thong tu 09 2007 tt bkhcn

8 72 0
  • Loading ...
1/8 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 05:57

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 09/2007/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007 Độc lập - Tự - Hạnh phúc THÔNG Hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2006 Chính phủ nhãn hàng hố BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Căn Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2003 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Khoa học Công nghệ Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2006 Chính phủ nhãn hàng hố; Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn thực số nội dung nhãn hàng hoá sau: I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Ghi nhãn phụ a) Nhãn phụ sử dụng hàng hoá nhập theo quy định khoản Điều Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2006 Chính phủ nhãn hàng hoá (sau gọi tắt Nghị định 89/2006/NĐ-CP) b) Nhãn phụ phải gắn hàng hố bao bì thương phẩm hàng hố không che khuất nội dung nhãn gốc Nội dung ghi nhãn phụ không làm hiểu sai lệch nội dung nhãn gốc c) Trường hợp ghi thêm nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật Việt Nam ghi nhãn hàng hóa mà nhãn gốc khơng có tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực nội dung ghi Những nội dung ghi thêm nhãn phụ không gây hiểu sai nội dung nhãn gốc Phân biệt bao bì thương phẩm với bao bì chứa đựng hàng hố khơng phải bao bì thương phẩm Các loại bao bì khơng gọi bao bì thương phẩm: a) Bao bì dùng với mục đích để lưu giữ, vận chuyển, bảo quản hàng hố có nhãn; b) Túi đựng hàng hố mua hàng; c) Bao bì dùng để đựng hàng hoá dạng rời lấy từ bao hàng hóa có định lượng lớn để bán lẻ; LUẬT SƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn d) Container đựng hàng, xi tec vận chuyển xăng dầu, chất lỏng, xi măng rời Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hố a) Những nội dung nhãn tiếng Việt dịch ngôn ngữ khác khơng làm hiểu sai nội dung tiếng Việt nhãn b) Nếu ghi nội dung khơng bắt buộc ngơn ngữ khác khơng phải dịch tiếng Việt không làm hiểu sai chất, cơng dụng hàng hố khơng làm hiểu sai nội dung khác nhãn c) Cùng nội dung nhãn gốc kích thước chữ ngơn ngữ khác khơng lớn kích thước chữ tiếng Việt Trách nhiệm ghi nhãn hàng hoá a) Hàng hố sản xuất, lắp ráp, chế biến, đóng gói Việt Nam để lưu thơng nước tổ chức cá nhân hồn thiện hàng hố thực cơng đoạn cuối để hồn thiện hàng hố trước đưa vào lưu thông phải thực ghi nhãn hàng hoá b) Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa theo quy định Điều 10 Nghị định 89/2006/NĐ-CP yêu cầu tổ chức, cá nhân khác thực việc ghi nhãn tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm nhãn hàng hố Ví dụ: Tổ chức, cá nhân nhập hàng hố u cầu nhà sản xuất tổ chức khác nước nước ngồi ghi nhãn hàng hố nhập thông qua hợp đồng, thoả thuận phải chịu trách nhiệm việc ghi nhãn hàng hoá lưu thông Việt Nam c) Trường hợp nhãn hàng hố ghi thiếu, ghi khơng quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hố có hàng hố ghi thiếu, ghi khơng quy định tự thực thực theo yêu cầu quan quản lý nhà nước việc bổ sung thêm nội dung ghi thiếu xoá bỏ nội dung ghi sai - Bổ sung thêm nội dung nhãn thực cách ghi trực tiếp lên nhãn hàng hoá ghi vật liệu khác gắn chặt (stickers) lên nhãn hàng hố khơng che lấp thơng tin nhãn hàng hố - Xố bỏ nội dung ghi sai nhãn hàng hoá phải bảo đảm không phục hồi lại trước II NỘI DUNG NHÃN HÀNG HỐ Ghi nhãn hàng hố theo quy định Điều 12 Nghị định 89/2006/NĐCP a) Tổ chức cá nhân tự xác định hàng hoá sản xuất, nhập thuộc loại hàng hố quy định Điều 12 Nghị định 89/2006/NĐ-CP để ghi nội dung bắt buộc tương ứng - Căn vào cơng dụng hàng hố để xếp loại LUẬT SƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn Ví dụ: Săm lốp xe máy xếp khoản 44 (Phụ tùng phương tiện giao thông) mà không xếp khoản 22 (Sản phẩm nhựa, cao su) - Trường hợp hàng hố có nhiều cơng dụng vào cơng dụng hàng hóa để xếp vào loại tương ứng Ví dụ: Máy điện thoại để bàn có đèn ngủ, đồng hồ điện tử xếp khoản 35 (Thiết bị tin học, thơng tin, bưu viễn thông) mà không xếp khoản 34 (Sản phẩm điện, điện tử) - Trường hợp hàng hoá xếp nhiều loại xếp vào loại có tính chất, cơng dụng hợp lý Ví dụ: Nước cam xếp khoản (Đồ uống) mà không xếp khoản (Thực phẩm) - Trường hợp hàng hố khơng thể phân loại theo quy định điểm vào hệ thống điều hồ mơ tả hàng hố (HS) để phân loại Ví dụ: Chế phẩm hoá học tránh thụ thai (HS: Chương 30 - Dược phẩm) xếp khoản (Thuốc dùng cho người) mà khơng xếp khoản 12 (Hố chất gia dụng dùng cho người) b) Trường hợp Bộ quản lý chuyên ngành quy định cụ thể loại hàng hoá thuộc nhóm quy định Điều 12 Nghị định 89/2006/NĐ-CP việc phân loại hàng hóa thực theo quy định Bộ quản lý chuyên ngành Tên hàng hoá a) Trường hợp tên thành phần sử dụng làm tên hay phần tên hàng hố thành phần bắt buộc phải ghi định lượng theo quy định khoản Điều 18 Nghị định 89/2006/NĐ-CP Ví dụ: "xúc xích bò" phải ghi định lượng thịt bò cạnh tên hàng hố: "xúc xích bò (30% thịt bò) " ghi nội dung thành phần: "thịt bò khơng 30%" ghi riêng nhãn: "30% thịt bò" b) Trường hợp chất phụ gia dùng để tạo màu sắc, hương, vị mà màu sắc, hương, vị ghi kèm theo tên hàng hố khơng phải ghi định lượng Ví dụ: "sữa rửa mặt hương táo", "son môi hồng", "sữa tiệt trùng vị dâu" khơng phải ghi định lượng chất phụ gia "hương táo", "màu hồng", "vị dâu" phải ghi thành phần chất phụ gia theo quy định c) Trường hợp tên chất chiết xuất, tinh chất từ nguyên liệu tự nhiên ghi kèm tên hàng hoá phải ghi thành phần định lượng chất chiết xuất, tinh chất khối lượng nguyên liệu tương đương dùng để tạo lượng chất chiết xuất, tinh chất Ví dụ: Sữa rửa mặt chiết xuất từ dưa hấu ghi 0,001% tinh chất dưa hấu 200g dưa hấu /một đơn vị sản phẩm Tên địa tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm hàng hoá a) Tên tổ chức, cá nhân địa danh không viết tắt LUẬT SƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn Ví dụ: Cơng ty Hồng Phú, khu cơng nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh từ “Hồng Phú”, “Tiên Sơn”, “Tiên Du”, “Bắc Ninh" không viết tắt "HP”, “TS”, “TD”, “BN" b) Trường hợp sản phẩm, hàng hoá sản xuất nơi đăng ký kinh doanh nhãn ghi tên địa sở sản xuất theo đăng ký kinh doanh Ví dụ: Sản xuất Cơng ty A, Khu cơng nghiệp Sóng Thần, Bình Dương c) Trường hợp sản phẩm, hàng hoá sản xuất địa điểm khác nơi đăng ký kinh doanh nhãn phải ghi địa nơi sản xuất sản phẩm, hàng hố Ví dụ: Mì chay Cơng ty A mà sản xuất nhiều nơi ghi sau: Nếu sản xuất Nhà máy Hưng Yên phải ghi "sản xuất nhà máy X Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên" "sản phẩm Công ty A, sản xuất Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên" Nếu sản xuất Nhà máy Bình Dương phải ghi "sản xuất nhà máy Y, xã An Phú, Thuận An, Bình Dương" "sản phẩm Cơng ty A, sản xuất xã An Phú, Thuận An, Bình Dương" Nếu ghi địa nhiều nơi sản xuất nhãn phải có dẫn hay ký hiệu nhãn để nhận biết nơi sản xuất hàng hố Ví dụ: Bột giặt Hoa hồng Cơng ty A ghi nhãn sản xuất nhiều nơi khác như: khu công nghiệp Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội; xã An Phú, Thuận An, Bình Dương Nếu sản xuất khu công nghiệp Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội thể nhãn cách sau: - Cách 1: “Địa sở sản xuất xem cạnh NXS BD: Xã An Phú, Thuận An, Bình Dương; HN: KCN Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội NSX 081106 HN” - Cách 2: “Địa sở sản xuất có đánh dấu x Xã An Phú, Thuận An, Bình Dương; KCN Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội x ” Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn tự chọn ký hiệu để đánh dấu d) Hàng hoá hai hay nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất ghi tên, địa tổ chức, cá nhân thực công đoạn cuối để hồn thiện hàng hố trước đưa vào lưu thông Trường hợp tổ chức, cá nhân thực cơng đoạn để hồn thiện hàng hố trước đưa vào lưu thơng lắp ráp, đóng gói, đóng chai nhãn phải ghi tên địa tổ chức, cá nhân lắp ráp, đóng gói, đóng chai có quyền ghi tên tên địa chỉ, nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu nội LUẬT SƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn dung khác tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hố trước lắp ráp, đóng gói, đóng chai tổ chức cho phép Ví dụ 1: Cơng ty máy tính A số nhà 100 phố B Hà Nội mua linh kiện máy tính từ nguồn khác lắp ráp xưởng X – Khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội thành máy tính hồn chỉnh để bán thể sau: - Lắp ráp xưởng X - Khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội, - Sản phẩm Cơng ty máy tính A số nhà 100 phố B Hà Nội lắp ráp xưởng X – Khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội Ví dụ 2: Đường kính sản xuất nhà máy đường Lam Sơn Thanh hố đóng bao 50kg, cửa hàng A số nhà 70 phố B Hà Nội đóng gói lại theo định lượng 1kg để bán ghi: - Đóng gói cửa hàng A, 70 phố B Hà Nội, - Sản xuất nhà máy đường Lam Sơn Thanh hố, đóng gói cửa hàng A, 70 phố B Hà Nội Ví dụ 3: Nước mắm sản xuất Công ty A Nha Trang chứa xi téc Doanh nghiệp D số nhà 80 phố B Hà Nội mua đóng chai theo định lượng lít để bán ghi: - Đóng chai doanh nghiệp D, 80 phố B Hà Nội, - Sản xuất Cơng ty A Nha Trang, đóng chai doanh nghiệp D, 80 phố B Hà Nội đ) Nếu sở sản xuất hàng hoá thành viên tổ chức Công ty, Tổng công ty, Tập đồn, Hiệp hội tổ chức khác có quyền ghi tên tên địa chỉ, nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu nội dung khác tổ chức nhãn tổ chức cho phép, phải ghi địa nơi sản xuất hàng hố Ví dụ: Quạt điện sản xuất nhà máy A, Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội thuộc Cơng ty B, Tổng cơng ty C nhãn có quyền ghi "Tổng cơng ty C, Cơng ty B, sản xuất nhà máy A, Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội” e) Trường hợp nhãn hàng hoá ghi thêm tên, địa tổ chức, cá nhân khác nhằm quảng bá cho sản phẩm, hàng hoá phải ghi mối liên quan tổ chức, cá nhân ghi thêm với sản phẩm, hàng hoá Ví dụ: Bột giặt sản xuất Nhà máy A Khu cơng nghiệp Biên Hồ II, tỉnh Đồng Nai nhãn có ghi "Cơng ty B" “Viện hố cơng nghiệp” “Hội hố học Việt Nam”; Nhà máy A đơn vị thuộc Công ty B, Viện hố cơng nghiệp, Hội hố học Việt Nam phải ghi: "Sản xuất cho Công ty B", “Thử nghiệm chất lượng Viện hố cơng nghiệp”, “Hội hố học Việt nam vấn kỹ thuật” Định lượng hàng hoá LUẬT SƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn a) Một số đơn vị đo lường dùng để ghi định lượng nhãn hàng hoá: - Đơn vị đo khối lượng: kilôgam (kg), gam (g), miligam (mg) Dưới kg dùng đơn vị g (ví dụ: viết 500g mà không viết 0,5 kg); Dưới 1g dùng đơn vị “mg” (ví dụ viết 500mg mà khơng viết 0,5g) - Đơn vị đo thể tích: lít (l), mililít (ml) Dưới lít dùng đơn vị “ml” (ví dụ: viết 500ml mà khơng viết 0, lít) Trường hợp hàng hố trạng thái rắn dùng đơn vị đo thể tích: Mét khối (m ), decimét khối (dm3), centimét khối (cm3), milimét khối (mm3) Dưới 1m3 dùng “dm3”, “cm3” “mm3” b) Một số đơn vị đo lường dùng để thể gián tiếp cho khối lượng tịnh, thể tích thực dùng để thể trực tiếp diện tích, chiều dài: - Đơn vị đo diện tích: Mét vng (m2), Decimét vuông (dm2), Centimét vuông (cm2), Milimét vuông (mm2) Dưới 1m2 dùng “dm2”, “cm2” “mm2” - Đơn vị đo độ dài: Mét (m), Decimét (dm), Centimét (cm), Milimét (mm) Dưới 1m dùng đơn vị “dm”, “cm” “mm” c) Ghi đơn vị đo định lượng nhãn hàng hoá tên đầy đủ ký hiệu đơn vị đo Ví dụ: Ghi “gam” “g”; ghi “mililít” “ml” Ngày sản xuất, hạn sử dụng, hạn bảo quản a) "Ngày sản xuất", "hạn sử dụng", "hạn bảo quản" ghi nhãn ghi đầy đủ ghi tắt chữ in hoa là: “NSX”, “HSD”, “HBQ” b) Quy định cách ghi ngày, tháng, năm ngày sản xuất, hạn sử dụng, hạn bảo quản Điều 16 Nghị định 89/2006/NĐ-CP Ví dụ: ngày sản xuất ngày tháng năm 2006, hạn sử dụng ngày tháng 10 năm 2008 nhãn ghi cách sau: - NSX: 020406 HSD: 021008; - NSX 02 04 06 HSD 02 10 08; - NSX: 02042006 HSD: 02102008; - NSX: 02 04 2006 HSD: 02 10 2008; - NSX: 02/04/06 HSD: 02/10/08; - NSX: 020406 LUẬT SƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn HSD: 30 tháng; - NSX: 020406 HSD: 30 tháng kể từ NSX c) Trường hợp không ghi chữ "NSX", "HSD" với chữ số ngày, tháng, năm phải hướng dẫn nhãn Ví dụ: đáy bao bì ghi thời gian sản xuất hạn sử dụng "020406 021008" nhãn phải ghi sau: Xem NSX, HSD đáy bao bì d) Trường hợp nhãn ghi tiếng nước "NSX", "HSD" phải hướng dẫn nhãn Ví dụ: bao bì ghi ngày sản xuất hạn sử dụng "MFG 020406 EXP 021008" nhãn phải ghi sau: NSX, HSD xem "MFG" "EXP" bao bì đ) Quy định ghi tháng sản xuất ghi số tháng số năm Ví dụ: Sản xuất tháng năm 2006, nhãn ghi "SX 02/06" "SX 02/2006" "Sản xuất tháng 02 năm 2006" e) Quy định ghi năm sản xuất phải ghi chữ số năm Ví dụV: Sản xuất năm 2006 nhãn ghi "Sản xuất năm 2006" "Năm sản xuất: 2006" g) Hạn sử dụng theo quy định khoản 10 Điều Nghị định 89/2006/NĐ-CP thể bằng: Hạn sử dụng cuối (Expiration date use by dates) hạn sử dụng tốt (Best if used by dates Best before dates) Cách ghi hạn sử dụng thực sau: - Hạn sử dụng cuối (Expiration date use by dates) ghi hạn sử dụng viết tắt “HSD” theo quy định điểm b, c d khoản - Hạn sử dụng tốt (Best before dates) phải ghi đầy đủ cụm từ "Sử dụng tốt trước " Việc ghi mốc thời gian sau cụm từ "Sử dụng tốt trước” theo quy định điểm b, c d khoản Thành phần, thành phần định lượng Cách ghi thành phần, thành phần định lượng thực theo quy định Điều 18 Nghị định 89/2006/NĐ-CP a) Lượng nước đưa thêm vào làm nguyên liệu để sản xuất, chế biến tồn sản phẩm, hàng hố ghi thành phần hàng hố b) Trường hợp tên thành phần ghi nhãn hàng hoá để gây ý hàng hóa thành phần bắt buộc phải ghi định lượng Ví dụ: Trên nhãn ghi riêng cụm từ "Hàm lượng Can xi cao" phải ghi hàm lượng Can xi LUẬT SƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162 www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn c) Đồ gia dụng kim khí, đồ dùng chế tạo từ loại nguyên liệu định giá trị sử dụng phải ghi tên thành phần ngun liệu với tên hàng hố ghi thành phần thành phần định lượng Ví dụ: Hàng hố có tên ghi nhãn chậu nhựa, giày da, chiếu trúc, ghế sắt, khăn giấy, đệm cao su, bình sứ khơng phải ghi thành phần thành phần định lượng Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an tồn Nội dung thơng tin cảnh báo vệ sinh, an tồn nhãn hàng hố quy định Điều 19 Phụ lục IV Nghị định 89/2006/NĐ-CP Thông tin cảnh báo ghi nhãn chữ, hình ảnh ký hiệu theo thông lệ quốc tế quy định liên quan III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Thơng có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Việc hướng dẫn nội dung chi tiết cách ghi nhãn hàng hoá sản phẩm đặc thù thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành Bộ, quan ngang Bộ ban hành sau thống với Bộ Khoa học Công nghệ Trong q trình thực Thơng tư, có vấn đề vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh để Bộ Khoa học Công nghệ nghiên cứu, xử lý./ Nơi nhận: - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cục kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo; - Lưu: VT, TĐC KT BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỨ TRƯỞNG LUẬT SƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: (Đã ký) Trần Quốc Thắng 1900 6162
- Xem thêm -

Xem thêm: thong tu 09 2007 tt bkhcn, thong tu 09 2007 tt bkhcn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn