Ceo và hội đồng quản trị

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:41

Cinque TerreCeo Và Hội Đồng Quản Trị Tác giả : Phạm Trí Hùng Nguyễn Trung ThẳngThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6087 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. CEO anh là ai? Chủ tịch Hội đồng quản trị có phải người “to” nhất công ty? CEO đối đầu hay hợp tác cùng Hội đồng quản trị?Những chức danh kể trên có thể bắt gặp ở bất cứ công ty cổ phần nào nhưng không phải ai cũng có thể tìm được câu trả lời chính xác. Từ việc hiểu chưa đúng về những chức danh cũng như vai trò, nhiệm vụ và sự tương tác của họ có thể dẫn đến những sai lầm trong hoạt động kinh doanh, từ sai sót trong điều hành nhân sự cho tới mất phương hướng trong hoạch định chiến lược phát triển của cả công ty.Trả lời những câu hỏi trên một cách khoa học và minh họa bằng những trường hợp thực tế sinh động, các tác giả Phạm Trí Hùng và Nguyễn Trung Thẳng sẽ giúp độc giả có được cái nhìn tổng quan về khái niệm, vai trò và những công việc cụ thể của Giám đốc điều hành Tổng giám đốc (CEO) và Chủ tịch thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trong mô hình công ty hiện đại cũng như mô hình đặc thù của các công ty châu Á và Việt Nam.Với thực tế tư vấn, điều hành và quản trị cho nhiều công ty, các tác giả Phạm Trí Hùng và Nguyễn Trung Thẳng còn đưa ra nhiều giải pháp cho các vấn đề quản trị nhằm giúp doanh nghiệp có thể cải thiện hoạt động kinh doanh, nâng cao uy tín và thương hiệu; giảm rủi ro và chi phí, gia tăng lợi nhuận, duy trì tăng trưởng dài hạn.Đây là cuốn sách tốt, có thể giúp làm tài liệu tham khảo không chỉ cho những người đang làm việc tại các doanh nghiệp mà cả những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường, những người soạn thảo, thông qua các Luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến doanh nghiệp.GS. TS. Trần Xuân Giá, chuyên gia kinh tế,Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu ACBVề Tác Giả: Phạm Trí Hùng là Tiến sĩ Luật học, Giảng viên Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh; Phó Viện trưởng Viện Marketing và quản trị Việt Nam. Anh cũng từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tachcom Vietnam JSC; Phó Tổng Giám đốc Vietnam Report JSC. Nguyễn Trung Thẳng là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về lĩnh vực tài sản vô hình tại Viện Công nghệ châu Á (AIT). Anh từng sáng lập và hiện là Chủ tịch HĐQT Masso Group Công ty chuyên về tư vấn quản lý và dịch vụ truyền thông thương hiệu. Ceo Hội Đồng Quản Trị Tác giả : Phạm Trí Hùng - Nguyễn Trung Thẳng Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6087  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online CEO ­ anh là ai? Chủ tịch Hội đồng quản trị  có phải người “to” nhất cơng ty? CEO đối đầu hay hợp tác cùng Hội đồng quản trị? Những chức danh kể trên có thể bắt gặp ở bất cứ cơng ty cổ phần nào nhưng khơng phải ai cũng có thể  tìm được câu trả  lời chính xác. Từ  việc hiểu chưa đúng về  những chức danh cũng như  vai trò, nhiệm vụ  và sự tương tác của họ có thể dẫn đến những sai lầm trong hoạt động kinh doanh, từ  sai sót trong điều hành nhân sự cho tới mất phương hướng trong hoạch định chiến lược phát triển của cả cơng ty Trả lời những câu hỏi trên một cách khoa học và minh họa bằng những trường hợp thực tế sinh động, các tác giả Phạm Trí Hùng và Nguyễn Trung Thẳng sẽ giúp độc giả có được cái nhìn tổng quan về khái niệm, vai trò và những cơng việc cụ thể của Giám đốc điều hành/ Tổng giám đốc (CEO) và Chủ  tịch/ thành viên Hội đồng quản trị  (HĐQT) trong mơ hình cơng ty hiện đại cũng như  mơ hình đặc thù của các cơng ty châu Á và Việt Nam Với thực tế tư  vấn, điều hành và quản trị  cho nhiều cơng ty, các tác giả  Phạm Trí Hùng và Nguyễn Trung Thẳng còn đưa ra nhiều giải pháp cho các vấn đề quản trị nhằm giúp doanh nghiệp có thể cải thiện hoạt động kinh doanh, nâng cao uy tín và thương hiệu; giảm rủi ro và chi phí, gia tăng lợi nhuận, duy trì tăng trưởng dài hạn "Đây là cuốn sách tốt, có thể  giúp làm tài liệu tham khảo không chỉ  cho những người đang làm việc tại các doanh nghiệp mà cả những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường, những người soạn thảo, thông qua các Luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến doanh nghiệp." GS. TS. Trần Xuân Giá, chuyên gia kinh tế, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu ­ ACB Về Tác Giả: ­  Phạm   Trí   Hùng  là  Tiến  sĩ Luật học,  Giảng  viên   Đại  học  Luật  Tp. Hồ  Chí  Minh; Phó  Viện  trưởng  Viện Marketing và quản trị Việt Nam. Anh cũng từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tachcom Vietnam JSC; Phó Tổng Giám đốc Vietnam Report JSC ­ Nguyễn Trung Thẳng là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về lĩnh vực tài sản vơ hình tại Viện Cơng nghệ châu Á (AIT) Anh từng sáng lập và hiện là Chủ  tịch HĐQT Masso Group ­ Cơng ty chun về  tư  vấn quản lý và dịch vụ truyền thơng thương hiệu ... học  Luật  Tp. Hồ  Chí  Minh; Phó  Viện  trưởng  Viện Marketing và quản trị Việt Nam. Anh cũng từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tachcom Vietnam JSC; Phó Tổng Giám đốc Vietnam Report JSC ­ Nguyễn Trung Thẳng là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về lĩnh vực tài sản vơ hình tại Viện Cơng nghệ châu Á (AIT)... ­ Nguyễn Trung Thẳng là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về lĩnh vực tài sản vơ hình tại Viện Cơng nghệ châu Á (AIT) Anh từng sáng lập và hiện là Chủ  tịch HĐQT Masso Group ­ Cơng ty chun về  tư  vấn quản lý và dịch vụ truyền thơng thương hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ceo và hội đồng quản trị, Ceo và hội đồng quản trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn