SPECIFICATIONS steel (Các tiêu chuẩn thép)

9 164 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:09

các tiêu chuẩn mác thép quốc tế, nhằm mục đích so sánh và lựa chon các loại thép tương đương phù hợp giữa các tiêu chuẩn quốc tế.Trong đây có so sánh về mác thép JIS nhật bản, ASTM của Mỹ, Châu ÂU, Nga vv SPECIFICATIONS PRODUCT SPECIFICATIONS (Structural Steel and Sheet Pile) Mechanical Properties Yield Ratio % (max.) Yield Point N/mm2 (min.) Type of Product Classifications Structur al Steel TIS 1227 1996 JIS G3101 1995 JIS G3106 1995 JIS G3136 1994 Thickness tensile Strengt Thicknes h s N/mm2 Elogation % (min.) Impact J (Min.) Thickness Thicknes s t ≥ 12 t≤ 5< t≤ 16 t >16 t >12 400-510 - 23 18 22 27A 315 490-610 - 22 17 21 27A 365 355 520-640 - 19 15 19 27A SS400 245 235 400-510 - 21 17 21 - SS490 285 275 490-610 - 19 15 19 - SS540 400 390 540 - 16 13 17 - SS400 245 235 400-510 - 21 17 21 - SS490 285 275 490-610 - 19 15 19 - SS540 400 390 540 - 16 13 17 - SM400 A 245 235 400-510 - 23 18 22 - SM400 B 245 235 400-510 - 23 18 22 27A SM490 A 325 315 490-610 - 22 17 21 - SM490 B 325 315 490-610 - 22 17 21 27A SM490 YA 365 355 490-610 - 19 15 19 - SM490 YB 365 355 490-610 - 19 15 19 27A 235 235 400-510 - 17 17 21 - t ≤ 16 16 ≤ t ≤ 16 SM40 245 235 SM490 325 SM520 SN400 A BS 4360 1986 EN 10025 1993 SN400 B 235335G 235-355 400-510 80H 18 18 22 27A SN490 B 235445G 325-445 490-610 80H 17 17 21 27A 43A 275 265 430-580 - 20 20 20 - 43B 275 265 430-580 - 20 20 20 27B 43C 275 265 430-580 - 20 20 20 27A 50A 355 345 490-640 - 18 18 18 - 50B 355 345 490-640 - 18 18 18 27B 50C 355 345 490-640 - 18 18 18 27A S275JR 275 265 410-560 - 22 22 22 27B S355JR 355 345 490-630 - 22 22 22 27B 1997 A36 250 400-550 - 20 - 1997 A572 Gr.42 290 415 - 20 - 1997 A572 Gr.50 345 450 minE - 18 - 1998 A992 345-450 450 85D 18 - ASTM DIN 17100 AS/NZS 3679.1 1996 St 33 185 175 290 - 16 St 37-2 235 225 340-470 - 24 - St 44-2 275 265 470-610 - 20 - St 50-2 295 285 470-610 - 18 - St 52-3 355 345 490-630 - 20 - t < 11 11 ≤ t ≤ 40 250 260 250 410 - 22 - 250LO 260 250 410 - 22 - 350 360 340 480 - 20 - 350LO 360 340 480 - 20 - 440 - 22 - 300 t 17 320 300 280 300LO Sheet Pile 320 300 280 440 - 22 - JIS A5528 1988, SY295 295 490 - 17 - TIS 13901996 SY390 390 540 - 15 - Remark - Carbon Equivalent (%) = C+Mn/6 + Si/24 +Ni/40 +Cr/5 +Mo/4 +V/14 (JIS Standard) - Carbon Equivalent (%) = C+Mn/6 + (Cr +Mo+V)/5 + (Ni +Cu)/15 (AS,ASTM Standard) - Chemical Composition on sensitivity of welding crack =C + Si/30 +Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B - Bend test on material grades SS400, SS490, SS540 - Additional chemical composition controls for material under grade A992 are as follows: Ni (max) = 0.45 , Cr (max.) =0.35 , Mo(max) =0.15 and mn/S (min.) = 20 * : Nitrogen control exclude SM 400 is suitable for welded structure / เเเเ SM400 เเเ เเเเเเเ เ เเเเเเเเเเเ เเเเเเเเ เเเเ เเเเเเเ เเ - SS 400 is suitable for general structure / เเเเ SS400 เเเเเเ เเเเเเเเ เเเเ เเเ เเเ เเเเเเเ เเเเเ SPECIFICATIONS PRODUCT SPECIFICATIONS (Structural Steel and Sheet Pile) Chemical Compositions (ladle analysis) JIS G3101 1995 JIS G3106 1995 Nb V N (max ) C (max ) Si (max ) Mn P (max ) SM4 00 0.20 0.35 0601.40 0.035 0.035 - - - - - SM49 0.18 0.55 1.6 max 0.035 0.035 - - - - - SM52 0.20 0.55 1.6 max 0.035 0.035 - - - - - SS400 - - - 0.050 0.050 - - - - - SS490 - - - 0.050 0.050 - - - - - SS540 0.30 - 1.6 max 0.040 0.040 - - - - - SS400 - - - 0.050 0.050 - - - - - SS490 - - - 0.050 0.050 - - - - - SS540 0.30 - 1.6 max 0.040 0.040 - - - - - SM40 0A 0.23 - 2.5x C 0.035 0.035 - - - - - SM40 0B 0.20 0.35 0.601.40 0.035 0.035 - - - - - SM49 0.20 0.55 1.6 0.035 0.035 - - - - - Classifications TIS 1227 1996 Sensitivit y of welding crack % (max.) Carbon S Equivale (max nt ) % (max.) 0A SM49 0B 0.18 0.55 1.6 max 0.035 0.035 - - - - - SM49 YA 0.20 0.55 1.6 max 0.035 0.035 - - - - - SM49 YB 0.20 0.55 1.6 max 0.035 0.035 - - - - - SN400 A 0.24 - - 0.050 0.050 - - - - - SN400 B 0.20 0.35 0.601.40 0.030 0.015 0.36 0.26 - - - SN490 B 0.18 0.55 1.6 max 0.030 0.015 0.44 0.29 - - - 43A 0.25 0.50 1.6 max 0.050 0.050 - - - - - 43B 0.21 0.50 1.5 max 0.050 0.050 - - - - - 43C 0.18 0.50 1.5 max 0.050 0.050 - - - - - 50A 0.23 0.50 1.6 max 0.050 0.050 - - 0.003 0.003 0.100 0.100 - 50B 0.2C 0.50 1.50C max 0.050 0.050 - - 0.003 0.003 0.100 0.100 - 50C 0.2C 0.50 1.50C max 0.050 0.050 - - 0.003 0.003 0.100 0.100 - S275J R 0.21 - 1.5 max 0.045 0.045 - - - - 0.009* S355J R 0.24 0.55 1.6 max 0.045 0.045 - - - - 0.009* 199 A36 0.26 0.40 - 0.040 0.050 - - - - 199 A572 Gr.42 0.21 0.40 1.35F max 0.040 0.050 - - - 0.010.015 - 199 A572 Gr.50 0.23 0.40 1.35F max 0.040 0.050 - - - 0.010.015 - 199 A992 0.23 0.100.40 0.501.50 0.035 0.045 0.45 - 0.05 max 0.11 max 0.012 JIS G3136 1994 BS 4360 1986 EN 10025 1993 AST M max DIN 17100 AS/NZS 3679.1 1996 JIS A5528 1998 TIS 13901996 St 33 - - - - - - - - - - St 372 0.17 - - 0.050 0.050 - - - - 0.009* St 442 0.21 - - 0.050 0.050 - - - - 0.009* St 502 - - - 0.050 0.050 - - - - 0.009* St 523 0.2 - - 0.040 0.040 - - - - - 250 0.25 0.40 - 0.040 0.040 0.43 - - - - 250LO 0.20 0.40 1.5 max 0.040 0.040 0.42 - - - - 350 0.22 0.50 1.6 max 0.040 0.040 0.45 - - - - 350LO 0.22 0.50 1.6 max 0.040 0.040 0.45 - - - - 300 0.22 0.50 1.6 max 0.040 0.040 0.44 - - - - 300LO 0.22 0.50 1.6 max 0.040 0.040 0.44 - - - - SY295 - - - 0.040 0.040 - - - - - SY390 - - - 0.040 0.040 - - - - - Remark A :Impact test on material grades SM400,SM490, SM520,SM400B,SM490YB, SN400B,SN490B, 43C and 50C with thickness > 12 mm at C B :Impact test on material grades 43B, 50B, S275JR with thickness > 12mm at 20 C C :It is permissible to vary the carbon and manganese contents (ladle analysis) for grades 50B and 50C on the basis of an increase of 0.06% manganese content for each decrease of 0.01% carbon or vice versa up to maximum manganese content of 1.60% and maximum carbon of 0.22% for grades 50B and 50C D :The yield radio (max.) for all thickness of materials under grades A992 is 85% E : For grades 50 steel of thickness 20mmand under , the tensile strength shall be a minimum of 485 N/mm2 F : A maximum of manganese of 1.50% is permissible , with an associated reduction of the carbon maximum of 0.03% G For the h section, when the t1 s 9mm or less, the upper limit of the yield point or : proof stress shall not be applied H :For the H section , when the t1 is 9mm or less, the upper limit of the yield radio shall be 85% - Material under TIS compulsory standard are for domestic use only , while materials under other standards are for exportation SM 400 is suitable for welded structure / เเเเ SM400 เเเ เเเเเเเ เ เเเเเเเเเเเ เเเเเเเเ เเเเ เเเเเเเ เเ - SS 400 is suitable for general structure /เเเเ SS400 เเเ เเเเเเเ เเเเเ เเเเเเ เเเเเเเเ เเเเ เเเ TOLERANCES TIS1227 : 1996 TIS 1227-1996 (HOT ROLLED H - SECTIONS) Dimension Depth (H) Width (B) Thickness (t1, t2 ) t1 t2 Tolerance H
- Xem thêm -

Xem thêm: SPECIFICATIONS steel (Các tiêu chuẩn thép), SPECIFICATIONS steel (Các tiêu chuẩn thép)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn