Bai du thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cao

7 72 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mường Tè, ngày 11 tháng năm 2016 BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Họ tên: Đơn vị công tác: Câu 1: Khiếu nại gì? Tố cáo gì? Giữa khiếu nại tố cáo khác nào? "Khiếu nại" việc công dân, quan, tổ chức cán bộ, công chức theo thủ tục Luật quy định đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại định hành chính, hành vi hành định kỷ luật cán bộ, cơng chức có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp "Tố cáo" việc cơng dân theo thủ tục Luật quy định báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe doạ gây thiệt hại lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, quan, tổ chức Giữa khiếu nại tố cáo khác - Khiếu nại việc công dân, quan, tổ chức cán bộ, công chức theo thủ tục pháp luật quy định, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại định hành chính, hành vi hành quan hành nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước định kỷ luật cán bộ, cơng chức có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp - Tố cáo việc cơng dân theo thủ tục pháp luật quy định báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, quan, tổ chức Sự khác biệt khiếu nại tố cáo thể khía cạnh sau: - Trong việc khiếu nại, công dân, quan, tổ chức có quyền khiếu nại Khác với khiếu nại, chủ thể thực quyền tố cáo theo quy định Luật tố cáo cơng dân - Đối tượng khiếu nại định hành chính, hành vi hành tác động trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp người khiếu nại Đối tượng tố cáo hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe doạ gây thiệt hại lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức - Khi khiếu nại, người khiếu nại phải khiếu nại với quan có thẩm quyền giải khiếu nại Người tố cáo tố cáo hành vi vi phạm pháp luật quan nhà nước Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quan nhận có trách nhiệm chuyển đơn tố cáo thông báo văn cho người tố cáo biết; người tố cáo đến tố cáo trực tiếp quan có trách nhiệm hướng dẫn người tố để tố cáo đến quan có thẩm quyền Câu 2: Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định Luật khiếu nại Luật tố cáo sau: + Gây khó khăn, phiền hà việc thực quyền tố cáo công dân + Thiếu trách nhiệm việc giải tố cáo + Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích người tố cáo thơng tin khác làm lộ danh tính người tố cáo + Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trình giải tố cáo + Không giải cố ý giải tố cáo trái pháp luật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn việc giải tố cáo để thực hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho người bị tố cáo + Không thực thực không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo + Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải tố cáo + Cản trở việc thực quyền tố cáo; đe doạ, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo + Bao che người bị tố cáo + Cố ý tố cáo sai thật; kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai thật; mạo danh người khác để tố cáo + Mua chuộc, hối lộ người giải tố cáo; đe doạ, trả thù, xúc phạm người giải tố cáo + Lợi dụng việc tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, gây rối an ninh, trật tự công cộng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác + Đưa tin sai thật việc tố cáo giải tố cáo + Vi phạm quy định khác pháp luật tố cáo giải tố cáo Câu 3: "Người khiếu nại" công dân, quan, tổ chức cán bộ, công chức thực quyền khiếu nại + "Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại" bao gồm: quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân + "Người bị khiếu nại" quan, tổ chức, cá nhân có định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật bị khiếu nại + "Người giải khiếu nại" quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải khiếu nại - Người khiếu nại có quyền nghĩa vụ sau đây: Quyền: + Tự khiếu nại thơng qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại + Được nhận văn trả lời việc thụ lý để giải khiếu nại (trong vòng 10 ngày kể từ gửi đơn); nhận định giải khiếu nại + Được khơi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật + Được khiếu nại tiếp khởi kiện vụ án hành tòa án theo quy định Luật Khiếu nại - tố cáo pháp luật tố tụng hành + Rút khiếu nại giai đoạn trình giải Nghĩa vụ: + Khiếu nại đến người có thẩm quyền giải + Trình bày trung thực việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung trình bày viẹc cung cấp thơng tin, tài liệu + Chấp hành nghiêm chỉnh định giải khiếu nạihiệu lực pháp luật - Điều kiện để khiếu nại: Việc khiếu nại quan Nhà nước thụ lý để giải có đủ điều kiện sau đây: + Người khiếu nại phải người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp định hành chính, hành vi hành mà khiếu nại + Người khiếu nại phải người có lực hành vi đầy đủ theo quy định pháp luật; trường hợp thông qua người đại diện để thực việc khiếu nại người đại diện phải theo quy định nêu + Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại gửi đến quan có thẩm quyền giải thời hiệu, thời hạn theo quy định Luật Khiếu nại, tố cáo + Việc khiếu nại chưa có định giải cuối + Việc khiếu nại chưa tòa án thụ lý để giải Câu 4: Người bị tố cáo người có hành vi mà người tố cáo cho vi phạm pháp luật làm đơn tố cáo với quan nhà nước có thẩm quyền Tuy nhiên, thực tế xảy trường hợp Thứ người bị tố cáo thật có hành vi vi phạm pháp luật theo tố cáo, qua việc giải tố cáo cần phải có biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật Thứ hai tố cáo khơng thật, xuất phát từ nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan người tố cáo Khách quan người tố cáo thiếu thông tin cần thiết từ ý thức chủ quan mà khẳng định có hành vi vi phạm pháp luật Còn nguyên nhân chủ quan người tố cáo xuất phát từ động cá nhân mà cố tình vu khống, vu cáo, cố tình gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín người bị tố cáo Để giúp cho quan giải tố cáo bảo đảm công bằng, khách quan, tạo điều kiện cho người bị tố cáo minh oan bị tố cáo sai, Điều 58 Luật khiếu nại, tố cáo quy định: l Người bị tố cáo có quyền sau đây: a Được thông báo nội dung tố cáo; b Đưa chứng để chứng minh nội dung tố cáo không thật; c Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, phục hồi danh dự, bồi thường thiệt hại việc tố cáo không gây ra; d Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai thật Người bị tố cáo có nghĩa vụ sau đây: a Giải trình hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu; b Chấp hành nghiêm chỉnh định xử lý tố cáo quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; c Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu hành vi trái pháp luật gây ra” Câu 5: Khiếu nại đơn, khiếu nại, tố cáo, trực tiếp khiếu nại thông qua người đại diện - Trường hợp việc khiếu nại thực đơn đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa người khiếu nại; tên, địa quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý khiếu nại yêu cầu người khiếu nại Đơn khiếu nại phải người khiếu nại ký tên - Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp (tại quan có thẩm quyền) cán có trách nhiệm phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn ghi lại nội dung phần trên, có chữ ký người khiếu nại - Trường hợp việc khiếu nại thực thơng qua người đại diện người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp việc đại diện việc khiếu nại phải thực theo thủ tục quy định Câu 6:Thời hạn giải khiếu nại: - Thời hạn giải khiếu nại lần đầu không 30 ngày (đối với vụ việc phức tạp kéo dài không 45 ngày), kể từ ngày thụ lý để giải quyết; vùng sâu, vùng xa lại khó khăn thời hạn giải khiếu nại lần đầu không 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp kéo dài khơng q 60 ngày), kể từ ngày thụ lý để giải - Thời hạn giải khiếu nại lần hai không 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp kéo dài khơng q 60 ngày), kể từ ngày thụ lý để giải quyết; vùng sâu, vùng xa lại khó khăn thời hạn giải khiếu nại lần hai không 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp kéo dài không 70 ngày), kể từ ngày thụ lý để giải Thời hạn giải tố cáo: Thời hạn giải tố cáo 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải tố cáo; vụ việc phức tạp thời hạn giải 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải tố cáo Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải tố cáo gia hạn thời hạn giải lần không 30 ngày; vụ việc phức tạp không 60 ngày Câu 7: Thẩm quyền giải khiếu nại “Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã), thủ trưởng quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành mình, người có trách nhiệm quản lý trực tiếp” Như thẩm quyền giải khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bao gồm loại vụ việc: - Một là: khiếu nại định hành chính, hành vi hành mình, định hành văn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành hành vi hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thi hành công vụ mà người khiếu nại cho trái pháp luật xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp họ - Hai là: khiếu nại việc làm cán bộ, nhân viên thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã họ thực nhiệm vụ Ủy ban nhân dân hay Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao cho phân công phụ trách Luật Khiếu nại, tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo quy định cụ thể thẩm quyền giải khiếu nại quan hành Nhà nước nhận khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, quyền “khơng có trách nhiệm thụ lý” đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải Chính vậy, trước gửi đơn khiếu nại, người khiếu nại phải tìm hiểu xem quan có thẩm quyền giải vụ việc để thực cho Chỉ có khiếu nại đến người có thẩm quyền khiếu nại giải nhanh chóng, quyền lợi ích hợp pháp người khiếu nại khôi phục bảo vệ cách kịp thời, theo quy định pháp luật Câu 8: Thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật cán bộ, công chức việc thực nhiệm vụ, công vụ quan hành nhà nước: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức quản lý trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cán bộ, cơng chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Người đứng đầu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan chun mơn trực thuộc quan cán bộ, cơng chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh) có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cán bộ, cơng chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Tổng cục trưởng, Cục trưởng cấp tương đương phân cấp quản lý cán bộ, cơng chức có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị thuộc Tổng cục, Cục cấp tương đương, cán bộ, công chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan, đơn vị thuộc Bộ, thuộc quan ngang Bộ cán bộ, cơng chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật việc thực nhiệm vụ, công vụ Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cán bộ, cơng chức bổ nhiệm, quản lý trực tiếp Câu 9: Nếu người tố cáo bị đe dọa, trù dập, trả thù Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đạo phối hợp với quan chức để làm rõ, có biện pháp bảo vệ người tố cáo, ngăn chặn kịp thời hành vi đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật người có hành vi đe doạ, trù dập, trả thù người tố cáo Những nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm để tránh thiệt hại hành vi vi phạm pháp luật gây đồng thời người tố cáo bị đe dọa, trả thù, trù dập có biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ người tố cáo quyền lợi chung báo cho quan nhà nước có thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật Thực tốt quy định tạo tin tưởng nhân dân vào quan nhà nước đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực hoạt động quản lý nhà nước Câu 10: Giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu việc giải khiếu nại: Các quan nhà nước có thẩm quyền cần nghiên cứu, xem xét hoàn thiện pháp luật khiếu nại theo hướng: - Quy định thống thời hiệu khiếu nại thời hiệu khởi kiện vụ án hành Luật Khiếu nại Luật Tố tụng hành chính; - Hướng dẫn cụ thể việc chụp, chép tài liệu, chứng liên quan đến nội dung khiếu nại để vừa đảm bảo quyền bên, vừa đảm bảo thống quan, tổ chức việc cung cấp tài liệu cho người khiếu nại, luật sư, trợ giúp viên pháp lý; - Quy định rõ trường hợp người giải khiếu nại lần đầu đồng thời người bị khiếu nại khơng tổ chức đối thoại; - Quy định bổ sung số trường hợp cụ thể xem xét tạm đình đình giải khiếu nại cho phù hợp với thực tế; - Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2012/NĐ-CP theo hướng bổ sung quy định cụ thể trình tự, thủ tục thi hành định giải khiếu nạihiệu lực pháp luật, đảm bảo cho định thực nghiêm túc, nâng cao tính hiệu lực định giải khiếu nại Giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu việc giải tố cáo Để khắc phục hạn chế, bất cập pháp luật tố cáo, đề nghị cần hoàn thiện chế định theo hướng: - Hướng dẫn cụ thể thẩm quyền giải tố cáo cán bộ, công chức nghỉ hưu hay điều chuyển, bổ nhiệm vào vị trí, chức vụ cơng tác khác; - Quy định thời hiệu tố cáo hành vi vi phạm pháp luật (chưa phải tội phạm) lĩnh vực hành để phù hợp với pháp luật hình Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; - Quy định cụ thể trường hợp việc tố cáo gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, xâm hại đến tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm trách nhiệm phối hợp cụ thể để thực bảo vệ người tố cáo; - Nghiên cứu xem xét theo hướng công nhận tố cáo không rõ họ tên, địa nhằm đảm bảo hành vi vi phạm pháp luật bị phát xử lý, đặc biệt hành vi tham nhũng; - Cần phải điều chỉnh mức khen thưởng đảm bảo khuyến khích người dân phát hành vi vi phạm pháp luật báo với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; - Chính phủ cần ban hành Nghị định quy định xử phạt hành lĩnh vực khiếu nại, tố cáo làm sở đấu tranh, xử lý trường hợp vi phạm pháp luật lĩnh vực này, đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh trật tự, xúc phạm cán bộ, công chức, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quan nhà nước ... việc khiếu nại thực đơn đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa người khiếu nại; tên, địa quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý khiếu nại yêu cầu người khiếu nại. .. phụ trách Luật Khiếu nại, tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo quy... định pháp luật + Được khiếu nại tiếp khởi kiện vụ án hành tòa án theo quy định Luật Khiếu nại - tố cáo pháp luật tố tụng hành + Rút khiếu nại giai đoạn trình giải Nghĩa vụ: + Khiếu nại đến người
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai du thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cao, Bai du thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn