Dầu mỏ tiền bạc và quyền lực

1 36 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:44

Cinque TerreDầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực Tác giả : Daniel YerginThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 9353 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Cuốn sách “Dầu mỏ, Tiền bạc Quyền lực” khắc họa toàn cảnh lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ – cuộc giao tranh giành quyền lực và sự giàu có xung quanh vấn đề dầu mỏ. Cuộc chiến này đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, phản ánh hậu quả của các cuộc chiến tranh đồng thời thay đổi vận mệnh nhân loại nói chung và các quốc gia nói riêng Dầu Mỏ Tiền Bạc Quyền Lực Tác giả : Daniel Yergin Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 9353 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Cuốn sách “Dầu mỏ, Tiền bạc & Quyền lực” khắc h ọa tồn cảnh l ịch s ngành cơng nghi ệp d ầu m ỏ – cu ộc giao tranh giành quyền lực giàu có xung quanh v ấn đề d ầu m ỏ Cu ộc chi ến làm rung chuy ển n ền kinh tế toàn cầu, phản ánh hậu chi ến tranh đồng thời thay đổi v ận m ệnh nhân lo ại nói chung quốc gia nói riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dầu mỏ tiền bạc và quyền lực, Dầu mỏ tiền bạc và quyền lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn