Đột phá sức sáng tạo

1 74 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:07

Cinque TerreThế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm Tác giả : Kim Woo ChoongThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 10350 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Cuốn tự truyện Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm của tác giả Kim Woo Choong là cuốn sách của một nhà kinh doanh nổi tiếng cựu Chủ tịch và là người sáng lập ra Tập Đoàn Daewoo Hàn Quốc muốn gửi những tâm tư của ông cho thể hệ trẻ.Cuốn sách tập hợp kinh nghiệm kinh doanh của một người đi nhặt nhạnh những mảnh vụn để tạo nên một tập đoàn lớn, của một người bắt đầu từ một công ty chỉ có 20 người, đến một tập đoàn có tầm cỡ quốc tế với hơn 300.000 nhân viên.Thế giới quả là rộng lớn và cuộc sống đầy rẫy những nghịch cảnh, ước mơ sẽ đưa ta vượt qua nó, nghịch cảnh, hoàn cảnh sẽ hình thành và quyết định tính cách của một con người. Cuốn sách đã đem lại cho bạn trẻ niềm tin vào cuộc sống hôm nay, như Kim Woo Choong viết: vì thanh niên là hy vọng và ước mơ của chúng ta, tôi từ lâu đã muốn chia sẻ những kinh nghiệm của chính mình để giúp họ đi đến thành công một cách dễ dàng hơn”.Tuổi trẻ rất cần phải biết sống ước mơ, tuổi trẻ chính là ước mơ và lịch sử thuộc về những người biết ước mơ. Đó chính là chìa khóa đưa bạn đến với những trải ngiệm, những con đường thành công phía trước. Cuốn sách Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm sẽ là cánh cổng mở ra cho bạn một Thế Giới rộng lớn. Đột Phá Sức Sáng Tạo Tác giả : Michael Michalko Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 5766 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB Đọc Online Ý tưởng! Sự sáng tạo gì? Tại số ng ười lại có nhi ều ý t ưởng? Bí quy ết c h ọ v ậy? Li ệu học hỏi phương pháp h ọ không? Cu ốn sách s ẽ câu tr ả l ời hoàn h ảo cho câu hỏi Hơn nữa, giới thiệu kỹ thuật sáng t ạo có th ể làm thay đổi cu ộc s ống đến v ới t ất c ả m ọi người Chuyên gia sáng tạo tiếng giới Michael Michalko nghiên c ứu phân tích qua hàng tr ăm thiên tài tư sáng tạo vĩ đại lịch sử nhân lo ại - t Leonardo da Vinci đến Walt Disney, t Paplo Picasso đến Thomas Edison, từ nhà bác học Charles Darwin đến thiên tài Martha Graham Với văn phong giản dị, dễ hiểu, Michael Michalko giải thích q trình phát tri ển ý t ưởng c nh ững b ậc thiên tài bước đơn giản, dễ theo dõi mà b ất c ứ c ũng có th ể áp d ụng để tr nên sáng t ạo Mỗi chương Đột phá sức sáng tạo mô tả chiến l ược tư sáng t ạo, trình phát tri ển chi ến lược bậc thiên tài thành chúng mang lại Đặc biệt sách cung cấp tập th ực hành mà b ất c ứ c ũng có th ể áp d ụng để thành cơng trogn học tập, công việc, sống Tổ chức lại tư sở chi ến l ược phát kh ởi nh ững ý t ưởng s ẽ làm thay đổi hoàn toàn cách thức bạn xem xét vấn đề mở kho tàng giải pháp c ải tiến hiệu qu ả cho thách thức mà bạn phải đối mặt hàng ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Đột phá sức sáng tạo, Đột phá sức sáng tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn