Mô thức mới cho thị trường tài chính

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:46

Cinque TerreMô thức mới cho thị trường tài chính Tác giả : George SorosThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6732 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Chúng ta đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Về vài điểm, khủng hoảng lần này giống với các cuộc khủng hoảng khác từng xảy ra trong hai mươi lăm năm qua nhưng lại có một sự khác biệt sâu sắc: khủng hoảng hiện tại đánh dấu sự kết thúc cho một kỷ nguyên phình đại tín dụng với đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ quốc tế. Trong khi những khủng hoảng theo chu kỳ là một phần của chu trình bùng vỡ (boombust); thì khủnghoảng hiện tại lại là đỉnh điểm của một pha bùng phát đã kéo dài trong hơn hai mươi lăm năm.Để hiểu được điều gì đang diễn ra, chúng ta cần một mô thức mới. Mô thức thịnh hành quan niệm rằng thị trường tài chính luôn có khuynh hướng tự trở về trạng thái cân bằng là quan niệm sai lệch; nói chung chúng ta có thể quy những rắc rối hiện nay cho chính việc hệ thống tài chính quốc tế lâu nay đã bị phát triển dựa trên mô thức đó.Là nhân vật số một trong giới tài chính, George Soros được coi là người “một tay che cả bầu trời”, là người có thể làm mất giá bất kỳ một thứ tiền tệ nào trên thế giới, hoặc thậm chí gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế với qui mô toàn cầu.Trong Mô thức mới cho thị trường tài chính, Soros đã dùng kinh nghiệm và lí luận của mình để phân tích một cách sâu sắc và thẳng thừng cuộc khủng hoảng hiện tại, đồng thời dự đoán cho cả tương lai.George Soros đã làm được một việc vô giá: Giúp chúng ta hiểu rõ về cuộc đại khủng hoảng tín dụng và ảnh hưởng của nó lên kinh tế toàn cầu. Mơ thức cho thị trường tài Tác giả : George Soros Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6732  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Chúng ta đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ  nhất kể  từ  những năm 1930. Về  vài điểm, khủng hoảng lần này giống với các cuộc khủng hoảng khác từng xảy ra trong hai mươi lăm năm qua nhưng lại có một sự khác biệt sâu sắc: khủng hoảng hiện tại đánh dấu sự kết thúc cho một kỷ ngun phình đại tín dụng với đồng đơ la Mỹ  là đồng tiền dự  trữ  quốc tế. Trong khi những khủng hoảng theo chu k ỳ là một phần của chu trình bùng vỡ  (boom­bust); thì khủnghoảng hiện tại lại là đỉnh điểm của một pha bùng phát đã kéo dài trong hơn hai mươi lăm năm Để  hiểu được điều gì đang diễn ra, chúng ta cần một mơ thức mới. Mơ thức thịnh hành quan niệm rằng thị trường tài chính ln có khuynh hướng tự trở về trạng thái cân bằng là quan niệm sai lệch; nói chung chúng ta có thể quy những rắc rối hiện nay cho chính việc hệ  thống tài chính quốc tế  lâu nay đã bị phát triển dựa trên mơ   thức   Là nhân vật số một trong giới tài chính, George Soros được coi là người “một tay che cả bầu trời”, là người có thể làm mất giá bất kỳ một thứ tiền tệ nào trên thế giới, hoặc thậm chí gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế với qui mơ tồn cầu Trong Mơ thức mới cho thị trường tài chính , Soros đã dùng kinh nghiệm và lí luận của mình để  phân tích một cách sâu sắc và thẳng thừng cuộc khủng hoảng hiện tại, đồng thời dự đốn cho cả tương lai George Soros đã làm được một việc vơ giá: Giúp chúng ta hiểu rõ về  cuộc đại khủng hoảng tín dụng và ảnh hưởng của nó lên kinh tế tồn cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô thức mới cho thị trường tài chính, Mô thức mới cho thị trường tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn