Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:22

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I Mục đích yêu cầu -Biết kể tự nhiên, lời kể câu chuyện (mẩu chuyện )đã nghe,đã đọc nói quan hệgiữa người với thiên nhiên -Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện ,hỏi trả lời bạn; tăng cường ý thức bảo vệ môi trường -Nghe bạn kể biết NX II Đồ dùng dạy-học: Truyện đọc lớp 5, truyện cổ tích, II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS kể 1-2 đoạn câu chuyện Cây cỏ nước Nam 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu - GV nêu yêu cầu tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS kể XĐ yêu cầu đề- GV gạch chân nghe đọc…quan hệ người với ý thiên nhiên -Gọi HS đọc gợi ý SGK Cả lớp đọc thầm theo GV:các em kể câu chuyện ngồi VD:em kể chó tài giỏi, u SGK VD? q chủvà thơng minh nhiều lần cứu chủ thoát chết HĐ3:HS tập kể chuyện -Tổ chức hoạt động nhóm Kể chuyện nhóm Trao đổi với nội dung ,ý nghĩa TaiLieu.VN Page câu chuyện - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp Nhóm khác NX HS khác hỏi nội dung ,ý nghĩa câu chuyện? - Nhân vật câu chuyện …… ai? Bình chọn bạn kể câu chuyện hay -ý nghĩa câu chuyện ? nhất,hiểu truyện nhất… HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Đọc chuẩn bị cho tuần TaiLieu.VN Page ...câu chuyện - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp Nhóm khác NX HS khác hỏi nội dung ,ý nghĩa câu chuyện? - Nhân vật câu chuyện …… ai? Bình chọn bạn kể câu chuyện hay -ý nghĩa câu chuyện ? nhất,hiểu... câu chuyện hay -ý nghĩa câu chuyện ? nhất,hiểu truyện nhất… H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Đọc chuẩn bị cho tuần TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn