Phiếu phỏng vấn chất thải rắn

4 147 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:01

PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Về vấn đề rác thải sinh hoạt địa bàn Thị trấn Mái Dầm, Tỉnh Hậu Giang Thông tin phiếu điều tra giữ kín, dùng cho mục đích nghiên cứu Ông/bà đánh dấu X vào ô mà ông/bà cho Xin trân trọng cảm ơn ! I THÔNG TIN CHUNG: Họ tên : Tuổi: Giới tính: (Nam/nữ) Địa chỉ: Số nhân hộ gia đình ơng/bà: Trình độ văn hoá: Số điện thoại liên hệ ( có): II.NỘI DUNG ĐIỀU TRA Câu 1: Nghề nghiệp ông/bà nay:  Làm việc quan nhà nước  Nông dân  Sản xuất nhỏ  Buôn bán  Nghề khác: Ơng (bà) có quan tâm đến vấn đề rác thải nơi ông (bà) sinh sống hay khơng? a Có quan tâm b Ít quan tâm c Khơng quan tâm Vì sao? Theo ơng (bà) rác thải có gây ảnh hưởng mơi trường khơng? a.Có ảnh hưởng b Ít ảnh hưởng c Khơng ảnh hưởng Vì sao? Câu 2: Ước lượng ngày gia đình ơng/ bà thải kg rác tổng hợp? Số kg rác: Kg/ ngày Câu 3: Thành phần rác thải chủ yếu gia đình ơng/ bà  Rác thải dễ phân hủy (thực phẩm thừa, rau củ )  Rác thải khó phân hủy (nhựa, thủy tinh, cao su, túi nilon )  Rác thải nguy hại (acquy; mạch điện tử, hóa chất độc hại )  Thành phần khác: Câu 4: Ông (bà) thực phân loại rác khu sản xuất/ kinh doanh/ sinh sống hay chưa? a Có b Chưa  Vì sao? Câu 5: Hiện nay, địa bàn có tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt khơng?  Có  Khơng  Khác: Nếu “ Có” tần suất thu gom rác thải sinh hoạt nào:  ngày/ lần  tuần/ lần  Không thu gom  ngày/lần  Thỉnh thoảng Khác: Ơng (bà) có ý kiến phí thu gom rác hàng tháng?  Lệ phí thu gom rác bao nhiêu?  Lệ phí thu hợp lí chưa? a.Hợp lí b.Chưa hợp lí Nếu chưa, lệ phí hợp lí theo ơng(bà) là: Nếu “Khơng” ơng/bà có sẵn lòng chi trả phí để tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt hay khơng?  Có  Khơng Mức phí ơng/bà sẵn lòng chi trả là:  3000đ/người/tháng  5000đ/người/tháng Kiến nghị: Thời gian thu gom hợp lí chưa? a.Hợp lí b Chưa hợp lí  Nếu chưa, thời gian hợp lí ơng/bà cho là: Câu 6: Ông (bà) cho biết nơi sinh sống rác xử lý nào? Phương thức xử lý Đánh dấu (x) vào mục chọn Công nhân thu gom theo Thu gom mang đốt Thu gom đem chôn lấp chỗ Chôn lấp bãi rác tập chung Vứt bỏ Phương thức khác: Câu 7: Theo ông (bà) rác thải có làm vẻ mĩ quan khu vực khơng? a.Có b Khơng  Vì sao? Câu 8: Theo ông/bà việc thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường hay chưa?  Đã đảm bảo  Chưa đảm bảo Kiến nghị: ………………………………………………………………………………… Câu 9: Thói quen xử lý rác thải sinh hoạt gia đình ơng bà nào?  Đổ rác nơi tập kết  Chôn lấp  Vứt thải trực tiếp môi trường  Đốt toàn  Khác: Câu 10: Theo ông/bà ô nhiễm rác thải có ảnh hưởng đến sức khỏe người khơng?  Có  Khơng Nếu ”Có” bệnh ơng/bà cho rác thải sinh hoạt gây nên thời gian gần khu vực sinh sống  Các bệnh da  Bệnh đường tiêu hóa  Bệnh đường hơ hấp  Khơng có bệnh  Bệnh khác: Câu 11: Theo ông/bà điểm tập kết rác có ảnh hưởng đến lại, mỹ quan sức khỏe người khơng?  Có  Khơng Câu 12: Ơng bà có quan tâm đến thơng tin sau?  Quan tâm đến chương trình bảo vệ môi trường phương tiện thông tin  Sẵn sàng tham gia chiến dịch tuyên truyền vệ sinh mơi trường cộng đồng  Sẵn lòng phân loại rác nhà có hướng dẫn  Được nhận thông tin, hướng dẫn bảo vệ môi trường từ quan chức  Khác: ………………………………………………………………………… Câu 13: Để nâng cao hiệu việc quản lý, thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn, ơng/ bà có kiến nghị, giải pháp nào? Cần Thơ, ngày tháng năm 2017 Người trả lời phiếu (Ký ghi rõ họ tên) Người điều tra Nguyễn Hoàng Anh Huy
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu phỏng vấn chất thải rắn, Phiếu phỏng vấn chất thải rắn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn