Thị trường và đạo đức

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:05

Cinque TerreQuản Trị Thương Hiệu Cá Nhân Và Công Ty Tác giả : Hubert K.RampersadThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5245 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Trong cuốn sách Quản Trị Thương Hiệu Cá Nhân Và Công Ty, tiến sỹ Hubert Rampersad cung cấp các hướng dẫn vô cùng cần thiết cho người lao động. Ông chỉ cho chúng ta cách thức xây dựng thương hiệu riêng, cũng như tầm quan trọng của việc truyền đạt thương hiệu này tới toàn thế giới... Hãy biến cuốn sách này thành một phần cuộc sống của mình, bạn sẽ trở thành người chính trực và thành công hơn GS. Marshall Goldsmith, Đại học Quốc tế Alliant, Mỹ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý và lãnh đạo.Khi mua một sản phẩm hay sử dụng một dịch vụ, hầu hết chúng ta đều dựa trên độ tín nhiệm và cảm giác quen thuộc mà sản phẩm hay dịch vụ đó gây dựng được. Lựa chọn và quyết định của chúng ta có thể được thực hiện trong tiềm thức hay có chủ định. Khi muốn giao một nhiệm vụ hay nhờ giúp đỡ, chúng ta cũng tìm người phụ hợp nhất và có khả năng nhất, dựa trên các thông tin có được về người đó và trải nghiệm của chính chúng ta về mối liên hệ giữa nội dung công việc và những người đủ khả năng đảm nhiệm công việc. Hệ thống thông tin và trải nghiệm làm cơ sở cho quyết định và lựa chọn của chúng ta chính là thương hiệu.Thương hiệu của một cá nhân, một tổ chức, một sản phẩm hay một dịch vụ, bởi vậy, đều vô cùng quan trọng. Bạn nghĩ: Hữu xạ tự nhiên hương? Bạn nghĩ hãy cứ cho ra đời những sản phẩm thật tốt và rồi một ngày kia mọi người sẽ tự nhiên nhận ra điều đó? Điều này có thể xảy ra, nhưng bạn sẽ mất rất nhiều thời gian khi thụ động ngồi đợi người khác khẳng định giá trị sản phẩm của mình. Đó là chưa kể khi biết đến bạn thì họ đã có rất nhiều lựa chọn khác, có thể kém hơn nhưng quan trọng là họ đã quyết định mua hay sử dụng sản phẩm khác. Bên cạnh đó, việc quyết định có sử dụng tiếp sản phẩm của bạn nữa hay không sẽ phụ thuộc vào chất luợng thông tin và trải nghiệm cũng như cảm xúc mà họ có được.Việc xây dựng thương hiệu cho cá nhân hay cho tổ chức thể hiện trước hết ở sự tôn trọng chính bản thân mỗi người hay chính tập thể mà mỗi người đang là một thành viên. Sau đó là quá trình tạo ra các kênh thông tin và trải nghiệm, bao gồm cả cảm xúc, để được người khác biết đến một cách chính xác với thời gian sớm nhất. Tính chính xác cùng sự nhất quán của thông tin và trải nghiệm là những yếu tố tiên quyết giúp thương hiệu tồn tại bền lâu. Vì vậy, mỗi cá nhân hay mỗi tổ chức đều phải có một công cụ hay phương pháp quản trị thương hiệu nghiêm túc và hiệu quả.Mỗi tổ chức, công ty, cá nhân đều cần có thươg hiệu và thương hiệu uy tín trở thành một tài sản quý giá, đặc biệt là trong thời đại trực tuyến ngay nay. Tuy vậy, không phải ai cũg nhận thức được điều này và không phải ai cũng tìm ra chiến lược quản trị tối ưu thương hiệu của mình.Với Quản trị thương hiệu cá nhân và công ty, Hubert Rampersad giới thiệu một phương thức đột phá, một kế hoạch mới để xây dựng, hoàn thiện gìn giữ một thương hiệu mạnh mẽ và đích thực. Phương thức này có thể giúp doanh nghiệp tạo dựng và duy trì thái độ làm việc tích cực, giảm mức độ stress cho nhân viên, đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của doanh nghiệp và cá nhân.Trong cuốn Quản trị thương hiệu cá nhân và công ty, Tiến sĩ Hubert Rampersad cung cấp các hướng dẫn vô cùng cần thiết cho người lao động. Ông chỉ cho chúng ta cách thức xây dựng thương hiệu riêng, cũng như tầm quan trọng của việc truyền đạt thương hiệu này tới toàn thế giới... Hãy biến cuốn sách này thành một phần cuộc sống của mình, bạn sẽ trở thành người chính trực và thành công hơn. Thị Trường Đạo Đức Tác giả : Tom G Palmer Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 4231 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI Đọc Online Thị trường Đạo đức - dịch tập hợp từ hai cơng trình The Morality of Capitalism: What Your Professors Won’t Tell You (Tom G Palmer chủ biên, Jameson Book, 2011) Twenty Myths about Markets (Tom G Palmer, Kenya,2007) lời biện minh cho chủ ngh ĩa t b ản khác v ới th ứ ch ủ ngh ĩa t b ản “ng ười ăn th ịt người” hay chủ nghĩa tư “ô dù”, chủ nghĩa tư b ản tôn vinh giá tr ị sáng t ạo, đổi m ới, nhân b ản V ới lí lẽ ngắn gọn, rõ ràng, đầy sức thuyết phục ch ủ ngh ĩa tư th ị tr ường t ự do, cu ốn sách ch ỉ th ị trường tự đường đắn cho tiến xã hội, thị trường tự nơi “đề cao lòng trung thực” Tác giả tiểu luận sách giám đốc ều hành m ột cơng ti l ớn Hoa Kì, hay nhà nghiên cứu, viết đến từ Trung Quốc, Nga, châu Phi, M ĩ Latin, Hoa Kì Xu ất phát t v ị trí quan điểm mình, tác giả đề cập đến khía cạnh khác ch ủ ngh ĩa t ti ến b ộ ấy: John Mackey vấn với Tom G Palmer nói v ề quan ểm ều hành Whole Foods Market l ợi nhu ận lâu dài, Deirdre N McCloskey bàn v ề Tự Ph ẩm giá n ền t ảng c th ế gi ới hi ện đại, David Boaz bàn v ề Cạnh tranh hợp tác Tác giả Mao Vu Thức từ Trung Quốc bàn v ề Ngh ịch lí c đức h ạnh Tom G Palmer lại cách chi tiết 20 ngộ nhận Thị Tr ường Bất kì có th ể tìm th m ột ều cu ốn sách Sau Hayek, Cuộc đời nghiệp (Alan Ebenstein, 2007), Chủ ngh ĩa tự Hayek(Gilles Dostaler, 2008), Đường nơ lệ (F Hayek, 2009), Gullible du kí: Trường ca Odyssey Thị trường tự (Ken Schoolland, 2012), xin trân tr ọng gi ới thi ệu v ới b ạn đọc cu ốn sách Thị trường Đạo đức (Tom G Palmer chủ biên) tài liệu tham khảo cần thiết nhóm chủ đề th ị tr ường, t ự do, đạo lí Chúng xin trân trọng lưu ý bạn đọc r ằng sách tham kh ảo, ch ủ y ếu dành cho nh ững ng ười làm công tác nghiên cứu Một vài quan điểm sách không trùng kh ớp v ới quan ểm c chúng tơi, nhiên, để đảm bảo tính khách quan tơn trọng tính tồn v ẹn c tác ph ẩm, v ẫn xin gi ới thiệu đầy đủ đến bạn đọc Rất mong bạn đọc cân nhắc tiếp nh ận quan ểm c tác gi ả v ới tinh th ần phê phán cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường và đạo đức, Thị trường và đạo đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn