Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới

3 85 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:09

Cinque TerreThị Trường Ngoại Hối Tác giả : Ed PonsiThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7872 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Phần lớn các cuốn sách nói về kinh doanh thường chỉ đưa ra các khái niệm chung chung mà không nói về những khía cạnh cụ thể. Có rất nhiều sách nói về xuất xứ và các vấn đề lịch sử của thị trường kinh doanh tiền tệ nhưng rất ít trong số đó cung cấp được các thông tin kinh doanh mang tính thực tiễn và hữu ích. Tuy nhiên cuốn sách bạn đang cầm trên tay sẽ đưa đến cho bạn cảm nhận rõ nét về những cơ chế cụ thể của thị trường kinh doanh ngoại hối (thị trường Forex), những chiến lược giao dịch trên thị trường thật có thể gợi ý cho người học thời điểm tham gia và thời điểm rút khỏi thị trường, cũngnhư cách thức quản lý các giao dịch của họ.Cuốn sách này cung cấp cho các nhà kinh doanh các phương pháp giao dịch theo từng bước gắn với các xu thế của thị trường thực tế. Những chiến lược kinh doanh trongc uốn sách này được trình bày rõ ràng và cực kỳ chi tiết, đủ cho bất cứ ai mongmuốn đều có thể hiểu được cách thức giao dịch một cách chuyên nghiệp. Cuốn sáchđược viết cho cả những nhà kinh doanh mới lẫn những nhà kinh doanh đã có kinh nghiệm khi họ cần đến các thông tin chi tiết, bổ ích để giao dịch trên thị trường ngoại hối.Thị truờng ngoại hối được bắt đầu bằng một tua khám phá nhanh về cuộc sống ở một sở giao dịch tại thị trường Phố Wall, đưa bạn đọc vào thế giới sôi động của thị trường giao dịch chuyên nghiệp. Tác giả lý giải về “sân chơi” của thị trường ngoại hối thông qua việc sử dụng các phép ẩn dụ đầy ý nghĩa, liên kết các kịch bản giao dịch khác nhau với các hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống thường ngày. Cuốn Thị truờng ngoại hối hàm chứa những thông tin bổ ích của một nhà kinh doanh chuyên nghiệp Phố Wall, nhưng được viết ra dưới giọng văn bình dị, dễ hấp thụ do đó nó cũng rất dễ hiểu với gần như tất cả mọi người.Bình luận Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Sự Đổi Mới Tác giả : Peter F Drucker Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 5800 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB Đọc Online 25 năm kể từ xuất bản, sách “ Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Sự Đổi Mới ” tác phẩm kinh điển trước Peter F Drucker có phân tích th ực s ự v ề đề tài Làm doanh nhân tìm th hội đổi m ới? Đi ều nên hay không nên phát tri ển m ột ý tưởng thành doanh nghiệp hay dịch vụ kh ả thi? Đâu b ẫy, rào c ản, sai l ầm th ường gặp? Tất câu hỏi hóc búa giải đáp chi ti ết đầy đủ cu ốn " Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Sự Đổi Mới" Peter F Drucker Cuốn sách thiên thực hành không ch ỉ đơn h ướng dẫn theo ki ểu lý thuy ết suông th ường th giới học thuật Nó trả lời câu hỏi gì, t ại – đặt đối v ới khái ni ệm h ữu sách định; hội rủi ro; c ấu trúc chi ến l ược; v ấn đề ển d ụng, ti ền thưởng tiền bồi thường Bạn rút nhiều điều bổ ích thú vị đọc tác ph ẩm kinh ển n ếu mu ốn tạo dựng doanh nghiệp cho riêng Các chuyên gia kinh tế giới học thuật xem Peter F Drucker cha đẻ c ngành Qu ản tr ị Kinh doanh hi ện đại Những đóng góp ơng đánh giá cao, tạp chí Financial Times bình ch ọn ơng m ột bốn ‘nhà quản lý bậc thầy thời đại’ (cùng với Jack Welch, Philip Kotler Bill Gates) Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Sự Đổi Mới chia làm ba đề mục chính: Nghiệp vụ Đổi mới, Nghiệp vụ Khởi nghiệp, Chiến lược Khởi nghiệp Mỗi đề mục đóng vai trò riêng q trình đổi m ới khởi nghiệp khâu Hầu hết người liên tưởng đổi "sáng kiến", giống đời c khóa kéo qu ần áo hay bút bi Nhưng Drucker có m ột s ố n ăm tr ăm "sáng ki ến" nh v ậy có th ể t ự trang tr ải chi phí cho phát triển Tự thân sáng kiến khơng mang lại nhiều giá trị Ch ỉ sáng ki ến đáp ứng nhu c ầu th ị tr ường thông qua chất xúc tác việc điều hành quản lý kinh doanh b ạn có th ể t ạo nh ững th ứ có giá tr ị to l ớn Sáng kiến không đơn tiến kỹ thuật, " có tác động n ền kinh t ế xã h ội" thay đổi cách thức làm việc người Sự đổi thực phải hướng đến người sử dụng cuối Ví dụ như, De Havilland, công ty Anh chuyên sản xuất máy bay ch khách nh ưng Boeing Douglas giữ vị trí hàng đầu ngành cơng nghi ệp b ởi h ọ tìm nh ững ph ương th ức để cung cấp nguồn tài cho hãng hàng không mua sắm nh ững máy bay đắt ti ền Dupont khơng sáng lập Nylon mà t ạo nên th ị tr ường cho s ản ph ẩm c hàng l ĩnh v ực hàng dệt kim quần áo lót cho phụ nữ hay lốp xe tơ Nh ững nhà sáng ch ế ph ải xác định th ị tr ường hệ thống phân phối sản phẩm mình, thị trường c h ọ b ị chi ếm l ĩnh Sản phẩm thỏa mãn nhu cầu "kẻ ngốc" Khi tiếp thu đổi mới, kiến thức cũ thường không V ị vua n ước Ph ổ (c Đức tr ước đây) đoán trước thất bại đường sắt ông khẳng định rằng: "không tr ả nhi ều ti ền để t Berlin đến Postdam cưỡi ngựa ngày không m ất m ột đồng nào" Khơng kì vọng người dân nước nghèo mua vơ ến chúng có giá cao Nh ưng chuyên gia đánh giá sai ước mong người sống làng quê m cánh c ửa b ước th ế gi ới r ộng lớn hơn, dù họ tìm cách để mua TV Bạn điều tra thị trường phản ứng khách hàng với nh ững th ứ ch ưa t ừng t ồn t ại Trong tr ường hợp này, đổi gặp rủi ro mạo hiểm h ơn bạn (nếu b ạn) bi ết sáng ch ế c s ẽ sử dụng sử dụng Drucker thấy rằng, đột phá xuất sắc thường tập trung, không nên c ố g ắng làm nhi ều th ứ mà ch ỉ cần làm nên sản phẩm xuất sắc Nó khơng cần phức t ạp m ột k ẻ ng ốc c ũng có th ể s d ụng Rồi người ta tự hỏi "tại sản phẩm chưa đươc làm t tr ước nh ỉ?" Nhà kinh tế học David Ricardo nói, "Lợi nhuận khơng t ạo nên t trí thơng minh khác bi ệt mà ngu ngốc cách khác thường" Ông ám ch ỉ đa số s ản ph ẩm hay d ịch v ụ thành công cho phép người sử dụng mà khơng cần phải nghĩ Chúng giúp người tiết kiệm công sức, tiền bạc th ời gian M ột ví d ụ tiêu bi ểu dao c ạo dùng m ột lần phát triển Ơng vua Gillette Trước đó, cạo râu m ột công vi ệc t ốn th ời gian khó kh ăn t ốt nh ất bạn nên tiệm bạn có đủ điều kiện thực Drucker viết rằng: "Chính người tự đặt câu hỏi: khách hàng thực s ự mua gì? s ẽ chi ến th ắng cu ộc đua Thực tế, khơng phải đua khơng có tham gia ch ạy đua c ả" M ọi ng ười không mua s ản phẩm, mà mua sản phẩm mang đến cho h ọ Mục đích c đổi m ới đem đến s ự th ỏa mãn nơi trước nhu cầu chưa đáp ứng Trong lĩnh vực mình, Drucker ln đánh giá trước người khác hàng n ăm, th ậm chí nhi ều th ập kỉ Cuốn sách "Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Sự Đổi Mới " sách xem xét vấn đề cách hệ thống lạ Điều không ngụ ý bạn vứt bỏ sách b ạn hi ện có v ề l ĩnh v ực đi, c ả b ạn dễ dàng có thành cơng nhờ tuân theo lời khuyên c riêng cu ốn sách Tác ph ẩm s ẽ có sức hút mang đến bừng tỉnh suy nghĩ c b ạn v ề cách t ạo giá tr ị m ới Khởi nghiệp môn khoa học c ũng không ph ải m ột môn ngh ệ thu ật L ẽ đương nhiên, có tảng lý thuyết định – điều mà sách cố gắng trình bày m ột cách có h ệ th ống Nhưng môn ứng dụng khác, lý thuyết khởi nghi ệp ch ỉ đóng vai trò ph ương ti ện nh ằm ph ục v ụ ứng dụng mà Việc áp dụng thực hành nghiệp v ụ khởi nghi ệp nhi ều n ăm ều không th ể thi ếu sau đọc Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Sự Đổi Mới "Tác phẩm kinh điển Drucker coi bước ngoặt quan tr ọng cho chuyên gia ều hành qu ản lý" Harvard Business School "Cuốn sách cẩm nang phân tích hàng đầu thực hành quản lý c ũng cấu trúc c t ổ ch ức kinh t ế" Business Week "Phải Đọc Nếu Bạn Quan Tâm Đến Khởi Nghiệp - Điểm bật sách theo ý v ề nguồn gốc nảy sinh ý tưởng kinh doanh Nó xóa tan ảo t ưởng r ằng m ột ý t ưởng kinh doanh l ớn có th ể hoạch định trước, thực tế ý tưởng chủ yếu đến cách hồn tồn ng ẫu nhiên t tình hu ống th ực tiễn nhà khởi nghiệp người nhanh chóng nhìn th ương m ại hóa ý t ưởng Lu ận ểm khuyến khích tinh thần "thử sai" người khởi nghiệp: có th ể b đầu v ới ý t ưởng trình thực hiện, có n ảy sinh làm t ương lai ta thay đổi - theo h ướng t ốt h ơn Còn nhiều điều khác nữa, bạn tự khám phá nhé" Vũ Phi Long "Tinh Thần Khởi Nghiệp Của Cây Đại Thụ Drucker - Peter F Drucker đại th ụ ngành quản trị kinh doanh mà tơi kính tr ọng Mặc dù c ũng có nh ững ý ki ến c ơng tơi khơng đồng tình định hướng ông cho ng ười kh ởi nghiệp kinh doanh m ột ngu ồn ki ến th ức r ất b ổ ích hữu dụng Tất ông truyền tải vào tác ph ẩm Th ực hành th ực ti ễn m ột cách t ốt để kiểm chứng hiệu kiến thức học Drucker c ổ súy ều trang sách mà ơng viết Đối với doanh nhân kh ởi nghi ệp, quy ển sách hồn tồn giúp ích cho họ" - Trương Văn Đức ... thuyết khởi nghi ệp ch ỉ đóng vai trò ph ương ti ện nh ằm ph ục v ụ ứng dụng mà Việc áp dụng thực hành nghiệp v ụ khởi nghi ệp nhi ều n ăm ều không th ể thi ếu sau đọc Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp. .. c đổi m ới đem đến s ự th ỏa mãn nơi trước nhu cầu chưa đáp ứng Trong lĩnh vực mình, Drucker ln đánh giá trước người khác hàng n ăm, th ậm chí nhi ều th ập kỉ Cuốn sách "Tinh Thần Doanh Nhân Khởi. .. ẫu nhiên t tình hu ống th ực tiễn nhà khởi nghiệp người nhanh chóng nhìn th ương m ại hóa ý t ưởng Lu ận ểm khuyến khích tinh thần "thử sai" người khởi nghiệp: có th ể b đầu v ới ý t ưởng q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới, Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn