Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp

2 50 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:56

Cinque TerreNghệ Thuật Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Tác giả : Minh Giang Nguyệt ÁnhThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 4451 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Không phải binh sĩ nào muốn làm tướng quân thì đều có thể làm được, cũng như có rất nhiều người muốn làm lãnh đạo nhưng không phải ai ai cũng đạt đến một giới hạn nhất định của tiêu chuẩn cuộc sống và một chuẩn mực nhất định trong công việc thì mới có thể làm lãnh đạo. Làm lãnh đạo là lí tưởng theo đuổi của việc làm người và hành sự cũng là mục tiêu mà làm người và hành sự vươn đến.Cuốn sách Nghệ Thuật Lãnh Đạo Doanh Nghiệp (Biết Người, Dùng Người Và Thu Phục Người) Giới thiệu nội dungSử dụng người tài quản lý và dùng người.Tuyển chọn nhân tài dùng người và quản lý.Nguyên tắc phân công quản lý dùng người.Phát hiện tiềm năng trong dùng người và quản lý người.Tính công bằng trong quản lý, dùng người.Sự tín nhiệm trong quản lý và dùng người.Nguyên tắc thành thực, giữ chữ tín trong quản người và dùng người.Bình luận Nghệ Thuật Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Tác giả : Minh Giang - Nguyệt Ánh Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 4451  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online PDF Khơng phải binh sĩ nào muốn làm tướng qn thì đều có thể làm được, cũng như có rất nhiều người muốn làm lãnh đạo nhưng khơng phải ai ai cũng đạt đến một giới hạn nhất định của tiêu chuẩn cuộc sống và một chuẩn mực nhất định trong cơng việc thì mới có thể  làm lãnh đạo. Làm lãnh đạo là lí tưởng theo đuổi của việc "làm người"     "hành   sự"       mục   tiêu   mà   "làm   người"     "hành   sự"   vươn   đến Cuốn sách "Nghệ Thuật Lãnh Đạo Doanh Nghiệp (Biết Người, Dùng Người Và Thu Phục Người)"  Giới thiệu nội dung  Sử dụng người tài ­ quản lý và dùng người  Tuyển chọn nhân tài ­ dùng người và quản lý  Ngun tắc phân cơng quản lý dùng người  Phát hiện tiềm năng trong dùng người và quản lý người  Tính cơng bằng trong quản lý, dùng người  Sự tín nhiệm trong quản lý và dùng người  Ngun tắc thành thực, giữ chữ tín trong quản người và dùng người Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp, Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn