Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 2020, tầm nhìn 2030 (Khóa luận tốt nghiệp)

68 105 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:03

Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20172020, tầm nhìn 2030Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20172020, tầm nhìn 2030Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20172020, tầm nhìn 2030Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20172020, tầm nhìn 2030Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20172020, tầm nhìn 2030Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20172020, tầm nhìn 2030Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20172020, tầm nhìn 2030Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20172020, tầm nhìn 2030Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20172020, tầm nhìn 2030 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o - HÀ NGỌC NAM Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THU GOM, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẬP TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2017-2020, TẦM NHÌN 2030” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Khoa học môi trường Lớp : K46-N01 Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014-2018 Thái ngun, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o - HÀ NGỌC NAM Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THU GOM, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẬP TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2017-2020, TẦM NHÌN 2030” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Khoa học môi trường Lớp : K46-N01 Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014-2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Hoàng Quý Nhân Thái nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được chí ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Môi Trường thời gian thực tập tốt nghiệp em tiến hành đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử rác thải sinh hoạt phù hợp địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030” Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em nhận giúp đỡ lớn từ nhà trường, thầy cô đơn vị thực tập Đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám hiệu nhà trường, khoa, môn trường thầy giúp em có kiến thức bổ ích chun ngành Khoa Học Mơi Trường, tạo điều kiện cho em tiếp cận môi trường thực tế thời gian qua Đặc biệt cho em gửi lời cám ơn chân thành tới thầy giáo: Th.S Hoàng Quý Nhân Trong thời gian viết luận văn, em nhận hướng dẫn tận tình thầy, thầy giúp em bổ sung hồn thiện kiến thức thuyết thiếu việc áp dụng kiến thức vào thực tế đợn vị thực tập để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối em xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể gia đình, bạn bè hết lòng động viên, giúp đỡ tạo điều kiện vật chất tinh thần cho em trình học tập nghiên cứu Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian, điều kiện tiếp cận kiến thức kinh nghiệm thân, khóa luận khơng tránh khỏi khiếm khuyết, em mong góp ý thầy người đọc để hồn thiện hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 05 tháng 01 năm 2018 Sinh viên Hà Ngọc Nam ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần rác thải 14 Bảng 4.1 Kết thực mục tiêu kinh tế giai đoạn 2015 -2017 26 Bảng 4.2 Dân số huyện Yên Lập (tính đến ngày 09/11/2017) 27 Bảng 4.3 Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư 33 Bảng 4.4 Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ khu chợ 34 Bảng 4.5 Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ cụm công nghiệp 35 Bảng 4.6 Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ nguồn khác 37 Bảng 4.7 Rác thải sinh hoạt phát sinh từ nguồn khác địa bàn huyện Yên Lập 38 Bảng 4.8 Thành phần rác thải sinh hoạt huyện Yên Lập 39 Bảng 4.9 Nhận thức người dân phân loại rác thải nguồn 41 Bảng 4.10 Nhận thức người dân ảnh hưởng đến môi trường việc xả rác không nơi quy định 42 Bảng 4.11 Đánh giá người dân trạng thu gom, xử rác thải sinh hoạt 43 Bảng 4.12 Ý kiến người dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải 43 Bảng 4.13 Mức phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 44 Bảng 4.14 Diễn biến khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện Yên Lập giai đoạn 2017-2025 tầm nhìn đến năm 2030 59 iii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Hình ảnh rác thải giới Hình 2.2: Hình ảnh rác thải Việt Nam (Nguồn: baomoi.com/mt-kh) Hình 2.3: Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt 13 Hình 4.1 Bản đồ địa giới hành tỉnh Phú Thọ [1] 20 Hình 4.2: Hình ảnh địa hình huyện Yên Lập [1] 22 Hình 4.3: Cơ cấu tổ chức máy quản môi trường huyện Yên Lập 24 Hình 4.4: Khu tập kết rác thải sinh hoạt xã Hưng Long 28 Hình 4.5: Khu tập kết rác thải sinh hoạt thị trấn Yên Lập 29 Hình 4.6: Lò đốt rác xã Lương Sơn 30 Hình 4.7: Bãi rác Xuân Viên 31 Hình 4.8: Lò đốt rác xã Xuân Viên 31 Hình 4.9: Bãi rác xã Mỹ Lương 32 Hình 4.10 Biểu đồ tỷ lệ nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Yên Lập 38 Hình 4.11 Biểu đồ thành phần rác thải sinh hoạt huyện Yên Lập 39 Hình 4.12 Sơ đồ cấu trúc nội hệ thống quản RTSH 46 huyện Yên Lập 46 Hình 4.13 Đề xuất mơ hình thu gom RTSH cho huyện Yên Lập 49 Hình 4.14 Bản đồ điểm tập kết thu gom, xử rác thải huyện Yên Lập 53 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết dầy đủ BVMT Bảo vệ môi trường CN - TTCN Công nghiệp - Tiểu thủ cơng nghiệp COD Nhu cầu oxy hóa học ĐDSH Đa dạng sinh học GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐND Hội đồng Nhân dân KH&CN Khoa học & Công nghệ KT - XH Kinh tế - Xã hội QCVN Quy chuẩn Việt Nam QHBVMT Quy hoạch bảo vệ môi trường QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất QHTTPTKTXH Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội RTSH Rác thải sinh hoạt TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam UBND Ủy ban Nhân dân VSMT Vệ sinh môi trường VSV Vi sinh vật ONMT Ơ nhiễm mơi trường WB Biến đổi khí hậuNgân hàng giới WHO Tổ chức y tế giới v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH ẢNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan rác thải sinh hoạt quản rác thải sinh hoạt giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình rác thải giới 2.1.2 Tình hình rác thải Việt Nam 2.1.3 Ảnh hưởng rác thải sinh hoạt tới kinh tế xã hội, môi trường sức khỏe người 2.2 Cơ sở khoa học đề tài 10 2.3 Cơ sở pháp 11 2.4 Cơ sở thực tiễn 12 2.4.1 Nguồn gốc phát sinh 12 2.4.2 Thành phần rác thải 13 2.4.3 Một số phương pháp xử rác sinh hoạt thải 15 vi PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu: 17 3.4.1 Phương pháp thao khảo, kế thừa 17 3.4.2 Phương pháp phân tích số liệu 17 3.4.3 Phương pháp điều tra vấn 18 3.4.4 Phương pháp xử thông tin, số liệu 18 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 19 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 24 4.2 Công tác thu gom rác thải sinh hoạt huyện Yên Lập 28 4.3 Khối lượng phát sinh rác thải sinh hoạt khu dân cư 32 4.3.1 Phát sinh rác thải sinh hoạt từ khu dân cư 32 4.3.2 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt từ khu chợ 34 4.3.3 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt từ cụm công nghiệp 35 4.3.4 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt từ nguồn khác 36 4.3.5 Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện Yên Lập 37 4.3.6 Thành phần rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện Yên Lập 39 4.3.7 Lệ phí thu gom rác thải 40 4.4 Nhận thức cộng đồng công tác bảo vệ môi trường, xử rác thải sinh hoạt huyện Yên Lập 40 4.5 Thành tựu vấn đề tồn đọng cơng tác thu gom, vận chuyển, xử rác thải sinh hoạt 44 vii 4.6 Đánh giá, đề xuất mơ hình thu gom, xử rác thải sinh hoạt địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 46 4.6.1 Đánh giá cấu trúc nội hệ thống quản rác thải sinh hoạt 46 4.6.2 Đề xuất mơ hình thu gom rác thải sinh hoạt huyện Yên Lập đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 48 4.6.3 Đề xuất phương án thu gom rác thải sinh hoạt 51 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 55 5.1 KẾT LUẬN 55 5.2 KIẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt nam quốc gia phát triển, có thu nhập thấp, để tồn cạnh tranh kinh tế liệt khu vực tồn cầu, Việt Nam phải thực cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước Q trình gây sức ép lớn tới môi trường Giải pháp đặt phải có kết hợp chặt chẽ trình phát triển với vấn đề mơi trường, coi lợi ích mơi trường yếu tố phải cân nhắc tới hoạch định sách phát triển Cùng với phát triển kinh tế, đô thị, ngành sản xuất kinh doanh dịch vụ ngày mở rộng phát triển nhanh chóng, tạo số lượng lớn rác thải bao gồm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải y tế, rác thải nông nghiệp, rác thải xây dựng Yên Lập sau năm đổi thu nhiều kết tốt mặt, từ mặt Huyện có thay đổi rõ nét, tốc độ thị hóa cao, cơng trình kiến trúc xây dựng ngày nhiều, đa dạng phong phú Kinh tế phát triển, đời sống vật chất cộng đồng nâng cao, song song với tốc độ tăng gia tăng dân số phát triển kinh tế huyện Yên Lập, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh không ngừng tăng khối lượng mà phức tạp thành phần tính chất Do vậy, vấn đề môi trường đáng quan tâm tồn huyện cơng tác quản rác thải sinh hoạt Trên sở ứng dụng tiếp cận hệ thống, em tiến hành nghiên cứu luận văn nghiên cứu đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử rác thải sinh hoạt phù hợp địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030” nhằm hạn chế mức độ nhiễm môi trường rác thải gây giảm chi phí quản rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Yên Lập 45 - Bước đầu hình thành hệ thống thu gom, vận chuyển xử rác thải từ huyện đến xã khu dân cư; - Rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn thu gom, xử lý; khu vực nông thôn bước đầu quan tâm xử lý; - Đầu tư 01 khu chôn lấp rác thải sinh hoạt Thị trấn Yên Lập, 02 lò đốt rác thải sinh hoạt xã Ngọc Lập xã Lương Sơn b Các vấn đề tờn công tác thu gom, vận chuyển, xử rác thải sinh hoạt Hiện nay, công tác thu gom quản RTSH huyện Yên Lập nhiều bất cập, gây khó khăn cho việc xử sau: - RTSH chưa phân loại nguồn gây khó khăn cho q trình chơn lấp chứa nhiều thành phần khó phân hủy (túi nylon, đồ nhựa ) - Công tác thu gom rác chưa triệt để, xã mức phát triển kinh tế thấp nên tình trạng người dân vứt rác bừa bãi dọc đường, khu đất trống hình thành bãi rác tự phát làm mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân - Phương tiện, trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho công tác thu gom, xử rác thải sinh hoạt Huyện chưa đồng xã, thị trấn chưa đáp ứng nhu cầu - Các khu tập kết rác địa bànhuyện chưa đủ tiêu chuẩn, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật xa khu dân cư, xa nguồn nước, rác đổ lộ thiên, khơng có che chắn… điều gây ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh, gây ô nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí xảy thiên tai, mưa bão, ngập lụt, rác thải bãi chôn lấp bị mưa bão theo dòng chảy trở thành nguồn lây lan, phát tán dịch bệnh - Bước đầu hình thành mạng lưới, Hợp tác xã, tổ chức tự quản môi trường, nhiên mang tính tự phát, chưa có mơ hình thống để giao 46 trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải - Công tác tuyên truyền thu gom, xử rác thải sinh hoạt bảo vệ môi trường hạn chế, chưa tạo chuyển biến nhận thức hành động người dân, chưa có vào tích cực cấp ủy, quyền tổ chức trị địa phương - Huyện quan tâm, đạo cơng tác thu phí vệ sinh theo quy định Tuy nhiên, tỷ lệ thu phí thấp nên chưa đáp ứng trì mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải - Các dự án quy hoạch xây dựng cơng trình xử rác thải địa bàn Huyện không thực thiếu nguồn vốn đầu tư thực khơng có kinh phí vận hành (lò đốt rác xã Lương Sơn) 4.6 Đánh giá, đề xuất mô hình thu gom, xử rác thải sinh hoạt địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 4.6.1 Đánh giá cấu trúc nội hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt Sơ đồ cấu trúc nội hệ thống quản RTSH huyện Yên Lập thể hình sau: Quản cấp huyện, xã, thơn, xóm Đối tượng thu gom, vận chuyển RTSH Cộng đồng dân cư Đối tượng xử RTSH Hình 4.12 Sơ đồ cấu trúc nội hệ thống quản lý RTSH huyện Yên Lập 47 - Nhìn vào sơ đồ cấu trúc nội hệ thống quản RTSH thấy hệ thống chia phân hệ, bao gồm: - Cộng đồng dân cư đối tượng trực tiếp phát sinh rác thải sinh hoạt Lượng rác thải sinh nhiều hay phụ thuộc hồn tồn vào điều tiết đối tượng Cộng đồng dân cư thể phân hệ hiểu toàn người dân sống, lao động học tập địa bàn huyện Yên Lập người dân lao động, công nhân, cán viên chức nhà nước - Đối tượng thu gom, vận chuyển, xử rác thải sinh hoạt chia thành đối tượng chính: + Đối tượng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: Đối tượng trực tiếp thu gom lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn người thu gom rác, tổ thu gom chịu quản trực tiếp cấp quản xã, thơn, xóm (khu) Người thu gom rác thải khu vực xã thường người dân xã Tuy nhiên, theo điều tra cho thấy số nơi chưa có tổ thu gom rác mà người dân tự vứt rác bãi đất trống gần nhà khu vực kênh mương đổ rác theo thói quen từ trước tới xã Xuân An, Trung Sơn, Xuân Thủy… trở thành vấn đề bất cập công tác quản rác thải sinh hoạt huyện Yên Lập + Đối tượng vận chuyển, xử rác thải sinh hoạt Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cơng trình cơng cộng, Hợp tác xã nơng nghiệp xã Sự lựa chọn đối tượng vận chuyển, xử hay cách thức xử RTSH chịu đạo trực tiếp từ phía quản cấp huyện phòng TNMT huyện Yên Lập UBND huyện Yên Lập - Quản cấp huyện, xã, thơn, xóm chia thành cấp quản riêng + Quản cấp huyện bao gồm phòng TNMT, UBND huyện n Lập Trong đó, phòng TNMT quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham 48 mưu giúp UBND huyện thực chức quản Nhà nước tài ngun đất, nước, khống sản, mơi trường huyện theo quy định pháp luật Phòng TNMT huyện chịu đạo, quản tổ chức biên chế công tác UBND huyện, đồng thời chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuyên môn Sở TNMT Công tác quản môi trường cấp sở huyện tới Xã chưa có điều kiện trang bị, thiếu nguồn nhân lực, thường dẫn đến tình trạng xã triển khai theo phương thức khác + Quản cấp xã bao gồm UBND xã, cán kiêm nhiệm mơi trường, trưởng thơn, xóm Trong đó, Cấp xã đơn vị quản môi trường trực tiếp địa phương Do chưa có tiêu biên chế cho nhiệm vụ quản môi trường cấp xã nên nhiệm vụ công tác quản môi trường xã xếp 01 cán kiêm nghiệm, có xã khơng có, thơng thường cán phụ trách địa chính, nơng nghiệp, hợp tác xã dẫn đến tình trạng chưa có phòng chun mơn cho công tác bảo vệ môi trường Hơn nữa, cấp xã nơi tiếp xúc trực tiếp công tác bảo vệ môi trường Từ trên, thấy cơng tác bảo vệ mơi trường cấp xã gặp nhiều khó khăn Hiện nay, cơng cụ quản cấp xã nhắc nhở, xử phạt hành vi phạm đến chất lượng môi trường rác thải sinh hoạt 4.6.2 Đề xuất mơ hình thu gom rác thải sinh hoạt huyện Yên Lập đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Với điều kiện trên, hệ thống quản RTSH huyện Yên Lập nên hệ mở nên có trao đổi, tương tác liên tục với mơi trường bên ngồi Chính tương tác, trao đổi liên tục góp phần cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho hệ trì Entropy tăng trưởng mức độ định, giữ cho hệ thống ổn định cân bằng, thích nghi với mơi trường Dù Entropy 49 phân hệ tăng Mơi trường giao dịch hệ thống quản rác thải sinh hoạt huyện Yên Lập đề xuất thể hình 4.14 Cơ cấu hành Giáo dục cộng đồng Hệ thống quản Cơ cấu luật RTSH Hệ thống kỹ thuật Cơ cấu kinh tế Hệ thống thông tin RTSH Hình 4.13 Đề xuất mơ hình thu gom RTSH cho huyện Yên Lập - Cơ cấu hành chính: cấu mặt hành chính, tổ chức quan cấp quản lý, đơn vị thu gom, vận chuyển, xử rác thải sinh hoạt, bố trí 01 cán biên chế kiêm nhiệm môi trường từ cấp Xã - Cơ cấu kinh tế: Kinh tế phát triển đồng nghĩa với gia tăng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh Tuy nhiên, phát triển kinh tế giúp tăng mức đầu tư cho xử rác thải Do vậy, phát triển kinh tế đóng vai trò quan trọng công tác thu gom RTSH - Cơ cấu luật: Bao gồm sách, định, thông tư Bộ TNMT, UBND huyện, UBND xã, để nhằm quản lý, tạo sở cho công tác quản hoạt động xuyên suốt Các sách đóng vai trò yếu tố đầu vào yếu tố đầu quan trọng hệ thống Chính sách thể quan điểm người quản lý, có tác động trực tiếp đến cách thức thu gom, vận chuyển, xử rác thải sinh hoạt phát sinh Phí/lệ phí phí thu gom rác 50 thải mà người dân phải đóng góp trả cho người trực tiếp thu gom rác thải mức phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế nơi, khu vực - Hệ thống kỹ thuật bao gồm đường xá, phương tiện thu gom, vận chuyển rác Các yếu tố hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định Hiện nay, phương tiện hỗ trợ cho công tác thu gom rác thải sinh hoạt xã chưa đáp ứng yêu cầu Xã có hệ thống thu gom, xử rác thải tự trang bị xe cải tiến, máy kéo, quần áo, ủng, găng tay, trang cho người thu gom Người dân thường đựng rác vào thùng rác tự chế túi nilon hàng tuần rác thu gom lần/tuần Người thu gom rác xóm kéo xe rác tới khu tập kết rác quy hoạch (xã Hưng Long) Tuy nhiên, tồn huyện có 14 xã chưa có Khu tập kết rác tập trung nên rác đổ vào bãi đất trống xa khu dân cư… điều gây ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh, ô nhiễm đất, nước… xảy thiên tai, mưa bão, ngập lụt trở thành nguồn lây lan, phát tán dịch bệnh Ngồi ra, xã khơng có bãi tập kết rác họ tận dụng vùng trũng địa phương để làm bãi tập kết rác với quy mô, diện tích nhỏ điều gây nhiễm mơi trường xung quanh - Giáo dục cộng đồng: Cộng đồng đóng vai trò quan trọng hệ thống thu gom RTSH vấn đề giáo dục cộng đồng vấn đề phân loại rác thải nguồn, cách thức tự xử rác thải sinh hoạt phương pháp chôn lấp, phương pháp thu gom rác thải quy cách Công tác thu gom xử rác thải nói riêng cơng tác bảo vệ mơi trường nói chung giải cách ổn thoả có tham gia chủ động, tích cực cộng đồng Sự tham gia thể từ xác định vấn đề, biện pháp, cách thức cụ thể giải vấn đề môi trường rác thải gây nên Sự tham gia cộng đồng có nghĩa việc tăng quyền làm chủ trách nhiệm cộng đồng việc bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo cho họ 51 quyền sống môi trường lành, sạch, đẹp, đồng thời hưởng lợi ích môi trường đem lại Để làm việc này, nước trải qua trình kiên trì vận động, tuyên truyền chí cưỡng chế người dân tiến hành phân loại rác nguồn Nhiều nước đưa vào chương trình giáo dục phổ thơng kiến thức mơi trường thu gom phân loại rác thải Đặc biệt sử dụng phương pháp giáo dục trẻ em thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt trường tiểu học Bên cạnh chương trình giảng, thầy giáo có nhiều tranh vẽ giáo cụ trực quan trẻ em tham gia thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt đường phố, gia đình Chính vậy, em lớn, đời, việc giữ gìn vệ sinh, vứt rác chỗ, thùng phân loại khơng ý thức mà thói quen hàng ngày Các chun gia nước ngồi khẳng định chương trình giáo dục tuyên truyền hiệu nhất, bền vững thiếu trường học phổ thông 4.6.3 Đề xuất phương án thu gom rác thải sinh hoạt Qua nghiên cứu trạng phát triển kinh tế xã hội, trạng công tác thu gom, xử rác thải để phù hợp với công tác thu gom, vận chuyển, xử rác thải sinh hoạt địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020 em xin đưa phương án sau: + Xử rác thải chỗ theo cụm xã: Thu gom, xử rác thải theo cụm xã: Giữ nguyên 03 khu xử rác thảihuyện Yên Lập; đầu tư trang thiết bị, quy định điểm tập kết rác thải sinh hoạt cho xã, hoàn thiện hệ thống thu gom thực thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 03 khu xử lý, cụ thể: - Bãi rác Bến Sơn: Hồn thiện cơng trình khu tập kết rác thải tập trung huyện Yên Lập, đảm bảo xử rác thải thị trấn Yên Lập, xã Hưng Long, Thượng Long, Nga Hoàng, Đồng Thịnh, Đồng Lạc, Xuân Thủy, Xuân Viên; 52 đầu tư thêm trang thiết bị, mơ hình ủ phân vi sinh, đốt sinh học, xử nước rỉ rác, xử mùi hôi, côn trùng, - Bãi rác Lương Sơn: đầu tư thêm trang thiết bị ủ phân vi sinh, tiến hành phân loại rác thải trì hoạt động lò đốt rác đảm bảo xử rác thải xã Lương Sơn, Xuân An, Trung Sơn, Mỹ Lung Mỹ Lương - Bãi rác Ngọc Lập: đầu tư thêm trang thiết bị ủ phân vi sinh, chôn lấp, trì hoạt động lò đốt rác đảm bảo xử rác thải xã Ngọc Lập, Minh Hòa, Phúc Khánh Ngọc Đồng - Quy định 14 điểm tập kết rác thải sinh hoạt 14 xã chưa có khu tập kết rác thải Các điểm tập kết nằm cách xa khu dân cư, nằm trục đường Huyện để dễ dàng thu gom vận chuyển (hình 4.14) - Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải từ hộ gia đình điểm tập kết rác thải xã từ điểm tập kết xã khu xử theo tuyến cố định (hình 4.14) - Thành lập Hợp tác xã (tổ dịch vụ) phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt xã * Dự kiến số lượng xe thùng thu gom sau: Tổng Kilomet đường giao thông huyện Yên Lập khoảng 100 km, với 03 cum điểm xử nêu cần: - 210 xe đẩy tay loại 500 l thu gom rác khu dân cư điểm tập kết - 16 xe tải tạ Suzuki Trường Hải cho xã - 03 xe ô tô chuyên dụng loại xe ép rác 14 m3 Hino, thu gom, vận chuyển rác thải từ điểm tập kết xã tới khu xử * Thời gian thu gom: - Đối với tuyến thu gom chính: 01 lần/ngày; vào buổi sáng từ đến sáng, buổi chiều từ 18 đến 19 để tránh gây ùn tắc ô nhiễm 53 - Đối với xã có khu dân cư xa trục đường chính, tổ chức thu gom 03 ngày / 01 lần, thời gian tập kết dựa vào thời gian thu gom tuyến thu gom Hình 4.14 Bản đồ điểm tập kết thu gom, xử rác thải huyện Yên Lập 54 * Ưu điểm phương án - Phương án phương án hoàn thiện phương án thu gom, xử rác thải sinh hoạtHuyện nên tận dụng sở hạ tầng có - Quãng đường vận chuyển ngắn nên giảm kinh phí thu gom, vận chuyển - Phương án dễ dàng triển khai đến xã, người dân khu vực - Rác thải đc thu gom thường xun, tránh tình trạng mùi lâu ngày bốc lên * Nhược điểm phương án - Do rác thải trước đưa vào lò đốt chưa phân loại nên phát sinh lượng lớn tro xỉ phải đem chôn lấp 55 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trên sở thực khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá trạng công tác thu gom, vận chuyển xử rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Yên Lập Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện Yên Lập 38.893,36 kg/ngày Trong đó, rác thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt khu dân cư chiếm 91,93% lại rác thải từ khu chợ nguồn khác chiếm 8,07% Công tác thu gom, xử rác thải sinh hoạt địa bàn huyện nhiều hạn chế Tổng lượng rác thải sinh hoạt thu gom chiếm 35% tổng khối lượng phát sinh Rác thải sau thu gom xử phương pháp đốt phương pháp chôn lấp 03 khu xử rác thải huyện: Ngọc Lập, Lương Sơn thị trấn Yên Lập tiềm ẩn nhiều nguy gây ô nhiễm môi trường Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ xã địa bàn huyện Yên lập giai đpạn 2017-2020 lớn tăng nhanh theo thời gian, từ 38.893,36kg/ngày đến 39751,43 kg/ngày Đặc biết giai đoạn 2020-2030 lượng rác thải sinh hoạt phát sinh nhanh từ 39751,43 kg/ngày lên 56.182,95kg/ngày Do vậy, khơng có phương thức quản vận chuyển xử rác thải sinh hoạt phù hợp kéo theo nhiều vấn đề môi trường khác ùn tắc, dồn ứ rác bãi tập kết rác, tình trạng vứt rác bừa bãi gia tăng, bãi rác tự phát gia tăng… gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, mỹ quan phát triển kinh tế địa phương 5.2 KIẾN NGHỊ Để giảm thiểu tác hại tiêu cực rác thải đến sức khỏe cộng đồng môi trường địa bàn huyện cần: 56 - UBND huyện ban hành chế sách khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường; đặc biệt công tác thu gom xử rác thải địa bàn - Ban hành chế hoạt động mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt toàn Huyện - Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải cho xã - Đầu tư xây dựng trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt tồn huyện - Bổ xung thêm cán mơi trường thu gom rác thải sinh hoạt yêu cầu người dân phải đóng góp lệ phí thu gom cho người thu gom rác thải - UBND huyện cần phối hợp đạo với xã trường học tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng trẻ em 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt: Báo cáo: “Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017” UBND huyện Yên Lập Báo cáo: “Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp tháng cuối năm 2017” UBND huyện Yên Lập Luật bảo vệ môi trường (2014) số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Huỳnh Tuyết Hằng (2005), Tìm hiểu tình hình thu gom, vận chuyển xử rác thải sinh hoạt Thành phố Huế Luận văn tốt nghiệp Khoa Môi trường Ðại học Huế, tr 34-41 Trần Hiếu Nhuệ (2001), Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái(2001), Quản rác thải, tr 54-66 Nguyễn Hùng Long (2009), Nghiên cứu trạng xử rác thải sinh hoạt xã nơng thơn dơ thị hố Hà Nội xây dựng mơ hình thử nghiệm can thiệp xử rác thải hữu co giun dất Luận án Tiến sỹ Y học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương, tr 77-89 Nguyễn Thị Loan (2010), Nghiên cứu mơ hình xử rác thải sinh hoạt phương pháp ủ phân vi sinh thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp nam 2010, tr34-38 II Tiếng Anh: Asakura H, Matsuto T, Inoue Y (2010), Adopted technologies and basis for selection at municipal solid waste landfill facilities constructed in recent years in Japan Waste Manag & Ressearch Vol 28(8):685-694 Burnley SJ (2007), A review of municipal solid waste composition in the United Kingdom Waste Management Vol 27(10):1274-1285 58 Dangi MB, Michael AU, Kenneth GG, Thapa RB (2008), Use of stratified cluster sampling for efficient estimation of solid waste generation at household level Waste Management & Research Vol 26: 493-499 *Tài liệu từ Internet: 1.http://yenlap.phutho.gov.vn/dieu-kien-tu-nhien-xa-hoi.html https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve- moi-truong-2014-238636.aspx 3.http://moitruong.com.vn/moi-truong-sos/nhung-con-so-ve-rac-thai14394.htm http://tapchimattran.vn/the-gioi/rac-thai-thach-thuc-moi-truongnghiem-trong-tren-toan-cau-7077.html 59 PHỤ LỤC Bảng 4.14 Diễn biến khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện Yên Lập giai đoạn 2017-2025 tầm nhìn đến năm 2030 Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện (kg/ngày) TT Tên xã/thị trấn 10 11 12 13 14 15 16 17 TT Yên Lập Xã Nga Hoàng Xã Đồng Thịnh Xã Phúc Khánh Xã Thượng Long Xã Hưng Long Xã Xuân Thủy Xã Xuân Viên Xã Trung Sơn Xã Xuân An Xã Lương Sơn Xã Mỹ Lương Xã Mỹ Lung Xã Đồng Lạc Xã Minh Hòa Xã Ngọc Đồng Xã Ngọc Lập Tổng cộng Năm 2017 5051,83 761,08 3413,85 2495,52 3017,95 2589,83 1791,35 1711,96 1527,41 1278,47 3419,42 2285,14 1899,36 2146,17 1488,57 1473,36 2542,1 38893,37 Năm 2018 5087,11 766,48 3439,05 2513,88 3040,45 2609,18 1804,61 1724,54 1538,85 1287,99 3444,58 2302,14 1913,3 2162,15 1499,45 1483,9 2561,14 39178,8 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 5122,95 772,33 3464,7 2532,58 3062,95 2628,53 1818,21 1737,46 1550,03 1297,51 3469,74 2319,14 1927,58 2178,13 1510,67 1494,1 2579,84 39466,45 5158,23 777,73 3489,9 2550,94 3085,45 2647,43 1831,47 1750,04 1561,47 1307,03 3494,9 2336,14 1941,52 2194,11 1521,55 1504,64 2598,88 39751,43 7543,22 989,77 4439,2 3421,99 3924,55 3367,8 2457,09 2347,78 2231,8 1753,17 4686,82 3133,75 2604,47 2944,13 2041,01 2015,09 3486,62 53388,26 7981,81 1041,46 4666,85 3597,21 4123,55 3540,88 2580,05 2467,38 2342,46 1842,81 4933,14 3293,03 2737,89 3091,01 2146,17 2135,09 3662,16 56182,95 ... cứu Đánh giá trạng đề xuất phương án thu gom giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017- 2020 tầm nhìn 2030 - Nghiên cứu sở khoa học đánh giá trạng. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o - HÀ NGỌC NAM Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THU GOM, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẬP TỈNH PHÚ... - Đánh giá trạng rác thải sinh hoạt giai đoạn 2017 – 2020, dự báo xu biến động rác thải khu vực nghiên cứu đến năm 2030 - Đề xuất phương án thu gom giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 2020, tầm nhìn 2030 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, giải pháp công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 2020, tầm nhìn 2030 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn