Thích ứng của giáo viên tiểu học tỉnh sơn la với đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực

247 32 0
  • Loading ...
1/247 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 05:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  LÊ THỊ THU HÀ THÍCH ỨNG CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH SƠN LA VỚI ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành Mã số: 931.04.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đức Sơn HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Lê Thị Thu Hà LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn tận tình, chu đáo giúp đỡ đầy trách nhiệm PGS TS Nguyễn Đức Sơn – người ln động viên, khích lệ để tơi vượt qua nhiều khó khăn để hồn thành Luận án Tiến sĩ Tâm lí học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới cán bộ, thầy cô giáo khoa Tâm lí – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận án Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới GS TS Vũ Dũng - người đóng góp nhiều ý kiến chân thành cho tơi q trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn cán phòng Sau đại học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình làm đề tài luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La, Ban Giám hiệu số trường tiểu học thành phố Sơn La, huyện Sông Mã, huyện Phù Yên, huyện Mộc Châu nhiệt tình tạo điều kiện cộng tác giúp tơi hồn thành luận án Sau cùng, tơi đặc biệt cảm ơn người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, quan tâm, dành thời gian để tơi hồn thành luận án Trong thời gian làm luận án, kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều nên luận án tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy, quý bạn đồng nghiệp, quan tâm đến đề tài nghiên cứu đóng góp ý kiến để tơi chỉnh sửa, hồn thiện luận án Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 04 năm 2019 Tác giả Lê Thị Thu Hà DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Xin đọc HS Học sinh GV Giáo viên ĐG Đánh giá TCNL Tiếp cận lực ĐTB Điểm trung bình ĐLC Độ lệch chuẩn MĐ Mức độ TƯ Thích ứng TTN Trước thực nghiệm STN Sau thực nghiệm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận án Cấu trúc luận án CHƯƠNG LÍ LUẬN TÂM LÍ HỌC VỀ THÍCH ỨNG CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỚI ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC .9 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 15 1.2 Lí luận thích ứng 23 1.2.1 Thích ứng 23 1.2.2 Đặc trưng thích ứng 35 1.2.3 Các mặt biểu thích ứng 36 1.2.4 Các loại thích ứng 39 1.3 Đánh giá theo tiếp cận lực 41 1.3.1 Đánh giá 41 1.3.2 Năng lực 43 1.3.3 Đánh giá theo tiếp cận lực 47 1.3.4 Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận lực 48 1.3.5 Yêu cầu giáo viên tiểu học đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 51 1.3.6 Khó khăn giáo viên tiểu học đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 57 1.4 Thích ứng giáo viên tiểu học với đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 58 1.4.1 Đặc điểm lao động sư phạm giáo viên tiểu học 58 1.4.2 Khái niệm thích ứng giáo viên tiểu học với đánh giá theo tiếp cận lực 60 1.4.3 Các biểu thích ứng giáo viên tiểu học với việc đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 61 1.4.4 Tiêu chí đánh giá mức độ thích ứng giáo viên tiểu học với đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 63 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến thích ứng giáo viên tiểu học với việc đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 65 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 65 1.5.2 Các yếu tố khách quan 67 Kết luận chương 71 CHƯƠNG TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .72 2.1 Giới thiệu địa bàn khách thể nghiên cứu 72 2.1.1 Địa bàn nghiên cứu 72 2.1.2 Khách thể nghiên cứu 73 2.2 Tổ chức nghiên cứu 74 2.2.1 Nghiên cứu lý luận thích ứng giáo viên tiểu học với đánh giá học sinh theo tiếp cận lực tỉnh Sơn La 74 2.2.2 Nghiên cứu thực trạng mức độ thích ứng giáo viên tiểu học với đánh giá học sinh theo tiếp cận lực tỉnh Sơn La 75 2.2.3 Các giai đoạn nghiên cứu 75 2.3 Phương pháp nghiên cứu 76 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 76 2.3.2 Phương pháp quan sát 77 2.3.3 Phương pháp điều tra bảng hỏi 77 2.3.4 Phương pháp vấn sâu 79 2.3.5 Phương pháp hồi cứu 80 2.3.6 Phương pháp nghiên cứu trường hợp 80 2.3.7 Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động 81 2.3.8 Phương pháp thực nghiệm 81 2.3.9 Phương pháp thống kê toán học 84 2.4 Tiêu chí thang đánh giá 85 2.4.1 Tiêu chí đánh giá 85 2.4.2 Thang đánh giá 85 Kết luận chương 87 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ THÍCH ỨNG CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH SƠN LA VỚI ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 88 3.1 Thực trạng khó khăn giáo viên đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 88 3.1.1 Đánh giá chung khó khăn giáo viên tiểu học đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 88 3.1.2 Khó khăn giáo viên tiểu học đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 89 3.1.3 Thái độ giáo viên tiểu học trước khó khăn đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 94 3.2.2 Thực trạng mức độ thích ứng giáo viên tiểu học với đánh giá học sinh theo tiếp cận lực qua biểu 105 3.2.3 Kết hồi cứu thích ứng giáo viên tiểu học với đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận lực 119 3.2.4 Kết nghiên cứu trường hợp thích ứng với đánh giá học sinh theo tiếp cận lực giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La 124 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thích ứng giáo viên tiểu học với đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 129 3.3.1 Ảnh hưởng yếu tố chủ quan 130 3.3.2 Ảnh hưởng yếu tố khách quan 131 3.4 Các biện pháp tâm lí – giáo dục nâng cao khả thích ứng với đánh giá theo tiếp cận lực cho giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La 133 3.4.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên tiểu học đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 133 3.4.2 Tổ chức rèn luyện cho giáo viên tiểu học kĩ đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 135 3.4.3 Bồi dưỡng thường xuyên lực dạy học lực giáo dục cho giáo viên tiểu học vùng sâu vùng xa 138 3.4.4 Không gây sức ép tâm lý giáo viên trình đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 139 3.5 Thực nghiệm tác động 139 3.5.1 Căn thực nghiệm tác động 139 3.5.2 Kết thực nghiệm tác động 140 3.5.3 Kết luận thực nghiệm tác động sư phạm 145 Kết luận chương 146 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147 Kết luận 147 Kiến nghị 148 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC PL.56 Scale Corrected Cronbach's Mean if Item Variance if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted Thu thập thông tin Đối Scale 3.8976 408 565 536 3.9373 357 598 491 4.0499 557 403 729 Corrected Cronbach's chiếu thông tin với chuẩn Đưa nhận định giải pháp Kỹ năng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 572 Scale Thu thập thông tin Đối Item-Total Statistics Scale Mean if Item Variance if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted 3.8238 228 402 438 3.6924 254 380 473 3.9577 260 363 497 chiếu thông tin với chuẩn Đưa nhận định giải pháp PL.57 * Thực trạng thích ứng GVTH với ĐGHS theo TCNL: - Về nhận thức: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation c611 c612 262 262 1.00 1.00 3.00 3.00 2.3130 2.4122 54785 54485 c613 262 1.00 3.00 2.0000 39148 c614 262 1.00 3.00 2.1794 47371 c621 262 1.00 3.00 2.1374 46754 c622 262 1.00 3.00 2.0954 45744 c623 262 1.00 3.00 2.0802 45197 c631 262 1.00 3.00 2.0420 35308 c632 c633 262 262 1.00 1.00 3.00 3.00 2.0000 1.9275 31562 39934 c634 262 1.00 3.00 2.0229 26161 c635 262 1.00 3.00 1.8435 43145 c636 262 1.00 3.00 1.9466 35693 Valid N (listwise) 262 PL.58 Về thái độ: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation c1311 c1312 262 262 1.00 1.00 3.00 3.00 2.0878 2.0534 53599 54404 c1313 262 1.00 3.00 2.0305 53875 c1314 262 1.00 3.00 2.0076 51037 c1321 262 1.00 3.00 2.0229 51737 c1322 262 1.00 3.00 2.0153 51765 c1323 262 1.00 3.00 1.9771 51737 c1331 262 1.00 3.00 1.9504 51176 c1332 262 1.00 3.00 1.9351 47099 c1333 c1334 262 262 1.00 1.00 3.00 3.00 1.7481 1.8855 44366 44015 c1335 262 1.00 3.00 1.9122 45897 c1336 262 1.00 3.00 1.9237 43975 Valid N (listwise) 262 Về kĩ năng: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation c1911 262 1.00 3.00 1.9160 48799 c1912 262 1.00 3.00 2.2099 50078 c1913 262 1.00 3.00 1.8664 51908 PL.59 c1914 c1921 262 262 1.00 1.00 3.00 3.00 1.6603 2.0496 49815 39321 c1922 262 1.00 3.00 2.2710 53160 c1923 262 1.00 3.00 1.8130 42811 c1931 262 1.00 3.00 1.8130 51727 c1932 262 1.00 3.00 1.9008 41716 c1933 262 1.00 3.00 1.7863 48751 c1934 262 1.00 3.00 1.7481 48492 c1935 261 1.00 3.00 1.7011 49103 c1936 262 1.00 3.00 1.7328 47665 Valid N (listwise) 261 Đánh giá chung nhận thức, thái độ, kĩ năng: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation nhanthuc thaido 262 262 1.00 1.00 2.89 2.78 2.0981 1.9808 22910 30929 kinang 262 1.17 2.56 1.9123 22570 Valid N (listwise) 262 - Thích ứng chung: Descriptive Statistics N thichung Valid N (listwise) Minimum Maximum 262 262 1.43 2.60 Mean 1.9971 Std Deviation 17217 PL.60 - Các yếu tố ảnh hưởng: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation c241 c242 262 262 1.00 1.00 3.00 3.00 2.5382 2.5763 70335 74271 c243 262 1.00 3.00 2.5038 77681 c244 262 1.00 3.00 2.3359 85868 c245 262 1.00 3.00 2.4084 80063 c246 262 1.00 3.00 2.6031 62734 c247 262 1.00 3.00 2.7061 50427 c248 262 1.00 3.00 2.6832 51307 c249 262 1.00 3.00 2.5802 72666 c2410 Valid N (listwise) 262 262 1.00 3.00 2.4618 77092 Các khâu trình đánh giá: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation khauthuthaptt 262 1.33 2.75 2.0614 23473 khaudoichieuchuan 262 1.22 2.78 2.0513 22925 khaugiaiphap 262 1.28 2.44 1.8785 20367 cackhauchung 262 1.43 2.60 1.9971 17217 Valid N (listwise) 262 Thái độ GV trước khó khăn đánh giá HS theo TCNL: PL.61 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation thaidotieutruoccackkha n 262 1.00 3.00 1.6305 48863 thaidotichcuctrkkhanG V Valid N (listwise) 262 1.00 3.00 1.9427 58768 262 So sánh thích ứng chung GV theo thâm niên công tác: thichungGV * tuoinghe Crosstabulation tuoinghe GV tren 15 nam thichungGV Count % within GV den 15 nam GV duoi nam Total 42.9% 14.3% 42.9% 100.0% 59 24.0% 82 33.3% 105 42.7% 246 100.0% 0% 33.3% 66.7% 100.0% 62 23.7% 86 32.8% 114 43.5% 262 100.0% thichungGV Count % within thichungGV Count % within thichungGV Total Count % within thichungGV So sánh thích ứng chung GV theo trình độ đào tạothichungGV * trinhdodaotao Crosstabulation PL.62 trinhdodaotao thichungGV Count % within trung cap cao dang dai hoc Total 42.9% 28.6% 28.6% 100.0% 44 17.9% 100 40.7% 102 41.5% 246 100.0% 22.2% 22.2% 55.6% 100.0% 49 18.7% 104 39.7% 109 41.6% 262 100.0% thichungGV Count % within thichungGV Count % within thichungGV Total Count % within thichungGV So sánh thích ứng chung GV theo khu vực thichungGV * khu vuc Crosstabulation Khu vực thichungGV Count % within Total 28.6% 71.4% 100.0% 122 49.6% 124 50.4% 246 100.0% thichungGV Count % within thichungGV PL.63 Count % within 88.9% 11.1% 100.0% 132 50.4% 130 49.6% 262 100.0% thichungGV Total Count % within thichungGV Kiểm định Anova: khó khăn giáo viên với thâm niên cơng tác Descriptives Khó khăn GV 95% Confidence Interval for Mean N GV tren 15 nam GV den 15 nam GV duoi Mean Std Std Deviation Error Lower Bound Upper Bound Minimu Maximu m m 62 2.4440 17120 02174 2.4005 2.4875 2.03 2.81 86 2.3634 23159 02497 2.3137 2.4130 1.50 2.81 114 2.3509 19324 01810 2.3150 2.3867 1.69 2.89 262 2.3770 20472 01265 2.3521 2.4019 1.50 2.89 nam Total ANOVA Khó khăn GV Sum of Squares df Mean Square F Sig PL.64 Between Groups 372 186 Within Groups 10.566 259 041 Total 10.938 261 4.560 011 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Khó khăn GV LSD Mean (I) tuoinghe (J) tuoinghe Difference (IJ) Std Error GV tren 15 nam GV den 15 nam GV duoi nam GV den 15 GV tren 15 nam nam GV duoi nam GV duoi nam GV tren 15 nam GV den 15 95% Confidence Interval Sig Lower Bound Upper Bound * 03365 017 0144 1469 * 03187 004 0304 1559 * 03365 017 -.1469 -.0144 01249 02885 665 -.0443 0693 * 03187 004 -.1559 -.0304 02885 665 -.0693 0443 08062 09312 -.08062 -.09312 -.01249 nam * The mean difference is significant at the 0.05 level Kiểm định Anova: khó khăn giáo viên với trình độ đào tạoDescriptives N Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Minimu Maximu m m PL.65 Khó khăn GV trung cap cao Upper Bound Bound 49 2.3963 21062 03009 2.3358 2.4568 1.78 2.81 104 2.4228 19703 01932 2.3845 2.4611 1.69 2.89 109 2.3247 19897 01906 2.2869 2.3624 1.50 2.81 Total 262 2.3770 20472 01265 2.3521 2.4019 1.50 2.89 trung 49 1.7435 48.43361 6.91909 160.4352 188.2587 8.00 245.00 cap cao E2 104 1.7275 61.95202 6.07490 160.7019 184.7981 2.00 262.00 dang dai hoc E2 109 72.880 56.87213 5.44736 62.0831 83.6784 1.00 246.00 Total 262 1.3150 75.77709 4.68152 122.2816 140.7184 1.00 262.00 Mean Square F dang dai hoc STT Lower E2 ANOVA Sum of Squares df Khó khăn Between Groups GV Within Groups 535 10.403 259 Total 10.938 261 641467.448 857238.052 259 1498705.500 261 STT Between Groups Within Groups Total Sig .267 040 6.659 002 320733.724 3309.799 96.904 000 PL.66 Post Hoc Tests Multiple Comparisons LSD (I) (J) 95% Confidence Interval Dependent trinhdodao trinhdodao Mean Variable tao tao Difference (I-J) Std Error Khó khăn trung cap GV cao dang dai hoc cao dang trung cap dai hoc 09814 trung cap dai hoc STT trung cap cao dang dai hoc -.02655 Sig Lower Bound Upper Bound 03473 03447 445 039 -.0949 0037 0418 1395 * 03473 02747 445 000 -.0418 0440 0949 1522 -.07159 * 03447 039 -.1395 -.0037 cao dang -.09814 * 02747 000 -.1522 -.0440 cao dang dai hoc 1.59694 9.96855 9.89505 873 000 -18.0328 81.9812 21.2267 120.9512 9.96855 7.88607 873 000 -21.2267 84.3403 18.0328 115.3982 * 07159 02655 * 101.46620 trung cap dai hoc -1.59694 99.86927 * trung cap -101.46620 * 9.89505 000 -120.9512 -81.9812 cao dang -99.86927 * 7.88607 000 -115.3982 -84.3403 * The mean difference is significant at the 0.05 level PL.67 Kiểm định Anova: khó khăn giáo viên với khu vực Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N tongcau4 STT Mean Std Std Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 132 130 2.3045 2.4506 21156 01841 16882 01481 2.2681 2.4213 2.3409 2.4799 1.50 1.97 2.81 2.89 Total 262 2.3770 20472 01265 2.3521 2.4019 1.50 2.89 132 66.5000 130 1.9750E2 38.24918 3.32916 37.67183 3.30404 59.9141 190.9629 73.0859 204.0371 1.00 133.00 132.00 262.00 Total 262 1.3150E2 75.77709 4.68152 122.2816 140.7184 1.00 262.00 ANOVA Sum of Squares tongcau4 Between Groups Within Groups Mean Square 1.399 9.540 260 10.938 261 Between Groups Within Groups 1123980.000 374725.500 260 Total 1498705.500 261 Total STT df Cronbach 's Alpha N of Items F Sig 1.399 037 38.123 000 1123980.000 1441.252 779.864 000 PL.68 ANOVA Sum of Squares tongcau4 Between Groups Within Groups Total STT Between Groups Within Groups 740 Cronbach's Alpha N of Items 740 df 1.399 9.540 260 10.938 261 1123980.000 374725.500 260 Mean Square F Sig 1.399 037 38.123 000 1123980.000 1441.252 779.864 000 PL.69 Tương quan yếu tố chủ quan với thay đổi NT, TĐ, KN Chủ quan: Reliability Statistics Cronbach 's Alpha N of Items 915 Item-Total Statistics Scale Scale Correcte Cronbac Mean if Item Variance if Item d Item-Total h's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted yeunghe 14.4656 12.150 865 888 mentre 14.5534 13.911 606 915 lytuongnghe 14.4962 12.113 837 891 nanglucdhoc 14.3626 12.493 794 896 nanglucgd 14.4198 13.608 567 920 thoiquen 14.4084 12.143 881 887 tuoinghedayhoc 14.5153 13.699 635 912 + Khách quan: Reliability Statistics Cronbach 's Alpha N of Items 740 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach Mean if Item Variance if Item Item-Total 's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted dokho 16.5783 9.269 314 733 baukhongkhi 17.0161 7.935 434 715 quanlydgia 16.8594 7.984 515 696 htacphuhuynh 16.7590 8.724 392 721 htachocsinh 16.8273 8.910 291 740 sucepcaptren 16.6586 8.145 513 697 cochechinhsach 16.9558 7.970 501 699 vungmien 16.4699 8.371 521 698 PL.70 ... cầu giáo viên tiểu học đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 51 1.3.6 Khó khăn giáo viên tiểu học đánh giá học sinh theo tiếp cận lực 57 1.4 Thích ứng giáo viên tiểu học với đánh giá. .. biểu thích ứng giáo viên tiểu học đánh giá học sinh theo tiếp cận lực tỉnh Sơn La 5.3 Đề xuất biện pháp nhằm giúp giáo viên thích ứng nhanh tốt với đánh giá học sinh theo tiếp cận lực tỉnh Sơn La. .. luận thích ứng giáo viên tiểu học với đánh giá học sinh theo tiếp cận lực tỉnh Sơn La 74 2.2.2 Nghiên cứu thực trạng mức độ thích ứng giáo viên tiểu học với đánh giá học sinh theo tiếp cận
- Xem thêm -

Xem thêm: Thích ứng của giáo viên tiểu học tỉnh sơn la với đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực, Thích ứng của giáo viên tiểu học tỉnh sơn la với đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn