Giáo trình kinh tế môi trường

1 41 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:53

Cinque TerreGiáo Trình Kinh Tế Môi Trường Tác giả : PGS.TS Hoàng xuân cơThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6248 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính:Chương 1. Kinh tế vi mô và kinh tế môi trườngChương 2. Kinh tế ô nhiễmChương 3. Kinh tế tài nguyênChương 4. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trườngChương 5. Khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện Việt NamChương 6. Định giá tài nguyên và tác động môi trườngChương 7. Kinh tế học và các chính sách áp dụng cho thuỷ sảnBài tập và câu hỏi thảo luận Giáo Trình Kinh Tế Mơi Trường Tác giả : PGS.TS Hoàng xuân Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6248 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Giáo trình Kinh tế mơi trường nội dung trình bày ch ương, g ồm phần chính: Chương Kinh tế vi mô kinh tế môi trường Chương Kinh tế ô nhiễm Chương Kinh tế tài nguyên Chương Các công cụ kinh tế khả áp dụng giải v ấn đề môi tr ường Chương Khả áp dụng thu phí nhiễm môi trường ều ki ện Vi ệt Nam Chương Định giá tài nguyên tác động mơi trường Chương Kinh tế học sách áp dụng cho thuỷ s ản Bài tập câu hỏi thảo luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình kinh tế môi trường, Giáo trình kinh tế môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn