TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC

10 68 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:17

LOGO www.themegallery.com CHUYÊN ĐỀ : TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ & BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC VAI TRỊ CỦA TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Gíup cho nhà Lãnh đạo “non trẻ”có phản ứng kịp thời tình hình nội Thúc đẩy trình thăng tiến cá nhân Mở hướng kinh doanh thu hút nhà đầu tư cần thiết www.themegallery.com TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ QH CÁ NHÂN TL MỐI QH QH CÔNG VIỆC QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC www.themegallery.com Nhà cung cấp Khách hàng Mối quan hệ công việc Đồng Nghiệp Quản lý trực tiếp www.themegallery.com TẠO LẬP MỐI QUAN HỆNHÂN Phương thức Tìm kiếm mối quan hệ bên ngồi doanh nghiệp, thơng qua hội, nhóm, câu lạc bộ… Mục đích -Tìm hiểu lĩnh vực khác nhau, nâng cao kỹ -Tạo dựng mối quan hệ giúp họ nghiệp, mở rộng mối quan hệ chiến lược Đặc điểm -Mối quan hệ mang tính hướng ngoại - Có thể mang đến hội hợp tác tương lai www.themegallery.com MỐI QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC Duytrìtrì quan Duy mối quanhệhệđãđãcócó Liên tục sử dụng MQH Sắp xếp lại thời gian Tìm điểm chung Thay đổi quan điểm www.themegallery.com BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC Cách thức lao động từ thị trường từ nội DN thu hút bổ nhiệm vào trọng trách, cơng việc khác DN Cách trì phát triển nguồn nhân lực DN Cách thức nhân viên rời khỏi DN www.themegallery.com Mơ hình thu hút- phân cơng bố trí nguồn nhân lực www.themegallery.com www.themegallery.com LOGO ... rộng mối quan hệ chiến lược Đặc điểm -Mối quan hệ mang tính hướng ngoại - Có thể mang đến hội hợp tác tương lai www.themegallery.com MỐI QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC Duytrìtrì quan Duy mối quanh hệ ãđãcócó... www.themegallery.com TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN Phương thức Tìm kiếm mối quan hệ bên ngồi doanh nghiệp, thơng qua hội, nhóm, câu lạc bộ… Mục đích -Tìm hiểu lĩnh vực khác nhau, nâng cao kỹ -Tạo dựng mối quan hệ. .. tư cần thiết www.themegallery.com TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ QH CÁ NHÂN TL MỐI QH QH CÔNG VIỆC QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC www.themegallery.com Nhà cung cấp Khách hàng Mối quan hệ công việc Đồng Nghiệp Quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC, TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn