Bộ Test điều dưỡng Ngoại khoa pro

152 137 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:14

TT Mã C1-1-001 C1-3-002 C1-3-003 C1-2-004 C1-3-005 Nội dung Hãy chọn nhiều đáp án Khi chuẩn bi người bệnh mổ cấp cứu: A Chỉ cần chuẩn bị thể chất B Chỉ cần chuẩn bị tinh thần C Không cần chuẩn bị tinh thần D Chuẩn bị thể chất tinh thần Hãy chọn nhiều đáp án Việc làm cần thiết cho người bệnh tối hôm trước mổ phiên là: A Uống thuốc an thần B Uống Vitamin C Uống nước chè đường D Thử test kháng sinh Hãy chọn nhiều đáp án Việc làm không trước mổ là: A Đo mạch, huyết áp B Thay quần áo theo quy định C Cho người bệnh uống sữa nóng D Kiểm tra lại hồ sơ bệnh án Hãy chọn nhiều đáp án Chế độ ăn không với người bệnh trước mổ phiên là: A Cần bồi dưỡng tốt ngày trước mổ B Cần có chế độ ăn đạm C Trước ngày mổ cho ăn thức ăn dễ tiêu D Nhịn ăn trước mổ đến Hãy chọn nhiều đáp án Đáp án D A C B D Loại câu Cố định C1-3-006 C1-1-007 C1-2-008 C1-1-009 Việc làm không cho người bệnh mổ cấp cứu: A Làm nhanh chóng thủ tục hành B Lấy máu làm xét nghiệm C Làm vùng mổ, thay quần áo D Cho nhịn ăn trước mổ từ – Hãy chọn nhiều đáp án Cần phát ổ nhiễm trùng trước mổ phiên để: A Xử trí ln phẫu thuật B Dự phòng dùng thêm thuốc C Điều trị ổ nhiễm trùng trước D Chuyển từ mổ phiên sang mổ cấp cứu Hãy chọn nhiều đáp án Công tác chuẩn bị người bệnh trước mổ nhiệm vụ của: A Người bệnh B Gia đình người bệnh C Bác sĩ D Điều dưỡng Hãy chọn nhiều đáp án Việc làm không trước người bệnh phẫu thuật là: A Đeo bảng tên vào tay người bệnh B Kiểm tra lại hồ sơ bệnh án C Đánh giá lại dấu hiệu sinh tồn D Bàn giao bệnh án cho người bệnh Hãy chọn nhiều đáp án Việc làm không chuẩn bị tinh thần cho người bệnh là: A Giải thích lợi ích phẫu thuật C D D C 10 C1-3-010 11 C1-3-011 12 C1-1-012 13 C1-1-013 14 C1-1-014 B Giải thích phương pháp phẫu thuật C Hạn chế giải thích cho người bệnh D Cùng với thân nhân động viên người bệnh Hãy chọn nhiều đáp án Khi chuẩn bị người bệnh mổ cấp cứu: A Nên làm đầy đủ xét nghiệm B Chỉ cần làm xét nghiệm C Không cần làm xét nghiệm D Phải làm đầy đủ xét nghiệm Hãy chọn nhiều đáp án Bệnh mổ cấp cứu có trì hỗn: A Viêm ruột thừa cấp B Vỡ gan C Vỡ thận D Vết thương thấu phổi Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Để việc chuẩn bị trước mổ cho người bệnh có kết tốt cần có phối hợp chặt chẽ giữa: Bác sĩ, Điều dưỡng, …(A)… …(B)… A người bệnh B thân nhân người bệnh Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Khi xếp lịch mổ cho người bệnh, người ta thường chia thành hai loại lịch mổ là: …(A)… …B … A Mổ theo kế hoạch (Mổ phiên) B Mổ cấp cứu Hãy điền từ cụm từ thích hợp: B A A,B A,B A,B 15 C1-3-015 16 C1-2-016 17 C1-3-017 18 C1-2-018 19 C1-3-019 Đánh giá tình trạng chung người bệnh trước mổ bao gồm đánh giá …(A)… và…(B)… A Tinh thần B Thể trạng Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Cơng tác thăm khám làm xét nghiệm chuẩn bị mổ cho người bệnh nhằm mục đích: …(A)… rối loạn quan thể người bệnh để …(B)… rối loạn A Phát B điều chỉnh Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Việc giải thích động viên cho người bệnh trước mổ nhằm mục đích: …(A)… …(B)… A Giúp người bệnh yên tâm B sẵn sàng chấp nhận mổ Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Việc chuẩn bị sẵn sàng phương tiện trước mổ để đối phó với …(A) … xảy mổ tạo điều kiện cho …(B)… đạt kết tốt A biến chứng B mổ Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Trong trình điều trị ngoại khoa, việc chuẩn bị người bệnh trước mổ …(A)…, có ảnh hưởng trực tiếp đến …(B)… A khâu quan trọng B kết điều trị Hãy điền từ cụm từ thích hợp: A,B A,B A,B A,B A,B 20 C1-2-020 21 C1-1-021 22 C1-3-022 23 C1-3-023 24 C1-2-024 Trong q trình vệ sinh vùng mổ ngồi việc cạo hết lơng, tóc vùng mổ cần phải lưu ý…(A)…và…(B)… A Tránh làm sây sát da B phát bất thường Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Khi chuẩn bị mổ cấp cứu cho người bệnh, không khẩn trương dẫn đến hậu quả…(A)… …(B)… A Bệnh diễn biến nặng B Ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Mổ theo kế hoạch loại mổ xếp sẵn lịch mổ, bao gồm: Thời gian mổ, …(A)… …(B)… A thành phần kíp mổ B phương pháp mổ Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Mổ theo kế hoạch áp dụng cho bệnh…(A)…, nghĩa bệnh cần mổ, để thời gian định mà không ảnh hưởng đến…(B)… A khơng mang tính cấp tính B tính mạng người bệnh hay diễn biến nặng thêm Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Mổ cấp cứu trường hợp yêu cầu (A) , không làm bệnh diễn biến (B) A phải mổ sớm tốt B nặng ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh Hãy điền từ cụm từ thích hợp: A,B A,B A,B A,B A,B 25 C1-2-025 26 C1-2-025-1 27 C1-2-025-2 28 C1-2-025-3 29 C1-2-026 30 C1-2-026-1 31 C1-2-026-2 Tùy theo tính chất bệnh cấp cứu mà mổ cấp cứu phân làm loại (A) (B) A Mổ tối cấp cứu B Mổ cấp cứu Hãy ghép phương án với nội dung câu hỏi: Bệnh xếp lịch mổ phiên: A U xơ tuyến tiền liệt A B Viêm ruột thừa cấp C Vết thương ngực hở Bệnh xếp lịch mổ cấp cứu: A U xơ tuyến tiền liệt B B Viêm ruột thừa cấp C Vết thương ngực hở Bệnh xếp lịch mổ tối cấp cứu: A U xơ tuyến tiền liệt C B Viêm ruột thừa cấp C Vết thương ngực hở Hãy ghép phương án với nội dung câu hỏi: Bệnh xếp lịch mổ phiên: A Sỏi bàng quang A B Thủng dày tá tràng C Vết thương động mạch chủ bụng Bệnh xếp lịch mổ cấp cứu: A Sỏi bàng quang B B Thủng dày tá tràng C Vết thương động mạch chủ bụng 2 32 C1-2-026-3 33 C1-2-027 34 C1-2-027-1 35 C1-2-027-2 36 C1-2-027-3 37 C1-2-028 38 C1-2-028-1 Bệnh xếp lịch mổ tối cấp cứu: A Sỏi bàng quang B Thủng dày tá tràng C Vết thương động mạch chủ bụng Người bệnh Ngơ Văn Đức, 55 tuổi Được chẩn đốn bị thủng dày Bác sĩ định điều trị phương pháp phẫu thuật Theo anh (chị): Người bệnh Đức cần chuẩn bị phẫu thuật theo hình thức nào: A Mổ phiên B Mổ có kế hoạch C Mổ cấp cứu D Mổ tối cấp cứu Một việc cần làm chuẩn bị mổ cho người bệnh Đức là: A Làm đầy đủ xét nghiệm B Làm xét nghiệm C Cho người bệnh ăn uống nhẹ D Để người bệnh nhịn ăn từ – Việc không làm chuẩn bị mổ cho người bệnh Đức là: A Giải thích động viên người bệnh B Làm xét nghiệm C Cho người bệnh ăn uống nhẹ D Thay quần áo cho người bệnh Người bệnh Đỗ Văn Nam, 50 tuổi Vào viện với lý do: ngồi có máu chảy thành giọt Được chẩn đốn bị trĩ độ Bác sĩ định điều trị phương pháp phẫu thuật Theo anh (chị): Người bệnh Nam cần chuẩn bị theo loại hình phẫu thuật nào: A Mổ phiên C C B C A 39 C1-2-028-2 40 C1-2-028-3 41 C2-1-001 42 C2-2-002 43 C2-1-003 B Mổ cấp cứu C Mổ bán cấp cứu D Mổ tối cấp cứu Một việc cần làm chuẩn bị mổ cho người bệnh Nam là: A Làm đầy đủ xét nghiệm B Làm xét nghiệm C Dặn người bệnh nhịn đại tiện D Truyền dịch nuôi dưỡng Việc làm không chuẩn bị mổ cho người bệnh Nam là: A Giải thích động viên người bệnh B Làm xét nghiệm C Thụt tháo phân cho người bệnh D Thay quần áo cho người bệnh Hãy chọn nhiều đáp án Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh sau mổ ổ bụng: A Uống nước chè đường sau mổ B Cho ăn từ lỏng tới đặc có trung tiện C Cho ăn từ lỏng tới đặc có đại tiện D Cho ăn cơm có trung tiện Hãy chọn nhiều đáp án Biến chứng đặt ống dẫn lưu ổ bụng là: A Nhiễm trùng ổ bụng B Nhiễm trùng nơi đặt ống dẫn lưu C Chảy máu nơi đặt ống dẫn lưu D Nhiễm trùng bàng quang Hãy chọn nhiều đáp án A B B D C 44 C2-3-004 45 C2-1-005 46 C2-2-006 47 C2-2-007 Biến chứng xảy vòng 12 đầu sau mổ là: A Viêm phổi sau mổ B Dính ruột sau mổ C Chảy máu sau mổ D Nhiễm trùng vết mổ Hãy chọn nhiều đáp án Có thể cho người bệnh uống sữa sau tỉnh hoàn toàn, mổ: A Gãy xương cẳng chân A B Viêm ruột thừa cấp C Thủng Dạ dày – Tá tràng D Tắc ruột Hãy chọn nhiều đáp án Tư nằm tốt cho người bệnh sau mổ lồng ngực là: A Nằm ngửa, đầu cao D B Nằm ngửa, đầu C Nằm ngửa, đầu thấp D Nằm tư Fowler Hãy chọn nhiều đáp án Tư nằm tốt 24 sau mổ cho người bệnh sau gây tê tủy sống là: A Nằm ngửa, đầu cao A B Nằm ngửa, bất động C Nằm tư Fowler D Nằm nghiêng Hãy chọn nhiều đáp án B,C Biểu suy hô hấp sau mổ là: 48 C2-3-008 49 C2-3-009 50 C2-3-010 51 52 C2-2-011 C2-2-011-1 A Lo lắng, hốt hoảng B Da tím, tái xạm C Thở chậm, nông thở ngáp D Nhịp thở nhanh, sâu Hãy chọn nhiều đáp án Phòng suy hơ hấp sau mổ cách để người bệnh nằm ngửa và…: A Đầu thấp, nghiêng bên B Đầu cao, nghiêng bên C Theo dõi sát da, niêm mạc, nhịp thở D Kê gối vai, đầu nghiêng bên Hãy chọn nhiều đáp án Phòng phát sớm biến chứng chảy máu sau mổ cách: A Theo dõi sát mạch, huyết áp B Băng ép vết mổ C Mở vết mổ để kiểm tra D Cho người bệnh thở oxy Hãy chọn nhiều đáp án Khi có chảy máu sau mổ người bệnh có biểu hiện: A Băng vết mổ dẫn lưu có máu B Mạch nhanh, huyết áp tụt C Đau nhức nhiều vết mổ D Người bệnh li bì, sốt cao Hãy ghép phương án với nội dung câu hỏi: Theo dõi mạch, huyết áp cho người bệnh sau mổ nhằm mục đích phát sớm biến chứng: A Suy hơ hấp C,D A,B A,B B 679 C16-1-026 680 C16-1-027 681 C16-1-028 682 C16-2-029 C Nước lạnh D Xăng dầu tây Hãy chọn nhiều ý đúng: Người bệnh bỏng có nốt to cần: A Cắt bỏ nốt B Để nguyên nốt C Chích mép nặn ép huyết tương D Bôi thuốc bỏng băng lỏng tránh vỡ Hãy chọn nhiều ý đúng: Người bệnh bỏng nặng có nhiễm trùng nhiễm độc cấp sau: A 12 B 24 C 48 D 72 Hãy chọn nhiều ý đúng: Độ sâu bỏng chia làm độ: A độ B độ C độ D độ Hãy chọn nhiều ý đúng: Đa số người bệnh thường bị bỏng do: A Ánh nắng mặt trời B Nhiệt độ cao C Hóa chất D Tia lửa điện C D C B 683 C16-2-030 684 C16-2-031 685 C16-2-032 686 C16-2-033 687 C16-2-034 Hãy chọn nhiều ý đúng: Ngã vào lửa, cháy quần áo thường gây bỏng độ mấy: A độ I B độ II C độ III D độ IV Hãy chọn nhiều ý đúng: Nếu bị bỏng axit trung hòa bằng: A Dung dịch Natribicacbonat – 2% B Nước chanh C Nước dấm ăn D Nước vơi nhì 5% Hãy chọn nhiều ý đúng: Nếu bị bỏng kiềm trung hòa bằng: A Dung dịch Natribicacbonat – 2% B Dung dịch axit axetic 6% C Nước dấm ăn D Nước vơi nhì 5% Hãy chọn nhiều ý đúng: Việc phân phối dịch ngày đầu cho người bệnh bỏng nào: A đầu truyền 1/2 tổng số dịch B đầu truyền 1/2 tổng số dịch C 1/2 lượng dịch lại cho 16 D 1/2 lượng dịch lại cho 18 Hãy chọn nhiều ý đúng: Tổng số dịch cần truyền cho người bệnh bỏng 24h đầu bằng: CD A,D B,C B,C B A P(nặng)*S(bỏng) + 2000 ml B P(nặng)*S(bỏng)* + 2000 ml C P(nặng)*S(bỏng)* + 2000 ml D P(nặng)*S(bỏng)* + 2000 ml Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Vết thương phần mềm đơn thương tích gây (A) 688 C17-3-001 phần mềm tổ chức (B) A rách da B da, cân, Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Khi phân loại vết thương phần mềm, cách phân loại theo ngun nhân; theo tổn thương giải phẫu có cách phân loại theo (A) 689 C17-3-002 (B) A Theo thời gian B Theo tính chất nhiễm trùng Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Để hạ sốt, giảm sưng nề cho người bệnh vết thương phần mềm việc thực thuốc hạ sốt, thuốc giảm sưng nề theo y lệnh phải (A) 690 C17-3-003 (B) A A Chườm mát cho người bệnh B B Gác cao chi có vết thương Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Khi sơ cứu vết thương phần mềm có dị vật: không nên cố lấy…A vết 691 C17-3-004 thương, nên lấy (B) A dị vật B dị vật dễ lấy 692 C17-3-005 Hãy chọn nhiều ý đúng: A,B A,B A,B A,B A,B 693 C17-1-006 694 C17-1-007 695 C17-1-008 696 C17-2-009 Cách xử trí vết thương phần mềm đến muộn là: A Dùng kháng sinh tồn thân B Trích rạch dẫn lưu mủ C Khâu cầm máu vết thương D Đắp kháng sinh lên vết thương Hãy chọn nhiều ý đúng: Vết thương phần mềm đến sớm vết thương đến trước: A B 12 C 24 D 48 Hãy chọn nhiều ý đúng: Tính chất đau vết thương phần mềm đến sớm là: A Đau tức B Đau nhức C Đau rát D Đau âm ỉ Hãy chọn nhiều ý đúng: Triệu chứng tồn thân khơng với người bệnh vết thương phần mềm đến muộn là: A Có thể có sốc B Sốt C Vẻ mặt hốc hác D Môi khô, lưỡi bẩn Hãy chọn nhiều ý đúng: Người bệnh có vết thương vùng lòng bàn tay cần băng bàn tay tư thế: A Gấp A C A B 697 C17-2-010 698 C17-2-011 699 C17-2-011-1 700 C17-2-011-2 701 C17-2-011-3 702 C17-2-011-4 B Duỗi C Cơ D Trung gian Hãy chọn nhiều ý đúng: Giảm biến chứng co dính gân cho người bệnh vết thương bàn tay cách: A Đặt nẹp tư duỗi B Đặt nẹp tư gấp C Đặt nẹp tư trung gian D Hướng dẫn tập vận động ngón tay Hãy ghép phương án với nội dung câu hỏi Vết thương cách phân loại vết thương theo: A Nguyên nhân B Tổn thương giải phẫu C Thời gian D Tính chất nhiễm trùng Vết thương rách da cách phân loại vết thương theo: A Nguyên nhân B Tổn thương giải phẫu C Thời gian D Tính chất nhiễm trùng Vết dao chém cách phân loại vết thương theo: A Nguyên nhân B Tổn thương giải phẫu C Thời gian D Tính chất nhiễm trùng Vết thương đến muộn cách phân loại vết thương theo: D D B A C 703 C18-3-001 704 C18-3-002 705 C18-3-003 706 C18-3-004 707 C18-1-005 A Nguyên nhân B Tổn thương giải phẫu C Thời gian D Tính chất nhiễm trùng Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Vết thương mạch máu bao gồm hình thái tổn thương: Đứt rách thành mạch; (A) (B) A Đụng dập mạch B Co thắt động mạch Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Vết thương mạch máu có hai mối nguy hiểm là: (A) (B) A Mất máu nhanh, nhiều gây sốc B Rối loạn tuần hoàn, dinh dưỡng chi Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Chảy máu động mạch: Máu đỏ tươi, phun mạnh theo (A) Nếu ta ấn phía (B) máu chảy chậm lại ngừng A nhịp tim B Trên đường động mạch Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Khi garo mạch máu, không để garo lâu trung bình (A) nới garo lần, lần nới từ … B… A B đến phút Hãy chọn nhiều ý đúng: Biến chứng sớm vết thương mach máu: A Chảy máu nhiều A,B A,B A,B A,B D 708 C18-1-006 709 C18-1-007 710 C18-2-008 711 C18-2-009 712 C18-2-010 B Viêm tắc mạch chi C Thiếu máu mạn tính D Sốc máu Hãy chọn nhiều ý đúng: Biến chứng đặt garo vết thương mạch máu để lâu: A Tắc mạch B Liệt thần kinh C Hoại tử chi dinh dưỡng D Nhiễm trùng huyết Hãy chọn nhiều ý đúng: Vấn đề cần ý nới garo cho bệnh nhân: A Khó cầm máu B Đau C Sốc nhiễm độc D Nhiễm trùng vết thương Hãy chọn nhiều ý đúng: Mạch máu bị tổn thương lớp áo lớp nội mạc gây: A Mất máu cấp B Tụ máu khoang C Tụ máu da D Tụ máu lòng mạch Hãy chọn nhiều ý đúng: Thời gian lần nới garo là: A 15 giây – 30 giây B 30 giây – phút C – phút D – phút Hãy chọn nhiều ý đúng: C C D C B 713 C18-2-011 714 C18-2-012 715 C18-2-013 716 C18-2-014 Việc cần thiết sơ cứu vết thương mạch máu: A Tiêm thuốc giảm đau, kháng sinh B Băng ép garo cầm máu C Truyền dịch nâng khối lượng tuần hoàn D Nẹp bất động chi Hãy chọn nhiều ý đúng: Vị trí đặt garo cho vết thương mạch máu lớn cao vết thương: A 3cm B 5cm C 7cm D 10cm Hãy chọn nhiều ý đúng: Tăng tuần hoàn tới chi sau mổ nối mạch cách: A Sưởi ấm chi B Dùng thuốc chống huyết khối lòng mạch C Để chi thấp cho máu dễ lưu thông D Dùng thuốc giãn mạch Hãy chọn nhiều ý đúng: Khi sơ cứu vết thương mạch máu cần: A Đặt garo với vết thương động mạch B Sau garo phải có phiếu garo C Đặt garo với vết thương mạch máu D Nới garo 30 phút lần Hãy chọn nhiều ý đúng: Khi bị vết thương mạch máu người bệnh dễ bị biến chứng: A Tử vong máu cấp B Hoại tử chi rối loạn dinh dưỡng chi B A,B A,B A,B 717 C18-2-015 C Mất vận động chi D Mất cảm giác chi Hãy chọn nhiều ý đúng: Người bệnh sau mổ nối mạch máu cần: A Chống huyết khối lòng mạch B Sưởi ấm chi để chống co mạch C Để chi thấp cho máu dễ lưu thông D Tiêm thuốc hỗ trợ cầm máu A,B ... C3-3-033 A cấp cứu ngoại khoa B cấp cứu ổ bụng Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Mổ cắt ruột thừa phương pháp …(A)… sở ngoại khoa Việc chăm sóc người bệnh …(B)… có ảnh hưởng lớn đến kết điều trị A phổ... trước mổ để đối phó với …(A) … xảy mổ tạo điều kiện cho …(B)… đạt kết tốt A biến chứng B mổ Hãy điền từ cụm từ thích hợp: Trong q trình điều trị ngoại khoa, việc chuẩn bị người bệnh trước mổ …(A)…,... trẻ C Là bệnh cấp cứu ngoại khoa D Có thể gặp lứa tuổi A,B A,B B,C C,D 86 C3-3-014 87 C3-2-015 88 C3-2-016 89 C3-2-017 90 91 C3-2-018 C3-2-018-1 Hãy chọn nhiều đáp án Hướng điều trị viêm phúc mạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ Test điều dưỡng Ngoại khoa pro, Bộ Test điều dưỡng Ngoại khoa pro

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn