Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:22

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện Kể chuyện nghe, đọc I Mục tiêu Rèn kĩ nói: - Biết kể tự nhiên lời câu chuyện nghe, đọc nói quan hệ người với thiên nhiên - Hiểu chuyện, biết trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện Rèn kĩ nghe: Biết chăm lắng nghe lời bạn kể, nhận xét lời kể bạn II Đồ dùng dạy - học - Các truyện gắn với chủ điểm Con người với thiên nhiên - Dàn ý kể chuyện tiêu chí đánh giá ghi sẵn bảng phụ III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Gọi hai HS kể nối tiếp câu chuyện - Hai HS lên bảng thực theo yêu Cây cỏ nước Nam, HS kể hai đoạn, cầu GV, lớp theo dõi nhận trả lời câu hỏi ý nghĩa câu chuyện xét - GV nhận xét, cho điểm B Bài Giới thiệu - Thiên nhiên xung quanh ta thật tươi - HS lắng nghe đẹp ln ln gắn bó với Trong kể chuyện hôm nay, em tập kể câu chuyện nghe, đọc nói quan hệ gắn bó người với thiên nhiên Qua câu TaiLieu.VN Page chuyện em tự kể giúp yêu quý thiên nhiên có ý thức bảo vệ mơi trường thiên nhiên xung quanh - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS kể chuyện a) Tìm hiểu đề - GV gọi HS đọc đầu GV viết sẵn - Một HS đọc to đề bài, lớp đọc bảng thầm Kể lại câu chuyện em nghe đọc nói quan hệ người với thiên nhiên - GV hỏi HS: - HS trả lời: + Đề yêu cầu kể câu + Kể câu chuyện nói quan hệ chuyện có nội dung nào? người với thiên nhiên + Những câu chuyện có đâu? + Những câu chuyện em nghe đọc sách, báo - GV nghe HS trả lời gạch từ ngữ cần ý (như trên) - GV gọi ba HS đọc nối tiếp gợi ý - Ba HS đọc nối tiếp ba gợi ý Cả lớp SGK đọc thầm theo dõi SGK - GV nói: Các em giới thiệu câu chuyện có nội dung nói mối quan hệ người với thiên nhiên cho bạn nghe Những truyện nêu làm ví dụ mục gợi ý truyện SGK Bạn kể truyện SGK mà em đọc sách báo, nghe qua đài người thân kể lại cộng thêm điểm TaiLieu.VN - HS nối tiếp giới thiệu câu chuyện định kể Ví dụ: Tơi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện bắt cá sấu, đọc truyện Đất rừng phương Nam nhà văn Đoàn Giỏi Page - GV nhận xét, điều chỉnh HS chọn - HS nghe, sửa chữa cách nêu tên truyện không yêu cầu câu chuyện khác (nếu chưa chọn truyện) - GV nhắc lại trình tự kể câu chuyện - Một HS đọc to trước lớp Cả lớp theo theo gợi ý SGK treo bảng phụ dõi bảng có ghi tiêu chí đánh giá yêu cầu HS đọc to: + Nội dung câu chuyện chủ đề: (4 điểm) + Câu chuyện SGK: (1 điểm) + Cách kể hay có phối hợp giọng điệu tự nhiên, nét mặt, cử chỉ: (3 điểm) + Nêu ý nghĩa truyện: (1 điểm) + Trả lời câu hỏi bạn đặt câu hỏi cho bạn: (1 điểm) b Thực hành kể chuyện trao đổi nội dung ý nghĩa câu chuyện - GV lưu ý HS trước kể: + Kể tự nhiên, nhìn vào bạn - HS nghe thực theo yêu cầu nghe kể GV + Với truyện dài em cần kể 1-2 đoạn để giành thời gian cho bạn khác kể - GV viên yêu cầu HS kể chuyện theo - HS kể chuyện nhóm theo trình nhóm nhỏ, nhóm bốn HS tự: - GV quan sát cách kể chuyện HS + HS lập dàn ý câu chuyện giấy nhóm, uốn nắn, giúp đỡ các nhóm gặp nháp khó khăn + Từng cặp HS kể chuyện cho nghe, sau kể xong trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Gợi ý cho HS câu hỏi: TaiLieu.VN Page * HS kể hỏi: + Bạn có thích câu chuyện khơng? Vì sao? + Bạn nhớ tình tiết truyện? + Theo bạn câu chuyện muốn nói lên điều gì? * HS nghe kể hỏi: + Vì bạn kể cho nghe câu chuyện này? + Tình tiết truyện để lại ấn tượng cho bạn nhất? + Qua câu chuyện bạn muốn nói với người điều gì? + Bạn thích điều nhân vật câu chuyện bạn? - GV gọi HS xung phong thi kể - HS tham gia thi kể chuyện chuyện trước lớp, nêu tên câu nêu tên câu chuyện định kể để chuyện mà em định kể lớp ghi nhớ bình chọn - GV viết tên HS tham gia thi kể tên - HS quan sát câu chuyện để lớp nhớ tên bạn câu chuyện bạn - GV gọi HS kể chuyện - HS kể câu chuyện mà em nghe, đọc có nội dung nói quan hệ người với thiên nhiên - GV hướng dẫn HS đối thoại người - Mỗi HS kể chuyện xong bạn kể người nghe đối thoại hai câu hỏi nhân vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện - Sau HS kể xong GV tổ chức - HS nhận xét, đánh giá bạn kể theo cho HS nhận xét tiêu chí - GV u cầu HS bình chọn bạn có câu - Cả lớp nhận xét, bình chọn chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hấp dẫn bạn theo yêu cầu GV tuyên nhất, bạn đặt câu hỏi thú vị dương bạn trước lớp bạn hiểu chuyện để tuyên dương trước lớp TaiLieu.VN Page Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện - HS ghi nhớ nhà thực theo yêu cho người thân nghe chuẩn bị cầu GV đọc trước tiết kể chuyện tiếp theo, chuẩn bị nội dung câu chuyện TaiLieu.VN Page ... gọi HS đọc đầu GV viết sẵn - Một HS đọc to đề bài, lớp đọc bảng thầm Kể lại câu chuyện em nghe đọc nói quan hệ người với thiên nhiên - GV hỏi HS: - HS trả lời: + Đề yêu cầu kể câu + Kể câu chuyện. .. thích điều nhân vật câu chuyện bạn? - GV gọi HS xung phong thi kể - HS tham gia thi kể chuyện chuyện trước lớp, nêu tên câu nêu tên câu chuyện định kể để chuyện mà em định kể lớp ghi nhớ bình chọn... bình chọn - GV viết tên HS tham gia thi kể tên - HS quan sát câu chuyện để lớp nhớ tên bạn câu chuyện bạn - GV gọi HS kể chuyện - HS kể câu chuyện mà em nghe, đọc có nội dung nói quan hệ người với
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn