Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuTập làm vănLuyện từ tả cảnh

2 56 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:27

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH (Dựng đoạn mở , kết luận) I Mục đích yêu cầu: -Củng cố kiến thức đoạn mở bài, đoạn kết văn tả cảnh -Biết cách viết kiểu mở bài, kết II Đồ dùng học tập: VBTTV II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đọc đoạn văn miêu tả cảnh thiên nhiênở địa phương viết lại 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác Lớp đọc thầm theo định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần -Thế mở trực tiếp? + kể vào việc giới thiệu ngayđối tượng tả -Thế mở gián tiếp? + nói chuyện khác để dẫn vào chuyện (đối tượng )định kể(tả) - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết Mở trực tiếp: phần a … Nhóm khác bổ sung Bài 2: +…sau cho biết kết cục,có lời bình TaiLieu.VN Page -Thế kết mở rộng ? luận thêm - Thế kết khơng mở rộng? +…cho biết kết cục,khơng bình luận thêm - Tổ chức hoạt động nhóm Giống nhau: nói tình cảm u q, gắn bó thân thiết HS đường - Gọi đại diện nhóm nêu kết Khác nhau: -KBMR: ca ngợi cơng ơn cô bác công nhânVS giữ đường,đồng thời thể ý thức giữ đường ,đẹp -KBKMR: khẳng định đường thân thiết với bạn HS Lớp NX,sửa sai Bình hay Bài 3: HS làm việc cá nhân đọc nối tiếp HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Nhắc lại cách viết mở ,kết -NX tiết học TaiLieu.VN Page ... giữ đường ,đẹp -KBKMR: khẳng định đường thân thiết với bạn HS Lớp NX,sửa sai Bình hay Bài 3: HS làm việc cá nhân đọc nối tiếp HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Nhắc lại cách viết mở ,kết -NX tiết học TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuTập làm vănLuyện từ tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuTập làm vănLuyện từ tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn