Củ khoai tây ngồi ghế bành

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:50

Cinque TerreCủ Khoai Tây Ngồi Ghế Bành Tác giả : Eric SchlosserThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 4682 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Trong vòng ba thập kỷ qua, đồ ăn nhanh đã thâm nhập mọi ngóc ngách xã hội Mỹ. Ngành công nghiệp này đã phát triển từ một vài quầy xúc xích và hamburger giản đơn ở phía nam California rồi lan ra khắp cả nước ở bất kỳ nơi nào có khách hàng, với nhiều dòng sản phẩm khác nhau.Đồ ăn nhanh được bán tại các nhà hàng và các điểm phục vụ khách lái xe ngang qua, ở sân vận động, sân bay, vườn thú, trường phổ thông, trường tiểu học, đại học, trên tàu biển, tàu lửa và máy bay, ở siêu thị KMart, WalMart, các trạm bán xăng và thậm chí ở các quầy ăn uống của bệnh viện...Năm 1970, người Mỹ tiêu khoảng 6 tỷ đôla cho đồ ăn nhanh, năm 2000, con số này là 110 tỷ đôla. Hiện tại người Mỹ chi tiêu cho đồ ăn nhanh nhiều hơn cho giáo dục đại học, mua sắm máy tính cá nhân, phần mềm máy tính và xe hơi mới. Tổng chi tiêu cho phim ảnh, tạp chí, sách báo, video và đĩa nhạc cộng lại không bằng số tiền chi cho đồ ăn nhanh.Cuốn sách này được viết với niềm tin rằng mọi người nên biết những gì ăn sau bề mặt sáng láng và hạnh phúc của mỗi giao dịch mua bán đồ ăn nhanh. Họ nên biết điều gì ẩn giữa những chiếc bánh tẩm vừng đó. Giống như một câu thành ngữ cổ: Thứ bạn ăn sẽ cho biết bạn là ai Củ Khoai Tây Ngồi Ghế Bành Tác giả : Eric Schlosser Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 4682 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Trong vòng ba thập kỷ qua, đồ ăn nhanh thâm nh ập ngóc ngách xã h ội M ỹ Ngành công nghi ệp phát triển từ vài quầy xúc xích hamburger gi ản đơn phía nam California r ồi lan kh ắp c ả n ước - nơi có khách hàng, với nhiều dòng sản phẩm khác Đồ ăn nhanh bán nhà hàng điểm ph ục vụ khách lái xe ngang qua, sân v ận động, sân bay, vườn thú, trường phổ thông, trường tiểu học, đại học, tàu bi ển, tàu l ửa máy bay, siêu th ị K-Mart, Wal-Mart, trạm bán xăng chí quầy ăn uống bệnh viện Năm 1970, người Mỹ tiêu khoảng tỷ đô-la cho đồ ăn nhanh, năm 2000, s ố 110 t ỷ đô-la Hi ện t ại người Mỹ chi tiêu cho đồ ăn nhanh nhiều cho giáo d ục đại học, mua s ắm máy tính cá nhân, ph ần m ềm máy tính xe Tổng chi tiêu cho phim ảnh, t ạp chí, sách báo, video đĩa nh ạc c ộng l ại không b ằng số tiền chi cho đồ ăn nhanh Cuốn sách viết với niềm tin người nên biết ăn sau b ề m ặt sáng láng h ạnh phúc giao dịch mua bán đồ ăn nhanh Họ nên bi ết ều ẩn gi ữa nh ững chi ếc bánh t ẩm v ừng Giống câu thành ngữ cổ: "Thứ bạn ăn cho biết bạn ai"
- Xem thêm -

Xem thêm: Củ khoai tây ngồi ghế bành, Củ khoai tây ngồi ghế bành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn