bản tường trình học sinh

2 137 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:28

TRƯỜNG THCS YÊN MỸLIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS YÊN MỸCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN TƯỜNG TRÌNH Về việc ...................................................... Kính gửi: .............................................................................................................................. Tên em là: .................Học sinh lớp: .................Địa chỉ nơi ở hiện tại:.............................................................................................................Họ và tên cha: ..............................................Nghề nghiệp:......................................................Họ và tên cha: ..............................................Nghề nghiệp:......................................................Số điện thoại của phụ huynh: ..................................................................................................Nay em viết bản tường trình này để trình bày về sự việc: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Em xin cam đoan những điều em viết trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Em xin chân thành cảm ơnYên Mỹ , ngày .... tháng ... năm .......Xác nhận của GVCN(Ký và ghi rõ họ tên)Xác nhận của nhà trường(Ký và ghi rõ họ tên)Người viết tường trình(Ký và ghi rõ họ tên) TRƯỜNG THCS YÊN MỸ LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS YÊN MỸ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN TƯỜNG TRÌNH Về việc Kính gửi: Tên em là: Học sinh lớp: Địa nơi tại: Họ tên cha: Nghề nghiệp: Họ tên cha: Nghề nghiệp: Số điện thoại phụ huynh: Nay em viết tường trình để trình bày việc: Em xin cam đoan điều em viết hoàn toàn thật, sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm! Em xin chân thành cảm ơn! Yên Mỹ , ngày tháng năm Xác nhận GVCN Xác nhận nhà trường Người viết tường trình (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... xin chân thành cảm ơn! Yên Mỹ , ngày tháng năm Xác nhận GVCN Xác nhận nhà trường Người viết tường trình (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: bản tường trình học sinh, bản tường trình học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn