Bài tập và bài giải quản trị dự án hiện đại

2 68 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:26

Cinque TerreBài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại Tác giả : Nguyễn Văn DungThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7494 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Quyển Bài tập bài giải quản trị dự án hiện đại, gồm nhiều bài tập đa dạng, định tính và định lượng, tập trung các chủ đề sauCơ sở của quản trị dự án và sự liên kết của quản trị dự án với các chuyên ngành khácĐề cập việc thiết lập các mục tiêu và giới hạn của dự ánĐề cập việc hoạch định dự án, các kỹ thuật hiệu quả để quản trị ngân sách, giám sát phạm vi dự án, và duy trì tiến bộ đã hoạch địnhĐề cập các phương pháp để kiểm soát và duy trì quỹ đạo dự ánĐề cập các kỹ thuật quản trị dự án được sử dụng bởi các tổ chức và các giám đốc dự án, và xử trí các vấn đề đề thường gặp trong quản trị dự ánMục lụcChương I quyết định chọn dự ánChương II Rủi ro trong quản trị dự ánChương III: hình thành dự ánChương IV: Lập lịch biểu giám sát và kiểm soát dự ánChương V: Cân bằng chi phí thời gian và rút ngắn thời gian dự ánChương VI: kết thúc dự án Bài Tập Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại Tác giả : Nguyễn Văn Dung Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 7494 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Đọc Online Quyển "Bài tập - giải quản trị dự án đại", gồm nhiều tập đa d ạng, định tính định lượng, tập trung chủ đề sau • Cơ sở quản trị dự án liên kết quản trị dự án với chuyên ngành khác • Đề cập việc thiết lập mục tiêu giới hạn dự án • Đề cập việc hoạch định dự án, kỹ thuật hiệu để quản trị ngân sách, giám sát ph ạm vi dự án, trì tiến hoạch định • Đề cập phương pháp để kiểm sốt trì quỹ đạo dự án • Đề cập kỹ thuật quản trị dự án sử dụng tổ chức giám đốc dự án, xử trí vấn đề đề thường gặp quản trị dự án Mục lục Chương I - định chọn dự án Chương II - Rủi ro quản trị dự án Chương III: hình thành dự án Chương IV: Lập lịch biểu giám sát kiểm sốt dự án Chương V: Cân chi phí - thời gian rút ngắn thời gian dự án Chương VI: kết thúc dự án ...Chương V: Cân chi phí - thời gian rút ngắn thời gian dự án Chương VI: kết thúc dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập và bài giải quản trị dự án hiện đại, Bài tập và bài giải quản trị dự án hiện đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn