ngày, chuyến Lãm chở hàng lên kho tiền tiêu, thời gian đêm tình cờ gặp Nguyệt Đêm ấy, có khoảnh khắc bình n hoi chiến tranh: “Hơm đó, trời vừa tối, mưa lác đác, tơi tiểu đồn đường đứng đợi xe bên đầu dốc Vang cháy Một mảnh nilơng gói võng dù cắp bên nách, đèn pin khoác lủng lẳng trước ngực, tơi đứng hút thuốc phì phèo với vẻ ung dung, thư thái Rồi đêm dần vào khuya, người thực sống với nhịp điệu chiến tranh máy bay địch ném bom rát mặt, thời gian trở nên gấp gáp, người ta nghe thở tiếng nói Nhưng sống chết tranh giành nhau, khoảnh khắc đặc biệt, có Đấy đêm, không hiểu sao, già đời nghề lái xe mà anh Lãm nhìn trăng pháo sáng Anh ta chạy xe lớp sương bồng bềnh Rồi không nói, tin người gái ngồi cạnh Nguyệt ” Vẻ huyền ảo không gian, thời gian Mảnh trăng cuối rừng khiến câu chuyện trở nên lạ lùng, thật, mơ Mối tình hai nhân vật (Nguyệt Lãm) truyện đậm chất trữ tình Mảnh trăng cuối rừng câu chuyện tình lãng mạn, khơng nói đặc biệt mối tình có Anh đội Trường Sơn, Lãm, người chị ruột (Tính) giới thiệu người gái xinh đẹp làm đơn vị cầu đường vùng trọng điểm Thông qua mẩu chuyện kể, thư ngắn ngủi Lãm gửi cho chị lời chị Tính, gái (Nguyệt) ln đinh ninh giữ bên lòng hình ảnh người trai chưa gặp chưa hứa hẹn điều Rồi nhân chuyến cơng tác, Lãm định tranh thủ thăm chị biết mặt người yêu Trên đường đi, hai người gặp nhau, không nhận Khi anh đến tận nơi tìm Nguyệt lại vắng Câu chuyện có thế, lạ lùng, nhiều tình tiết ngẫu nhiên Song, tất hợp lý với chiến tranh, chuyện ngẫu nhiên diễn Điều tưởng chừng ngạc nhiên câu chuyện tình cảm thuỷ chung người gái chưa lần gặp mặt người u hợp lý Nó khiến người ta nghĩ đến lời hẹn ước, thề nguyền có ca dao, cổ tích Bây giờ, chiến tranh, tức hồn cảnh ác liệt, bất bình thường hơn, niềm tin, lời hẹn nếm trải, thử thách Từ ngày chị Tính giới thiệu Lãm, trải qua nhiều năm, với bao thay đổi, sống chiến tranh, chưa lần gặp mặt, Nguyệt nhớ chờ Quả kì lạ Và, chiến thắng trái tim chung thuỷ người Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng nét trữ tình tác phẩm “Mảnh trăng cuối rừng” Truyện ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam – người bình dị mang phẩm chất chung thời đại (Nguyệt, Lãm) Họ sống có lý tưởng, sẵn sàng hy sinh, hiến dâng tuổi xuân cho đấu tranh dân tộc Trong Nguyệt hình ảnh lí tưởng, đẹp từ ngoại hình đến tính cách Nguyệt đẹp từ khn mặt, vóc dáng, trang phục đến lời nói, vẻ đẹp thoát, hồn nhiên, tươi mát, quyến rũ Nguyệt có lý tưởng sống cao đẹp: vừa rời ghế nhà trường tình nguyện cơng trường xây dựng miền tây, nơi gian khổ cận kề chết Nguyệt có tinh thần trách nhiệm cao, dũng cảm trước bom đạn kẻ thù, dạn dĩ, bình tĩnh, gan góc, nhanh nhẹn, nhiệt tình, giàu đức hi sinh, có tình u sáng thuỷ chung, có niềm tin mãnh liệt vào sống Qua nhân vật Nguyệt vừa chân thực, vừa đầy chất thơ, chất trữ tình lãng mạn, truyện giúp ta hiểu chủ nghĩa anh hùng cách mạng vẻ đẹp tâm hồn hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ cứu nước, qua hiểu ước vọng chân thành tác giả “đi tìm hạt ngọc ẩn giấu bên tâm hồn người” 2.4 Một số bước cần tiến hành việc chuẩn bị dạy tác phẩm văn chương theo loại thể - Khâu chuẩn bị Đầu tiên, người dạy phải đọc kỹ tác phẩm, nhiều giọng điệu Từ đó, nhìn nhận tác phẩm từ nhiều góc độ: đâu dấu vết bước tác giả, đâu thái độ nhà văn, đâu ý nghĩa khách quan tác phẩm, đâu nhận thức cá nhân hình tượng nghệ thuật Tiếp theo, giáo viên cần đặt tác phẩm vào loại thể Sau đó, xác định mục đích, yêu cầu công việc dạy học định hướng phân tích tác phẩm Phải xây dựng hệ thống câu hỏi Xác định “tạng nghệ sĩ” tác giả, thi pháp tác giả biểu tác phẩm, so sánh với tác phẩm đề tài - Xây dựng đề cương chi tiết giáo án Làm rõ mục đích yêu cầu dạy cách cụ thể Dự kiến vào bài, khởi động tạo tình (hạn chế kiểm tra cũ soạn đầu dạy để giảm nhiễu cho tâm dạy) Dự kiến hoạt động liên môn với phương tiên kỹ thuật ngành nghệ thuật Dự kiến việc đọc theo loại thể (với văn xi trữ tình có đoạn cần học thuộc, với thơ trữ tình thầy chưa thuộc, chưa lên bục giảng) Với truyện, giáo viên phải tóm tắt được, kể diễn cảm với nhiều giọng điệu Cấu trúc phần nội dung (I, II, III…) tránh thành công thức nhàm chán, tránh tùy tiện Phối trí câu hỏi cảm thụ lớn, nhỏ… tùy mức độ phù hợp với trình độ học sinh theo yêu cầu (dạy học đại, văn không chờ học sinh phát biểu mà bất kì, tránh tình trạng học sinh bị bỏ rơi) Phải làm rõ cơng việc thầy trò diễn biến tiết dạy Phối trí phần theo tồng, phân hợp Ghi chép câu thật cô đúc, tránh chuẩn bị cho học sinh chép tiểu kết, tổng kết thầy dài lê thê mà chí khơng thuộc thơ, khơng nhớ tác phẩm Nên có dự kiến bảng tĩnh, bảng động trình bày Xác định rõ trọng tâm văn phân bố thời gian cho Như khắc phục tình trạng lan man tùy tiện Nhất với tác phẩm khối lượng lớn, phân chia bổ dọc theo nhân vật, theo chủ đề, ta phải ghi rõ: Phần đọc trước lớp, phần tóm tắt, phần phân tích Với thơ câu “thần”, nhãn tự cần phải làm rõ giáo án Dự kiến kết thúc văn thể giáo án Nếu trước tính chất mơn học lấn át tính nghệ thuật văn, khâu củng cố dặn dò khơng thể thiếu, ngày xác định dạy học văn dạy học môn nghệ thuật khâu kết thúc có lẽ khơng thiết phải cơng thức trước Khâu dặn dò có bảng phụ qua cán môn lớp Phải để khâu kết thúc một dạy học văn để lại ấn tượng ám ảnh phù hợp với loại thể cụ thể tác phẩm lòng học sinh ... rời chất loại thể tác phẩm xa rời tác phẩm linh hồn thể xác Vì thế, nói, xác định loại thể vấn đề mấu chốt việc dạy học tác phẩm văn chương Trước tìm hiểu tác phẩm, cần xác định loại thể, xác... loại thể tác phẩm chưa ý đến đặc điểm loại thể tác phẩm Việc không xác định loại thể tác phẩm chưa ý đến đặc điểm loại thể tác phẩm phân tích tác phẩm văn chương giống việc không xác định giới... xác định loại thể vấn đề mấu chốt dạy học tác phẩm văn chương Không xác định rõ “chất loại thể dễ dẫn đến tình trạng thấy thơ, ta dạy thơ trữ tình, gặp truyện, ta dạy học theo tinh thần văn xuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể , Dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn