Quản trị trong thời khủng hoảng

1 48 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:52

Cinque TerreQuản Trị Trong Thời Khủng Hoảng Tác giả : Peter F. DruckerThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5155 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Khủng hoảng là một cơ hội để chúng ta kiểm chứng thực lực thực sự của công ty cũng như bản thân của chúng ta. Nhưng sự thật đã có rất nhiều người đã thất bại khi đương đầu với thử thách này vì họ không phải là một nhà quản trị đích thực, không có bản lĩnh để sống trong khủng hoảng.Peter Drucker đã tăng cường sức mạnh cho các nhà quản trị trong khó khăn bằng cách cho ra đời quyển sách này nhằm giúp các nhà quản trị minh định trong thời kỳ khó khăn này.Quyển sách chứa đựng những kiến thức vô cùng quý giá từ một người đã dành cả đời cống hiến cho quản trị học. Mặc dù ông đã tạ thế nhưng những lời khuyên của ông vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại này. Quản Trị Trong Thời Khủng Hoảng Tác giả : Peter F Drucker Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 5155  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Khủng hoảng là một cơ  hội để  chúng ta kiểm chứng thực lực thực sự  của cơng ty cũng như  bản thân của chúng ta. Nhưng sự thật đã có rất nhiều người đã thất bại khi đương đầu với thử thách này vì họ khơng phải là một nhà quản trị đích thực, khơng có bản lĩnh để sống trong khủng hoảng Peter Drucker đã tăng cường sức mạnh cho các nhà quản trị trong khó khăn bằng cách cho ra đời quyển sách này nhằm giúp các nhà quản trị minh định trong thời kỳ khó khăn này Quyển sách chứa đựng những kiến thức vơ cùng q giá từ một người đã dành cả đời cống hiến cho quản trị học. Mặc dù ơng đã tạ thế nhưng những lời khun của ơng vẫn còn ngun giá trị trong thời đại này
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị trong thời khủng hoảng, Quản trị trong thời khủng hoảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn