Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

4 60 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:22

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I Mục tiêu: -Kể câu chuyện lời ước mơ đẹp ước mơ viễn vơng, phi lí mà nghe, đọc -Lời kể sinh động, hấp dẫn, phối hợp với cử , điệu -Hiểu ý nghĩa câu chuyện mà bạn kể -Nhận xét, đánh giá câu truyện, lời kể bạn II Đồ dùng dạy học: Bảng lớp viết sẵn đề HS sưu tầm truyện có nội dung đề Tranh ảnh minh hoạ truyện Lời ước trăng III Hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trò KTBC: -Gọi HS lên bảng tiếp nối kể -HS lên bảng thực theo yêu cầu đoạn theo tranh truyện Lời ước trăng -Gọi HS kể toàn truyện -Gọi HS nêu ý nghĩa truyện -Nhận xét cho điểm HS Bài mới: a Giới thiệu bài: -Hỏi : +Theo em, ước mơ đẹp? +Ước mơ đẹp ước mơ sống, người, chinh phục tự nhiên Người ước không mơ ước hạnh phúc cho riêng +Những ước mơ bị coi viễn vơng, phi lí? -Chúng ta ln ln có ước mơ ước riêng Những câu truyện em +Những ước mơ thể lòng tham, ích kỉ, hẹp hòi, nghĩ đến thân -Lắng nghe đọc nghe kể ước mơ cao đẹp, chắp cánh cho người bay xa, vươn tới sống hạnh phúc có ước mơ viển vơng, phi lí, chẳng mang lại kết Tiết kể chuyện hơm nay, em kể cho nghe câu truyện nội dung b Hướng dẫn kể chuyện: * Tìm hiểu đề bài: -Gọi HS đọc đề -GV phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch -2 HS đọc thành tiếng chân từ: nghe, đọc, -Lắng nghe ước mơ đẹp, ước mơ viển vơng, phi lí -u cầu HS giới thiệu truyện, tên truyện mà sưu tầm có nội dung -HS giới thiệu truyện -Yêu cầu HS đọc phần gợi ý: -Hỏi: + Những câu truyện kể ước mơ có loại nào? Lấy vídụ -3 HS tiếp nối đọc phần gợi ý +Những câu truyện kể ước mơ có loại ước mơ đẹp ước mơ viển vơng, phi lí Truyện thể ước mơ đẹp như: Đôi giầy ba ta màu xanh, Bông hoa cúc trắng, Cô bé bán diêm Truyện kể ước mơ viển vơng, phi lí như: Ba điều ước, vua Mi-đat thích vàng, Ơng lão đánh cá cá vàng… +Khi kể chuyện cầu lưu ý đến phần +Khi kể chuyện cầu lưu ý đến tên câu nào? chuyện, nội dung câu chuyện, ý nghĩa câu chuyện +Câu truyện em định kể có tên gì? Em +5 HS phát biểu theo phần chuẩn bị muốn kể ước mơ nào? *Em kể chuyện Cơ bé bán diêm, Truyện kể ước mơ sống no đủ, hạnh phúc cô bé mồ côi mẹ tội nghiệp *Em kể chuyện lòng tham vua Miđát khiến ơng ta rước họa vào thân Đó câu chuyện Vua Mi-đát thích vàng *Em kể chuyện Hai bướu Truyện kể * Kể truyện nhóm: -Yêu cầu HS kể chuyện theo cặp lão hàng xóm tham lam vừa muốn có nhiều cải, vừa muốn bướu mặt… -2 HS ngồi bàn kể chuyện, trao đổi * Kể truyện trước lớp: nội dung truyện , nhận xét, bổ sung cho -Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp, trao đổi, đối thoại nhân vật, chi tiết, ý nghĩa truyện theo câu hỏi hướng dẫn tiết trước -Nhiều HS tham gia kể Các HS khác theo dõi để trao đổi nội dung, yêu -Gọi HS nhận xét nội dung câu chuyện cầu tiết trước bạn, lời bạn kể -Nhận xét cho điểm HS -Cho điểm HS kể tốt Củng cố-dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà kể lại cho người thân nghe câu truyện nghe bạn kể chuẩn bị câu chuyện ước mơ đẹp em bạn bè, người thân -Nhận xét theo tiêu chí nêu ... chuyện, nội dung câu chuyện, ý nghĩa câu chuyện +Câu truyện em định kể có tên gì? Em +5 HS phát biểu theo phần chuẩn bị muốn kể ước mơ nào? *Em kể chuyện Cô bé bán diêm, Truyện kể ước mơ sống no... tội nghiệp *Em kể chuyện lòng tham vua Miđát khiến ơng ta rước họa vào thân Đó câu chuyện Vua Mi-đát thích vàng *Em kể chuyện Hai bướu Truyện kể * Kể truyện nhóm: -Yêu cầu HS kể chuyện theo cặp... nghe câu truyện nội dung b Hướng dẫn kể chuyện: * Tìm hiểu đề bài: -Gọi HS đọc đề -GV phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch -2 HS đọc thành tiếng chân từ: nghe, đọc, -Lắng nghe ước mơ đẹp, ước mơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn