BÀI GIẢNG LUẬT KINH TẾ

57 102 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:31

Luật kinh tế CH 20 Đêm 5: 23/09-17/10/2011 May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 Yêu cầu mơn học • Đối với học viên: – Đọc trước tài liệu (theo hướng dẫn) => nhóm x SV – Tham gia nghe giảng => Điểm danh => Danh sách lớp + 10 cột để ký – 07 Kiểm tra học phần => mua giấy A4 (50%) + Thi hết mơn (50%) • Văn pháp luật bắt buộc: – – – – – LDN 2005 (NĐ 43/2010, NĐ 102/2010, TT 14/2010/TT-BKH ) LĐT 2005 BLDS 2005 LTM 2005 LTTTM 2010 • Giáo trình: – Phạm Duy Nghĩa, Luật kinh tế, NXB CAND 2010 • Web: – www.vibonline.com.vn May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 Học nhóm: nhóm x SV Ngày Nội dung: Thuyết trình, chấm trả cho SV lớp 23/0 26/0 28/0 30/0 03/1 Nhóm So sánh khía cạnh pháp lý Hộ KD, DNTN Hợp danh 05/1 Nhóm Cơng ty TNHH: Ưu cty TNNN so với Hộ KD, DNTN 07/1 Nhóm CTCP: Phân biệt với cơng ty TNHH 10/1 Nhóm Quản lý DNNN: Thực thi QSH DNNN 12/1 Nhóm Quản lý DN ĐTNN: Thủ tục cấp Chứng nhận đầu tư 14/1 May 4, 2019 Nhóm Luật kinh tế- CH20 Pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa theo LTM 2005 Lịch làm việc Nội dung Giáo trình cần đọc, VBPL Giới thiệu mơn học Giáo trình tr 13-88 Tổng quan Luật kinh tế Giáo trình tr 89-144 Lựa chọn mơ hình DN Giáo trình tr 183-214; NĐ 43/2010/NĐ-CP Hộ KD Hộ kinh doanh, hợp danh NĐ 102/2010/NĐ-CP, TT 14/2010/TT-BKH TNHH Cty TNHH LDN 2005, NĐ 102/2010/NĐ-CP CTCP CTCP LDN 2005, NĐ 102/2010/NĐ-CP DNNN Giáo trình tr 215-255 DN có vốn ĐTNN LĐT 2005 Tổng quan luật HĐ Giáo trình tr 303-343 BLDS 2005, LTM 2005 10 Mua bán trung gian TM LTM 2005 11 Trọng tài thương mại Giáo trình tr 347-383, LTTTM 2010, BLTTDS 2004 May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 Kiểm tra DNNN ĐTNN HĐ GQTC Đề thi • Bài tập tình câu hỏi lý thuyết, tự luận • Thời gian thi: 60 phút • Dự kiến: Đề cho sử dụng tài liệu • • • • Nhận định sai: 40% Bài tập tình huống: 60% Thời gian thi: 60 phút Dự kiến: Đề cho sử dụng tài liệu in, không cho sử dụng thiết bị truyền tin (điện thoại & máy vi tính); • Lưu ý: cách thức thi thay đổi theo quy định Khoa Luật May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 Ôn tập kiến thức học • Khái niệm: Luật kinh doanh => Luật kinh tế => Luật thương mại • Nội dung: Luật loại hình DN => Luật hợp đồng => Luật giải tranh chấp kinh doanh • Điểm lại thành tựu Luật kinh tế sau thập kỷ đổi mới: – Thành tựu lập pháp – Thành tựu xây dựng thể chế • Những mối quan tâm Luật kinh tế nay: – Bình đẳng thành phần kinh tế – Kiểm soát độc quyền (ví dụ nhập xăng dầu) – Chế độ pháp quyền • Minh bạch • Hiệu => luật pháp chi phí giao dịch • Tiệm cận công lý => Hiệu thực thi pháp luật May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 Nguồn pháp luật Việt Nam Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội Pháp lệnh, nghị UBTV Quốc hội Lệnh, định CT nước (2) Nghị định, nghị CP Nghị HĐTP (1) Quyết định, thị, thông tư VKSND TC (3) Quyết định, thị TTg Nghị HĐND tỉnh (1) Quyết định, thị UBND tỉnh (2) Quyết định, thị, thông tư bộ-công văn Nghị HĐND huyện (1) Văn liên tịch bộ, VKS, TAND TC, tổ chức xã hội (1) Nghị HĐND xã (1) Quyết định, thị UBND huyện (2) Quyết định, thị UBND xã (2) Nguồn: § Luật ban hành quy phạm pháp luật 2008; © Phạm Duy Nghĩa May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 Lựa chọn mơ hình kinh doanh: Các tiêu chí May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 Các loại hình DN: Từ cá thể tới công ty đại chúng May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 Các biến thể May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 10 Vi phạm khơng • Đ 293: Đối với vi phạm khơng bản, khơng áp dụng: Ngừng, đình chỉ, hủy => không thỏa thuận khác – Thế vi phạm bản: thiệt hại đến mức không đạt mục đích hợp đồng, Đ 3, (13) – Đ 307 (2), thỏa thuận phạt, áp dụng phạt bồi thường => không thỏa thuận áp dụng bồi thường – Bỏ lỗi suy đoán bên vi phạm, Đ 303 May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 43 Thời hạn khiếu nại thương nhân • Thương nhân làm luật: quy định thời hạn tiêu diệt quyền: quyền khiếu nại => tố quyền => đặc trưng thương luật • Đ 318 không quy định rõ ý nghĩa thời hạn khiếu nại: tháng, tháng, tháng • Thời hiệu khởi kiện: năm “kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm” May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 44 Nội dung buổi làm việc: • • • • Tranh chấp kinh doanh: Nhận diện phân loại Cách giải lựa chọn doanh nhân Những điều cần biết GQTC Toà án Những điều cần biết GQTC trọng tài May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 45 Tranh chấp kinh doanh, thương mại • Tranh chấp quan hệ hợp đồng (giao kết, thực thi lý hợp đồng) • Tranh chấp ngồi hợp đồng (trách nhiệm nhà sản xuất, quảng cáo, cạnh tranh không lành mạnh, đưa tin không trung thực, cố pháp lý khác) May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 46 Tranh chấp từ quan hệ hợp đồng • • • • Tranh chấp dân (tiêu dùng) Tranh chấp thương mại (kinh tế, kinh doanh) Tranh chấp lao động (chủ-thợ) Tranh chấp từ hợp đồng chuyên biệt – – – – Bảo hiểm Đất đai Các hợp đồng gia nhập (cơng ty, chứng khốn) Các loại hợp đồng khác May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 47 Thực hợp đồng “chế tài” • Nguyên tắc: hợp đồng luật Tòa án &TT giúp cưỡng chế thi hành hợp đồng Nếu vi phạm => trách nhiệm người vi phạm • Các loại trách nhiệm, Đ 292: – – – – – – – Buộc thực HĐ Phạt (8%, số nước cấm dùng chế tài phạt HĐ) Bồi thường (thiệt hại thực tế, lỗi suy đốn) Tạm ngừng Đình Hủy bỏ Các biện pháp khác theo thỏa thuận May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 48 Vi phạm khơng • Đ 293: Đối với vi phạm không bản, không áp dụng: Ngừng, đình chỉ, hủy => khơng thỏa thuận khác – Thế vi phạm bản: thiệt hại đến mức khơng đạt mục đích hợp đồng, Đ 3, (13) – Đ 307 (2), thỏa thuận phạt, áp dụng phạt bồi thường => khơng thỏa thuận áp dụng bồi thường – Bỏ lỗi suy đoán bên vi phạm, Đ 303 May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 49 Tồ kinh tế • Các ngun tắc chung: – – – – – Tự định đoạt Nghĩa vụ chứng minh Trách nhiệm hoà giải án Xét xử công khai Rút ngắn thời hạn, thời hiệu so với án dân • Cơ cấu tồ án thẩm quyền – Cổ luật – Thời thuộc Pháp – Thời hướng thay đổi May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 50 Thời hạn khiếu nại thương nhân • Thương nhân làm luật: quy định thời hạn tiêu diệt quyền: quyền khiếu nại => tố quyền => đặc trưng thương luật • Đ 318 thời hạn khiếu nại: tháng, tháng, tháng • Thời hiệu khởi kiện: năm “kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm” >< (trước đây: hành vi vi phạm) May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 51 Chung kết • Lấy lời khai => Hoà giải => Xét hỏi => Sơ thẩm => Phúc thẩm => Giám đốc thẩm => Quay lại sơ thẩm: 31 bước, 295 ngày, chi phí 31.5% (www.doingbusiness.org) • Bản án “đẹp” thi hành án ??? May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 52 Trọng tài thương mại • Không nhầm lẫn với Trọng tài kinh tế (1994)! • Trọng tài phi phủ – Trọng tài thường trực • Có quy chế • Có danh sách trọng tài viên – Trọng tài vụ việc (ad hoc) May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 53 Ưu trọng tài • Tự chọn trọng tài viên • Tự chọn địa điểm, ngôn ngữ (VIAC:Việt, Anh) giải tranh chấp • Giữ bí mật: Phiên xử kín • Thân thiện “tơn trọng doanh nhân” • Xét xử lần: chung thẩm • Thi hành ngay, thi hành kể nước (NY Convention 1958) May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 54 Điểm yếu trọng tài • Quan hệ với cơng an phường: Tồ có lợi => sức ép dư luận (hở đơi lợi thế) • Biện pháp khẩn cấp tạm thời (kê biên, phong toả tài khoản) thu thập chứng cứ: Tồ có lợi • Đôi số nước: thủ tục công nhận cho thi hành phải qua (xem lại thủ tục, không xử lại án) => VN: khiếu nại thời hạn 30 ngày => Tồ huỷ cho thi hành; không khiếu nại => thi hành May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 55 Thoả thuận trọng tài • • • • Bằng văn bản, email, fax, telex, điện báo Chọn “Trung tâm trọng tài thương mại” phải thật cụ thể Cho “việc thương mại”: Thời điểm thoả thuận: trước, trong, sau kí hợp đồng (thường điều khoản hợp đồng) May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 56 Thủ tục VIAC (www.viac.org.vn) • • • • • • • • Nộp đơn khởi kiện VIAC xem xét thoả thuận TT, thụ lý, nộp dự phí Gửi hồ sơ cho bị đơn, yêu cầu chọn TTV Thành lập HĐTD Các biện pháp khẩn cấp tạm thời (nếu có) Gửi tự bảo vệ Phiên hoà giải xét xử Phán trọng tài May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 57 ... định Khoa Luật May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 Ôn tập kiến thức học • Khái niệm: Luật kinh doanh => Luật kinh tế => Luật thương mại • Nội dung: Luật loại hình DN => Luật hợp đồng => Luật giải... chấp kinh doanh • Điểm lại thành tựu Luật kinh tế sau thập kỷ đổi mới: – Thành tựu lập pháp – Thành tựu xây dựng thể chế • Những mối quan tâm Luật kinh tế nay: – Bình đẳng thành phần kinh tế –... UBND xã (2) Nguồn: § Luật ban hành quy phạm pháp luật 2008; © Phạm Duy Nghĩa May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 Lựa chọn mơ hình kinh doanh: Các tiêu chí May 4, 2019 Luật kinh tế- CH20 Các loại hình
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG LUẬT KINH TẾ, BÀI GIẢNG LUẬT KINH TẾ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn