Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)

67 146 1
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:09

Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh PhúcĐánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh PhúcĐánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh PhúcĐánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh PhúcĐánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh PhúcĐánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh PhúcĐánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh PhúcĐánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh PhúcĐánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh PhúcĐánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh PhúcĐánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh PhúcĐánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh Phúc ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐỖ THỊ BÔNG “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XỬ NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANG VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi Trường Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐỖ THỊ BÔNG “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XỬ NƯỚC THẢI TẠI KHU CƠNG NGHIỆP KHAI QUANG VĨNH N, VĨNH PHÚC” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ngành : Khoa học môi trường Lớp : K46 - KHMT-N03 Khoa : Mơi Trường Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Chí Hiểu Thái Nguyên, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp thực hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiểu Số liệu kết nghiên cứu hồn tồn trung thực chưa bảo vệ cơng trình khoa học Những số liệu bảng biểu để phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả ghi rõ nguồn Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng lời nói Thái Ngun, ngày 31 tháng 05 năm 2018 Tác giả Đỗ Thị Bông ii LỜI CẢM ƠN Đối với sinh viên nói chung sinh viên ngành mơi trường nói riêng, thực tập tốt nghiệp nội dung quan trọng toàn trình học tập Thời gian thực tập giúp cho tơi có thêm kiến thức thực tế ngành học mà theo đuổi Được tiếp cận trực tiếp với hệ thống xử nước thải công nghiệp, tiếp thu học hỏi kinh nghiệm từ thực tế, đồng thời có điều kiện so sánh, giải thích, áp dụng, củng cố kiến thức sở kiến thức chuyên ngành học, tạo điều kiện tốt phục vụ công tác môi trường sau trường Được làm khóa luận tốt nghiệp thành trình phấn đấu học tập rèn luyện không mệt mỏi suốt năm dài ngồi ghế nhà trường Để khóa luận hồn thiện khơng thể thiếu giúp đỡ q thầy tổ chức, đồn thể địa điểm thực tập, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tôi xin cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Môi trường tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức nhiều kinh nghiệm q báu cho tơi suốt q trình học tập vừa qua Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh phúc tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực tập quý công ty Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chú, anh, chị, cán công - nhân viên nhà máy xử nước thải tập trung khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc tận tình giúp đỡ, dẫn, động viên tơi suốt thời gian thực tập iii Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiểu tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình làm khóa luận Do kiến thức thân hạn chế thời gian để hồn thiện khóa luận có hạn nên khóa luận nhiều thiếu sót Tơi mong nhận góp ý, chỉnh sửa từ q thầy bạn đọc để khố luận tơi hồn thiện Sau tơi xin chúc tồn thể thầy Khoa Mơi Trường, lời chúc sức khỏe, thành công công việc sống Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Đỗ Thị Bông iv DANH MỤC CÁC TỪ, CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh hóa COD Nhu cầu oxy hóa học DDI Dự án đầu tư trực tiếp nước FDI Dự án đầu tư trực tiếp nước HĐND – UBND Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân KCN Khu công nghiệp MĐ Module NMXL Nhà máy xử TSS Hàm lượng chất rắn lơ lửng USD Đồng đô la Mỹ v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp 10 Bảng 3.1 Vị trí thời gian lấy mẫu 22 Bảng 3.2 Cách bảo quản mẫu phân tích theo TCVN 5993-1995 quy định 23 Bảng 3.3 Các thơng số phân tích phòng thí nghiệm 25 Bảng 4.1 Đánh giá thay đổi lưu lượng nước thải đầu vào 32 Bảng 4.2 Danh sách lưu lượng nước thải KCN Khai Quang 33 Bảng 4.3 Kết phân tích mẫu nước thải đầu vào 34 Bảng 4.4 Kết phân tích mẫu nước thải đầu 36 Bảng 4.5 Bảng hiệu suất xử nước thải tính theo giá trị trung bình 37 Bảng 4.6 Bảng tổng hợp ý kiến người dân 40 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ kết phân tích mẫu nước thải đầu vào 35 Hình 4.2: Biểu đồ hiệu suất xử nước thải tính theo giá trị trung bình 38 vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ, CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỤC LỤC vii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài: 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.1.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp 2.2 Cơ sở khoa học 2.2.1 Khái niệm môi trường 2.2.2 Khái niệm ô nhiễm môi trường 2.2.3 Môi trường nước 2.2.4 Ơ nhiễm mơi trường nước: 2.2.5 Khái niệm nước thải phân loại nước thải 2.2.6 Đánh giá chất lượng nước 2.2.7 Khái niệm nước thải công nghiệp đặc điểm nước thải công nghiệp 2.3 Cơ sở thực tiễn 12 viii 2.3.1 Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước thải Thế Giới 12 2.3.2 Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước thải Việt Nam 13 2.3.3 Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước thải tỉnh Vĩnh Phúc 15 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 18 3.1.1 Đối tượng 18 3.1.2 Phạm vi 18 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 18 3.2.1 Địa điểm 18 3.2.2 Thời gian 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Phương pháp thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu thứ cấp 19 3.4.2 Phương pháp điều tra 19 3.4.3 Phương pháp tổng hợp xử số liệu 19 3.4.4 Phương pháp so sánh 20 3.4.5 Phương pháp lấy mẫu nước 20 3.4.6 Phương pháp bảo quản mẫu nước 22 3.4.7 Phương pháp phân tích mẫu nước 24 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN 27 4.1 Giới thiệu tổng quan KCN Khai Quang, Vĩnh YênVĩnh Phúc 27 4.2 Giới thiệu hệ thống xử nước thải Nhà máy xử nước thải tập trung KCN Khai Quang Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 28 4.2.1 Sơ đồ nguyên vận hành 29 4.2.2 Thuyết minh công nghệ 30 42 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết Luận Hệ thống xử nước thải Trạm xử nước thải tập trung KCN Khai Quang - Vĩnh n, Vĩnh Phúc có vai trò quan trọng mơi trường sống nhân dân, góp phần đáng kể trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Qua trình nghiên cứu thực đề tài đưa số kết luận sau: Hiện trạng hệ thống xử nước thải Trạm xử nước thải tập trung KCN Khai Quang đầu tư xây dựng với quy mô công suất xử 5.800 m3 nước/ngày đêm đảm bảo khả xử tốt lượng nước xả thải ngày công ty Đối với nước thải đầu vào: Các thơng số phân tích hầu hết vượt giới hạn xả thải theo hợp đồng ký kết thuê đất Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc với công ty KCN Khai Quang Một số số vượt quy chuẩn xả thải công ty nằm địa bàn như: TSS vượt 1,192 lần; Tổng Nito vượt 1,039 lần; BOD vượt 3,209 lần; NH4+ vượt 2,651 lần Đối với đầu nước thải: Hầu hết tiêu T-N; T-P tiêu lại xử triệt để so với quy chuẩn cột A QCVN 40/2011 Điều chứng tỏ hệ thống xử nước thải trạm xử nước thải tập trung địa bàn KCN Khai Quang vận hành hiệu quả, xử triệt để thông số ô nhiễm đạt tiêu chuẩn xả ngồi mơi trường Đặc biệt tiêu T-N, T-P chất nhiễm khó xử hệ thống xử nước thải khác hệ thống xử nước thải xử triệt để 43 Trạm có kỹ sư mơi trường thực cơng tác vận hành, phân tích phòng hóa nghiệm đảm bảo cho việc theo dõi chất lượng nước, kịp thời giải có cố xảy 5.2 Kiến Nghị  Tuy hệ thống xử nước thải Trạm xử nước thải tập trung KCN khai Quang có kết phân tích nước thải sau xử đạt quy chuẩn cho phép việc xả thải đề nghị quan chức kiểm tra, giám sát định kỳ thông số nước thải để có biện pháp phòng ngừa, ứng phó cố xảy vận hành hệ thống xử nước thải  Bên cạnh u cầu Cơng ty Cổ phần Phát triển hạ tầng: Đề thực tốt vấn đề quy hoạch, thiết kế hệ thống xử nước thải cho phù hợp với quy hoạch trạm, công suất đáp ứng nhu cầu phát triển tương lai  Đề nghị cấp quyền địa phương cần có kiến nghị quan quản phát dấu hiệu vi phạm bảo vệ môi trường trạm 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Quy Chuẩn Việt Nam, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Luật bảo vệ môi trường Việt Nam (2014) Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, (2015), Về quản chất thải phế liệu Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5993:1995, Chất lượng nước – Lấy mẫu – Hướng dẫn bảo quản xử mẫu Trang Web Bách khoa tồn thư mở Wikipedia (2018), https://vi.wikipedia.org/wiki/Ơ_nhiễm_nước Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (2018), https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_th%E1%BA%A3i Khánh Phương (2016), https://baomoi.com/thuc-trang-quan-ly-chat-thaicong-nghiep-tai-viet-nam/c/19275229.epi, Báo Kênh thông tin đối ngoại phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam (2016), http://vccinews.vn/news/17104/.html Minh Thái (2016), http://sotnmt.vinhphuc.gov.vn/UserControls/News/pFormPrint.aspx?Url ListProcess=/noidung/linhvucquanly/Lists/TaiNguyenNuoc&ListId=6ba 55c74-2e48-4ae1-a118-ba3a4abecf2e&SiteId=cd4b59e2-aab0-4deb8626-634a26df4911&ItemID=666&SiteRootID=03441558-b6ea-4ca29ce3-e5aa873c4918, Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc 10 Nguyễn Hường (2017), http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/38193/quantam-dau-tu-ha-tang-cac-khu-cong-nghiep.html, Báo Vĩnh Phúc 45 11 P.Tâm (2016), http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=B%C3%A1o%C4%91% E1%BB%99ng-v%E1%BB%81-t%C3%ACnh-tr%E1%BA%A1ng%C3%B4-nhi%E1%BB%85m-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-giat%C4%83ng-%E1%BB%9F-ch%C3%A2u-%C3%81,-ch%C3%A2u-Phiv%C3%A0 ch%C3%A2u-M%E1%BB%B9-La-tinh-42120, Tạp trí mơi trường 12 Trần Lâm (2016), http://suckhoedoisong.vn/o-nhiem-nguon-nuoc-thuctrang-dang-bao-dong-n123592.html, Sức khỏe & đời sống 13 VinhPhuc.vn (2018), http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/tintrongt/View_detail aspx?ItemID=2693, Vĩnh Phúc Tiếng Anh 14 Escap, 1994, Guidelines on monitoring methodologies for water,air and toxic chemicals, Newyork PHỤ LỤC I MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH THỰC TẬP Hình Mẫu lấy đầu vào hệ thống nước thải Hình Thao tác tráng dụng cụ đựng mẫu Hình Mẫu lấy bể khử trùng Module Hình Mẫu lấy bể khử trùng Module Hình Đo pH bể khử trùng Module Hình Kết đo pH bể khử trùng Module Hình Đo pH cửa xả sau xử PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HIỆN NAY STT Tên Công ty Ngành nghề Cơng ty TNHH HJC Vina Sản xuất mũ bảo hiểm Công tyTNHH BangsSun Việt Nam Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) Công ty TNHH Jahwa Vina Sản xuất linh kiện điện tử Công ty TNHH Jeongsan STC Vina Thuộc, sơ chế da; Sản xuất va li, túi sách, yên đệm; Sơ chế nhuộm da lông thú Công ty TNHH Vina Korea Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Công ty TNHH CN Toàn Hưng – Việt Nam Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, phận điều khiển truyền chuyển động Cơng ty TNHH Chính xác Việt Nam Sản xuất phụ tùng phận phụ trợ cho xe có động động xe Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam Gia cơng khí; xử tráng phủ kim loại Cty TNHH Meisei Việt Nam Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng 10 Cty TNHH cơng nghiệp Dezen Sản xuất phụ tùng phận phụ trợ cho xe có động động xe 11 Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam Bán bn tơ xe có động khác 12 Công ty TNHH Jinsung Việt Nam Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy bìa 13 Cơng ty TNHH công nghệ Cosmos Sản xuất phương tiện vận tải khác 14 Công ty TNHH Vina Kum Yang Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc vải khơng dệt khác 15 Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc Sản xuất phụ tùng phận phụ trợ cho xe có động động xe 16 Cơng ty TNHH Mỹ Phẩm Marado Sản xuất mỹ phẩm dụng cụ trang điểm 17 Công ty hữu hạn CN Sun Hua Sản xuất sản phẩm từ cao su plastic 18 Công ty TNHH Sản xuất Sơn phoenix Hà Nội Sản xuất sơn, véc ni chất sơn, quét tương tự; Sản xuất mực in ma tít 19 Công ty TNHH CN Strong Way Sản xuất phụ tùng phận phụ trợ cho xe có động động xe 20 Công ty HH CN GeoGear Vĩnh Phúc Sản xuất phụ tùng phận phụ trợ cho xe có động động xe 21 Công ty TNHH Haohsing Việt Nam Sản xuất thùng, bể chứa dụng cụ chứa đựng kim loại 22 Công ty TNHH CN Thanh Phúc Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 23 Công ty TNHH Diamond Sản xuất cấu kiện kim loại 24 Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Sản xuất khác chưa phân vào đâu 25 Công ty TNHH Partron Vina (chế xuất) Sản xuất linh kiện điện tử 26 Công ty TNHH MTV Thiện Mỹ Vĩnh Phúc Sản xuất sản phẩm khác kim loại; dịch vụ xử lý, gia công kim loại 27 Công ty Thiết bị đo lường điện tử THK Việt Nam Sản xuất linh kiện điện tử 28 Công ty TNHH CN Toyo Taki Việt Nam Sản xuất sản phẩm khác kim loại; dịch vụ xử lý, gia công kim loại 29 Công ty TNHH Công Nghiệp GHS Sản xuất phụ tùng phận phụ trợ cho xe có động 30 Cơng ty TNHH Tissuue Linh An Sản xuất bột giấy, giấy bìa 31 Cơng ty TNHH Seoul Print Vina May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 32 Công ty TNHH DKT Vina Sản xuất linh kiện điện tử 33 Công ty TNHH Haesung Vina Sản xuất linh kiện điện tử 34 Công ty TNHH K.Source Hà Nội Việt Nam Sản xuất máy móc, thiết bị chưa phân vào đâu 35 Công ty TNHH Hirota Precision Việt Nam (Vĩnh Phúc) Sản xuất linh kiện điện tử 36 Công ty Cổ phần Công nghệ LAVITEC Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 37 Cơng ty TNHH Kỹ Thuật OKAMOTO VN Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 38 Cơng ty TNHH cáp điện Cosmolink Vietnam Sản xuất dây, cáp điện điện tử khác 39 Công ty TNHH UJU Vina Sản xuất linh kiện điện tử 40 Công ty TNHH Power Logics Vina Sản xuất linh kiện điện tử 41 Công ty TNHH BHFex Vina Sản xuất linh kiện điện tử 42 Công ty TNHH Eunsun Vina Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 43 Công ty TNHH Wise Pacific Apparel Việt Nam Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc vải không dệt khác 44 Công ty TNHH Sindoh Vina Sản xuất linh kiện điện tử 45 Công ty TNHH AMO Vina Sản xuất linh kiện điện tử 46 Công ty TNHH Two-K Eng Vina (thuê xưởng Vĩnh Sơn) Sản xuất linh kiện điện tử 47 Công ty CP GRS Vina (thuê xưởng Vĩnh Sơn) Sản xuất linh kiện điện tử 48 Công ty TNHH Jinyoung HNS Vina Gia cơng khí; xử tráng phủ kim loại 49 Công ty CP Việt Nam E-Bike (thuê xưởng Vĩnh Sơn) Sản xuất mô tô, xe máy 50 Công ty TNHH BHFlex (thuê xưởng Vĩnh Sơn) Sản xuất linh kiện điện tử Nguồn: Số liệu truy cập năm 2017 PHỤ LỤC III DANH SÁCH TẢI LƯỢNG NƯỚC THẢI CỦA CÁC CÔNG TY NẰM TRONG KCN KHAI QUANG STT Doanh nghiệp T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Công ty TNHH HJC Vina 4,596.75 4,128.80 4,081.50 4,142.30 4,617.00 4,425.20 4,314.50 4,156.00 4,194.30 Công tyTNHH CN KYB Việt Nam 483.20 508.80 381.60 232.00 438.40 458.60 430.20 411.30 432.10 Công ty TNHH Jahwa Vina 8,216.80 8,422.40 9,865.60 8,371.20 9,379.20 8,567.60 9,453.76 8,678.46 9,678.23 Công ty TNHH Jeong STC Vina 1,038.40 1,061.60 1,164.80 936.80 985.60 1,897.34 1,345.67 978.60 965.30 Công ty TNHH Vina Korea 8,218.80 7,031.20 7,204.00 5,210.40 5,968.00 6,234.30 7,686.70 6,342.30 5,345.80 Công ty TNHH CN Toàn Hưng 1,608.80 1,942.40 1,845.60 1,469.60 1,513.60 1,345.40 1,567.30 1,678.90 1,745.00 Cơng ty TNHH Chính xác VN1 10,630.90 9,443.70 10,580.50 10,818.50 11,496.80 10,457.80 11,678.80 11,789.81 10,597.40 4,468.80 4,751.60 5,782.00 5,745.60 5,930.40 4,678.89 4,678.20 5,456.90 5,345.70 Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam Cty TNHH Meisei Việt Nam 268.80 233.60 351.20 241.60 137.60 243.90 167.40 232.80 232.60 10 Cty TNHH công nghiệp Dezen 268.00 276.00 264.00 308.80 296.00 247.90 270.80 276.50 243.80 1,637.60 1,618.40 1,987.20 1,904.80 1,972.00 1,675.90 1,906.70 1,789.40 1,786.00 52.00 48.00 44.00 32.00 35.20 56.00 41.00 37.70 35.20 458.40 348.00 358.40 367.20 283.20 440.70 345.90 345.00 347.90 1,088.80 1,049.60 1,236.00 1,076.80 1,160.80 1,098.30 1,980.70 1,678.40 1,984.20 11 12 13 14 Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam Công ty TNHH Jinsung Việt Nam Công ty TNHH công nghệ Cosmos Công ty TNHH Vina Kum Yang 15 16 17 18 19 20 21 Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc Công ty TNHH Mỹ Phẩm Marado Công ty hữu hạn CN Sun Hua Công ty TNHH Sản xuất Sơn phoenix HN Công ty TNHH CN Strong Way Công ty HH CN GeoGear Vĩnh Phúc Công ty TNHH Haohsing Việt Nam 5,710.40 5,440.00 5,804.80 5,567.20 5,160.80 5,456.80 5,890.50 5,789.30 5,456.00 73.60 67.20 53.60 51.20 51.20 55.40 53.40 56.20 60.70 2,435.20 2,768.00 2,512.80 2,252.80 2,467.20 2,678.34 2,789.40 2,456.89 2,789.50 252.80 224.00 308.80 217.60 408.00 456.30 490.80 345.60 342.10 1,468.80 1,359.20 1,812.80 1,592.80 2,206.40 1,456.34 1,789.07 1,678.45 1,908.60 488.00 484.00 552.00 473.60 664.80 456.30 467.30 567.80 564.30 96.80 107.20 126.40 111.20 114.40 96.30 102.30 107.40 112.40 22 Công ty TNHH CN Thanh Phúc 149.60 148.80 168.00 162.40 176.80 169.40 156.70 168.30 145.20 23 Công ty TNHH Diamond 2,345.60 2,132.80 2,458.40 2,211.20 2,659.20 2,897.78 2,567.90 2,678.89 2,789.56 968.80 873.60 1,086.40 912.00 978.30 890.45 986.45 1,076.50 1,555.67 27,160.00 24,188.00 24,012.00 23,045.60 27,006.40 25,222.00 25,908.90 26,908.70 27,908.49 5,748.00 5,726.40 6,899.20 6,476.00 8,345.60 5,786.09 6,789.50 7,890.60 7,098.70 24 25 26 Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Công ty TNHH Partron Vina (chế xuất) Công ty TNHH MTV Thiện Mỹ Vĩnh Phúc 27 28 Công ty Thiết bị đo lường điện tử THK Việt Nam Công ty TNHH CN Toyo Taki Việt Nam 19.20 16.80 21.60 18.40 17.60 17.30 16.80 19.70 18.90 1,035.20 1,493.60 1,249.60 1,594.40 1,809.60 1,097.40 1,897.00 1,095.50 1,456.80 29 Công ty TNHH CN GHS 112.00 109.60 130.40 135.20 160.80 115.09 113.90 111.80 150.60 30 Công ty TNHH Tissuue Linh An 258.40 269.60 320.80 344.80 387.20 258.60 289.60 345.20 278.90 31 Công ty TNHH Seoul Print Vina 287.20 376.00 469.60 294.40 386.40 276.80 234.90 331.80 311.50 32 Công ty TNHH DKT Vina 2,376.80 2,371.20 2,417.60 1,842.40 1,802.40 2,098.40 2,097.30 1,096.30 1,095.30 33 Công ty TNHH Haesung Vina 13,804.00 14,130.40 16,439.20 14,887.20 14,540.00 15,098.30 16,095.40 17,843.10 8,875.20 1,483.20 1,858.40 1,487.20 1,312.00 1,091.20 1,986.20 1,009.40 1,112.60 1,987.80 508.80 522.40 656.80 713.60 632.00 509.20 672.90 789.30 568.90 89.60 45.60 52.00 103.20 73.60 57.90 78.40 100.20 111.30 16.00 0.00 29.60 0.00 16.00 18.00 14.30 17.40 16.00 288.00 237.60 227.20 254.40 296.80 278.30 244.50 289.60 279.50 1,362.40 1,284.80 1,508.80 1,452.00 2,017.60 1,908.30 1,789.30 1,786.40 1,897.10 34 35 36 37 38 39 Công ty TNHH K.Source Hà Nội VN Công ty TNHH Hirota Precision Việt Nam (Vĩnh Phúc) Công ty Cổ phần Công nghệ LA VITEC Công ty TNHH Kỹ Thuật OKAMOTO VN Công ty TNHH cáp điện Cosmolink Vietnam Công ty TNHH UJU Vina 40 Công ty TNHH Power Logics Vina 3,802.40 2,937.60 5,680.80 3,240.80 5,161.60 3,567.30 5,783.30 5,098.20 5,895.30 41 Công ty TNHH BHFex Vina 28,054.40 26,476.00 29,733.60 30,778.40 30,498.40 25,987.00 27,987.30 30,354.80 28,903.70 42 Công ty TNHH Eunsun Vina 44.80 50.40 76.00 116.80 176.00 46.90 110.30 117.20 80.30 5,136.80 3,931.20 4,627.20 5,040.00 4,530.40 3,098.90 3,786.50 4,098.30 3,095.90 43 Công ty TNHH Wise Pacific Apparel Việt Nam 44 Công ty TNHH Sindoh Vina 684.00 855.20 791.20 612.80 633.60 657.40 789.30 655.40 678.10 45 Công ty TNHH AMO Vina 1,565.00 746.00 7,170.00 115.00 753.00 156.20 567.20 786.40 796.30 1,837.00 41.00 143.00 0.00 0.00 114.30 67.00 897.50 115.70 286.00 355.00 788.00 0.00 791.00 456.30 789.00 356.20 789.00 0.00 0.00 237.00 284.00 311.00 234.00 234.90 276.10 279.00 535.00 415.00 452.70 417.30 434.60 386.00 0.00 0.00 0.00 322.00 245.00 423.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,155.70 151,345.85 46 47 48 49 50 Công ty TNHH Two-K Eng Vina (thuê xưởng Vĩnh Sơn) Công ty CP GRS Vina (thuê xưởng Vĩnh Sơn) Công ty TNHH Jinyoung HNS Vina Công ty CP Việt Nam E-Bike (thuê xưởng Vĩnh Sơn) Công ty TNHH BHFlex (thuê xưởng Vĩnh Sơn) Tổng 153,841.85 143,151.70 166,074.50 147,655.30 160,973.70 145,873.42 158,528.35 (Nguồn: Số liệu thống kê công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc) PHỤ LỤC IV PHIẾU ĐIỀU TRA, PHỎNG VẤN VỀ NƯỚC THẢI ĐÃ QUA XỬ CỦA KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANGVĨNH YÊN, VĨNH PHÚC Phiếu điều tra số: …… Người vấn:………………… Thời gian vấn: Ngày … tháng……năm 2017 A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Tuổi: Nam/Nữ:……… Nghề nghiệp: Địa chỉ: Số thành viên gia đình:………………………………………… B THƠNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC Nguồn nước sử dụng ngày cho sinh hoạt: a Nước cấp c Nước mưa b Nước giếng (đào/khoan) d Nước sông Nguồn nước sử dụng cho sản xuất, tưới tiêu a Nước cấp b Nước giếng (đào/khoan) c Nước mưa d Nước sông Lượng nước gia đình sử dụng ngày: a < 100 lít b > 200 lít c > 400 lít d > 600 lít e.Khác:………………… Ảnh hưởng nguồn nước tới sức khỏe gia đình: a Ngứa, dị ứng b Đau mắt d Không ảnh hưởng c Đau bụng e Ý kiến khác:……………………… C THÔNG TIN VỀ ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC Màu: a Trong c Đục b Vàng d Khác:…………… (Nếu có) Nước thường có dấu hiệu màu bất thường khi: a Trời nhiều mây b Trời có nắng gay gắt c Trời mưa to d Khác……………… Mùi: a Không mùi b Hơi có mùi c Mùi nặng d.Khác:……………… Ơng/bà cho biết thời gian nước chảy nhiều nhất? a Sáng b Trưa c Chiều d Tối Ông/bà cho biết nước thải có bất thường khơng? a Khơng b Có Nếu có bất thường chỗ nào: Hoạt động xả thải có ảnh hưởng tới trồng khơng? a Khơng ảnh hưởng b Có ảnh hưởng Nếu có ảnh hưởng nào: Hoạt động xả thải có ảnh hưởng đến vật ni khơng? a Khơng ảnh hưởng b Có ảnh hưởng Nếu có ảnh hưởng nào: Ơng/bà có dùng nước thải vào hoạt động khác không? a Không dùng b Có dùng c Thỉnh thoảng dùng Ơng/bà cho biết cảm quan nước thải có đạt hiệu khơng? a Khơng b Có Xin cảm ơn ý kiến đóng góp ơng/bà!!! Người vấn Người vấn (Kí ghi rõ họ tên) (Kí ghi rõ họ tên) ... Đánh giá trạng nước thải khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 32 4.3.2 Đánh giá hiệu xử lý nước thải nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Khai Quang, Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. .. Nước thải công nghiệp sau xử lý trạm xử lý nước thải tập trung KCN Khai Quang, Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc - Công tác quản lý xử lý nước thải Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Khai Quang, Vĩnh Yên. .. KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc  Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc  Đánh giá trạng nước thải khu công nghiệp hiệu xử
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn