Trên cả lí thuyết những bài học kinh doanh steve jobs để lại cho thế giới

1 47 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:43

Cinque TerreTrên Cả Lí Thuyết Những Bài Học Kinh Doanh Steve Jobs Để Lại Cho Thế Giới Tác giả : Triệu Văn MinhThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 8106 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Steve Jobs (19552011) là doanh nhân và nhà sáng chế người Mỹ. Ông là đồng sáng lập viên, chủ tịch và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple, là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp máy tính.Tuy Jobs không phải là người giàu có và thẳng thắn nhất thế giới, cũng không phải là bậc thầy về nghệ thuật quản lí nhưng ông chắc chắn là một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có sức hút và tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Bởi ông nhìn thấu được bản chất của con người và công việc quản lí, nên đã lựa chọn một chiến lược vượt lên trên ranh giới của nghệ thuật bán hàng thông thường, tìm ra một con đường mới trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thế giới IT và lãnh đạo Apple vươn tới đỉnh cao huy hoàng. Trên Cả Thuyết Những Bài Học Kinh Doanh Steve Jobs Để Lại Cho Thế Giới Tác giả : Triệu Văn Minh Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 8106 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Steve Jobs (1955-2011) doanh nhân nhà sáng ch ế ng ười M ỹ Ông đồng sáng l ập viên, ch ủ t ịch c ựu tổng giám đốc điều hành hãng Apple, nh ững người có t ầm ảnh h ưởng l ớn nh ất ngành cơng nghiệp máy tính Tuy Jobs khơng phải người giàu có thẳng thắn giới, c ũng không ph ải b ậc th ầy v ề ngh ệ thu ật quản ơng chắn nh ững nhà lãnh đạo doanh nghi ệp có s ức hút t ầm ảnh h ưởng giới Bởi ơng nhìn thấu chất ng ười cơng vi ệc qu ản lí, nên l ựa ch ọn m ột chiến lược vượt lên ranh giới nghệ thu ật bán hàng thông th ường, tìm m ột đường m ới b ối cảnh cạnh tranh khốc liệt giới IT lãnh đạo Apple vươn tới đỉnh cao huy hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Trên cả lí thuyết những bài học kinh doanh steve jobs để lại cho thế giới, Trên cả lí thuyết những bài học kinh doanh steve jobs để lại cho thế giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn