TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

35 74 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:26

Lãi suất là chi phí cho việc sử dụng khoản vốn mà người đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định. Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức người cho vay có được đối với việc trì hoãn chi tiêu.2.Các loại lãi suất :2.1.Lãi suất cơ bản :Lãi suất cơ bản là lãi suất thấp nhất được các ngân hàng thương mại chủ lực áp dụng đối với các khoản vay dành cho các doanh nghiệp là khách hàng lớn. Lãi suất này được quyết định bởi Ngân hàng nhà nước, để tăng hoặc giảm lãi suất hiện hành cho các khoản vay ngắn hạn. Lãi suất cơ bản được xem là lãi suất chính, bởi vì các khoản vay dành cho các khách hàng nhỏ hơn cũng sẽ phải dựa theo lãi suất này. Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh CHƯƠNG I.CƠ SỞ LUẬN VỀ LÃI SUẤT- TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI I THUYẾT CHUNG VỀ LÃI SUẤT Khái niệm lãi suất : Lãi suất chi phí cho việc sử dụng khoản vốn mà người vay sử dụng thời gian định Lãi suất người vay phải trả để sử dụng tiền không thuộc sở hữu họ lợi tức người cho vay có việc trì hỗn chi tiêu Các loại lãi suất : 2.1 Lãi suất : Lãi suất lãi suất thấp ngân hàng thương mại chủ lực áp dụng khoản vay dành cho doanh nghiệp khách hàng lớn Lãi suất định Ngân hàng nhà nước, để tăng giảm lãi suất hành cho khoản vay ngắn hạn Lãi suất xem lãi suất chính, khoản vay dành cho khách hàng nhỏ phải dựa theo lãi suất 2.2 Lãi suất tiền gửi ngân hàng: Là lãi suất ngân hàng trả cho khoản tiền gửi vào ngân hàng Lãi suất tiền gửi ngân hàng có nhiều mức khác tuỳ thuộc vào loại tiền gửi (không kỳ hạn, tiết kiệm…), thời hạn gửi quy mô tiền gửi 2.3 Lãi suất tín dụng ngân hàng: Là lãi suất mà người vay phải trả cho ngân hàng vay từ ngân hàng Lãi suất tín dụng ngân hàng có nhiều mức tuỳ theo loại hình vay (vay thương mại, vay trả góp, vay qua thẻ tín dụng…), theo mức độ quan hệ ngân hàng khách hàng… phụ thuộc vào thoả thuận hai bên 2.4 Lãi suất chiết khấu: Áp dụng ngân hàng cho khách hàng vay hình thức chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác chưa đến hạn toán khách hàng 2.5 Lãi suất tái chiết khấu: Áp dụng ngân hàng trung ương cho ngân hàng trung gian vay hình thức chiết khấu lại thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn chưa đến hạn toán ngân hàng Nhóm – Đêm – K20 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ 2.6 Lãi suất tái cấp vốn : GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh Là lãi suất mà NHTW áp dụng cho nghiệp vụ tái cấp vốn cho NHTM Ở Việt Nam, NHNN tái cấp vốn cho NHTM hình thức: cho vay lại theo hồ sơ tín dụng, chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác, cho vay hình thức cầm cố giấy tờ có giá ngắn hạn 2.7 Lãi suất liên ngân hàng: Là lãi suất mà ngân hàng áp dụng cho vay thị trường liên ngân hàng Lãi suất liên ngân hàng hình thành qua quan hệ cung cầu vốn vay thị trường liên ngân hàng chịu chi phối lãi suất cho ngân hàng trung gian vay ngân hàng trung ương Mức độ chi phối phụ thuộc vào phát triển hoạt động thị trường mở tỷ trọng sử dụng vốn vay ngân hàng trung ương ngân hàng trung gian Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất : Lãi suất biến động nhân tố sau: * Mức cung - cầu tiền tệ : Cung tiền tệ tổng thể tiền tệ sử dụng để giao dịch toán thị trường (lượng tiền M1 hay M2) Chính phủ tác động thơng qua sách thắt chặt hay nới lỏng tiền tệ làm cung tiền giảm tăng Cầu tiền nhu cầu tiền cá nhân, đơn vị, tổ chức để làm phương tiện giao dịch, mua bán thị trường… Giao điểm đường cung tiền cầu tiền xác định lãi suất cân Khi có thay đổi lượng cung tiền cầu tiền hai tạo điểm cân hay mức lãi suất cân * Lạm Phát: Khi lạm phát dự tính tương lai tăng, người có khả cho vay khơng muốn nắm giữ tiền mặt mà đổ xô mua hàng hóa, dự trữ vàng ngoại tệ Điều dẫn đến quỹ cho vay giảm, đồng thời khuyến khích người vay chi phí thực việc vay tiền giảm xuống, người vay kiếm lợi nhờ vào hàng hóa mua tiền vay tăng lên Do cung tiền cầu tiền tăng lên dự tính lạm phát tăng lên làm cho lãi suất tăng * Sự ổn định kinh tế: Nhóm – Đêm – K20 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh - Ảnh hưởng đến cung tiền vay: Khi kinh tế ổn định phát triền làm cho thị trường ổn định, rủi ro khuyến khích người dân muốn đầu tư nhiều vào tài sản mang lại lợi tức cao Vì cung tiền vay tăng lên - Ảnh hưởng đến cầu tiền vay : Nhu cầu vay vốn tăng số dư nợ nhằm tài trợ cho dự án đầu tư, mở rộng sản xuất doanh nghiệp làm cho cầu tiền vay tăng lên Khi cung cầu tiền vay tăng đường cung dịch chuyển cầu tiền làm cho lãi suất cân tăng lên * Các sách phủ : Để đạt tới số mục tiêu kinh tế giải vấn đề liên quan tới tăng trưởng, công ăn việc làm, ổn định giá thị trường Nhà nước sử dụng cơng cụ sách: sách tài chính, tiền tệ, tỷ giá….sẽ tạo biến động lãi suất Vai trò Lãi suất kinh tế : Lãi suất có vai trò quan trọng kinh tế, trung tâm sách tiền tệ phủ: * Đối với phân bổ nguồn lực : lãi suất loại giá cả, có vai trò phân bổ hiệu nguồn lực khan xã hội yếu tố cần thiết ban đầu trước đến định đầu tư vào ngành kinh tế, dự án hay tài sản Mặt khác, tiêu dùng tiết kiệm hộ gia đình lãi suất có vai trò khơng nhỏ việc điều chỉnh thu nhập kinh tế gia đình * Với hoạt động đầu tư : Khi lãi suất cao, giảm khoản đầu tư vào vốn vật trả lãi vay cao doanh nghiệp lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng thay đầu tư Dẫn đến chi tiêu đầu tư giảm Ngược lại lãi suất giảm Khơng có với tỷ giá hối đối hoạt động xuất nhập chịu ảnh hưởng lãi suất đặc biệt lãi suất tiền gửi nội tệ ngoại tệ * Lãi suất với lạm phát: Trong thời kỳ lạm phát tăng, tăng lãi suất cho phép hệ thống ngân hàng giảm tiền mặt lưu thông, lượng tiền cung ứng giảm lạm phát kiềm chế * Vai trò lãi suất đến việc huy động vốn : Lãi suất chi phí huy động vốn doanh nghiệp ngân hàng Các doanh nghiệp phải xem xét khả lợi nhuận thu với chi phí huy động vốn bỏ để định huy động vốn từ nguồn đầu tư vào đâu để có lợi cho doanh nghiệp Còn ngân hàng phải xem xét lãi suất huy động với khả cho vay mức lãi suất cao để đưa phương hướng hoạt động đảm bảo mục tiêu Nhóm – Đêm – K20 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh ngân hàng phát triển Cụ thể lãi suất huy động < lãi suất cho vay< tỷ suất lợi nhuận bình quân II THUYẾT CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐỐI Khái niệm tỷ giá hối đối : Tỷ giá hối đối hai đồng tiền giá đồng tiền tính số đơn vị đồng tiền khác Tỷ giá hối đoái hiểu tỉ lệ trao đổi hai đồng tiền hai quốc gia khác Phân loại tỷ giá hối đoái : Trên thị trường ngoại hối, thông thường tiếp cận loại tỷ giá hối đoái sau : - Căn vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, tỷ giá hối đoái chia thành : tỷ giá mua vào tỷ giá bán - Căn vào phương diện toán quốc tế, tỷ giá hối đoái chia thành tỷ giá tiền mặt tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá tiền mặt tỷ giá áp dụng cho ngoại tệ tiền mặt , séc, thẻ tín dụng Tỷ giá chuyển khoản áp dụng cho trường hợp giao dịch toán qua ngân hàng - Căn vào thời điểm mua bán ngoại hối, tỷ giá hối đoái chia thành tỷ giá mở cửa tỷ giá đóng cửa, tỷ giá giao - Căn vào chế độ quản tỷ giá, tỷ giá chia thành tỷ giá cố định tỷ giá thả - Căn mối quan hệ tỷ giá với số lạm phát, tỷ giá hối đoái chia thành tỷ giá danh nghĩa tỷ giá thực Các nhân tố tác động đến tỷ giá:  Cán cân toán quốc tế: tác động trực tiếp đến quan hệ cung cầu ngoại tệ, thơng qua tác động đến tỉ giá Khi cán cân toán quốc tế bội thu, theo tác động quy luật cung cầu ngoại tệ làm cho đồng ngoại tệ giá, đồng nội tệ lên giá Ngược lại cán cân toán quốc tế bội chi làm cho đồng ngoại tệ lên giá, đồng nội tệ giá  Lạm phát: Lạm phát biểu tăng giá thị trường Trong quốc gia, lạm phát tăng làm cho sức mua đồng nội tệ giảm đồng tiền quốc gia bị giảm giá so với quốc gia có mức lạm phát thấp  Lãi suất: nhân tố tác động lớn đến TGHĐ Nếu lãi suất nước cao lãi suất ngoại tệ hay lãi suất thị trường quốc tế, điều thu hút dòng tiền thị trường quốc tế chảy vào nước hay làm gia tăng chuyển hóa lượng ngoại tệ Nhóm – Đêm – K20 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh nước sang đồng nội tệ để hưởng lãi suất cao Kết cung ngoại tệ thị trường nước tăng lên, từ làm cho đồng ngoại tệ có xu hướng giảm giá hay đồng nội tệ lên giá Ngược lại, lãi suất nước thấp lãi suất ngoại tệ hay lãi suất thị trường quốc tế, làm cho đồng ngoại tệ lên giá đồng nội giá  Ngồi có yếu tố khác như: sách kinh tế điều chỉnh vĩ mơ phủ, yếu tố tâm người dân, sức mua đồng tiền tốc độ lạm phát nước có liên quan, trạng thái cung cầu ngoại tệ, chênh lệch mức lãi suất nước có liên quan, thực trạng hoạt động thị trường tài chính, hệ số tín nhiệm đồng tiền thị trường tài quốc tế Vai trò tỷ giá kinh tế mở: Trong kinh tế mở, hầu quan tâm đến tỉ giá hối đối tỉ giá có ảnh hưởng lớn hoạt động thương mại quốc tế, trạng thái cán cân toán, tốc độ tăng trưởng kinh tế, việc làm lạm phát  TGHĐ hoạt động thương mại quốc tế : TGHĐ phạm trù kinh tế liên quan đến việc tính tốn so sánh giá trị đồng tiền, biến động TGHĐ làm thay đổi sức mua đồng tiền làm cho giá hàng hóa xuất nhập quốc gia quan hệ tỉ giá thị trường quốc tế thay đổi, từ ảnh hưởng đến quy mô thương mại quốc tế Một giá hàng hóa trở nên rẻ hơn, sức cạnh tranh thị trường quốc tế nâng cao, mức cầu mở rộng khối lượng hàng hóa xuất gia tăng Nền kinh tế thu nhiều ngoại tệ cán cân toán cải thiện Ngược lại, đồng nội tệ lên giá tương quan với giá đồng ngoại tệ làm cho xuất giảm đi, nhập tăng lên, cán cân toán trở nên xấu  TGHĐ lạm phát, tăng trưởng kinh tế việc làm: Khi đồng nội tệ giá khuyến khích gia tăng xuất khẩu, từ gây tác động thúc đẩy sản xuất nước phát triển tạo việc làm ổn định cho người lao động Tuy nhiên, đồng nội tệ giá làm cho giá hàng hóa, tư liệu sản xuất nhập tăng cao, từ giá thành sản phẩm nước tăng Điều làm cho mặt giá nước tăng cao sức ép lạm phát cao nước trở nên mạnh mẽ Ngược lại, đồng nội lên giá hàng hóa nhập từ nước ngồi trở nên rẻ hơn, từ làm lạm phát nước giảm thấp hàng hóa tính vào số giá nước Thế nhưng, đồng nội tệ lên giá hạn chế hoạt động xuất khẩu, làm thu hẹp sản xuất nước thất nghiệp gia tăng Nhóm – Đêm – K20 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh III MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ Mối quan hệ lãi suất thị trường tiền tệ với tỷ giá thị trường hối đoái hiểu rõ thông qua việc nghiên cứu hiệu ứng Fisher quốc tế (International Fisher Effect) thuyết ngang giá lãi suất Theo thuyết ngang giá lãi suất, đồng tiền quốc gia có lãi suất thấp định bù kỳ hạn cho hợp đồng kỳ hạn đồng tiền quốc gia có lãi suất cao Nói cách khác, trừ kỳ hạn bù kỳ hạn giá kỳ hạn xấp xỉ tương đương với chênh lệch lãi suất hai đồng tiền Ngược lại, hiệu ứng Fisher quốc tế trọng đến việc tỷ giá giao đồng tiền thay đổi theo thời gian, khẳng định tỷ giá giao thay đổi theo chênh lệch lãi suất hai nước Sự cân thị trường hối đối đòi hỏi ngang tiền lãi, điều kiện mà theo lợi tức dự kiến khoản tiền gởi hai loại tiền tương đương đo loại tiền (nghĩa đo đơn vị so sánh với được) Chỉ tất tỷ suất lợi tức dự kiến nhau, tức điều kiện ngang tiền lãi, khơng có tình trạng dư cung số dạng tiền gởi khơng có tình trạng dư cầu số loại tiền gởi khác Thị trường hối đoái cân khơng loại tiền gởi tình trạng dư cầu dư cung Do vậy, nói thị trường hối đối cân có điều kiện ngang tiền lãi Ở nước có kinh tế thị trường phát triển, mức lãi suất cao công cụ để chống lạm phát thường sử dụng để đáp ứng yêu cầu can thiệp vào kinh tế Ngồi ra, sách lãi suất sử dụng vào mục đích điều chỉnh giá trị đối ngoại nội tệ Phương pháp dùng lãi suất tái chiết khấu để điều chỉnh tỷ giá hối đối phương pháp thường sử dụng với mong muốn có thay đổi cấp thời tỷ giá Cơ chế tác động cơng cụ đến tỷ giá hối đối sau: Trong cân ban đầu cung cầu ngoại tệ thị trường, lãi suất tái chiết khấu thay đổi, kéo theo thay đổi chiều lãi suất thị trường Cụ thể, lãi suất tăng dẫn đến xu hướng đồng vốn vay ngắn hạn thị trường giới đổ vào nước người sở hữu vốn ngoại tệ nước có khuynh hướng chuyển đổi đồng ngoại tệ sang nội tệ để thu lãi cao Kết tỷ giá giảm (đồng nội tệ tăng) Trong trường hợp ngược lại, muốn tỷ giá tăng giảm lãi suất tái chiết khấu Tuy nhiên lãi suất tỷ giá có mối quan hệ tác động qua lại lẫn cách gián tiếp, mối quan hệ trực tiếp nhân Các yếu tố để hình thành lãi suất tỷ giá khơng giống nhau, biến động lãi suất (lên cao chẳng hạn) khơng Nhóm – Đêm – K20 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh thiết đưa đến tỷ giá hối đoái biến động theo (hạ xuống chẳng hạn) Lãi suất lên cao thu hút vốn ngắn hạn nước ngồi chạy vào, tình hình trị, kinh tế tiền tệ nước không ổn định, khơng thiết thực được, với vốn nước ngồi, vấn đề lúc lại đặt trước tiên đảm bảo an toàn cho số vốn vấn đề thu hút lãi nhiều Nhóm – Đêm – K20 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh CHƯƠNG II.THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT – TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ I THỰC TRẠNG VỀ CƠ CHẾ LÃI SUẤT QUA CÁC THỜI KỲ Bước ngoặc tiến trình đổi mới, cải cách kinh tế Việt Nam lĩnh vực ngân hàng bắt đầu Nghị định 53/HĐBT ngày 26/3/1988 Hội đồng trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ), làm tiền đề cho hai pháp lệnh về: Ngân hàng Nhà nước pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng cơng ty tài ngày 23/5/1989 Hội đồng nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1/10/1990 với nội dung chủ yếu: Xóa hẳn mơ hình ngân hàng cấp xây dựng mơ hình ngân hàng hai cấp phù hợp với mơ hình ngân hàng nước có kinh tế thị trường phát triển Đến ngày 1/10/1998 Luật ngân hàng nhà nước Luật tổ chức tín dụng đời có hiệu lực tạo hành lang pháp quan trọng cho hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng kinh tế Nhìn lại diễn biến sách lãi suất qua thời kỳ, cho thấy bước phát triển thời kỳ tương xứng với phát triển kinh tế Quá trình : Cơ chế điều hành lãi suất trần (1996-7/2000) : Nét chế điều hành trần lãi suất, Ngân hàng Nhà nước thay đổi chế điều hành linh hoạt trần lãi suất , bước đầu thực tự hóa lãi suất huy động (lãi suất đầu vào ngân hàng thương mại) linh hoạt trần lãi suất cho vay (lãi suất đầu ra) Cơ chế lãi suất góp phần trì tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định sức mua VND tương quan đồng tiền khu vực có khủng hoảng tiền tệ năm 1997-1998 nước Đông Nam Á Cơ chế điều hành lãi suất kèm biên độ (8/2000-5/2002) : Vào tháng năm 2000, NHNN đưa chế điều hành lãi suất kèm biên độ lãi suất cho vay nội tệ ngân hàng điều chỉnh theo lãi suất NHNN ngân hàng khơng tính lãi suất cho vay vượt lãi suất + 0,3%/tháng vốn ngắn hạn + 0,5%/tháng vốn trung, dài hạn Lãi suất biên độ công bố định kỳ hàng tháng, trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh kịp thời Đối với lãi suất cho vay ngoại tệ, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay sở lãi suất thị trường quốc tế cung cầu vốn nước loại ngoại tệ Theo chế lãi suất cho thấy Nhóm – Đêm – K20 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh Ngân hàng Nhà nước VN tâm đổi sách lãi suất theo hướng tự hóa bước gắn lãi suất nước vào thị trường khu vực giới Cơ chế lãi suất thỏa thuận (6/2002 – 5/2008): Từ cuối tháng 5/2002, Thống đốc có Quyết định số 546/2002/QĐ-NHNN việc thực chế lãi suất thoả thuận hoạt động tín dụng thương mại đồng Việt Nam ngân hàng khách hàng Trong quy định ngân hàng xác định lãi suất cho vay đồng Việt Nam sở cung - cầu vốn thị trường mức độ tín nhiệm khách hàng vay; NHNN công bố lãi suất với mục đích định hướng lãi suất thị trường có ý nghĩa tham khảo ngân hàng ấn định lãi suất kinh doanh Việc thực chế lãi suất thoả thuận năm qua tạo điều kiện cho ngân hàng chủ động việc huy động cho vay vốn, tăng lực cạnh tranh, chủ động phòng ngừa rủi ro hội nhập vào tài khu vực quốc tế NHNN điều hành lãi suất theo hướng thận trọng, linh hoạt nhằm ổn định mặt lãi suất với mức lãi suất trì ổn định 8,25%/năm chủ yếu việc giữ ổn định lãi suất nhằm phát tín hiệu định hướng ổn định lãi suất thị trường để hạn chế tác động tăng lãi suất cho vay cộng hưởng làm tăng chi phí sản xuất, từ góp phần kiểm soát lạm phát Đối với việc kiểm soát mức tăng tiền tệ để kiềm chế lạm phát, chủ yếu sử dụng nghiệp vụ thị trường mở, dự trữ bắt buộc, lãi suất đóng vai trò bổ trợ cho công cụ Cơ chế lãi suất (5/2008-4/2010) : Nhóm – Đêm – K20 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh Năm 2007, lạm phát nước ta lại tăng cao lên 12,63%, hậu sách tiền tệ nới lỏng tăng trưởng nóng nước ta hai năm 2006-2007 Đến hết tháng 06/2008, lạm phát Việt Nam 18,44% so với 31/12/2007 24,8% so với kỳ năm trước, mức cao 15 năm kể từ năm 1993 Ngân hàng Nhà nước buộc phải loạt biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Nhà nước đưa Quyết định số 187/2008/QĐ-NHNN ngày 16/1/2008 việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc phát hành tín phiếu bắt buộc theo định số 346/QĐ-NHNN ngày 13/2/2008 nhằm rút bớt tiền từ lưu thơng về, chủ động kiểm sốt tốc độ tăng tổng phương tiện toán tăng trưởng dư nợ tín dụng phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô Bước đầu làm giảm bớt phần lượng tiền từ NHTM, giảm đáng kể hệ số nhân tiền, lại nẩy sinh tình trạng khó khăn khoản cho NHTM, NHTMCP nhỏ Từ đó, sóng tăng lãi suất huy động dấy lên, từ tháng 2/2008 lãi suất huy động thị trường biến động mạnh NHTM liên tục tăng lãi suất huy động VND lên mức 13-14%/năm đẩy lãi suất cho vay lên đến mức 20%/năm Cũng thời gian này, lãi suất thị trường liên ngân hàng bắt đầu nóng lên, đến tháng 2/2008 lên đến 30%, có ngân hàng đặt thầu lên đến 40%/năm Trong lãi suất NHNN với mức 8,75%/năm lãi suất tái chiết khấu cấp vốn với mức 7,5%/năm, lãi suất chiết khấu với mức 6%/năm theo định 306/QĐ-NHNN ngày 30/1/2008 khơng có tác dụng hướng dẫn thị trường Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước quy định trần lãi suất huy động 12%/năm theo công điện số 02/CĐ-NHNN ngày 26/02/2008 nhằm hạn chế đua Tiếp thực đạo phủ việc sử dụng công cụ lãi suất để kiềm chế lạm phát, ngày 16/5/2008, NHNN ban hành định số 16/2008/QĐ-NHNN chế điều hành lãi suất đồng Việt Nam, theo qui định việc TCTD ấn định lãi suất huy động cho vay đồng Việt Nam khách hàng khơng vượt q 150% Nhóm – Đêm – K20 10 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh - Hoạt động dự báo tỷ giá chưa tồn nghiệp vụ quản trị rủi ro phát triển hết doanh nghiệp kinh doanh sản xuất gặp rủi ro - Hiện tương găm giữ ngoại tệ, đầu tỷ giá phổ biến : thời gian qua tỷ giá biến động liên tục theo chiều hướng tăng lên, tạo tâm găm giữ đầu dân Số ngoại tệ trơi ngồi hệ thống ngân hàng khó kiểm sốt - Thị trường liên ngân hàng hoạt động chưa đạt hiệu cao: thời gian qua thường chứng kiến thị trường ngoại hối tình trạng căng thẳng, doanh nghiệp khó tiếp cận với nguồn ngoại tệ, lượng cung ngoại tệ nắm giữ dân lớn, thể trường ngân hàng chưa hoạt động tốt việc thu hút lượng cung ngoại tệ đáp ứng tính khoản Bên cạnh đó, tính minh bạch thơng tin thị trường hiệu tạo khó khăn việc hoạch định sách dựa vào thơng tin thị trường Nhóm – Đêm – K20 21 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT – TỶ GIÁ TRONG THỜI GIAN TỚI I GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Tiếp tục hoàn thiện khung pháp cho phát triển thị trường tiền tệ : Sớm hoàn chỉnh văn hướng dẫn thực Luật Công cụ chuyển nhượng để mở rộng áp dụng công cụ (như thương phiếu) thị trường Đối với cơng cụ hình thành thị trường chứng tiền gửi, kỳ phiếu NHTM… cần tiếp tục chuẩn hóa để tạo điều kiện cho công cụ giao dịch thị trường thứ cấp Ban hành đồng văn hướng dẫn thực công cụ phái sinh, cơng cụ phòng ngừa rủi ro theo thơng lệ quốc tế; đẩy mạnh nghiệp vụ kỳ hạn hoán đổi, cho phép NHTM thực giao dịch quyền chọn, tương lai để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, góp phần cải thiện tính khoản cho thị trường Bên cạnh cần hồn thiện khn khổ pháp cho hoạt động thị trường thứ cấp nhằm tạo tính khoản cho cơng cụ thị trường tiền tệ Tiếp tục triển khai việc hoàn thiện văn pháp cho việc hình thành phát triển thành viên chuyên nghiệp thị trường tiền tệ nhà tạo lập thị trường Thực giải pháp nhằm nâng cao vai trò điều tiết, hướng dẫn thị trường NHNN : Nâng cao lực, hiệu điều hành sách tiền tệ thơng qua việc đổi hồn thiện công cụ CSTT gián tiếp nghiệp vụ thị trường mở Tiếp tục đổi chế điều hành lãi suất NHNN, xác định rõ lãi suất chủ đạo định hướng lãi suất thị trường NHNN phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài để hình thành đường cong lãi suất chuẩn, tăng cường tính thị trường lãi suất tín phiếu Kho bạc, đa dạng hóa kỳ hạn tín phiếu Nâng cao khả phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ, dự báo thị trường tiền tệ theo hướng áp dụng mô hình kinh tế lượng để điều hành sách sách cách chủ động, hiệu Nâng cấp đồng hóa máy móc thiết bị, chương trình phần mềm, ứng dụng nối mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ, đấu thầu tín phiếu, trái phiếu Chính phủ qua NHNN NHNN sớm xây dựng hệ thống mạng theo dõi hoạt động thị trường tiền tệ, hoạt động thị trường liên ngân hàng nhằm nắm bắt kịp thời thơng tin tình hình Nhóm – Đêm – K20 22 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh thị trường phục vụ cho việc điều hành sách tiền tệ Hồn thiện hệ thống thơng tin nội ngành theo hướng tin học hóa, đảm bảo nắm bắt đầy đủ, kịp thời, xác thơng tin; tăng cường phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin Bộ, ngành để phục vụ công tác phân tích, dự báo tiền tệ Tăng cường lực quản sử dụng vốn, lực kinh doanh tổ chức tín dụng- thành viên chủ yếu thị trường : Các tổ chức tín dụng có biện pháp nâng cao hiệu quản sử dụng vốn phù hợp với thông lệ quốc tế, thực phân tích lưu chuyển vốn sở theo dõi kỳ hạn khoản mục bảng cân đối Hồn thiện hệ thống thơng tin toán nhằm thực quản vốn tập trung, trực tuyến điều chuyển vốn linh hoạt nội hệ thống ngân hàng, ngân hàng; đẩy mạnh thực giải pháp nâng cao lực quản kinh doanh, lực tài sức cạnh tranh Chuẩn hoá tổ chức hoạt động kinh doanh thị trường tiền tệ NHTM đảm bảo tách bạch rõ ràng chức kinh doanh với chức toán quản rủi ro Các NHTM tăng cường công tác đào tạo cán hoạt động thị trường tiền tệ, nâng cao trình độ kinh doanh, giao dịch tiền tệ với việc xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn phòng ngừa rủi ro hoạt động II NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Thực trạng kinh tế đứng trước thử thách với “ba nút cổ chai”, gồm có tỷ giá hối đoái bất ổn, lãi suất ngân hàng tăng cao lạm phát lên mức hai số Tình trạng thế, tăng trưởng kinh tế đạt, có số lượng khơng có chất lượng Do đó, phải tìm phương thức để khỏi tình trạng trên, đưa đất nước vào phát triển Hơn nữa, năm đầu thập niên thứ hai kỷ XXI, quan trọng Vì vậy, cần phải tìm giải pháp để khỏi khó khăn, đưa đất nước tăng trưởng bền vững Một giải pháp đề nghị nâng cao vai trò đạo NHNN Chính phủ Trước hết, cần trao thêm quyền cho NHNN nhằm nâng cao hiệu thực sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng hệ thống tổ chức tín dụng NHNN phải đảm bảo tính độc lập việc thực thi sách tiền tệ quốc gia giám sát an toàn hệ thống tài tín dụng quốc gia mục tiêu ổn định xã hội, phát triển kinh tế Hiện tại, Chính phủ “bao cấp chức năng” Ngân hàng NN, hành hóa cơng cụ kinh tế vốn có chất thị trường, NHNN trước giải vấn đề lãi suất phải trình xin ý kiến CP điều làm Ngân hàng Nhà nước bị động nhiều Nhóm – Đêm – K20 23 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh định bị động gây tổn hại lớn, ảnh hưởng tới tâm người dân đe dọa đến kinh tế Hãy trao quyền cho Thống đốc để điều hành thị trường tiền tệ cách chủ động Thêm vào đó, Chính phủ cần phối hợp chặt chẽ sách tài khóa với sách tiền tệ, với mục tiêu kiềm chế lạm phát mức thấp Lạm phát cao , lãi suất thấp hơn, lãi suất khơng dương vơ phương huy động, ảnh hưởng tới tính khoản ngân hàng, làm cho ngân hàng phải ấn định lãi suất huy động cao để tăng khả huy động vốn Chính phủ khơng có sách tiền tệ cơng cụ để ổn định kinh tế vĩ mơ Vì phải sử dụng hai sách cho thật có hiệu Những cơng cụ thị trường mở phải vào thị trường, tới tay người dân, không lại khu vực ngân hàng để ổn định đồng tiền Việc sử dụng vốn không hiệu khó khăn tài tập đồn lớn thời gian qua làm suy giảm lòng tin nhà đầu tư nước Phải thực kiểm sốt chặt chẽ khoản đầu tư cơng, giảm bội chi ngân sách, sử dụng vốn ngân sách nhà nước đạt hiệu cao Một vấn đề cần phải nghiên cứu việc vi phạm huy động lãi suất Trong tình hình nhạy cảm nay, lạm phát gắn liền với niềm tin yếu tố tâm việc xé rào lãi suất Techcombank năm vừa qua làm rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng tới tâm người dân từ tạo áp lực cho đua lãi suất diễn mà nguyên nhân căng thẳng nguồn vốn Do đó, Ngân hàng NN cần xem lại vấn đề cấu trúc ngân hàng, tránh ngân hàng to nhỏ choảng nhau, phải có biện pháp xử thích hợp với trường hợp vi phạm Ngân hàng NN phải ngân hàng Mẹ, luật pháp lẫn thực tế, để điều hành theo quy luật thị trường quan ban hành Có giữ ổn định thị trường tiền tệ, tạo điều kiện cho sách vĩ mô phát huy tác dụng tối đa Cuối cùng, biện pháp trung dài hạn vấn đề lãi suất phải tạo niềm tin vào đồng nội tệ Hiện nay, chưa tôn trọng quy luật thị trường, chưa coi trọng phối hợp sách tiền tệ với sách tài khóa, điều hành vĩ mơ kém, độ trễ sách tiền tệ từ năm trước bắt đầu ảnh hưởng Những vấn đề không lỗi đồng tiền hậu lại đổ hết lên đồng tiền Hệ cuối người dân ngày lòng tin vào đồng tiền quay tích trữ vàng, bất động sản, chứng khoán, làm tăng tỷ giá, tăng lạm phát; ngân hàng phải xé rào lãi suất để cạnh tranh, đẩy lãi suất lên; doanh nghiệp không chịu Trong trung hạn dài hạn, nhận thức, phải trả lại cho Ngân hàng Nhà nước chức điều hành tiền tệ theo quy luật kinh tế thị trường; khơng thể tăng Nhóm – Đêm – K20 24 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh trưởng nhanh thực lực khơng có; phải coi trọng tăng trưởng có chất lượng; đặc biệt phải đặt vấn đề ổn định giá trị đồng tiền lên hàng đầu Tăng trưởng không cao ổn định có chất lượng tự nhiên bớt lạm phát Trong trường hợp cần thiết phải hy sinh sách tiền tệ biện pháp nghiệp vụ tức thời Cần có quỹ bình ổn cấp quốc gia để sử dụng trường hợp cần thiết Cần loại bỏ vàng khỏi tốn Mặc dù vàng có vai trò tiền nên giữ chức cất trữ khơng nên để tham gia hoạt động toán, gây rối loạn thị trường Xây dựng đề án chống la hóa, xử hành vi đầu ngoại tệ, găm giữ ngoại tệ lâu lúc đất nước cần ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước nên can thiệp nguồn dự trữ tuyệt đối không nên phá giá thời điểm Nâng cao khả sản xuất kinh tế, cải thiện cán cân thương mại, phát triển nội lực Việt Nam lời giải dài hạn cho tốn III ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠ CHẾ LÃI SUẤT Lựa chọn chế điều hành lãi suất: Chính sách lãi suất cơng cụ Chính sách tiền tệ Vì mục tiêu theo đuổi sách lãi suất phải nằm mục tiêu Chính sách tiền tệ, q trình hồn thiện chế điều hành lãi suất thời kỳ phải đảm bảo mục tiêu bao trùm Chính sách tiền tệ ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ổn định kinh tế vĩ mơ Điều có nghĩa, thay đổi chế điều hành lãi suất không gây cú sốc thị trường, đảm bảo tính ổn định thực mục tiêu kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế Đây nguyên tắc hoạch định sách lãi suất thời kỳ Trên nguyên tắc đó, thời kỳ hội nhập hai vấn đề lên mà sách lãi suất cần hướng tới nhiều hơn, áp lực lạm phát gắn với hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ổn định kinh tế vĩ mơ Theo đó, sách phải giải mối quan hệ ràng buộc bất cập thị trường tiền tệ, đồng thời với cơng cụ sách khác thúc đẩy thị trường tiền tệ phát triển Do vậy, tự hóa lãi suất mục tiêu cần hướng tới để đảm bảo vận hành thị trường tuân theo quy luật cung cầu, phân bổ nguồn vốn hợp Tuy nhiên, với thực trạng kinh tế phải đối mặt với bất cập thị trường tiền tệ áp dụng chế kiểm soát lãi suất trực tiếp cần thiết, bước tạo dựng điều kiện cần thiết để tự hóa lãi suất Vậy chế điều hành lãi suất thời gian tới cần phải trọng “Tự hóa lãi suất – có kiểm sốt” Nội dung chế điều hành lãi suất: “Tự hóa lãi suất – có kiểm sốt” : Thứ nhất, phải thiết lập mức lãi suất định hướng lãi suất thị trường Theo kinh nghiệm số nước giới, để phát huy tốt vai trò định Nhóm – Đêm – K20 25 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh hướng lãi suất thân NHTW quốc gia phải xác định mục tiêu điều hành cụ thể sở định lượng cụ thể lạm phát, tăng trưởng, lãi suất ngắn hạn mà kinh tế đạt trạng thái cân bằng.Vì vậy, việc hồn thiện chế hình thành lãi suất – làm sở định hướng chuẩn cho lãi suất thị trường liên ngân hàng, thị trường tiền tệ việc cần thiết phải thực thời gian Với điều kiện thực tế thị trường tiền tệ nước nay, lãi suất Ngân hàng Nhà nước công bố kênh thông tin cần thiết, hỗ trợ cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp người dân xác định thỏa thuận lãi suất tiền gửi tiền vay phù hợp với diễn biến lãi suất thị trường Theo qui định Ngân hàng Nhà nước, lãi suất lãi suất cho vay ngắn hạn thông thường ngân hàng thương mại khách hàng vay có tín nhiệm việc sử dụng vốn vay Mức lãi suất đảm bảo cho ngân hàng thương mại hoạt động điều kiện bình thường, trang trải chi phí hoạt động, bù đắp rủi ro Trên thực tế, việc xác định lãi suất không đơn giản, mà công việc phức tạp, phải dựa sở phân tích, đánh giá có tính định lượng quan hệ cung-cầu vốn nhân tố ảnh hưởng khác để dự báo chiều hướng mức độ biến động lãi suất thị trường, từ xác định công bố lãi suất Thứ hai, lãi suất cho vay, sở mức lãi suất bản, hình thành đồng mức lãi suất đạo, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm lãi suất nghiệp vụ thị trường mở nhằm chủ động điều tiết lãi suất thị trường hành vi cho vay, vay thành viên thị trường tiền tệ Lượng tiền cung ứng điều tiết hợp để đảm bảo mức lãi suất mục tiêu Ngân hàng Nhà nước thực tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng theo hình thức chiết khấu, tái chiết khấu, cho vay có bảo đảm chấp hồ sơ tín dụng cầm cố thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác cho vay qua cửa sổ chiết khấu đặc biệt Các hình thức có thời hạn cho vay ngắn, cho vay vài ba ngày, chí cho vay qua đêm để bù đắp thiếu hụt khả tốn sau tổ chức tín dụng thực vay mượn lẫn thị trường tiền tệ liên ngân hàng Lãi suất hình thức tái cấp vốn ngân hàng Nhà nước qui định, thường cao mức lãi suất khác, để thực điều tiết đạo mặt lãi suất thị trường thực vai trò ngân hàng Nhà nước người cho vay cuối Lãi suất quy định thời kỳ tuỳ theo mục tiêu sách tiền tệ nói chung, có ý đến cung – cầu tín dụng nước quốc tế, đặc biệt ý đến thị trường vốn tỷ giá ngoại tệ Nhóm – Đêm – K20 26 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh Các tổ chức tín dụng tự không hạn chế số lượng tiền gửi ngân hàng Nhà nước Nhưng để hạn chế khuyến khích ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất tiền gửi cao hay thấp, chí lãi suất tiền gửi loại khơng Mức lãi suất tiền gửi ln có khoảng cách định với lãi suất tái chiết khấu cho vay qua đêm nói Đối với loại lãi suất này, ngân hàng Nhà nước tạo khoảng giới hạn định có tính chất khung lãi suất cho thị trường tiền tệ Lãi suất nghiệp vụ thị trường mở lãi suất đấu thầu loại tín phiếu loại giấy có giá ngắn hạn Ngân hàng Nhà nước tham gia tổ chức nghiệp vụ thị trường mở chi phối mức lãi suất đấu thầu Mức lãi suất thường nằm loại lãi suất tái chiết khấu lãi suất tiền gửi nói Lãi suất thị trường liên ngân hàng để thực việc vay mượn ngắn hạn lẫn tổ chức tín dụng trường hợp thiếu vốn mà chưa đến phiên giao dịch thị trường mở Vì lãi suất thị trường liên ngân hàng dao động xung quanh lãi suất thị trường mở phụ thuộc vào lãi suất tái cấp vốn ngân hàng Nhà nước Lãi suất thị trường liên ngân hàng có vai trò chi phối lãi suất huy động cho vay tổ chức tín dụng kinh tế theo hướng: lãi suất huy động thường thấp lãi suất thị trường liên ngân hàng cao lãi suất tiền gửi ngân hàng Nhà nước; lãi suất cho vay thấp lãi suất chiết khấu ngân hàng Nhà nước cao lãi suất thị trường liên ngân hàng Như chế điều hành hệ thống lãi suất tác động gián tiếp lãi suất tái cấp vốn ngân hàng Nhà nước đến lãi suất tín dụng tổ chức tín dụng kinh tế, thông qua lãi suất trung gian nghiệp vụ thị trường mở thị trường liên ngân hàng Khi ngân hàng Nhà nước thực sử dụng biện pháp kinh tế để tác động điều hành thị trường thay cho biện pháp can thiệp mang tính hành Thứ ba, lãi suất huy động, bất cập cấu trúc thị trường làm nảy sinh tình trạng cạnh tranh lãi suất thiếu lành mạnh, diễn biến lãi suất thực huy động làm kỳ vọng lạm phát gia tăng nên việc thực trì mức lãi suất trần giai đoạn cần thiết để bình ổn mặt lãi suất Các tổ chức tín dụng nên tiếp tục ấn định lãi suất huy động vốn theo mức “trần” 14%/năm giảm dần theo xu hướng lạm phát, điều hành linh hoạt mức lãi suất sách Ngân hàng Nhà nước, hoàn thiện chế điều hành lãi suất theo quy định Luật Ngân hàng nhà nước, lãi suất lãi suất cho vay bình quân thực tế Việt Nam đồng tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước xác định công bố hàng tháng, làm sở để thực quản nhà nước quan hệ dân theo quy định Bộ luật Nhóm – Đêm – K20 27 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh Dân sự, cho vay nặng lãi Bộ luật Hình quan hệ kinh tế khác theo quy định pháp luật; lãi suất kinh doanh (huy động cho vay) tổ chức tín dụng thực theo chế thỏa thuận Đồng thời thời gian NHNN nên tích cực hỗ trợ khoản NHTM với kỳ hạn dài hơn, khối lượng lớn so với trước đây, hỗ trợ thông qua tái cấp vốn hoán đổi ngoại tệ đạo NHTM nhà nước giữ vai trò chủ đạo cung ứng vốn điều chỉnh lãi suất giảm dần phù hợp diễn biến kinh tế Tuy nhiên lâu dài, xu hướng đầu tư rõ nét, kinh tế dần ổn định việc tháo dỡ trần lãi suất huy động thực nhằm tuân thủ nguyên tắc đường tự hóa lãi suất lựa chọn Tiếp tục hoàn thiện chế điều hành lãi suất, ổn định mặt lãi suất để kiểm soát lạm phát hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô nhiệm vụ trước mắt trọng tâm ngành ngân hàng năm thời gian tới Để thực nhiệm vụ đó, ngành ngân hàng triển khai giải pháp ứng phó kịp thời Tuy nhiên để hỗ trợ cho giải pháp ngắn hạn có hiệu quả, có sở đầy đủ cho việc xây dựng giải pháp điều hành dài hạn, bên cạnh nỗ lực toàn ngành ngân hàng, cần thiết phải có đạo sát Chính phủ phối hợp chặt chẽ ngành hữu quan việc cấu lại thị trường tài chính, giảm dần cho vay với lãi suất ưu đãi, phát triển thị trường nợ cách có hiệu quả, từ giảm bớt gánh nặng cho khu vực ngân hàng việc cung cấp vốn phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế nước Một số quốc gia giới, Hàn Quốc, Malaysia Thổ Nhĩ Kỳ tự hóa lãi suất theo lộ trình: lãi suất liên ngân hàng, lãi suất cho vay cuối lãi suất tiền gửi Vì lãi suất liên ngân hàng không ảnh hưởng trực tiếp tới cơng chúng nên tự hóa gây biến động trị xã hội Trung Quốc: Cũng theo lộ trình cho phép khoảng thời gian dài để công chúng quen với phương thức lãi suất Tự hóa lãi suất cho vay trước, lãi suất tiền gửi sau, cho phép tránh cạnh tranh thái khu vực ngân hàng, đồng thời dành thời gian để NHTM cố hoạt động cấu tài IV MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Lựa chọn chế độ tỷ giá hối đối: u cầu sách tỷ giá phải đảm bảo cân yếu tố: sản lượng, ổn định giá cả, việc làm cân ngoại thương Nhóm – Đêm – K20 28 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh Về mặt thuyết, việc định giá thấp đồng nội tệ Việt Nam áp dụng giải vấn đề mặt giá hàng hóa sản xuất Việt nam rẻ nước khác, đẩy mạnh xuất làm tăng dòng ngoại tệ vào Việt Nam Bên cạnh đó, việc định giá thấp đồng nội tệ làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu, làm giảm nhập siêu, dòng ngoại tệ bị hạn chế Trên thực tế, Việt Nam điều hành tỷ giá theo hướng giảm giá đồng nội tệ để đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu kiềm chế lạm phát Tuy nhiên, sách đáp ứng mục tiêu sản lượng việc làm Ổn định giá cân ngoại thương lại vấn đề Lạm phát năm gần mức cao (năm 2010 lên đến chữ số) thâm hụt thương mại vấn đề lớn nguồn dự trữ ngoại hối Việt nam từ cuối năm 2008 đến bị bào mòn dần Bản chất vấn đề cần giải Việt Nam nhập siêu cao lạm phát khó kiểm sốt Để giải cho vấn đề này, cần nhìn nhận lại tính cạnh tranh ngành công nghiệp sản xuất yếu tố đầu vào cho ngành xuất Việt Nam Nhận xét khách quan cho thấy yếu tố đầu vào cho sản xuất hàng xuất chủ yếu nhập từ nước ngồi ngành cơng nghiệp nước không đáp ứng nhu cầu sản xuất Như việc hạ giá đồng nội tệ làm tăng lợi giá hàng xuất lại đẩy chi phí đầu vào tăng cao phải nhập nguyên liệu đầu vào tư liệu sản xuất Chính yếu tố làm gia tăng thâm hụt cán cân thương mại đẩy lạm phát lên cao Vì thời gian tới, nhiệm vụ sách quản tỷ giá phải giúp cải thiện thâm hụt cán cân thương mại kiểm sốt lạm phát đồng thời trì ổn định sản lượng việc làm thông qua biện pháp bên Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam nên điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ giá đồng Việt Nam : Như nói trên, sách hạ giá đồng nội tệ phát huy tác dụng ổn định sản lượng sản xuất việc làm Tuy nhiên, vấn đề cần giải kiểm soát nhập siêu lạm phát Thực trạng kinh tế Việt Nam nay, việc tạo lợi cạnh tranh thương mại để xuất phù hợp nhập nhiều vấn đề tránh khỏi khả đáp ứng ngành cơng nghiệp phụ trợ nước chưa đủ Vì vậy, việc điều hành tỷ giá cần phải đảm bảo cân xuất nhập Về lâu dài, sách định giá thấp đồng nội tệ phát huy tác dụng mức độ giảm giá đồng nội phải đủ hợp để thúc đẩy Nhóm – Đêm – K20 29 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh xuất khẩu, đảm bảo việc làm không đẩy yếu tố đầu vào sản xuất lên cao ngành công nghiệp phụ trợ nước đủ mạnh để thay nhập khẩu, giảm chi phí đầu vào giữ lạm phát mức hợp Như vậy, giảm giá ngoại tệ mức hợp để đảm bảo cần nhiệm vụ sách quản tỷ giá Việt Nam Thực sách đa dạng hóa rổ ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối : Không thể phủ nhận đồng Việt Nam định giá xoay quanh biến động USD Quỹ dự trữ ngoại hối ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ yếu USD Nguyên nhân khách quan USD đồng tiền toán quốc tế thông dụng Tuy nhiên, hậu việc đồng tiền Việt Nam phụ thuộc nhiều vào USD rủi ro biến động tỷ giá khó kiểm sốt Thực tế cho thấy thời điểm khan USD lúc kinh tế gặp nhiều khó khăn Vi mơ lẫn Vĩ mô (làm ổn định lãi suất gia tăng lạm phát) Vì vậy, lâu dài, sách quản ngoại hối Việt Nam cần xây dựng theo hướng đa dạng hóa ngoại tệ, giảm phụ thuộc vào USD để hạn chế rủi ro tỷ giá Chính sách quản ngoại hối phải hướng doanh nghiệp thay đổi thói quen giao dịch USD cách sử dụng đồng tiền tự chuyển đổi khác Bên cạnh đó, nguồn dự trữ ngoại hối phải đủ mạnh để nhà nước can thiệp vào thị trường thời điểm cần thiết để đảm bảo ổn định kinh tế Việc bào mòn nguồn dự trữ ngoại hối hệ tất yếu tình trạng nhập siêu Vì vậy, để giải vấn đề đòi hỏi phải thực đồng biện pháp quản ngoại hối định giá đồng nội tệ thấp mức hợp lý, giảm rủi ro phụ thuộc tỷ giá gia tăng tính tự chuyển đổi đồng Việt Nam Tạo điều kiện để đồng tiền Việt Nam trở thành đồng tiền tự chuyển đổi: Hiện đồng tiền Việt Nam chưa xem đồng tiền chuyển đổi nên việc phụ yết giá thông qua đồng tiền khác giao dịch quốc tế tránh khỏi Chính việc hướng xuất đồng nội tệ đồng tiền tự chuyển đổi la hóa kinh tế mức cao làm gia tăng rủi ro phụ thuộc tỷ giá Cần phải thừa nhận việc yết giá hàng hóa nước thông qua loại ngoại tệ vấn đề phổ biến khó kiểm sốt Việt Nam ngồi thị trường thức, ngoại tệ (ở Việt Nam USD) lưu thông phổ biến thị trường chợ đen Chính việc quản yếu thị trường làm giảm hiệu công cụ can thiệp vào thị trường ngoại hối Nhóm – Đêm – K20 30 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh Ngun nhân gây tình trạng la hóa cao không quản dẫn đền tồn thị trường khơng thức mà vấn đề xây dựng niềm tin vào giá trị đồng nội Việc định giá đồng nội tệ mức thấp công với hệ thống quản giá không hiệu bào mòn niềm tin vào giá trị đồng nội tệ, việc đảm bảo giá trị tài sản thông qua sở hữu đồng tiền mạnh tích trữ vàng hệ khơng thể tránh khỏi Vì vậy, sách quản điều hành ngoại hối thời gian tới phải hướng tới kiểm sốt la hóa kinh tế đồng thời đưa đồng tiền Việt Nam trở thành đồng tiền tự chuyển đổi cách sử dụng biện pháp quản thắt chặt để hạn chế việc yết giá hàng hóa nước ngoại tệ (kết hợp với giữ ổn định tỷ giá) đồng thời thực biện pháp làm gia tăng tính phổ biến đồng Việt Nam giao dịch quốc tế Bên cạnh đó, sách quản tỷ giá cần kết hợp với sách lãi suất để làm tăng tính hấp dẫn đồng Việt Nam so với đồng USD nhằm thu hút nguồn ngoại tệ chạy vào hệ thống ngân hàng Chính sách lãi suất : Lãi suất công cụ ngân hàng trung ương sử dụng để điều chỉnh tỷ giá hối đoái thị trường, điều chỉnh giá trị đối ngoại nơi tệ Chính sách lãi suất cao có xu hướng hỗ trợ lên giá nội tệ, hấp dẫn luồng vốn nước chảy vào nước, lãi suất nước cao so với lãi suất nước hay lãi suất ngoại tệ dẫn đến dòng vốn chảy vào hay làm chuyển lượng hóa ngoại tệ kinh tế sang đồng nội tệ để hưởng lãi suất cao Điều làm cho tăng cung ngoại tệ thị trường (cũng có nghĩa làm tăng cầu đồng nội tệ), từ đồng ngoại tệ có xu hướng giảm giá thị trường, hay đồng nội tệ tăng giá Trong trường hợp ngược lại, lãi suất nước thấp so với lãi suất nươc hay lãi suất ngoại tệ, đồng ngoại tệ có xu hướng tăng giá thị trường hay đồng nội tệ giảm giá Ngân hàng trung ương phải có chích sách lãi suất phù hợp, điều chỉnh lãi suất phải gắn với điều chỉnh giá cả, đồng thời phải gắn việc xử mối quan hệ lãi suất với tỷ giá phải điều chỉnh hàng ngày vào sức mua đồng tiền Việt Nam.Cần thu hẹp khoảng cách lãi suất cho vay ngoại tệ nội tệ, chủ yếu với lãi suất USD ảnh hưởng đến tượng đơla hóa gây khó khăn cho hoạt động điều tiết sách tiền tệ NH TW Phải hồn thiện sách lãi suất để đáp ứng nhu cầu vay vốn doanh nghiệp, quản chặt chẽ việc cấp tín dụng ngoại tệ ngân hàng nước cho ngân hàng thương mại nước cho doanh nghiệp Việt Nam Nhà nước cần chủ Nhóm – Đêm – K20 31 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh động kiểm sốt hạn chế khoản tín dụng, tránh tình trạng thị trường ngoại hối vượt tầm kiểm soát ngân hàng Chế độ tỷ giá thả có quản kiểm sốt giải pháp kinh tế v sách lãi suất giải pháp lâu dài mà NHNN cần thực để điều hành sách tiền tệ tương lai Hồn thiện thị trường ngoại hối công tác quản ngoại hối : Hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt Nam để tạo điều kiện cho việc thực sách ngoại hối có hiệu qủa cách mở rộng thị trường ngoại hối để doanh nghiệp, định chế tài phi ngân hàng tham gia thị trường ngày nhiều, tạo thị trường hoàn hảo hơn, thị trường kỳ hạn thị trường hoán chuyển để đối tượng kinh doanh có liên quan đến ngoại tệ tự bảo vệ Hồn chỉnh thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, điều kiện cần thiết để qua nhà nước nắm mối quan hệ cung cầu ngoại tệ, đồng thời qua thực biện pháp can thiệp nhà nước cần thiết Trước mắt cần có biện pháp thúc đẩy ngân hàng có kinh doanh ngoại tệ tham gia vào thị trường ngoại tệ liên ngân hàng , song song phải củng cố phát triển thị trường nội tệ liên ngân hàng với đầy đủ nghiệp vụ hoạt động nó, tạo điều kiện cho NHNN phối hợp, điều hòa hai khu vực thị trường ngoại tệ thị trường nội tệ cách thơng thống Quản tốt dự trữ ngoại hối, tăng tích lũy ngoại tệ: xây dựng sách phát triển xuất hạn chế nhập Tiết kiệm chi ngoại tệ, nhập hàng hóa cần thiết cho nhu cầu sản xuất mặt hàng thiết yếu nước chưa sản xuất Ngoại tệ dự trữ đưa vào can thiệp thị trường phải có hiệu qủa Lựa chọn phương án phù hợp cho việc dự trữ cấu ngoại tệ Trong thời gian trước mắt xem đồng USD có vị trí quan trọng dự trữ ngoại tệ cần đa dạng hóa ngoại tệ dự trữ để phòng tránh rủi ro USD bị giá Nới lỏng tiến tới tự hóa quản ngoại hối, hoạt động bao gồm việc giảm dần , tiến đến loại bỏ can thiệp trực tiếp Ngân hàng Nhà nước việc xác định tỷ giá, xóa bỏ qui định mang tính hành kiểm sốt ngoại hối, thiết lập tính chuyển đổi cho đồng tiền Việt Nam, sử dụng linh hoạt hiệu cơng cụ quản tỷ giá, nâng cao tính chủ động kinh doanh tiền tệ ngân hàng thương mại … Vận dụng dự báo tỷ giá để phòng ngừa hạn chế rủi ro : Vận dụng dự báo tỷ giá để phòng ngừa hạn chế rủi ro Hoạt động dự báo có tầm quan trọng lớn việc phòng ngừa rủi ro đầu NHTW sử dụng Nhóm – Đêm – K20 32 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh nhân tố thuyết PPP, hiệu ứng Fisher quốc tế để dự báo Ngoài ra, NHTW cần theo dõi, phân tích diễn biến thị trường tài quốc tế cách có hệ thống để có sở vững cho đánh giá, dự báo vận động đồng tiền chủ chốt Nhanh chóng thực cơng cụ phòng ngừa rủi ro Trong điều kiện tỷ giá tiềm tàng nhiều nhân tố bất ổn cần phải gấp rút triển khai cơng cụ phòng ngừa rủi ro Chính phủ cho phép NHTM thực cơng cụ phòng ngừa rủi ro tỷ hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn tiền tệ Vấn đề NHTM doanh nghiệp doanh nghiệp xuất nhập doanh nghiệp có thu, chi ngoại tệ phải nhanh chóng sử dụng cơng cụ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá Phối hợp đồng sách tỷ giá hối sách kinh tế vĩ mơ khác : Chú trọng hồn thiện cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở nội tệ Chính sách tiền tệ thực qua công cụ: lãi suất tái chiết khấu, dự trữ bắt buộc nghiệp vụ thị trường mở nội tệ Tuy nhiên, NVTTM nội tệ công cụ quan trọng tác động trực tiếp đến lượng tiền cung ứng, định đến thành bại sách tiền tệ quốc gia, bên cạnh tham gia tích cực vào việc hỗ trợ sách tỷ giá cần thiết Chẳng hạn phá giá tăng cung nội tệ, dẫn đến nguy tạo lạm phát Để giảm lạm phát người ta tiến hành bán hàng hóa giao dịch thị trường mở nội tệ, từ làm giảm cung nội tệ lạm phát giảm theo Đối với sách tài tiền tệ, tăng cường sử dụng nguồn vốn nước để bù đắp thiếu hụt ngân sách, phương án tốt để thực bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước vốn vay nước, hạn chế tối đa việc vay nợ nước ngồi Nhóm – Đêm – K20 33 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh MỤC LỤC CHƯƠNG I THUYẾT CHUNG VỀ LÃI SUẤT Khái niệm lãi suất Các loại lãi suất 2.1 Lãi suất 2.2 Lãi suất tiền gửi ngân hàng: 2.3 Lãi suất tín dụng ngân hàng: 2.4 Lãi suất chiết khấu: 2.5 Lãi suất tái chiết khấu: 2.6 Lãi suất tái cấp vốn : 2.7 Lãi suất liên ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất Vai Trò Của Lãi Suất kinh tế I II CƠ SỞ LUẬN VỀ LÃI SUẤT- TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THUYẾT CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Khái niệm tỷ giá hối đoái Phân loại tỷ giá hối đoái Các nhân tố tác động đến tỷ giá: 4 Vai trò tỷ giá kinh tế mở: III MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ .6 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT – TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ I II THỰC TRẠNG VỀ CƠ CHẾ LÃI SUẤT QUA CÁC THỜI KỲ Cơ chế điều hành lãi suất trần (1996-7.2000) Cơ chế điều hành lãi suất kèm biên độ (8.2000-5.2002) Cơ chế lãi suất thỏa thuận (6.2002 – 5.2008): Cơ chế lãi suất (5.2008-4.2010) 10 Cơ chế lãi suất thỏa thuận (4.2010 đến nay): 12 Đánh giá chung sách điều hành lãi suất ỡ Việt Nam thời gian qua 14 THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI QUA CÁC THỜI KỲ: 15 Giai đoạn 1992 đến 1997: 15 Giai đoạn từ 1997 đến 1999: 15 Giai đoạn 1999 đến 2006: 15 Giai đoạn 2007-2009: 16 Giai đoạn 2010-nay: 18 Đánh giá chung chế điều hành tỷ giá hối đoái 20 6.1 Ưu điểm 20 6.2 Hạn chế 21 Nhóm – Đêm – K20 34 Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS Dương Thị Bình Minh CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT – TỶ GIÁ TRONG THỜI GIAN TỚI 22 I GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 22 Tiếp tục hoàn thiện khung pháp cho phát triển thị trường tiền tệ .22 Thực giải pháp nhằm nâng cao vai trò điều tiết, hướng dẫn thị trường NHNN 22 Tăng cường lực quản sử dụng vốn, lực kinh doanh tổ chức tín dụng- thành viên chủ yếu thị trường 23 II NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 23 III ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ LÃI SUẤT 25 Lựa chọn chế điều hành lãi suất: 25 Nội dung chế điều hành lãi suất: “Tự hóa lãi suất – có kiểm sốt” 26 IV MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 29 Lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái 29 Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam nên điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ giá đồng Việt Nam 30 Thực sách đa dạng hóa rổ ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối 30 Tạo điều kiện để đồng tiền Việt Nam trở thành đồng tiền tự chuyển đổi: .31 Chính sách lãi suất 31 Hoàn thiện thị trường ngoại hối công tác quản ngoại hối 32 Vận dụng dự báo tỷ giá để phòng ngừa hạn chế rủi ro 33 Phối hợp đồng sách tỷ giá hối sách kinh tế vĩ mô khác 33 Nhóm – Đêm – K20 35 ... cung - cầu tiền tệ : Cung tiền tệ tổng thể tiền tệ sử dụng để giao dịch toán thị trường (lượng tiền M1 hay M2) Chính phủ tác động thơng qua sách thắt chặt hay nới lỏng tiền tệ làm cung tiền giảm... vào hàng hóa mua tiền vay tăng lên Do cung tiền cầu tiền tăng lên dự tính lạm phát tăng lên làm cho lãi suất tăng * Sự ổn định kinh tế: Nhóm – Đêm – K20 Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD : GS.TS... suất ngoại tệ hay lãi suất thị trường quốc tế, điều thu hút dòng tiền thị trường quốc tế chảy vào nước hay làm gia tăng chuyển hóa lượng ngoại tệ Nhóm – Đêm – K20 Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ GVHD
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ, TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ, CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÃI SUẤT- TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI, CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT – TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ, Cơ chế lãi suất cơ bản (5/2008-4/2010) :, Giai đoạn 1999 đến 2006:, CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT – TỶ GIÁ TRONG THỜI GIAN TỚI., Nội dung của cơ chế điều hành lãi suất: “Tự do hóa lãi suất – có kiểm soát” :

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm