(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

59 50 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:49

Phân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh PhúcPhân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh PhúcPhân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh PhúcPhân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh PhúcPhân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh PhúcPhân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh PhúcPhân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh PhúcPhân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh PhúcPhân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh PhúcPhân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc u dùng cho hộ gia đình) Cây lương thực thực phẩm Cây công nghiệp Cây ăn Sản phẩm phụ trồng trọt( thân, lá, cây, rơm rạ, củi… Sản phẩm trồng trọt khác( giống, cảnh…) Chăn ni( tính sản phẩm bán sản phẩm tiêu dùng cho hộ gia đình) Gia súc Gia cầm Sản phẩm khác( trứng, sữa tươi, kén tằm, mật nuôi ong, giống…) Sản phẩm phụ chăn nuôi( phân, lông, da) Hoạt động dịch vụ nông nghiệp Lâm nghiệp( tính sản phẩm bán sản phẩm tiêu dùng cho hộ gia đình) dịch vụ lâm nghiệp Thủy sản( tính sản phẩm bán sản phẩm tiêu dùng cho hộ gia đình) dịch vụ thủy sản Các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nơng nghiệp (tính sản phẩm bán sản phẩm tiêu dùng cho gia đình) Tiền lương, tiền cơng Các khoản khác( gồm khoản: thu từ hái lượm, quà tặng, tiền gửi từ bên ngoài, lãi tiết kiệm, tiền cho thuê nhà, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có cơng…) Tổng cộng Tổng thu Tổng chi 2.2 Bảng chi tiêu sinh hoạt hộ gia đình năm stt Chi tiêu 12 tháng Loại chi tiêu ( 1.000đ) Chi cố định Tiền điện Tiền học phí Tiền ga Tiền ăn Tiền xăng xe Tiền điện thoại chi phát sinh Tiền mừng loại( cưới xin, ma chay, sinh nhật,cỗ bàn,….) Tiền du lịch Tổng Phần Nhu cầu thực trạng tiếp cận vốn vay hộ gia đình 3.1 Hộ gia đình có thiếu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khơng? Có □ Khơng □ 3.2 có, năm vừa qua hộ gia đình có vay vốn khơng? Có □ Khơng □ 3.3 Nếu không vay, xin ông bà cho biết ngun nhân Khơng có nhu cầu Khơng có tài sản để chấp Khơng có phương án sử dụng vốn Đã vay bị từ chối Lý khác (ghi rõ)………………… 3.4 Nếu có vay, xin ơng bà vui lòng cho biết thêm thông tin đây: a.Các khoản vay hộ gia đình Khoản vay Lãi suất hộ có Thời Loại tín chấp gian dụng nhận? duyệt Nguồn 1=CT 1=Có hồ sơ 2=PCT 2=Không vay 3=Đang (ngày) Stt vay Số Số Mục vay vay đích đăng thực vay ký tế (tr.đ) (tr.đ) cần Thời chấp? hạn 1=C ó vay (tháng) % Thời (12) gian 2= Không xét (1) (2) (3) Hộ có (13) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Giá trị ước tính tài sản chấp (tr.đ) (13) 10 Cột 4: Cột 5: Cột 6: 1= Dưới ngày 1= Agribank 1= Mua nguyên liệu 1= Tháng 1=Sổ đỏ 2= Từ đến ngày 2= NHCSXH đầu vào 2=Văn phòng 3= Từ đến 15 ngày 3= QTDND 2= Bổ sung thêm vốn 3= Năm 3=Nhà 4= Trên 15 ngày 4= Khác, cụ thể:… kinh doanh 4=Máy móc 3= Mua sắm thiết bị, 5=Khác, cụ máy móc thể,… 4= Khác, cụ thể:… Cột 11: 2= Qúy Cột 13: b Tình hình trả nợ hộ gia đình Đúng hạn ; Quá hạn Thời gian hạn: Số tiền hạn: Lý do: Thiếu kỹ thuật Tiêu thụ sản phẩm ; Chi tiêu không hợp lý ; Thiên tai ; Khác ……………… c Đánh giá hộ tín dụng (i) Nhận xét lượng tín dụng: a Ít b Vừa phải c Nhiều (ii) Nhận xét thời hạn vay vốn a Ngắn b Phù hợp (iii) Nhận xét lãi suất a Cao b Vừa phải (iv) Nhận xét thủ tục vay vốn a Rất thuận tiện b Khá thuận tiện c Rườm rà (v) Nhận xét CB tín dụng a Nhiệt tình b Bình thường c Khơng nhiệt tình (vi) Nguyện vọng khách hàng vay vốn a Muốn vay tiếp b Không muốn vay Để nghị ông/bà với Nhà nước tổ chức tín dụng? Chân thành cảm ơn hợp tác Ông (bà)! Chủ hộ (Ký ghi rõ họ tên) Người khảo sát (Ký ghi rõ họ tên) ...2.2 Bảng chi tiêu sinh hoạt hộ gia đình năm stt Chi tiêu 12 tháng Loại chi tiêu ( 1.000đ) Chi cố định Tiền điện Tiền học phí Tiền ga Tiền ăn Tiền xăng xe Tiền điện thoại chi phát sinh Tiền... nhật,cỗ bàn, ….) Tiền du lịch Tổng Phần Nhu cầu thực trạng tiếp cận vốn vay hộ gia đình 3.1 Hộ gia đình có thiếu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khơng? Có □ Khơng □ 3.2 có, năm vừa qua hộ gia đình... qua hộ gia đình có vay vốn khơng? Có □ Không □ 3.3 Nếu không vay, xin ông bà cho biết ngun nhân Khơng có nhu cầu Khơng có tài sản để chấp Khơng có phương án sử dụng vốn Đã vay bị từ chối Lý khác
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc, (Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích luồng thu nhập, chi tiêu và nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn