Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

11 113 0
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:20

CHUYÊN ĐỀ : DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC LOGO LOGO Đánh giá lực thực công việc nhân viên MỤC ĐÍCH Giúp nhân viên so sánh thành với tiêu chuẩn doanh nghiệp đề ra, so sánh với nhân viên khác Cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược đào tạo, huấn luyện, lương khen thưởng, thun chuyễn, bố trí cơng tác LOGO Trình tự đánh giá lực thực công việc nhân viên Xác định yêu cầu cần đánh giá Lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp Huấn luyện kỹ đánh giá cho cán làm công tác đánh giá Thảo luận với nhân viên nội dung phạm vi đánh giá Đánh giá theo tiêu chuẩn mẫu Thảo luận với nhân viên kết đánh giá Vạch phương pháp cải tiến công việc dựa đánh giá LOGO Tiến hành đánh giá thực công việc Xác định yêu cầu chủ yếu thực công việc Phân loại mức độ yêu cầu thực công việc Đánh giá tầm quan trọng nhóm yêu cầu hiểu thực Công việc Đánh giá hiệu công việc LOGO Xác định tiêu đánh giá phù hợp: Chỉ tiêu vật Chỉ tiêu giá trị Chỉ tiêu tính lượng lao động chi phí Tiến hành đo lường kết lao động theo tiêu định sẵn Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mục đích sử dụng lao động Trả cơng lao động LOGO Khái niệm Lao động Vai trò Cấu trúc Cơ cấu hệ thống trả lương LOGO Cơ Cơ cấu cấu hệ hệ thống thống trả trả lương lương Thù lao vật chất Cơ hôi thăng tiến Lương Phụ cấp Phúc lợi Thưởng Thù lao phi vật chất Công việc thú vị Phúc lợi LOGO Các yếu tố ành hưởng đến tiền lương Bản thân nhân viên Bản thân công việc Ấn định mức lương Thị trường lao động Mơi trường cơng ty Các hình thức trả lương ( hay trả cơng) LOGO Các hình thức trả lương Trả lương theo sản phẩm Trả lương theo thời gian Kỹ giải tranh chấp lao động LOGO Text Bất bình người lao động Tranh chấp Hướng giải Sự xung đột www.themegallery.com LOGO ... Trình tự đánh giá lực thực công việc nhân viên Xác định yêu cầu cần đánh giá Lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp Huấn luyện kỹ đánh giá cho cán làm công tác đánh giá Thảo luận với nhân viên nội... vi đánh giá Đánh giá theo tiêu chuẩn mẫu Thảo luận với nhân viên kết đánh giá Vạch phương pháp cải tiến công việc dựa đánh giá LOGO Tiến hành đánh giá thực công việc Xác định yêu cầu chủ yếu thực. .. công việc Phân loại mức độ yêu cầu thực công việc Đánh giá tầm quan trọng nhóm yêu cầu hiểu thực Công việc Đánh giá hiệu công việc LOGO Xác định tiêu đánh giá phù hợp: Chỉ tiêu vật Chỉ tiêu giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên, Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn