Franchise chọn hay không

2 52 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:27

Cinque TerreFranchise Chọn Hay Không? Tác giả : Nguyễn Khánh TrungThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5536 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Đây không phải là một cuốn sách viết về các nhà nhượng quyền và nhận quyền tài ba đã thành công tại Việt Nam hay trên thế giới trong thời gian qua.Cuốn sách này cũng không trình bày như cẩm nang nhượng quyền thương mại của công ty cụ thể nào đó.Cuốn sách đưa ra những nghiên cứu và trải nghiệm thực tế cho những ai có dự định hoặc hoặc quan tâm đến nhượng quyền và nhận quyền, đặc biệt nhấn mạnh đến các mối quan hệ, cam kết giữa nhà nhượng quyền và nhà nhận quyền cũng như mong muốn xây dựng một hệ thống Franchise thực sự trường tồn theo thời gian.Với Franchise: Chọn hay Không? từ những bạn trẻ khao khát lập nghiệp và làm giàu cho đến những ai đang nhượng quyền và nhận quyền đều có thể tìm thấy những điều bổ ích thú vị.Có hay không việc lựa chọn hình thức kinh doanh nhượng quyền thương mại? Câu trả lời xin dành cho quý độc giả.Mục lục Franchise: Chọn hay Không? Câu chuyện bắt đầu từ những câu hỏi Vì sao? Con đường của niềm tin và sự cam kết Những con tàu đến từ đại dương Nước Mỹ: con tàu lớn của những vùng biển lớn Trung Quốc: Con tàu thách thức biển cả Nhật Bản: Mặt trời Phương Đông Singapore: Bến cảng của những con tàu Thái Lan: Vùng đất của hội nhập Việt Nam: Nơi gặp gỡ của bình minh và hoàng hôn McDonalds: Tượng đài nhượng quyền Mỹ 7Eleven: Công nghệ và sự tiện lợi Trung Nguyên: Quá khứ vàng son và tương lai nhọc nhằn Phở 24: Liệu ngựa ô có chồn chân? Franchise: Chọn hay Không?Bình luận Franchise Chọn Hay Không? Tác giả : Nguyễn Khánh Trung Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 5536  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online PDF Đây khơng phải là một cuốn sách viết về các nhà nhượng quyền và nhận quyền tài ba đã thành cơng tại Việt Nam hay trên thế giới trong thời gian qua Cuốn sách này cũng khơng trình bày như cẩm nang nhượng quyền thương mại của cơng ty cụ thể nào đó Cuốn sách đưa ra những nghiên cứu và trải nghiệm thực tế cho những ai có dự định hoặc hoặc quan tâm đến nhượng quyền và nhận quyền, đặc biệt nhấn mạnh đến các mối quan hệ, cam kết giữa nhà nhượng quyền và nhà nhận quyền cũng như mong muốn xây dựng một hệ thống Franchise thực sự trường tồn theo thời gian Với "Franchise: Chọn hay Khơng?" từ những bạn trẻ khao khát lập nghiệp và làm giàu cho đến những ai đang nhượng quyền và nhận quyền đều có thể tìm thấy những điều bổ ích thú vị Có hay khơng việc lựa chọn hình thức kinh doanh nhượng quyền thương mại? Câu trả  lời xin dành cho q độc giả Mục lục Franchise: Chọn hay Khơng? ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­   Câu   chuyện   bắt   đầu   từ   Con   đường     niềm     Những     tàu     Nước   Mỹ:     tàu   lớn     Trung   Quốc:   Con   tàu   Nhật   Bản:   Mặt   Singapore:   Bến   cảng     Thái   Lan:   Vùng     Việt   Nam:   Nơi   gặp   gỡ       câu   hỏi   "Vì   sao?" tin       cam   kết đến   từ   đại   dương     vùng   biển   lớn   thách   thức   biển     trời   Phương   Đông       tàu đất     hội   nhập   bình   minh     hồng   ­   McDonald's:   Tượng   đài   nhượng   quyền   Mỹ ­   7­Eleven:   Công   nghệ       tiện   lợi ­   Trung   Nguyên:   Quá   khứ   vàng   son     tương   lai   nhọc   nhằn ­   Phở   24:   Liệu   ngựa     có   chồn   chân? ­ Franchise: Chọn hay Khơng? Bình luận ...   son     tương   lai   nhọc   nhằn ­   Phở   24:   Liệu   ngựa     có   chồn   chân? ­ Franchise: Chọn hay Khơng? Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Franchise chọn hay không, Franchise chọn hay không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn