(Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

91 81 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:51

Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HOÀNG THỊ LÀNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ TRUNG DU CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN VĂN HÁN, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nơng thơn Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HOÀNG THỊ LÀNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ TRUNG DU CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN VĂN HÁN, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : K46 – PTNT – N02 Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Bùi Thị Minh Hà Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Với quan điểm học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn nhằm giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức học vận dụng có hiệu vào thực tiễn, sinh viên trước hồn thành chương trình đào tạo nhà trường phải trải qua trình thực tập tốt nghiệp Trong trình nghiên cứu viết luận văn em nhận quan tâm hướng dẫn giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân trường Em xin chân thành cảm ơn quan tâm dạy bảo thầy - cô giáo khoa Kinh tế & phát triển nông thôn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, xin chân thành cảm ơn đến UBND Văn Hán giúp đỡ em hồn thành khóa luận cách tốt Đặc biệt em vô biết ơn cô giáo Thạc sĩ: Bùi Thị Minh Hà trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho em q trình thực tập để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Trong q trình thực tập thân cố gắng thời gian có hạn, trình độ thân hạn chế bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy giáo bạn bè để khóa luận em hoàn thiện Thái Nguyên,ngày….tháng … năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Diện tích, suất, sản lượng chè năm 2016 số nước giới 19 Bảng 2.2: Sản lượng chè giới qua năm 2012-2016 20 Bảng 2.3: Diện tích, suất chè Việt Nam từ năm 2012 – 2016 23 Bảng 2.4: 10 thị trường nhập chè Việt Nam năm 2016 24 Bảng 2.5: Tình hình sản xuất chè tỉnh Thái Nguyên 2015-2017 27 Bảng 4.1: Một số tiêu thời tiết, khí hậu địa phương năm 2017 36 Bảng 4.2 Tình hình sử dụng đất Văn Hán năm 2017 38 Bảng 4.3: Tình hình nhân lao động (2015-2017) 40 Bảng 4.4: Tình hình sản xuất nơng nghiệp Văn Hán 43 Bảng 4.5: Diện tích, suất sản lượng chè qua năm 2015-2017 46 Bảng 4.6: Tình hình nhân nhóm hộ nghiên cứu 50 Bảng 4.7: Đặc điểm loại đất sản xuất nhóm hộ nghiên cứu 52 Bảng 4.8: Tình hình sử dụng đất sản xuất nhóm hộ nghiên cứu 53 Bảng 4.9: Cơ cấu đất trồng chè nhóm hộ nghiên cứu 54 Bảng 4.10: Tình hình trang thiết bị sản xuất nhóm hộ nghiên cứu 56 Bảng 4.11: Chi phí sản xuất chè Trung Du thời kỳ kinh doanh hộ năm 2017 57 Bảng 4.12: Tình hình sản xuất chè trung du nhóm hộ nghiên cứu 59 Bảng 4.13: So sánh kết sản xuất sào chè trung du hộ điều tra năm 2017 61 Bảng 4.14: hiệu sản xuất chè nhóm hộ điều tra năm 2017 63 Bảng 4.15: Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất chè trung du 64 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm chè nơng hộ Văn Hán 48 Hình 4.2: Diện tích, suất, sản lượng chè bình qn hộ 60 Hình 4.3: Kết sản xuất chè hộ 62 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa Sở NN & PTNT : Sở nơng nghiệp phát triển nơng thơn BQ Bình qn ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức nơng lương liên hiệp quốc tế HTX Số liệu thống kê Tổ chức nông lương liên hiệp quốc tế Hợp tác SL Sản lượng UBND Ủy ban nhân dân TC Tổng chi phí IC Chi phí trung gian GO Tổng giá trị sản xuất AV Giá trị gia tăng MI Thu nhập hỗn hợp Pr Lợi nhuận GO/TC Tổng giá trị sản xuất/Tổng chi phí VA/TC Giá trị gia tăng/tổng chi phí FAOSTAT CNH - HĐH Crushing – Tearing – Curing: chè đen sản xuất theo phương pháp qua cơng đoạn ép – cắt – vò xoăn chè Othordox: Chè đen sản xuất theo phương pháp truyền thống Cơng nghiệp hóa – đại hóa HKG Hộ - giàu HN Hộ nghèo CTC OTC v MỤC LỤC Trang TRANG BÌA PHỤ LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.4 Cấu trúc khóa luận Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.1 Lý luận hiệu kinh tế 2.1.2 Giới thiệu chè 2.1.3 Ý nghĩa việc phát triển sản xuất chè 11 2.1.4 Tóm tắt đặc điểm số giống chè 12 2.1.5 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật sản xuất chè 13 2.2 Cơ sở thực tiễn 19 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè giới 19 2.2.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ chè Việt Nam 22 2.2.3 Tình hình sản xuất chè tỉnh Thái Nguyên 25 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đối tượng nghiên cứu 31 3.2 Nội dung nghiên cứu 31 vi 3.3 Phương pháp nghiên cứu 31 3.3.1 Phương pháp thu thập số liêu 31 3.4 Các tiêu đánh giá sử dụng luận văn 33 3.4.1 Các tiêu phản ánh hiệu kinh tế hàng năm 33 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 35 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 35 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 39 4.2 Tình hình chung sản xuất chè nơng hộ Văn Hán 46 4.2.1 Tình hình sản xuất 46 4.2.2 Tình hình tiêu thụ chè Văn Hán 47 4.3 Phân tích hiệu sản xuất chè nhóm hộ nghiên cứu 49 4.3.1 Đặc điểm chung nhóm hộ điều tra 49 4.3.2 Chi phí sản xuất chè Trung du hộ điều tra 57 4.3.3 Kết hiệu sản xuất chè hộ 59 4.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất chè nhóm hộ nghiên cứu 64 4.3.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất chè trung du địa bàn Văn Hán 67 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Kiến nghị 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Chè Trung du biết loại chè truyền thống có vị thơm, hậu, nhiều người ưa chuộng Gần 100 năm trước, bàn tay người làm chè Thái Nguyên, búp chè Trung du chế biến thành sản phẩm chè Cánh Hạc – thứ chè phong danh hiệu “Đệ danh trà” Từ đến nay, sản phẩm chè Trung du mang hương vị riêng người tiêu dung ưa chuộng Đây chứng minh sống động, khẳng định chè Trung du thứ đặc sản quý vùng chè Thái Nguyên Giống chè có khả chống chịu sâu bệnh, chịu hạn, chịu rét tốt Đặc biệt chè Trung dutính thích ứng cao với vùng chè, có khả sinh trưởng mạnh, thân to, tán chè rộng, độ che phủ lớn, chống xói mòn rửa trơi, góp phần bảo vệ mơi trường sinh thái Chè Trung du không phù hợp với sản xuất chè vụ đông mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân mà có thẻ trở thành địa điểm đẹp cho du khách thăm quan mở du lịch địa phương, phát triển ngành du lịch dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề tai địa phương Tỉnh Thái Nguyên vùng sản xuất chè trọng điểm cung cấp chè ngon, đứng thứ sau tỉnh Lâm Đồng Nghề trồng chế biến chè đem lại hiệu lớn kinh tế, hội địa bàn tỉnh Chè xem xóa đói, giảm nghèo làm giàu cho nơng dân Thái Nguyên Theo Sở NN & PTNT tỉnh Thái Nguyên, diện tích chè tỉnh có 21.585 ha, diện tích chè cho sản phẩm 19.647 chè kinh doanh, suất bình quân đạt 113,9 tạ/ha chè khơ, sản lượng chè búp tươi đạt 223,78 nghìn tấn/năm Huyện Đồng Hỷ vùng sản xuất chè nằm dự án quy hoạch phát triển chè theo tiêu chuẩn sạch, an toàn để trở thành vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến theo tỷ lệ 80% chè xanh 20% chè đen Là thuộc huyện Đồng Hỷ, Văn Hán vùng quy hoạch phát triển chè Với diện tổng diện tích trồng chè lên đến 885 diện tích chè kinh doanh 700 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 10.620 tấn, đóng góp vào nguồn thu nhập 80 tỷ đồng chiếm 47,76% tổng thu nhập Diện tích chè đạt tiêu chuẩn chè VietGAP 20,6%; Có xóm UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận “Làng nghề chè truyền thống” Có loại chè trồng địa bàn chè Trung du Chè cành Tuy nhiên, diện tích chè Trung du địa bàn trồng hạt từ nhiều năm trước cuối kỳ khai thác Trong trình chăm sóc canh tác, người dân tập chung khai thác chưa trú trọng tập trung thâm canh Hơn nữa, nhiều diện tích khơng chăm sóc, thu hái kỹ thuật nên suất nương chè ngày giảm Cùng với đó, đất trồng chè lâu năm khơng cải tạo theo quy trình hợp lý, khơng bón phân bón q phân hữu khiến đất trở thành chua Luống chè bà lại hái chè nhiều năm, không cày xới, đất bị dí chặt, khó chăm sóc Tình trạng thiếu hệ thống cải tạo đất, che bóng làm cho nương chè nhanh chóng bị thối hóa khiến nhiều người muốn phá bỏ, chuyển sang trồng loại chè cành Vì cần phải có đánh giá thực trạng để thấy rõ tồn việc sản xuất chè Trung du, từ đề giải pháp cải tạo chè, để giống chè phát triển bền vững Việc em tiến hành thực nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu kinh tế chè Trung du nông hộ địa bàn Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” làm luận văn 69 Tăng cường sử dụng phân hữu vi sinh, áp dụng công nghệ sinh học việc sản xuất phân hữu chỗ giá thành hạ, kết hợp với biện pháp tủ rác, tưới nước giữ ẩm, giảm sử dụng loại phân hóa học Quản lý sâu bệnh theo phương pháp IPM trọng sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, làm tốt công tác dự báo sâu bệnh để hướng dẫn cho người dân kịp thời sử lý để giảm tới mức tối thiểu việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, sử dụng loại thuốc phép sử dụng chè Đổi công cụ chế biến tạo sản phẩm chè an toàn thay tôn sắt tôn INOX đảm bảo chất lượng hiệu đầu tư Thiết kế bao bì mẫu mã bảo quản tốt sản phẩm hình thức đẹp Khuyến khích tổ chức nhân, áp dụng công nghệ tiên tiến đại, kinh nghiệm truyền thống để tạo sản phẩm có giá trị cao có sức mạnh thị trường Nâng cao lực sản xuất, chế biến theo hướng suất, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (tạo 100% sản phẩm chè đảm bảo độ an tồn) đa dạng hố sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường Khuyến khích người làm chè sử dụng chế phẩm có nguồn gốc sinh học để đầu tư cho sản xuất Đào tạo, tập huấn cho đối tượng tham gia đề án chè nâng cao kỹ quản lý - sản suất- chế biến - tiêu thụ sản phẩm đối tượng bao gồm: Hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm chè - Giải pháp công tác khuyến nông Người dân sản xuất chè Văn Hán có truyền thống trồng chè lâu đời, kiến thức sản xuất chè dựa kinh nghiệm Chính cần áp dụng biện pháp khuyến nơng, khuyến khích người dân tham gia cơng tác khuyến nông, mở lớp phổ biến khoa học kỹ thuật cho người nông dân 70 Mở lớp huấn luyện kỹ thuật cải tạo giống chè trung du để nâng cao hiệu sản xuất Để làm tốt công tác khuyến nông, trước hết xã: Nên tăng cường đội ngũ khuyến nông sở để hướng dẫn kỹ thuật canh tác cách thường xuyên, tuyên truyền giải thích để người dân làm kỹ thuật mang lại hiệu kinh tế bền vững Đối với hộ nơng dân: Cũng phải có đề xuất kịp thời vấn đề cần thiết sản xuất chè với quyền cấp, với tổ chức doanh nghiệp sản xuất chế biến, thu mua chè người dân 4.3.5.2 Nhóm giải pháp người dân - Giải pháp vốn đầu tư cho chè Trước hết khẳng định khơng ngành sản xuất đạt hiệu vốn đầu tư Nói cách khác vốn đầu tư đóng vai trò quan trọng cho q trình sản xuất Qua nghiên cứu thực tế cho thấy đa phần hộ nông dân trồng chè thiếu vốn sản xuất mà trình nghiên cứu đầu tư vốn cho thấy hiệu thu vốn đầu tư lớn Để giải tốt vấn đề nhà nước cần phải có sách kịp thời hỗ trợ vốn sở phân tích khả đầu tư nhóm hộ, hộ sản xuất từ đề mức hỗ trợ vốn cần thiết cho khối Trên sở vốn đầu tư khảo nghiệm thực tế nơng hộ, nên khuyến khích việc đầu tư vốn vào sản xuất hộ nông dân kết hợp với hỗ trợ vốn cho vay Nhà nước đạt lượng vốn đầu tư phù hợp cho mục tiêu phát triển chè Đối với việc hỗ trợ vốn đầu tư cho trình sản xuất hộ nơng dân Nhà nước cần phải xem xét phương thức cho vay, cụ thể phân tích hồn thiện sở cho vay vốn phát triển sản xuất ngân hàng dự án 71 khác, đơn giản thủ tục, mức độ tỷ lệ lãi suất, hình thức cho vay theo thời gian giai đoạn sản xuất chè Bởi với chè trung du việc đầu tư cho trình sản xuất từ trồng thu hoạch để thu hồi vốn phải trải qua nhiều năm Đây trở ngại lớn cho người dân không yên tâm vào việc đầu tư cho trình sản xuất - Giải pháp kỹ thuật + Về công tác cải tạo giống Trong việc chọn giống chè nhiều nơi áp dụng rộng rãi thành tựu công nghệ sinh học kỹ thuật gen, nuôi cấy mô, với nhân giống trồng thường sử dụng phương pháp nhân giống vơ tính (giâm cành ni cấy mơ) Hiện nay, diện tích chè trung du nhiều, ưu điểm giống chất lượng chè xanh cao, khả chống chịu sâu bệnh tương đối tốt suất lại thấp so với giống chè Người dân dần cải tạo trồng thay diện tích chè khơng cho suất cao bị già cỗi giống chè cho suất cao + Về kỹ thuật canh tác Bao gồm hệ thống biện pháp kỹ thuật thâm canh việc xây dựng đồi, nương chè (mật độ trồng, tạo hình nương chè) đến việc chăm sóc bón phân, diệt trừ sâu bệnh, cỏ dại, kể kỹ thuật hái chè Tăng mật độ chè để sớm che phủ đất (có tác dụng chống cỏ dại chống xói mòn) xu tiến khoa học kỹ thuật việc trồng chè Đặc biệt vườn trồng, với tăng mật độ chè 1ha việc áp dụng phương pháp tạo hình đốn chè có tác dụng tốt đến suất chè bảo vệ đất giữ gìn mơi trường sinh thái Việc bón phân cần ý với loại đất để bảo đảm suất chất lượng chè, bón phân theo quy trình, trọng bón phân vi sinh để bảo vệ môi trường 72 Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực cần thiết nhất, để nâng cao hiệu sử dụng tiết kiệm chi phí người dân cân áp dụng quy trình khoa học thị trường loại thuốc trừ sâu sinh học áp dụng hiệu giá thành cao Hiện biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo phương pháp tổng hợp IPM không để lại lượng độ chất sản phẩm sử dụng phổ biến nhiều địa phương toàn tỉnh - Giải pháp chế biến Đổi công nghệ chế biến việc hỗ trợ thiết bị chế biến nhỏ quy mô hộ Hỗ trợ vốn cho người dân mua máy chế biến với mức giá hợp lý Đổi công nghệ chế biến sử dụng tôn INOX để nâng cao chất lượng sản phẩm chè Bảo quản sản phẩm sau chế biến cách giữ chất lượng sản phẩm mới, nhu cầu thị trường tăng cao sản phẩm bán giá cao Trong vụ đơng chè trung du có ưu chè cành có sức chống chịu tốt nên cho búp cần tập trung vào sản xuất, vụ đông thời điểm chègiá trị cao, để làm việc người dân cần chuẩn bị phương tiện để chủ động nước tưới cho chè khô hạn kéo dài 73 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu kinh tế chè trung du địa bàn Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” em rút số kết luận sau: Văn Hán có điều kiện tự nhiên phù hợp với việc sản xuất chè Vì thế, việc dẩy mạnh sản xuất chè nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè Văn Hán hướng đắn để khai thác tốt tiềm năng, mạnh nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân - Về diện tích : Chè trung du : Hiện diện tích chè trung du chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích trồng chè xã, đồi chè đồi cao hay số chè cho suất cao - Về suất: Chè trung du giống chè địa phương trồng hạt từ lâu năm (tuổi trung bình 22 năm) trồng, chăm sóc khơng theo kĩ thuật, nên suất đạt trung bình 11,75 kg/sào - Về giá trị sản xuất: + Hộ nghèo: Với mức đầu tư phân bón thấp, cơng lao động nhiều giá trị sản xuất sào chè hộ nghèo chưa cao, đạt 12.112.790 đồng + Hộ giả: Có đầu tư phân bón, cơng cụ sản xuất tiên tiến nên giá trị sản xuất hộ giả đạt 13.229.280 đồng, lợi nhuận thu lên đến 6.390.640 đồng/sào Sản xuất chè trung du đem lại hiệu kinh tế cao nguồn thu nhập người dân trồng chè Với đặc tính thơm, ngọt, nhiều người ưa chuộng Vậy nên phá bỏ chè trung du chuyển sang trồng chè cành chưa cách tốt 74 5.2 Kiến nghị - Đối với Văn Hán Tăng cường đội ngũ khuyến nơng có chun mơn sâu để hướng dẫn kỹ thuật canh tác cách thường xuyên, tuyên truyền giải thích để người dân thấy rõ việc canh tác theo kỹ thuật mang lại hiệu kinh tế lâu dài, góp phần hồn thành mục tiêu tỉnh huyện đề Tìm kiếm phương pháp cải tạo phù hợp, chi phí thấp mà đạt hiệu kinh tế cao Thực sách cải tạo, lưu giữ giống chè phù hợp với địa phương Xây dựng thương hiệu cho chè trung du, nâng cao giá trị chất lượng cho sản phẩm chè địa phương - Đối với hộ nơng dân • Phải có ý kiến đề xuất kịp thời vấn đề cần thiết quyền cấp, phải có nghĩa vụ trách nhiệm sản xuất theo quy trình kỹ thuật thâm canh khoa học cán kỹ thuật khuyến nơng hướng dẫn • Tích cực học hỏi, nắm bắt áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất • Phải sử dụng có hiệu quả, hợp lý nguồn lực sẵn có gia đình như: Lao động, vốn, đất đai… • Các hộ cần có liên hệ giúp đỡ lẫn để nâng cao hiệu chè Cùng hợp tác mặt để phát triển sản xuất • Người dân địa bàn cần tự trau dồi, nâng cao kiến thức việc sản xuất chè thông qua báo, ấn phẩm,… • Vận dụng phương pháp sản xuất chè an toàn, chè hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, sử dụng có sâu bệnh xuất Ủ gốc cho chè vào mùa khô, vừa giữ ẩm cho chè vừa hạn chế cỏ dại, tiết kiệm cơng lao động làm cỏ có tác dụng cải tạo đất tốt, sở tăng suất trồng suất lao động 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu sách Trần Xn Đức, Lương Xn Chính (2006), Giáo trình kinh tế vi mô, NXB Nông nghiệp Hà Nội Lê Tất Khương (2006), Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng , phát triển khả nhân giống vơ tính số giống chè Thái Nguyên Lê Lâm Bằng (2008), Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân địa bàn huyện Văn Chấn – Yên Bái Lê Tất Khương, Đỗ Ngọc Quỹ (2000) chè sản xuất chế biến, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Trung tâm Tin học Thống kê – Bộ nông nghiệp PTNT, Báo cáo ngành chè năm 2017 Chu Xuân Ái - Lê Trí Hải “ Giáo trình kỹ thuật trồng trọt chè” II Tài liệu Văn Quyết định UBND Văn Hán, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế hội năm 2015, phương hướng năm 2016 UBND Tân Cương, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế hội năm 2016, phương hướng năm 2017 UBND Tân Cương, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế hội năm 2017, phương hướng năm 2018 III Tài liệu mạng 10 http://nongdan.com.vn 11 Theo FAO Start Citation, 2016 12 http://www.vietrade.gov.vn/images/stories/Bao_cao_nghien_cuu/2016/ 13 Ban_tin_che_-_Xuat_nhap_khau.pdf 14 http://www.thainguyen.gov.vn/ PHỤ LỤC BẢNG HỎI PHỎNG VẤN HỘ Tên điều tra viên: Mã số bảng hỏi: Ngày vấn: PHẦN THƠNG TIN CHUNG Vị trí địahộ 1.1.Tỉnh: 1.2.Huyện: 1.3.Xã: 1.4.Thôn: 1.5.GPS: Vĩ độ: Kinh độ: Thông tin hộ 1.6.Tên chủ hộ: 1.7.Tên người trả lời (nếu chủ hộ vắng mặt): 1.8.Dân tộc: ………………… ( 1- Kinh; – Dân tộc khác) 1.9.Loại hộ: (theo chuẩn Bộ lao động thương binh hội): Nghèo ; Cận nghèo ; Trung bình; Khá Thơng tin thành viên hộ 1.10 Xin cho biết thông tin thành viên ăn, gia đình vòng năm qua làm ăn xa chưa tách khỏi hộ khẩu? 1.11 1.12 Mối quan hệ với Năm STT chủ sinh hộ 1.13 Giới tính 1Nam 2-Nữ 1.14 1.15 Hiện thành Trình độ viên (tổng số làm việc năm hay phụ học) thuộc? 1.16 1.17 Nghề Nghề phụ Code1.11: 1- chủ hộ; – vợ; – chồng; – con; – bố mẹ; – cháu; 7- anh chị; – mối quan hệ họ hàng khác; – khơng có mối quan hệ họ hàng Code 1.15: – lao động; -trẻ nhỏ 15 tuổi; 3- 65 tuổi; 4thương tật đau ốm khả lao động Code 1.16 code 1.17: Ghi tên nghề (VD; Làm ruộng, giáo viên…) PHẦN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN Tình hình sử dụng đất hộ 2.1 Tên đất (đánh theo thứ tự) 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Khả Khả năng Hình thức Độ dốc Độ phì bị xói Diện sở hửu: 1-rất Có bị Diện 1-rất mòn nước Mục tích chủ sở hưu; dốc thiếu tích thấp Ước 1-rất cao đích 1-rất theo – thuê; – 2-dốc nước 2-thấp Theo tính (tên 2-cao đơn vị mượn; – 3-hơi không? đơn vị giá trị 3-trung trồng cho thuê dốc 2-kém 3-trung tính 1-có tính địa bình (đồng) chính) hecta 5- sở hửu 4-dốc 3-trung bình 2phương 4-cao (ha) khơng rõ 5-bằng bình 4-thấp khơng 5-rất cao ràng phẳng 4-tốt 5-rất thấp 5-rất tốt 2.15 Diện tích đất hộ cho thuê (ha) 2.16 Giá trị đồng 2.17 Diện tích đất hộ thuê (ha) 2.18 Giá trị thuê đồng 2.12 Có dễ bị nghập khơng? 1-có 2khơng Tài sản hộ 2.19 Loại tài sản 2.30 Số lượng 2.31 Ước tính giá trị (đồng) 2.19 Loại tài sản Các loại nhà Máy điều hoá Nhà tạm Máy khâu Nhà tường gỗ Máy phát điện Nhà tường xây mái tôn Máy bơm nước Nhà tường xây mái ngói Xe ơtơ tải Nhà mái Cửa hàng Tài sản nhà Máy cày Ti vi Máy kéo Điện thoại Máy tuốt Tủ lạnh Nhà xưởng SX Đầu máy Video Máy quay tay Bếp điện Máy cải tiến Bếp ga Máy vò chè mini Xe máy Máy bơm nước Quạt điện Máy khác 2.30 2.31 Số lượng Ước tính giá trị (đồng) PHẦN THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CHÈ Diện tích, suất, sản lượng 3.1 Tổng diện tích trồng chè gia đình ơng/ bà sào? 3.2 Nhà ơng/ bà có trồng loại chè nào? Chè trung du Chè lai Cả hai 3.3 Các giống chè lai nhà ông/bà trồng nay? Diện tích giống chè lai sào? LDP1:………sào Kim tuyên:……….sào TRI 777……sào Bát tiên: ………sào Phúc vân tiên:….sào Khác:…… sào 3.4 Xin ơng/ bà vui lòng cung cấp thêm số thông tin cụ thể khác liên quan đến việc trồng chè gia đình ? 3.4 Loại chè 3.5 Diện tích (sào) Chè trung du 1.1 Chè KTCB 1.2 Chè kinh doanh 2.Chè giống 2.1 Chè KTCB 2.2 Chè kinh doanh Ghi chú: Qui đổi chè khô 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Năng Tổng Giá bán Số lứa Lượng bình suất sản chè/năm bán quân TB/lứa lượng (lứa) (Kg) (Kg) (kg) (vnd/kg) CHI PHÍ SẢN XUẤT CHÈ TRUNG DU CỦA HỘ 3.11 3.12 3.13 3.14 Mục chi ĐVT Đơn giá Số lượng Tự có Phân bón - Phân Đạm Kg/lứa - Phân Lân Kg/lứa - Kali Kg/lứa - NPK Kg/lứa - Phân hữu Kg Thuốc BVTV -Thuốc trừ sâu Chai -Thuốc diệt cỏ Chai -Thuốc kích thích Chai 3.Chăm sóc, thu hái, chế biến - Làm cỏ Cơng - Bón phân Cơng - Phun thuốc Công - Đốn chè Công - Tưới nước Công - Thu hái Công - Chế biến Công 4.Thuê tài sản, máy Đồng móc, thiết bị, (máy cày, máy bừa 5.Năng lượng, nhiên Đồng 3.15 3.16 Thuê/mua liệu (củi, điện, xăng, dầu…) 6.Khấu hao tài sản Đồng 7.Thuế đất Đồng Dụng cụ nhỏ (liềm, Đồng hái, cuốc, xẻng, quang gánh, cày, bừa 9.Các khoản chi phí Đồng khác CHẾ BIẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHÈ 3.17 Theo Ơng/bà hình thức bán chè có lợi (có thu nhập cao nhất)? Bán chè tươi Bán chè khô 3.18.Việc chế biến chè ông/bà sử dụng loại công cụ nào? Sao chảo Sao tôn Lò quay tay Khác: 3.19 Hình thức có hiệu nhất:……………………………… 3.40 Sản phẩm chè gia đình ơng/ bà thường bán theo hình thức nào? Số lượng bao nhiêu? Bán lẻ (nhà + chợ) Số lượng …… Kg Bán cho người thu gom Số lượng …… Kg Bán cho đại lý Số lượng …… Kg Khác (ghi rõ): … (tính cho năm 2017) KHÓ KHĂN TRONG CÁC GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT CHÈ TRUNG DU 3.41 Các giai đoạn sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè 3.32 Mơ tả khó khăn thời tiết 3.33 3.34 3.35 Giải pháp khắc phục Mơ tả khó khăn khác (kỹ thuật, sách, thị trường…) Giải pháp khắc phục Sản xuất Chế biến Tiêu thụ Chân thành cám ơn hoàn thành việc trả lời ! Người phòng vấn (Ký, ghi rõ họ tên) ... Đánh giá hiệu kinh tế chè Trung du nông hộ địa bàn xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn sở để góp phần đánh giá thực trạng, hiệu kinh tế giống chè. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HOÀNG THỊ LÀNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ TRUNG DU CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĂN HÁN, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN... cứu nhằm đánh giá hiệu kinh tế chè Trung du đề xuất giải pháp nhằm phát triển sản xuất chè địa bàn xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận thực
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè Trung du của nông hộ trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn